Jeg lurer på …

Kjære alle

K1-administrasjonen er her!

UiB er en stor og relativ kompleks organisasjon – og kan kanskje noen ganger oppleves litt tungrodd. Det er ikke alltid lett å finne frem til den informasjonen du trenger eller få tak i rett person å snakke med. Vi i administrasjonen på K1 er her for å hjelpe deg så godt vi kan. Vi holder til i labbygget i 7. etasje eller du kan kontakte oss i administrasjonen via telefon eller e-post. Du kan også gjøre et søk i UiB sin interne Telefonkatalog.

UiB sine ansattsider

Om du av ulike årsaker ikke kan få hjelp av oss akkurat når du trenger det, er det likevel hjelp å få! UiB sine ansattsider har blitt veldig informative og innholdsrike. Om du ikke har tatt i bruk ansattsidene enda, så anbefaler jeg at du gjør det. Hovedsiden gir et godt overblikk over informasjon og støtte som er tilgjengelig.

Verktøy og tjenester

En av mine favorittsider for å finne svar på det jeg lurer på og få tilgang til systemer jeg trenger mm, er snarvei-siden for service og tjenester ved UiB. Her finner du en alfabetisk oversikt over det meste.

F.eks lenke til ca 1000 Aviser (Library Press Display og Atekst) du kan lese, du finner god Brukerstøtte for IT og  fyldige infosider om E-post, du kan sjekke rutetider for Campusbussen, kanskje trenger du Maler Powerpoint eller informasjon om Reiser. Har du midler ved UiB/K1 kan du få en statusrapport i Tableau. Eller kanskje du vil gå på kino og benytte deg av et UiB-velferdstilbud nå i helgen: 2 Kinobilletter a kr 80!

Ha en riktig fin helg ute eller inne og ha en flott 17. mai -feiring neste uke!
PS) du er selvfølgelig velkommen i UiB sin hovedprosesjon!

Beste hilsen

Jorunn

The 21st Broegelmann Lectures

The 21st Broegelmann Lectures by

Yenan Bryceson, Karolinska Instituttet and University of Bergen
Lymphocyte cytotoxicity in health and disease

 Silke Appel, University of Bergen
“Towards personalized therapy for inflammatory diseases”

Bjørn-Tore Gjertsen, University of Bergen and Haukeland University Hospital
“Single cell immune profiling in personalized therapy: early response evaluation in myeloid leukemia using mass cytometry”

Wednesday, May 15th, at 11:15 – ca.13:00
Auditorium AHH

Arranged by Broegelmann Research Laboratory, Department of Clinical Science and The Bergen Research School in Inflammation

Ph.d.-hjørnet

Ny doktorgrad


Øystein Vesterli Tveiten disputerte den 7. mai med avhandlingen: «Long-term Quality of Life and symptoms in patients with vestibular schwannoma».

Gratulerer med gjennomført disputas!

 


Midtveisevalueringer våren 2019

 

Onsdag 22. mai, på rom 7.1 og 7.2, 7. etasje labbygget

 

Foto: colourbox

 


PhD course: BMED904 Matrix Biology, Cell Biology and Physiology of the Extracellular Matrix

 

Final program is now available for the course BMED904 Matrix Biology, Cell Biology and Physiology of the Extracellular Matrix. This 3 ECTS course is organized by the Bergen Biomedical Research School (BBRS) and the CCBIO Research School for Cancer Studies (RSCS). We still have room for more participants.

Note that although the complete course is a Research School event, the individual lectures are open to everyone interested, also other staff, visitors and students. Just write in the registration that you will be participating in selected lectures (and which they are).

When: June 3-7, 2019
Where: BB-building, Jonas Lies vei 91, Bergen
Registration

Program: final program here.
Website: see more information here.

Questions: Please contact Marion Kusche-Gullberg: marion.kusche@uib.no or Margarethe Bittins: margarethe.Bittins@uib.no

 

Undervisningen

Kjære alle og vel overstått påske!

Vi er snart kommet til mai måned og vi har allerede opplevd noen dager med nærmest full sommer. Det betyr også at avslutningen av undervisningssemesteret nærmer seg – inkludert eksamen. Det blir en spennende vår med OSKE-12 avvikling for første gang og OSKE-6 for andre gang. Det meste begynner å bli klart – inkludert eksamensoppgaver og bemanning for gjennomføring av eksamensdagene. Kollegaene Eirik Søfteland (E.Softeland@uib.no) ved K1 og Rune Nielsen (Rune.Nielsen@uib.no) ved K2 er sammen med felles studieadministrasjon ledet av Tore (Tore.Lillebo@uib.no) og Øyvind (Oyvind.Bendiksen@uib.no) ved instituttene, samt fakultetet er ansvarlig for henholdsvis OSKE-6 og -12. Innspurten i forberedelsen starter om kort tid frem til eksamen 6. juni for OSKE-12 og 19. juni for OSKE-6. Det legges ned imponerende innsats fra mange både i forberedelser og gjennomføring av disse eksamenene.

