Innmelding av Sentre for fremragende forskning initiativ – frist 15 mai

Portrettfoto av Marit Bakke
Professor og prodekan for forskning ved Det medisinske fakultet, Marit Bakke. Foto: UiB.no

Fakultetet mobiliserer nå til neste utlysning av Sentre for fremragende forskning (SFF-VI). De vil bli publisert våren 2025, med søknadsfrist for trinn 1 i slutten av 2025, mens søknadsfrist for trinn 2 er planlagt våren 2026.

Ved forrige søknadsrunde (SFF-V) sendte UiB 25 søknader. Av disse ble syv initiativ invitert til å sende søknad til runde to. To sentre ved UiB ble finansiert. Fakultetet sendte seks søknader, tre gikk videre til runde to og en ble finansiert.  

Det skal etableres egne team for støtte

Forsknings- og innovasjonsavdelingen (FIA) sentralt har koordineringsansvaret for prosessen. Det vil bli etablert egne søknadsteam med ressurser fra både sentralnivået og fakultetene, som sammen vil gi administrativ bistand til de enkelte initiativene

Er du i gang med SFF-søknad, meld fra

Det er viktig å kartlegge allerede nå hvem som planlegger SFF-søknad slik at vi kan rigge prosessen videre på best mulig måte, og koble initiativene fra MED opp mot FIA sitt støtteapparat. I første omgang ønsker vi informasjon om hvem som tenker å søke. Vi har utarbeidet et skjema hvor forskerne blir bedt om å beskrive tema for initiativet og hvilke partnere som kan tenkes å inngå i senteret. Skjemaet finner du her:

Initiativer for Senter for fremragende forskning (SFF VI) – MED (office.com)

Vi vil koble initiativene på FIA sin prosess, men også invitere til lokale møter.

Frist

Frist for innmelding av initiativ settes til 15.mai 2024. UiB vil øremerke stimuleringsmidler som vil deles ut i to omganger, første omgang er våren 2024.

Med vennlig hilsen

Marit Bakke