Norge har signert avtale om åpen publisering hos Elsevier

Etter nye forhandlingsrunder har norske forskningsinstitusjoner signert en ny og unik avtale med forlaget Elsevier. Avtalen gir tilnærmet full åpen tilgang til forskningsartikler, skriver vise- og prorektorene Hagen, Foss, Gornitzka og Ruud i Khrono.

De norske universitetene arbeider for å sikre at offentlig finansiert forskning er åpent tilgjengelig. Åpen tilgang til norske forskningsresultater har stått sentralt i forhandlingene med de ulike forlagene. Elsevier er en av verdens største utgivere av vitenskapelige artikler med åpen tilgang. Elseviers kanaler er viktige for mange norske forskere.

Forlaget har vært kjent for i liten grad å komme forskningsmiljøene i møte på deres ønske om økt grad av åpen publisering til en god pris. Forhandlingene om publiseringsavtaler har derfor vært svært utfordrende og endt med brudd både i Tyskland, Sverige og Ungarn, og nå nylig også med University of California. Dette har gjort Elsevier til et av de mest omstridte akademiske forlagene i en tid hvor oppmerksomheten rundt åpen tilgang aldri har vært større.

Da norske forskningsinstitusjoner ikke aksepterte Elseviers forrige tilbud, risikerte vi å miste tilgang til forlagets tidsskrifter. Forhandlingene fortsatte imidlertid, og vi har nå blitt enige om en avtale hvor våre viktigste målsetninger er oppfylt. Les mer på Khrono.no 

Opphavsrett: colourbox.com

Personal promotion for Researcher 1183

May 1st is the final date to apply for personal promotion for Researcher 1183.

Who can apply:
Researcher 1109 or 1110, employed in a state position in a permanent, fixed term, or temporary employed position with external financing and with a duration of 3 years or more at the application date, can apply.

Application restrictions:
Researchers assessed for a Researcher 1183 position the last 2 years, cannot apply. If you have already received a positive assessment you may apply that this is taken into account when applying for promotion. It is only possible to apply for personal promotion within the subject/research area in which you hold your current employment.

Please find the regulations for promotion for Researcher 1183 here  

Application for personal promotion by competence for Researcher 1183 (english)

Application for personal promotion by competence for Researcher 1183 (norwegian)

 

Valg til universitetsstyret våren 2019

Det skal velges ett medlem og minst to varamedlemmer av og blant de tilsatte i gruppe B, midlertidig vitenskapelig tilsatte i undervisning og forskerstilling.

Valget har nå startet og du kan avgi din stemme her:
https://valg.usit.no/uib/valg/login.do

Kandidater til universitetsstyret 2019
UiB sine sider finner du informasjon om hvem som  stiller til valg til universitetstyret for perioden 1.8.2019-31.7.2020

Foto: colourbox.com

 

 

Det medisinske fakultet er resertifisert som Miljøfyrtårn

Fakultetet ble resertifisert som Miljøfyrtårn den 9. april etter en resertifiseringsprosess som startet høsten 2018. Resertifiseringen inkluderer instituttene, sentrene og fakultetsadministrasjonen.

For å bli resertifisert som Miljøfyrtårn, har fakultetet dokumentert at vi oppfyller en rekke krav innen det systematiske HMS-arbeidet, i tillegg til krav innen avfall, innkjøp, transport og energi.

Å være Miljøfyrtårn forplikter oss som institusjon og som enkeltansatte til å gjøre miljøbevisste valg i hverdagen. Miljøsertifikatet er gyldig i 3 år. Når det skal fornyes i 2022, må fakultetet kunne dokumentere at vi er blitt enda bedre.

Du finner eksempler på hvordan både ansatte og studenter kan bidra her.

Gratulerer & Tusen takk x 2 – og God Påske

Gratulerer og tusen takk 1;
Jeg tar opp tråden fra forrige leder i K1-nytt  – siden det i går kom en oversikt over de ti mest produserende instituttene ved UiB, og K1 var selvfølgelig inne på listen.  Denne viser antall publikasjonspoeng per vitenskapelig ansatte ved instituttet. Går vi gjennom statistikken tilbake fra 2013, etter omorganiseringen av instituttene, viser tallene at vårt institutt har alle årene hatt nest høyest aktivitet per ansatt ved Det medisinske fakultet etter IGS. Ser vi alle årene under ett bidrar K1 med opp imot ¼ av publikasjonspoengene (målt per ansatt). I samme periode bidro vi med tilsvarende av fakultetets publikasjoner i Cristin-databasen og 27% av alle disputasene. Sett i lys av at instituttet tildeles under 20% av grunnbevilgningen til instituttene, kan vi være tydelig stolte av innsatsen over mange år. Vi har likevel en utfordring ved at vi kan bli bedre på å skaffe ekstern finansiering fra NFR, EU, Kreftforeningen etc. – men vi håper dette endrer seg gjennom årets søknadsrunde hvor det ser ut til at det blir «all time high» i antall søknader til NFR. Jeg ønsker alle NFR-søknadsskrivere lykke til med innspurten i søknadsarbeidet.

