Kjære alle sammen

Suksess på fakultetets dag

Håper mange av dere fikk anledning til å være med på fakultetets dag sist onsdag. Det var godt oppmøte og vi gratulerer fakultetet med flott arrangementet. Det ble delt ut en rekke priser, og vi gratulerer alle instituttene med velfortjent heder! K1 fikk også med seg to flotte priser.

Bilde av de to stolte prisvinnern, med blomster og diplom.
To stolte prisvinnere med diplom og blomster: Kjell-Morten Myhr og Anna Marie Moe Øvstebø. Foto: Jorunn Skei

Bergen Multippel Sklerose Forskningsgruppe, ved professor Kjell-Morten Myhr, vant pris for årets forskningsmiljø.

Innovasjonsprisen gikk til Regionalt akuttmedisinsk kompetansesenter i Helse Vest (RAKOS) ved førsteamanuensis Conrad A. Bjørshol. Anna Marie Moe Øvstebø mottok prisen på vegne av RAKOS. Gratulerer masse, og tusen takk for flott innsats for K1😊

Dere kan lese mer om fakultetets dag her: Stor interesse for Fakultetets dag 2024 | Det medisinske fakultet | UiB.

Det nærmer seg

Portrett av Jorunn
Avtroppende administrasjonssjef, Jorunn Skei. Foto: Jørgen Barth, UiB

Den 26. april forlater Jorunn K1 som hun har vært med på å lede på trygg og god måte, i mer enn 14 år.

Jorunn er unik på alle måter. Hun har hatt en utrolig oversikt over alt som som rører i og rundt K1, og har håndtert alle utfordringer på beste måte. Dette har vært uvurderlig for meg som instituttleder. Jorunn har tatt seg veldig godt av oss alle på K1. Hun har på en helt spesiell måte laget et godt arbeidsmiljø og bygget opp en flott lagånd. Dette lover vi å ta med oss videre.

Jorunn starter snart i ny jobb ved Høgskulen på Vestlandet. Vi misunner dem som får en så flott medarbeider. Vi ønsker selvfølgelig Jorunn alt godt fremover, og takker henne for en alt hun har utrettet for K1. Vi vil savne deg masse her, Jorunn!

Ove Kristian Bakkevig, nestleder for HR seksjonen ved fakultetet, vil vikarierer for Jorunn frem til vi får ansatt ny administrasjonssjef. Vi ønsker ham hjertelig velkommen.

God helg, snart!

Beste hilsen

Christian