Undervisningsdagen 7. mai er om kun halvannen uke – og det er til nå altfor få påmeldte. Det er spennende program hvor vi kan diskutere OSKE-eksamen, høre mer generelt om eksamensavvikling, samt den nye ordningen med merittering av fremragende undervisere ved fakultetet. I tillegg får vi praktisk erfaring i team basert læring (TBL) om flervalgsoppgaver.  Arrangementet blir i Bikuben – og jeg oppfordrer at alle melder seg på; https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=6311141

Et annet viktig arrangement for oss er Fakultetets dag. I år blir denne avviklet i det nyoppussede auditoriet ved Armauer Hansens Hus (AHH) 13. juni. Det blir et rikholdig program med blant utdeling av forsker- og undervisningspriser. Mer info om dette vil komme om kort tid.

Jeg ber om at så mange som mulig stiller på både Undervisningsdagen og på Fakultetets dag.

Med ønsker om fine vårdager og god helg.

Beste hilsen

Kjell-Morten

Felles undervisningsdag K1 og K2

Felles undervisningsdag for K1 og K2 arrangeres den 7. mai i Bikuben.

Påmelding 

Program:

08:30 Kaffe og frokost

 09:00 Velkommen

09:10 Eirik Søfteland: OSKE – erfaringer fra MED6 vår 2018

 09:40 Rune Nielsen: OSKE opptakt til MED12 vår 2019

 10:10 pause

 10:25 Steinar Hunskår «Prosedyrer for eksamener ved medisinstudiet (Medisin 2015)»

 10:55 Edvin Schei «Merittering av fremragende undervisere ved medisinsk fakultet»

 11:30 Lunch

 12:30 – 14:30 TBL om FVO, Trovik og Haldorsen , Flaatten

14:45 Prisutdeling

 15:00 – 15:15 Oppsummering og avslutning

 

Fakultetets dag 13. juni: Møt våre beste!

Velkommen til Fakultetets dag 2019 og utdeling av årets forsknings- formidlings- og undervisningspriser!

Torsdag 13. juni kl. 9-12 i Auditoriet, Armauer Hansens hus

Det blir også utdeling av Søren Falch juniorpris og Falch lecture – denne gangen av hjerneforsker Maiken Nedergaard ved Københavns universitet! Se henne for eksempel her: https://www.youtube.com/watch?v=jiXYv5Tkieg

Det medisinske fakultet har en egen Facebook-side. Du finner også arrangementet der.

Foto: Ingvild Festervoll Melien

INVITATION: Scientific Writing Seminar May 15 and 16 2019

CCBIO is happy to be inviting you to a two-day seminar in scientific writing, May 15th and 16th 2019. The seminar is open for all (requires
registration). The course is part of the CCBIO/INTPART program, where students’ education and research is promoted through collaboration between CCBIO, Harvard Medical School and Harvard Kennedy School. Elisabeth Wik is coordinating the program. This two-day seminar in scientific writing  was first run in December 2017 and was a great success.

There is valuable input in the scientific writing program for both students, postdocs and professors. Lecturers are Christine Møller, an experienced lecturer in medical and scientific writing and assistant editor of APMIS, and Randy Watnick, associate professor at the Vascular Biology Program, Harvard Medical School.

CCBIO strongly encourages students at all levels, including postdocs, to attend.

WHEN: May 15 and 16, 2019.
WHERE: Auditorium B301, Sentralblokken 3rd floor, Haukeland University Hospital.
PROGRAM: You can find program here.
REGISTRATION: Please register within May 1st. Registration link: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=6396026

Questions can be forwarded to coordinator Elisabeth Wik

 

Norge har signert avtale om åpen publisering hos Elsevier

Etter nye forhandlingsrunder har norske forskningsinstitusjoner signert en ny og unik avtale med forlaget Elsevier. Avtalen gir tilnærmet full åpen tilgang til forskningsartikler, skriver vise- og prorektorene Hagen, Foss, Gornitzka og Ruud i Khrono.

De norske universitetene arbeider for å sikre at offentlig finansiert forskning er åpent tilgjengelig. Åpen tilgang til norske forskningsresultater har stått sentralt i forhandlingene med de ulike forlagene. Elsevier er en av verdens største utgivere av vitenskapelige artikler med åpen tilgang. Elseviers kanaler er viktige for mange norske forskere.

Forlaget har vært kjent for i liten grad å komme forskningsmiljøene i møte på deres ønske om økt grad av åpen publisering til en god pris. Forhandlingene om publiseringsavtaler har derfor vært svært utfordrende og endt med brudd både i Tyskland, Sverige og Ungarn, og nå nylig også med University of California. Dette har gjort Elsevier til et av de mest omstridte akademiske forlagene i en tid hvor oppmerksomheten rundt åpen tilgang aldri har vært større.