 Gratulerer og tusen takk 2;
I dag er det også en gledens dag for instituttet ved at vår kjære kollega professor emeritus Leiv Hove utnevnes til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden. Tildelingen baseres på Hoves mangeårige forbilledlige innsats innen kirurgifaget ved UiB og sykehuset. Mye av hans innsats var nylig omtalt i en flott reportasje i BT og Aftenposten.  Denne er virkelig verdt å lese og gjør oss stolte som kolleger av Leiv både ved UiB og sykehuset. Instituttet gratulerer Leiv med denne velfortjente utmerkelsen.

God Påske
Neste helg står påsken for døren med palmehelgen og noen velfortjente fridager i uken etter. Uavhengig hvilke forhold vi har til påskens budskap, gir dette oss god anledning for ettertanke – i forhold til arbeid og fritid/familieliv. Vi må tilstrebe denne rette balansen i livet for å kunne være en positiv kraft på begge arenaene.

Jeg ønsker en velfortjent God Påske til dere alle!

Beste hilsen

 Kjell-Morten

Leiv Magne Hove blir slått til ridder

Foto: Hermina Gjertsen Haseljic

Kongen har utnevnt professor emeritus Leiv Magne Hove (70) til ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden. I dag ble  dekorasjonen overrakt av fylkesmannen Lars Sponheim ved et arrangement i Bikuben på Haukeland universitetssjukehus.

Hove var fersk ortoped da han på 80-tallet jobbet et år på Legevakten. Her startet han et forskningsarbeid for å undersøke hvordan det gikk med alle som kom til Legevakten med brukne håndledd. For en tredel av de 1000 årlige håndleddspasientene var resultatet dårlig. Håndleddet ble skeivt og smertefullt.

En kollega hadde prøvd å stive av knuste håndledd med et improvisert, utvendig apparatur. Hove fortsatte langs samme spor. I samarbeid med Christian Michelsen Research tok han patent på en håndleddsfiksator som holdt bruddet stabilt samtidig som hånden var bevegelig. Stativet så grotesk ut, men det virket.

Hoves håndleddsfiksator ble standardbehandling, også i andre land. Den unge ortopeden ble invitert til å holde foredrag i inn- og utland. Hove, som ble pensjonist i fjor høst, har satt spor etter seg også på andre felt, men det er håndleddskirurgien han nå hedres for.

RIDDER: Leiv Magne Hove har satt spor etter seg på flere felt og blir utnevnt til ridder for sin pionérinnsats innen håndleddskirurgi.
(Kilde:  Bergens Tidende)

Foto: Hermina Gjertsen Haseljic

 

 

Publikasjoner

Publikasjonene er basert på Pubmed- søket «Department of Clinical Medicine AND Bergen». Om noen har publikasjoner som ikke ble dekt av våre søk i Pubmed, ta kontakt med solveig.witso@uib.no.

Nivå 2

Nivå 1

Hovedoppgaveveiledere i medisinstudiet

En gang pr år har fakultetet tatt kontakt med instituttenes vitenskapelig ansatte og bedt om forslag til særoppgaver for medisinstudentene. Når vi henvender oss nå ber vi om å få forslag til HOVEDOPPGAVE, som er en del den akademiske søylen i ny studieplan fra 2015.

Den nye hovedoppgaven er på 20 stp, som inkluderer oppstartseminar og oppgave. Arbeidsmengde for hovedoppgaven skal være ca 500 timers arbeid per student. To studenter kan skrive oppgave sammen (20 stp på hver student). Oppgavens omfang må tilpasses til om den gjøres av 1 eller 2 studenter. For mer informasjon se her.

Om innlevering av oppgaveforslag
Fakultetet ber om at veiledere fyller ut nytt elektronisk skjema med forslag til hovedoppgave-tema innen: 15. mars 2019.   For øvrig er det også mulig å melde inn hovedoppgaver kontinuerlig gjennom hele året. https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=4657890

Spørsmål av faglig art kan stilles til Arne Tjølsen, leder av Komitéen for akademisk søyle.

Velferd

EKSTRAFRAMSYNINGAR!

