Kjære alle sammen!

Kjetil Harkestad, vår eminente ph.d.-koordinator, slutter i ved K1 dag og begynner i annen stilling ved UiB over påske. Kjetil har gjort en uvurderlig innsats for K1 gjennom nærmere 5 år, og har på en forbilledlig måte fulgt opp alle våre ph.d.-kandidater, fra «onboarding», midtveisevaluering og til gjennomført disputas.

Gjennomsnittlig har vi ca 25 disputaser per år bare ved K1, og vi har til enhver tid om lag 125 ph.d.-kandidater i programmet. Kjetil har vært ansvarlig for gjennomføring av mer enn 110 disputaser og vi kan med rette si at han har «doktorgrad i doktorgrader».  Vi vil savne Kjetil ved K1, og ønsker han lykke til videre i sin nye stilling ved UiB.

Nye krefter er på vei

Christina Flornes blir vår nye ph.d.-koordinator nærmere sommeren. Det ser vi frem til. Inntil Christina er på plass vil Det medisinske fakultet kunne bistå i generelle spørsmål rundt ph.d.-utdannelsen, og kan kontaktes på phd@med.uib.no. For andre henvendelser og praktiske spørsmål knyttet til bl.a. disputas, kan instituttet fortsatt kontaktes på post@k1.uib.no.

Husk postkassen

Jeg minner fortsatt om postkassen for sunn økonomi: sunnokonomi@uib.no  Vi har mottatt mange gode forslag som alle blir lest og vurdert. Dette omfatter også hvordan vi kan organisere arbeidet bedre på fakultet og ved instituttene. Arbeidsgruppen skal ha ferdig forslag til 15. mai, slik at det fortsatt er rikelig tid med å komme med forslag.

God påske

Det er ellers veldig snart tid for en velfortjent påskeferie for alle. Påsken innebærer både høytid og fritid, og jeg håper at alle får kost seg i denne ferien. Tusen takk til dere for alltid god innsats for K1!

Beste hilsen

Christian