Den gode muligheten til å påvirke egen og instituttets utvikling

Medarbeidersamtaler
Det er igjen tid for medarbeidersamtaler. Dette er en unik mulighet til å påvirke egen arbeidssituasjon og samtidig fremme tanker og ideer om hvordan eget fagområde, seksjon og institutt kan utvikles. Vi organiserer medarbeidersamtaler gjennom seksjonsledere og fagansvarlige. Fakultetet og universitetet har stort fokus på dette i HMS-arbeidet, og derfor planlegger vi nå en mer systematisk kartlegging av gjennomføring av medarbeidersamtaler ved tilbake-rapportering til instituttet.

Forskningsrådgiver
Det er også tid for å planlegge vårens søknadsfrister til NFR, Kreftforeningen m.m. I fjor hadde vi rekord i antall innsendte søknader, og noen av oss fikk tilslag med tildeling av viktige forskningsmidler. Mange av våre søkere fikk avslag til tross for høyt skår på søknaden, og tidvis får vi inntrykk av at en også må ha litt flaks for å få tildeling. Søknaden må skreddersys utlysningen og komiteen skal forstå og «tenne på» fremstillingen av prosjektet. Husk at komiteen vanligvis ikke består av eksperter innen ditt eget fagfelt, men er erfarne forskere med stor generell kunnskap. For disse «nesten-søknadene» skal det ofte bare mindre justeringer til før en kan få tilslag i neste runde. Søknadsskriving er også en trenings- og erfaringssak. Det er ikke uvanlig at «førstegangssøkere» får skår på nedre deler av skalaen, men det er viktig å ikke gi opp av den grunn. Erfarne søkere kan også være uheldige med eksempelvis å «bomme litt» på utlysningsteksten. Det beste rådet er å ta lærdom av tilbakemeldinger, søke hjelp hos erfarne kolleger og forskningsrådgiver, og gjerne lese eksempler på gode søknader.

Vi har tilgang på forskningsrådgiverressurser fra fakultetet. Michael Marie (Michael.Marie@uib.no) har i utgangspunktet avsatt to dager per uke til oss ved K1. Han har «kontortid» hver fredag på K1 (Lab-bygget, 7. etasje). Vi oppfordrer alle forskerne våre å ta kontakt og eventuelt invitere Michael til forskergruppemøter, slik at han kan bli bedre kjent med dere og aktuelle prosjekter. Dette vil gjøre det lettere å få skreddersydd rådgivning i søknadsprosessen. Som forberedelse til vårens søknadsfrister vil vi kartlegge bruken av forskerrådgivingsfunksjonen ved instituttet, og ber dere alle i løpet av et par uker svare på en kort spørreundersøkelse. Vi vil også arrangere et informasjonsmøte knyttet til vårens utlysninger i NFR.

Undervisningsdagen for K1 & K2 vil arrangeres onsdag 1. april. Dette er en viktig dag til inspirasjon og kompetansebygging i undervisning. Deltakelsen vil også kunne inngå i pedagogisk mappe. Jeg viser til omtalen av undervisningskompetansekrav i leder til K1-Nytt for to uker siden. Se ellers omtale i dagens K1-Nytt. Påmeldingslenke til undervisningsdagen: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=8026872 

Jeg ønsker dere alle en god helg og gode arbeidsuker!

Beste hilsen
Kjell-Morten

Arbeidsseminar for OSKE-oppgaver

Torsdag 6. februar ble det arrangert et arbeidsseminar for OSKE-oppgaver på Scandic Bergen City. Målet var å få inn et bredt spekter av oppgaver.

Omtrent 40 undervisere og fagansvarlige var samlet for å lage nye OSKE-oppgaver, og i løpet av seminaret kunne en følge med på antallet innleverte oppgaver. Ved dagens slutt hadde man produsert over 70 oppgaver, primært for OSKE MED12.