Tilsette ved Universitetet i Bergen kan få kjøpe rabatterte billettar til Heim 2
mandag 18. mars og 25. mars kl. 18.00 (merk tidspunkt)
Billettpris kr. 340 (ordinær kr. 450)

Kjøp billettar her eller send e-post til publikum@hordalandteater.no:

18/3: http://hordalandteater.eventim-billetter.no/webshop/webticket/shop?kassierer=webgrupe&event=154

25/3: http://hordalandteater.eventim-billetter.no/webshop/webticket/shop?kassierer=webgrupe&event=160

I 2018 spelte vi Heim 1 (1965-1975) for fulle hus i Logen. 21. februar i år hadde vi premiere på andre kapittel av vestlandskrønika som har i alt fire delar. Både publikum og presse har teke godt imot del 2 og vi har no sett opp ekstraframsyningar!

I andre kapittel vitjar vi fylke vårt i åra mellom 1975 og 1985. Eit imponerande lag av sterke vestnorske forfattarar har tatt imot utfordringa om saman å skrive fram eit bilete om kven vi var då. Kva rørte seg i Hordaland, i hordalendingen sitt blikk på seg sjølv og på verda omkring oss i dette tiåret? Vi inviterer publikum med til å minnast hendingane, songane og livet den gongen. I eit leikent teaterspråk flyttar vi oss rundt i fylket og midt i alle hendingane står Voksne Herrers Orkester med eit solid soundtrack som tek oss tilbake til denne tida.

Av: Ruth Lillegraven, Gunnar Staalesen, Tore Renberg, Marit Eikemo, Frode Grytten, Bjørn Sortland, Ingrid Jørgensen Dragland, Finn Tokvam og Mari Hesjedal.

Regi: Eirik del Barco Soleglad. Scenografi og kostymedesign: Lise Christensen.

Med: Morten Svartveit, Kjærsti O. Skjeldal, Hadle Lavold Reisæter, Sigrid Moldestad, Claus Sellevoll, Amanda Haga/Natasja Smørholm og Voksne Herrers Orkester.

———————-

Ph.d.-hjørnet

Nye doktorgrader

 

Foto: Jørgen Barth

Aslaug Drotningsvik disputerte 28. februar 2019 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «Health effects of Blue whiting proteins. Dietary supplementation studies in obese rats and elderly nursing home resident».  

Gratulerer med gjennomført disputas!

 

 

Kommende disputaser

 

Iselin Thowsen Vildmyren
Hovedveileder: ph.d. Oddrun Anita Gudbrandsen
Medveileder: professor Alfred Ingar Halstensen
Bedriftsmentor: Christian Halstensen

Prøveforelesning:  fredag 15. mars 2019 kl. 10.15
Sted:  Auditorium 2, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91

Oppgitt emne: “Obesity and lifestyle intervention: how to do it; implications and challenges”

Disputas:  fredag 15. mars 2019 kl. 12.15
Sted:  Auditorium 2, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91

Avhandlingens tittel: “Effects of cod residual protein supplementation in healthy adults. Impact on glucose regulation and lipid metabolism”

1.opponent: Ph.d. Dag Arne Lihaug Hoff, Klinisk forskningspost, Helse Møre og Romsdal
2. opponent: Ph.d. Anita Røynebeg Alvheim, Friskliv- og meistringssenteret i Fjell, Sund og Øygarden
3. medlem av komiteen: professor Trygve Hausken, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor II Lars Birger Nesje.
Åpent for alle interesserte


PhD activities:

 

Career workshop: Your place in the sun

The Bergen Biomedical Research School has invited a professional career adviser to hold a workshop on careers options, strategies & tactics for life scientists.

This is a 90-minute-workshop tailored to PhD-candidates in medicine and science, covering framework for career selection, introduction to key transferable skills, core value analysis, discussion of entitlement vs. empowerment, mindsets and barriers for smooth career trajectory.

Erik Wong, PhD, is a neuroscientist by training and has worked for eight major global pharmaceutical and biotech companies. He held positions ranging from research biochemist, directors of Pharmacology and External Sciences, to VP in global business development.

Tuesday 2 April, 12.30-14.30, Seminar room 9th floor, BBB
Participation is free of charge for PhD-candidates at the University of Bergen. There are limited seats, so to secure your place, register here:

Please read more here, and register by 22 March: https://www.uib.no/en/node/124968.


LECTURE “Career Development Strategies”

A lecture on how to implement career development in PhD-training in the future.

Career building skills are increasingly important for graduates of doctoral training programmes. In a diverse job market, candidates need counselling, guidance and good examples. Yet, whose responsibility is career guidance? What skills should we teach? And what are good methods of career guidance?

This lecture is aimed at YOU who is engaged in PhD-training and wants to provide good and efficient career guidance. The lecture is open to all, and supervisors, PhD-coordinators, graduate school managers are especially invited.

