Helse Bergen og helseforetakene på Vestlandet

K1 er et utpreget klinisk institutt med mange seksjoner som er sterkt involvert i sykehusavdelinger ved mange sykehus på Vestlandet. I går hadde K1-ledelsen og seksjonslederne på instituttet et møte med de nivå-2 direktørene i Helse Bergen som har ansvar for de samme fagområdene. Målet med dette møtet var å sikre en god dialog mellom institutt og sykehusavdelinger og diskutere åpent felles anliggender innen forskning og undervisning. Det ble understreket fra begge hold hvor viktig det er at alle som jobber i et helseforetak (ikke bare i en universitetsklinikk) er forpliktet til å bidra i undervisning og forskning da dette utgjør 2/4 av helseforetakenes primære målsetting. Det kan være smart å påse at et element om forpliktelser i undervisning alltid står i ansettelseskontraktene i helseforetaket slik det gjør på Universitetet. Vi drøftet også hvordan man best kan rekruttere unge leger inn i forskning. De gamle D-stillingene hadde en viktig funksjon i rekruttering og ble for mange et springbrett til å søke om PhD-stipend. Vi bør tilstrebe tilsvarende fleksible ordninger i dag hvor det åpnes for muligheter for faglig fordypning og forskning i sykehusavdelingene, gjerne slik at det over tid blir en god rotasjon mellom flere potensielle kandidater. Det var ved møtets slutt bred enighet om at dette er et meget viktig forum og at møtet må bli regelmessig, minst én gang per år.

Foto: Jorunn Skei

I forlengelsen av K1’s sterke ønske om optimal samhandling med helseforetakene, ønsker vi å stimulere til og styrke interdisiplinært samarbeid. Interdisiplinær forskning synliggjøres bl.a. gjennom sampublisering med forfattere fra ulike disipliner og miljøer. Videre ønsker vi at enkeltpersoner og små miljøer finner sammen i slagkraftige og dynamiske forskningsgrupper. Instituttet har nå har registrert 28 forskningsgrupper og 20 av disse har etablert egne hjemmesider. Kriterier for forskningsgrupper ved K1 er:

  • Et felles faglig tema
  • En viss størrelse, vanligvis minst 6 medlemmer, hvorav flere vitenskapelige tilsatte ph.d.-kandidater/forskerlinje
  • Hovedtilknytningen skal være til K1 og/eller samarbeidende felt i helseforetaket
  • En viss forskningsaktivitet, vanligvis minst 5 vitenskapelige publikasjoner per år i gjennomsnitt de siste 3 år for etablerte grupper
  • Regelmessig og planlagt møteaktivitet
  • Definert forskningsgruppeledelse

Dersom du trenger hjelp til å danne en forskningsgruppe eller hjelp til å lage webside, bare ta kontakt med instituttledelsen ved K1. En velorganisert forskningsgruppe med en god webside vil ha lettere for å oppnå ekstern finansiering både ved lokale (fakultet, helseforetak) og nasjonale/internasjonale utlysninger. Alle forskningsgrupper ved K1 bør ha som mål å oppnå ekstern finansiering, mens ledende miljøer bør ha som mål å få gjennomslag i åpne nasjonale og internasjonale konkurranser. Samarbeid med helseforetakene på Vestlandet vil ytterligere kunne styrke slike søknader. K1 disponerer fakultetets forskningsrådgivere i søknadsprosessene og du må gjerne ta kontakt med dem for konkret hjelp med eksterne søknader. Vårt neste søknadsseminar med våre forskningsrådgivere blir mandag ettermiddag 21. oktober. Sett av datoen nå!

Vennlig hilsen
Odd Helge Gilja

Normalt er det hubro som blir avbildet i UiB’s symbol. Her er to kirkeugler, som kan symbolisere det tette samarbeidet vi ønsker mellom UiB og helseforetakene. Foto: Odd Helge Gilja

Laboratoriebygget – 10-års jubilant

Foto: Jorunn Skei

I disse dager er det 10 år siden Laboratoriebygget ble tatt i bruk. Bygget er veldig flott og er et godt bygg å jobbe i. Bygget er eid av Helse Bergen. UiB, ved K1 og K2, er leietakere i bygget.

Ved markeringen 24. september fremhevet både Gunnar Mellgren, klinikkdirektør ved Laboratorieklinikken, og Per Bakke, dekan ved Det medisinske fakultet, at prosessen for å få realisert bygget var lang og til dels smertefull, men resultatet har blitt fantastisk. Bygget har bidratt til mye godt arbeid, gode forskningsresultater og et veldig godt samarbeid mellom HUS og UiB. Vi gratulerer jubilanten og gleder oss til mer godt samarbeid!