Arrangementskomiteen, ledet av Harald Viker, Rune Nielsen og Eirik Søfteland, var naturligvis veldig fornøyd med fangsten. Tilbakemeldingene fra de vitenskapelig ansatte som deltok var også positive. Det ble blant annet trukket fram at seminaret bidro til et praktisk utbytte, og at det fungerte som et møtepunkt som kan føre til tverrfaglig samarbeid langt utover bare OSKE.

Kort om OSKE

På OSKE-eksamen blir studentene testet i medisinske kunnskaper og kliniske ferdigheter. I medisinstudiet er det OSKE i MED6 og MED12. Se mer informasjon om denne eksamensformen her: https://www.uib.no/ferdighetssenter/114892/om-oske-eksamen

Neste seminar er planlagt 28. oktober 2020 – invitasjon med påmeldingslenke til seminaret kommer i løpet av våren/sommeren.

Dersom du er nysgjerrig på OSKE, kan du kontakte Erik Søfteland: E.Softeland@uib.no (MED6) eller Rune Nielsen: Rune.Nielsen@uib.no (MED12).

Det er fortsatt mulig levere inn utkast til OSKE-oppgaver her: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=7919345

Seminar: Søvig og Bernt om ny universitets- og høgskolelov

Vil du bli klokere på hva den nye loven vil bety for norske universitet og høgskoler?

Torsdag 13. februar ble forslaget til ny universitets- og høyskolelov (NOU 2020:3) offentliggjort. Professor i forvaltningsrett og dekan Karl Harald Søvig har sittet i det regjeringsutnevnte utredningsutvalget.

Onsdag 19. februar kl. 1215-13 inviterer Det juridiske fakultet til et kort seminar hvor Søvig vil presentere hovedtrekkene i forslaget til ny universitets- og høgskolelov.

I arbeidet med den forrige universitets- og høgskoleloven fra 2005 var professor emeritus Jan Fridtjof Bernt svært sentral. Han kommer til seminaret på Dragefjellet for å gi kommentarer til det nye lovutkastet.

Alle er velkommen!

Tid: 19. februar klokken 1215-1300
Sted: Det juridiske fakultet, Magnus Lagabøtesplass 1, auditorium 2

https://www.uib.no/jur/133483/s%C3%B8vig-og-bernt-om-ny-universitets-og-h%C3%B8gskolelov

Workshop 4th March: data management planning

Planning to submit a grant application for a life science research project? This course we will cover how you can generate a data management plan which meets the requirements of the funding organisations.

ELIXIR Norway, Digital Life Norway and the UiB library are pleased to invite up to 30 researchers (PhD candidates, Post Doctoral Fellows, Researchers, Associate Professors and Professors) to a full day workshop on data management. Life sciene researchers will be prioritized.

When: March 4th 2020 at 09:00-16:00
Where: UiB Learning Lab Store læringsrom at Media City Bergen (Lars Hilles gate 30)
Detailed course content: https://bit.ly/2Hde857

Registration deadline: 26th February

Contact: Beate Krøvel Humberset

Nye publikasjoner

Publikasjonene er basert på PubMed-søket «Department of Clinical Medicine» AND Bergen. Om noen har publikasjoner som ikke ble dekket av våre søk i PubMed, ta kontakt med kjetil.harkestad@uib.no.

Nivå 2

Nivå 1

Ph.d.-hjørnet

Nye doktorgrader

 

Foto/ill.: Jørgen Barth, UiB

Øyvind Nordvik disputerte den 14. februar 2020 med avhandlingen «Quality of life in persons with hearing loss: The importance of psychological variables and hearing loss severity«.

Gratulerer med gjennomført disputas!

 

 

 

 


Midtveisevaluering 19. februar 2020, Bergen


Hassan Elsaid
– ph.d.-prosjekt: Targeting renal fibrosis in Fabry nephropathy through generating disease model in zebrafish


Har du spørsmål om ph.d.-utdanningen ved K1?

Foto/ill.: Marit O. Øvregård

Da kan du ta kontakt med ph.d.-koordinator Kjetil Utvik Harkestad som har kontorplass i 7. eatsje på Lab-bygget.