Da norske forskningsinstitusjoner ikke aksepterte Elseviers forrige tilbud, risikerte vi å miste tilgang til forlagets tidsskrifter. Forhandlingene fortsatte imidlertid, og vi har nå blitt enige om en avtale hvor våre viktigste målsetninger er oppfylt. Les mer på Khrono.no 

Opphavsrett: colourbox.com

Personal promotion for Researcher 1183

May 1st is the final date to apply for personal promotion for Researcher 1183.

Who can apply:
Researcher 1109 or 1110, employed in a state position in a permanent, fixed term, or temporary employed position with external financing and with a duration of 3 years or more at the application date, can apply.

Application restrictions:
Researchers assessed for a Researcher 1183 position the last 2 years, cannot apply. If you have already received a positive assessment you may apply that this is taken into account when applying for promotion. It is only possible to apply for personal promotion within the subject/research area in which you hold your current employment.

Please find the regulations for promotion for Researcher 1183 here  

Application for personal promotion by competence for Researcher 1183 (english)

Application for personal promotion by competence for Researcher 1183 (norwegian)

 

Valg til universitetsstyret våren 2019

Det skal velges ett medlem og minst to varamedlemmer av og blant de tilsatte i gruppe B, midlertidig vitenskapelig tilsatte i undervisning og forskerstilling.

Valget har nå startet og du kan avgi din stemme her:
https://valg.usit.no/uib/valg/login.do

Kandidater til universitetsstyret 2019
UiB sine sider finner du informasjon om hvem som  stiller til valg til universitetstyret for perioden 1.8.2019-31.7.2020

Foto: colourbox.com

 

 

Det medisinske fakultet er resertifisert som Miljøfyrtårn

Fakultetet ble resertifisert som Miljøfyrtårn den 9. april etter en resertifiseringsprosess som startet høsten 2018. Resertifiseringen inkluderer instituttene, sentrene og fakultetsadministrasjonen.

For å bli resertifisert som Miljøfyrtårn, har fakultetet dokumentert at vi oppfyller en rekke krav innen det systematiske HMS-arbeidet, i tillegg til krav innen avfall, innkjøp, transport og energi.

Å være Miljøfyrtårn forplikter oss som institusjon og som enkeltansatte til å gjøre miljøbevisste valg i hverdagen. Miljøsertifikatet er gyldig i 3 år. Når det skal fornyes i 2022, må fakultetet kunne dokumentere at vi er blitt enda bedre.

Du finner eksempler på hvordan både ansatte og studenter kan bidra her.

Gratulerer & Tusen takk x 2 – og God Påske

Gratulerer og tusen takk 1;
Jeg tar opp tråden fra forrige leder i K1-nytt  – siden det i går kom en oversikt over de ti mest produserende instituttene ved UiB, og K1 var selvfølgelig inne på listen.  Denne viser antall publikasjonspoeng per vitenskapelig ansatte ved instituttet. Går vi gjennom statistikken tilbake fra 2013, etter omorganiseringen av instituttene, viser tallene at vårt institutt har alle årene hatt nest høyest aktivitet per ansatt ved Det medisinske fakultet etter IGS. Ser vi alle årene under ett bidrar K1 med opp imot ¼ av publikasjonspoengene (målt per ansatt). I samme periode bidro vi med tilsvarende av fakultetets publikasjoner i Cristin-databasen og 27% av alle disputasene. Sett i lys av at instituttet tildeles under 20% av grunnbevilgningen til instituttene, kan vi være tydelig stolte av innsatsen over mange år. Vi har likevel en utfordring ved at vi kan bli bedre på å skaffe ekstern finansiering fra NFR, EU, Kreftforeningen etc. – men vi håper dette endrer seg gjennom årets søknadsrunde hvor det ser ut til at det blir «all time high» i antall søknader til NFR. Jeg ønsker alle NFR-søknadsskrivere lykke til med innspurten i søknadsarbeidet.

 Gratulerer og tusen takk 2;
I dag er det også en gledens dag for instituttet ved at vår kjære kollega professor emeritus Leiv Hove utnevnes til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden. Tildelingen baseres på Hoves mangeårige forbilledlige innsats innen kirurgifaget ved UiB og sykehuset. Mye av hans innsats var nylig omtalt i en flott reportasje i BT og Aftenposten.  Denne er virkelig verdt å lese og gjør oss stolte som kolleger av Leiv både ved UiB og sykehuset. Instituttet gratulerer Leiv med denne velfortjente utmerkelsen.

God Påske
Neste helg står påsken for døren med palmehelgen og noen velfortjente fridager i uken etter. Uavhengig hvilke forhold vi har til påskens budskap, gir dette oss god anledning for ettertanke – i forhold til arbeid og fritid/familieliv. Vi må tilstrebe denne rette balansen i livet for å kunne være en positiv kraft på begge arenaene.

Jeg ønsker en velfortjent God Påske til dere alle!

Beste hilsen

 Kjell-Morten