Foto: Jorunn Skei

 

Ny elektrosjokkforskning forkaster tidligere teori

Olga Therese Ousdal Foto: Leif Oltedal

I en ny studie viser bergensforskere at elektrosjokk-behandling mot depresjon virker på flere områder i hjernen.

– Studien vår viser at effekten av elektrokonvulsiv terapi (ECT) på hjernen er mindre spesifikk enn vi har trodd. Det gjør at vi må tenke nytt om hvordan ECT virker, har Olga Therese Ousdal uttalt til Dagens Medisin. Olga Therese er konstituert overlege og forsker ved radiologisk avdeling på Haukeland universitetssjukehus. Hun er førsteforfatter på studien som nylig ble publisert i tidsskriftet Biological Psyhiatry. Studien er den første i sitt slag, og inkluderer 328 pasienter fra 14 ulike institusjoner.

Artikkelen utgår fra et internasjonalt samarbeid, ledet fra Bergen av radiolog og førsteamanuensis Leif Oltedal. Prosjektet undersøker hvordan elektrokonvulsiv terapi, også kalt elektrosjokkbehandling, virker ved depresjon.

Tre prisvinnere fra Bergen i EAN 2019

Den 5. European Academy of Neurology (EAN)-kongressen ble arrangert i Oslo i sommer. Det var omkring 2000 påmeldte innlegg til denne kongressen og omkring 7000 deltagere. Blant de 19 vinnere av The Investigator Award var hele 3 fra Bergen, og ingen andre fra Norge.

Elisabeth Synnøve Nilsen Husebye, Johannes Jernqvist Gaare og Nina Grytten var de tre prisvinnerne fra Bergen. Se reste av listen over prisvinnerne her.

The Investigator Award gir blant annet gratis registrering til den 6. EAN-kongressen i Paris 2020.

Velkommen til gjesteforelesning med æresdoktor Bruce R. Zetter / Welcome to Guest Lecture By Honorary Doctorate Bruce R. Zetter

Foto: VBP/Bruce Zetter

Dekan Per Bakke inviterer til gjesteforelesning med nyutnevnt æresdoktor ved Det medisinske fakultet, Professor Bruce R. Zetter ved Harvard Medical School. Forelesningen avholdes 14. oktober og er åpen for alle.

 

 

Tittel: RNA as a tool for cancer therapy
Når: 14. oktober 2019, kl. 14.15-17:00
Hvor: Store Auditorium, Sentralblokken, Haukeland Universitetssjukehus

Registrering: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=7066670

Les mer om gjesteforelesningen og Bruce R. Zetter.

English:

Guest Lecture By Honorary Doctorate Bruce R. Zetter

The Faculty of Medicine have the great pleasure of inviting all to a guest lecture by the newly appointed honorary doctorate Professor Bruce R. Zetter at Harvard Medical School October 14th.

Title: RNA as a tool for cancer therapy
When: 14 October 2019, 14.15-17:00
Where: Store Auditorium, Sentralblokken, Haukeland Universitetssjukehus

Registration: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=7066670

Read more about the Guest Lecture and Bruce R. Zetter.

INVITATION: Appointment ceremony, Bruce R. Zetters honorary doctorate at UiB

Professor Bruce R. Zetter, will be awarded an honorary doctorate at the University of Bergen. Professor Zetter’s candidacy was forwarded on CCBIO’s initiative.

You are hereby invited to attend the appointment ceremony at Universitetsaulaen, Tuesday October 15, 13.00. As there is only 200 spaces, you need to register as soon as possible to ensure your participation. Together with Bruce R. Zetter, nine other honorary doctorates are appointed at this ceremony,

Place: Universitetsaulaen
Time: 13.00
Outfit: Formal

Registration: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=7109733

Deadline: October 8 (but there is only 200 places that will fill up soon, so please register ASAP)

Read more about Professor Bruce R. Zetter here.

MED workshop

The Faculty’s research advisors are inviting researchers at all career stages to a seminar on grant writing for external funding. If you would like to apply for funding in 2020, it is good to start planning the project and your application in good time.

Date: 21 October 2019
Time: 14:00-15:30
Venue: Department of Clinical Medicine (K1), 7. floor, seminar rooms 7.1/7.2

Agenda:
– Proposal writing with focus on Excellence and Impact
– Relevant upcoming calls
– Prices and Awards
– Upcoming courses and events
– Update on Horizon Europe

Please, sign up by following this link: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=7171080

Nytt om immunologi, stamcellebehandling og kreftmedisin

Biomedical Network har gleden av å invitere til møte med fokus på immunologi, stamcellebehandling og kreftmedisin. Arrangementet er en møteplass for alle som ønsker å ta del i utviklingen av pasientenes helsetjeneste. Vel møtt!