Do you have questions regarding the PhD education at K1?
Please contact the PhD coordinator at the department, Kjetil Utvik Harkestad.

Velferd

Tilsette ved UiB kan kjøpe billettar til kun kr. 340 (ord. pris kr. 450) til tirsdag 18. februar og torsdag 27. februar kl. 19.00 i Logen:

Heim 3: 1985 – 1995

Du kan kjøpe billettar ved å sende e-post til publikum@detvestnorsketeateret.no (ref. UiB).

Tirsdag 18. februar kl. 19.00: https://detvestnorsketeateret.eventim-billetter.no/webshop/webticket/shop?event=353&kassierer=webgrupe
Torsdag 27. februar kl. 19.00: https://detvestnorsketeateret.eventim-billetter.no/webshop/webticket/shop?event=360&kassierer=webgrupe

Det Vestnorske Teateret si vestlandskrønike «Heim» er no komen til åra 1985 – 1995. På ny har vi samla eit stjernelag av forfattarar som saman med oss tek turen til Vestlandet, til stadar vi kjenner, songar vi hugsar og hendingane som skaka eller mora oss. Vi er komen til tida der Berlinmuren fall, jappe-bobla brast, HIV-angsten reid oss og vi klinka til med Melodi Grand Prix i Grieghallen og OL på Lillehammer. I dette tiåret står vi på terskelen til ein gryande gullalder for det bergenske musikklivet. Vi skal til Nordhordlandsbrua, Stord, Stanghelle, Katten og sjølvsagt til eit nybygd kjøpesenter eller to. Bli med oss til gledelege gjensyn og treffande ettertanke. Bli med oss HEIM.

Av: Frode Grytten, Pedro Carmona-Alvarez, Selma Lønning Aarø, Finn Tokvam, Brynjulf Jung Tjønn, Gunnar Staalesen, Linda Eide, Kristin Auestad Danielsen, Ruth Lillegraven, Claus Sellevoll og Bjarte Hjelmeland.
Regi: Hilde Sol Erdal. Scenografi og kostymedesign: Lise Christensen.
Med: Claus Sellevoll, Sigrid Moldestad, Peder Lauvås, Elisabeth Moberg, Anne Wiig og Voksne Herrers Orkester.

detvestnorsketeateret.no

HMS-hjørnet

eksponeringDette hjørnet omhandler alt som berører arbeidsmiljøet ved K1. Her blir dere presentert for nyheter, HMS-handlingsplanen ved K1, når det er vernerunder, arbeidsmiljøundersøkelser etc. Alle er velkommen med innspill til dette hjørnet!

Avviksrapportering av uønskede hendelser: Vi minner om at UiB nå har ett elektronisk avvikssystem. HMS-avvik er alle uønskede hendelser og/eller forhold som har ført til eller kan føre til skade på mennesker, miljø og materiell. Det er viktig at alle saker rapporteres inn i systemet.

Verneombud ved K1 for perioden 2019-2020:

HMS-håndbok 

Alle ansatte ved K1 er pliktig til å lese HMS-håndboken.

Sikresiden – nettside med sikkerhetsinformasjon
Her finner du:
– Hjelp til å håndtere en krisesituasjon
– Opplæring i viktige sikkerhetstemaer
– UiBs lokale vekter- og beredskapsnummer

Beredskapsperm
En beredskapsperm for Det medisinske fakultet finnes i ekspedisjonen i 7. etg. på Laboratoriebygget.

beredskapsperm

Eksponeringsregisteret
HMS-avdelingen har informasjonskurs i eksponeringsregisteret som de arrangerer ved behov. Det er viktig at dere som arbeider med kreftfremkallende kjemikalier vet hvordan dere skal registrere dere. Du finner mer informasjon om eksponeringsregisteret her.

En oversikt over aktuelle HMS-kurs finner du her.

Les mer om HMS på UiB sin HMS-portal.

English:

Continue reading HMS-hjørnet