Read more here: https://www.uib.no/en/biomedisin/124969/career-development-strategies

Wednesday 3 April, 13.30, Large Auditorium at Høyteknologisenteret


Matrix Biology – cell biology and physiology of the extracellular matrix, June 3-7

Bergen Biomedical Research School and the Center for Cancer Biomarkers offer this five day course, which includes lectures from local researchers and a number of internationally well-known researchers within the field of matrix biology as well as practical laboratory training.

The course will cover various aspects of extracellular matrix (ECM) biology. A recurring theme will be the roles of the various ECM molecules and their functions in health and disease.

Note, all lectures are open to everyone interested!

https://www.uib.no/ccbio/121425/bmed904-biomedical-research-course-matrix-biology

 

Vellykket seminar om forskningssøknader

For et par uker siden hadde vi seminar med fokus på forskningssøknader til Norges forskningsråd (NFR). Fakultetets forskningsrådgivere presenterte nyheter knyttet til årets utlysning (MED-NFR Workshop)– hvor alle søknadstyper i år har samme søknadsfrist; 10. april.  Målsetningen med seminaret var å stimulere til økt søknadsaktivitet ved instituttet. K1’s grunnbevilgning utgjør om lag 20 % av totalbevilgningen til alle instituttene, og det er rimelig å ha minst en tilsvarende andel i ekstern finansiering. For 2018 bidrog K1 med kun om lag 15 % av totalsummen av ekstern finansiering ved fakultetet.

Det er derfor svært gledelig at foreløpig har 17 kolleger meldt inn at de planlegger å sende minst en søknad – og om alle følger planen vil det sendes opp imot 25-30 søknader fra instituttet. Det er nå viktig at vi starter arbeidet med søknadene, og at det parallelt tas kontakt med instituttets økonomer for planlegging av budsjettprosessen. Det er også gledelig med fakultets tydelige signaler om insentiver ved å bidra med rekrutteringsstillinger til innvilgede prosjekter (Fakultetets retningslinjer for støtte til eksternfinansierte prosjekter). Forskningsrådgiveren vår er Michael (Michael.Marie@uib.no) som eventuelt får hjelp fra andre kolleger ved fakultetet/universitetet om det skulle være behov. MEN, den felles søknadsfristen i NFR i år, kan gi kapasitetsutfordringer for rådgiverne. Det er derfor viktig å være tidlig ute i søknadsprosessen.

Som inspirasjon til søknadsarbeidet gratulerer vi Janka Babickova i Nyreforskningsgruppen, som nylig fikk tildelt Marie Skłodowska-Curie stipend

Jeg vil også nytte en siste anledning til å minne på «ARK-undersøkelsen». Det er viktig med god svarrespons på denne, slik at vi kan få gode innspill for hvordan vi best kan videreutvikle instituttet og fakultetet for fremtidens utfordringer.

Med ønske om god helg og gode arbeidsuker

Beste hilsen

Kjell-Morten

Bergen Teknologioverføring blir VIS

– Skal vi lykkes med å løse store samfunnsutfordringer trenger vi innovative løsninger. VIS skal bidra til at utfordringer løses effektivt, og at kunnskap og ideer kommer raskere til nytte.

Fra 14. februar 2019 er VIS det nye navnet på Bergen Teknologioverføring (BTO).

– Vi endrer navn på selskapet fordi Bergen Teknologioverføring er for begrensende for mye av det våre eiere ønsker at VIS skal gjøre. Regionen og samfunnet opplever store endringer og det har endret hvordan vi løser vårt mandat. Vårt nye navn gjenspeiler det ansvaret vi ønsker å ta, forteller Anders Haugland, administrerende direktør i VIS.

VIS bærer i seg både klokskap og en oppfordring om å vise frem forskning, ideer, utviklingsarbeid og løsninger.

Les mer her.

Forlagsforhandlinger på overtid

Forhandlingene med de fire største akademiske forlagene, Elsevier, SpringerNature, Wiley og Taylor & Francis, er over en måned på overtid. Dette er status for tilgang til tidsskriftene:

  • SpringerNature og Taylor & Francis har bekreftet av UiB beholder tilgangen til elektroniske tidsskrift som vanlig mens forhandlingene pågår. Merk at Nature-tidsskriftene ikke blir berørt av forhandlingene.
  • Wiley og Elsevier har ikke bekreftet dette. Det er derfor større usikkerhet rundt hvor lenge vi kan ha tilgang til tidsskrift fra disse utgiverne mens forhandlingene pågår.

Her får du mer informasjon om hva forlagsforhandlingene kan bety for deg: http://universitetsbiblioteket.no