Tid: 16. oktober, kl. 13.30
Sted: Bikuben, Haukeland universitetssjukehus

Påmelding: https://online.superoffice.com/Cust19086/CS/scripts/customer.fcgi?action=formFrame&formId=F-x8ICpSWI

Kontaktpersoner:
Jens Reigstad, VIS, jre@visinnovasjon.no
Marie Borg, VIS,  mbo@visinnovasjon.no

Om Biomedical Network:
Biomedical Network er et nettverkssamarbeid mellom Helse Bergen, Universitetet i Bergen (UiB), Legemiddelindustriforeningen (LMI) og VIS. Nettverket tar sikte på å bli en felles plattform for innovasjon og prosjektutvikling på tvers av akademiske, offentlige og private aktører, og er støttet av Norges Forskningsråd (NFR).

Program

13:30 – 14:35
Åpning
Forskningsdirektør/Førsteamanuensis Eli Renate Grüner, Helse Bergen/UiB

Autolog stamcellebehandling
Overlege/Professor Lars Bø, Helse Bergen/UiB

Immunologiske preparater
Arnt-Ove Hovden, Medical Affairs Lead & Medical Manager hos Boehringer Ingelheim

Immunterapi ved melanom
Overlege/Professor Oddbjørn Straume, Helse Bergen/UiB

Hvilke muligheter opplever farmasøytiske firma innenfor immunologisk terapi
Andrey Solokov, Medical Advisor hos AbbVie

14:35 – 15:05
Mingling og lett servering

15:05 – 15:50
Støtteordninger fra forskningsrådet
Spesialrådgiver Rigmor Fardal, Forskningsrådet

NorCRINs arbeide for å bedre forholdene for kliniske utprøvingsstudier
Overlege Camilla Tøndel, NorCRIN/Helse Bergen

Pasienterfaringer fra deltakelse i kliniske utprøvingsstudier

15:50 – 16:05
Pause

16:05 – 16:35
Precision Imaging in Gynecologic Cancer
Overlege/Professor Ingfrid S. Haldorsen, UiB/Helse Bergen

Advanced medical visualization
Førsteamanuensis Noeska Smit, UiB

Mingling

Frokostseminar om forskningsdata

Bibliotekets team for forskningsdata inviterer til frokost, og en kort introduksjon til forskningsdata:
– Introduksjon til åpne forskningsdata
– Hvordan forberede og lagre åpne forskningsdata

Målgruppe: forskningsadministrasjon, forskningsrådgivere, forskerveiledere, PhD kandidater og forskere
Sted: Bibliotek for medisin, BB-bygget, 3. etasje
Tid: Tirsdag 22.10.19, kl. 8.30-9.30.
Teamet er tilgjengelig etter presentasjonen for en mer utfyllende prat om hva biblioteket kan tilby.
(Presentasjonen vil bli holdt på engelsk ved behov.)

Mer informasjon og påmelding (frokost serveres):
frokostmøte-forskningsdata / research-data-breakfast-meeting

Det blir stadig vanligere at tildelere av forskningsmidler krever lagring og tilrettelegging av forskningsdata. Flere utgivere har også som forutsetning at publisering av grunnlagsdata knyttet til publikasjonen blir gjort tilgjengelig.
Kontaktinformasjon forskningsdata

Introduction seminar for new employees

The Introduction seminar will provide you with information about what being an employee at the University of Bergen entails. The last introduction seminar of 2019 is at 17 October 12.00-15.30.

Place: TBA
Registration deadline 11.10.2019 – 15.30. Register and read more here.

 

Program
12:00: Welcome to UiB by Prorector Margareth Hagen
12:15: Practical information for international employees
13:15: Break
13:30: Working at UiB – rights and obligations
15:00: Questions and sum up

Nye publikasjoner

Publikasjonene er basert på PubMed-søket «Department of Clinical Medicine AND Bergen». Om noen har publikasjoner som ikke ble dekket av våre søk i PubMed, ta kontakt med Siri.Trosvik@uib.no.

Nivå 2

Nivå 1

PhD-hjørnet

Nye doktorgrader

KARI BRITT HAGEN disputerte 23. september 2019 med sin avhandling «BREAST CANCER. Adherence to Adjuvant Endocrine Therapy in Western Norwegian Patients». VI gratulerer med gjennomført disputas!

EIVIND KOLSTAD disputerte 27. september 2019 med sin avhandling “Overweight and eating disorders in people with epilepsy”. VI gratulerer med gjennomført disputas!


Kommende disputaser

RAGNHILD EIDE SKOGSETH
Kandidaten utgår fra Klinisk institutt 1.
Hovedveileder: Professor Dag Årsland
Medveiledere: Professor Nils Erik Gilhus og professor Tormod Fladby

Prøveforelesning: Onsdag 16. oktober 2019 kl. 10.15
Sted: Auditorium, SMU (Haraldsplass), Ulriksdal 8
Oppgitt emne: “How may biomarker studies in dementia help to determine possible treatments for the disorder?”

Disputas: Onsdag 16. oktober 2019 kl. 12.15
Sted: Auditorium, SMU (Haraldsplass), Ulriksdal 8
Avhandlingens tittel: “Biomarker and pathology studies in neurodegenerative cognitive impairment”

1. opponent: Clinical Research Fellow Alison Yarnall, Newcastle University
2. opponent: Postdoctoral Fellow Leiv Otto Watne, Universitetet i Oslo
3. medlem av komiteen: Professor Mai Tone Lønnebakken, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor emerita Liv Inger Strand.
Åpent for alle interesserte.

Campusbussen får nytt stoppested ved pasienthotellet i uke 43

Ettersom store stålelement til Glas 2 skal heises inn på byggeplassen, vil campusbussen få sitt stoppested utenfor pasienthotellet (Haukeland hotell) i hele uke 43. Veien nord for Sentralblokken stenges for innkjøring av biler, men gangstien inn til Sentralblokken vil være åpen. Fra nyttår stenges veien igjen ved samme område.

 

Velferd

Putti Plutti Pott

Det er reservert UiB-billetter til årets Putti Plutti Pott i Grieghallen følgende dager:

Fredag 29. november kl. 16:30
Lørdag 30. november kl. 12:00
Søndag 1. desember kl. 15:00
Pris per billett er kr: 305,-  (ordinær kr 380,-)

 

Billetter kjøpes i billettkontoret i Grieghallen. Tlf.: 55216150
Info: Varighet 1 time & 50 minutter, inkl. 20 min pause. Passer fra 3 år.
UiB ansattkort må fremvises ved kjøp.


FILOSOFISK POLIKLINIKK

Å leve i dødens lysprogrammet for høsten 2019

Døden kan synes fjern og abstrakt i norsk hverdagsliv. Moderne nordmenn blir ofte godt voksne før de opplever å miste noen av sine kjære. For et par generasjoner siden var døden en reell trussel i alle norske hjem, og mange mistet søsken eller foreldre tidlig i livet. Samtidig var religionen en sterk støtte for mange, mens helsevesen, medisin og velferdsstat ikke hadde stort å by på.

Mye er altså snudd opp ned på mindre enn hundre år. Faren for å dø tidlig er mindre, men bekymringen for helserisiko og ulykker synes å ha øket. Selvmord og selvskading øker i omfang. At døden er blitt en sjelden gjest gjør at vi mangler erfaring med å håndtere sorg og tap, hjelpeløshet og medlidenhet. Og avkristningen gjør det vanskeligere å finne gode ritualer, trøstende ord, mening og håp.

Høsten 2019 vil Filosofisk Poliklinikks møteserie undersøke flere fasetter ved vår dødelighet, for bedre å forstå hvordan vi kan leve godt.

 

Vel møtt i Litteraturhuset, Østre Skostredet.
Kjøp nettbillett på litthusbergen.no, unngå kø!

HMS-hjørnet

eksponeringDette hjørnet omhandler alt som berører arbeidsmiljøet ved K1. Her blir dere presentert for nyheter, HMS-handlingsplanen ved K1, når det er vernerunder, arbeidsmiljøundersøkelser etc. Alle er velkommen med innspill til dette hjørnet!

Avviksrapportering av uønskede hendelser: Vi minner om at UiB nå har ett elektronisk avvikssystem. HMS-avvik er alle uønskede hendelser og/eller forhold som har ført til eller kan føre til skade på mennesker, miljø og materiell. Det er viktig at alle saker rapporteres inn i systemet.

Verneombud ved K1 for perioden 2019-2020:

HMS-håndbok 

Alle ansatte ved K1 er pliktig til å lese HMS-håndboken.

Sikresiden – nettside med sikkerhetsinformasjon
Her finner du:
– Hjelp til å håndtere en krisesituasjon
– Opplæring i viktige sikkerhetstemaer
– UiBs lokale vekter- og beredskapsnummer

Beredskapsperm
En beredskapsperm for Det medisinske fakultet finnes i ekspedisjonen i 7. etg. på Laboratoriebygget.

beredskapsperm

Eksponeringsregisteret
HMS-avdelingen har informasjonskurs i eksponeringsregisteret som de arrangerer ved behov. Det er viktig at dere som arbeider med kreftfremkallende kjemikalier vet hvordan dere skal registrere dere. Du finner mer informasjon om eksponeringsregisteret her.

En oversikt over aktuelle HMS-kurs finner du her.

Les mer om HMS på UiB sin HMS-portal.

English:

Continue reading HMS-hjørnet