Nye publikasjoner

Publikasjonene er basert på PubMed-søket «Department of Clinical Medicine» AND Bergen. Om noen har publikasjoner som ikke ble dekket av våre søk i PubMed, ta kontakt med kjetil.harkestad@uib.no.

Nivå 2

Nivå 1

Continue reading Nye publikasjoner

Trond Mohn stiftelse 15 år

Trond Mohn stiftelse feirer i år sine første 15 år. – Stiftelsen har betydd mye for både Universitetet i Bergen og samfunnet forøvrig, sier rektor Dag Rune Olsen.

Gjennom midler til kompetansebygging, infrastruktur og utstyr, samt tematiske satsinger på Universitetet i Bergen og Haukeland universitetssjukehus, har Trond Mohn stiftelse (tidligere Bergens forskningsstiftelse) siden oppstarten gitt store og samfunnsnyttige bidrag til forskningsformål.

Et godt eksempel er TMS Starting Grant-programmet, tidligere kalt rekrutteringsstipend. Midlene lar unge forskerne bygge opp en gruppe ved UiB rundt sine forskningsinteresser og gir dem et langtidsperspektiv. Siden det første TMS Starting Grant ble tildelt Bodil Holst i 2007, har totalt 39 fremragende unge forskere blitt tildelt stipendet. Flere av disse er i dag professorer ved UiB, og i forbindelse med 15-årsjubileet presenterer UiB.no 15 av disse.

6. desember skal stiftelsen feires med årsmarkering og jubileum i Universitetsaulaen. På årsmarkeringen settes det fokus på antibiotikaresistens og det kunngjøres bl.a. hvem som får TMS Starting Grants. Arrangementet er åpent for alle og er et samarbeid mellom Trond Mohn stiftelse, Helse Bergen HF og Universitetet i Bergen.

Du kan lese hele saken her.

mohnfoundation.no

Forskerlinjen ved Det medisinske fakultet søker forskningsprosjekter og veiledere til studenter på kull 19

Ved Forskerlinjen er vi i full gang med å rekruttere studenter fra 2019-kullet med tanke på opptak på Forskerlinjen høsten 2020. Det er en absolutt fordel at aktive interesserte studenter rekrutteres så tidlig som mulig i 2020. Til enhver tid er det ca. 80 studenter som går på forskerlinjen, dvs. ca. 10 % av studentene. Både studenter og veiledere melder tilbake om gode erfaringer og god forskning. Mange studenter er godt i gang med doktorgradsprosjekt. Vi har 17 plasser til disposisjon hvert år, 15 FOR MEDISIN OG 2 FOR ODONTOLOGI.

Med dette inviterer vi deg til å levere inn prosjektforslag. Det er viktig at prosjektene er av en slik karakter at de lar seg gjennomføre i forskerlinjeløpet. Potensielle forskerlinjestudenter er genuint interesserte, de er smarte og vitebegjærlige. MEN det er viktig å huske at de fleste er unge og uten forskningserfaring, noe som innebærer at de trenger tett oppfølging i startfasen.

Forslag til prosjekter leveres etter en mal som du finner vedlagt her. Bruk folkelig språk. Vi ber om at alle punkter fylles ut. Du skal vinne studentenes interesse og entusiasme for feltet og faget.

Frist for innlevering: 11. januar 2020. PROSJEKTER BES SENDT PÅ E-POST TIL marianne.stien@uib.no.

«Mingledag» onsdag 29.01.20.
Som i fjor ønsker vi å initiere større kontakt mellom studentene og forskningsmiljøene, og inviterer dere til å presentere dere på stands. Vi vil forsøke å dele dere inn etter institutt. Det vil bli satt opp postervegger i minglearealet på BBB, onsdag 29.01.20, kl. 12.00 -15.00. Tilbakemeldingene vi har fått på dette opplegget er svært bra, både fra studenter og forskere.

Hvis du lurer på hva Forskerlinjen innebærer og hvilke fordeler og plikter en har som er veileder, så finner du informasjon på www.uib.no/mofa/forskning/forskerlinjen.

Vennlig hilsen

Anne Berit Guttormsen
Professor
Leder av Forskerlinjen

Årets forskningspresentasjoner arrangert av Forskerskolen i klinisk medisin

Kjære forsker fra Klinisk Institutt 1, Klinisk Institutt 2 og Helse-Bergen. Du er herved invitert til å presentere din forskning til kollegaer, ansatte og andre besøkende ved vår konferanse «Årets Forskningspresentasjoner» som finner sted i 22.-24. januar 2020 her på Haukeland.

Hvis du har presentert en poster eller et muntlig innlegg på en konferanse i 2019 så er du velkommen til å presentere ditt arbeid på vår konferanse – registrer deg via påmeldingslinken nederst i saken!

Poster-presentasjoner:

 • Hver person får 3 minutter til å gi en kort presentasjon av sin poster til en vitenskaplig komité.
 • Posterne skal legges ved i påmeldingsskjemaet under som en PDF-fil. Husk å sjekke at posteren er lagret med høy oppløsning. Vi printer ut alle posterne på et poster-banner.

Muntlige presentasjoner:

 • Hver person får 10 minutter til å presentere sitt arbeid, pluss 5 minutter til diskusjon.
 • Muntlige innlegg kan holdes i sin opprinnelige form, men tilføy gjerne litt generell bakgrunn for å gjøre det lett forståelig for publikum.
 • Husk å sende presentasjonen senest to dager før arrangementet.
 • NB: På grunn av tidsbegrensninger vil kun de 20 første som melder seg på til muntlige innlegg få anledning til å presentere.

Priser:
En vitenskapelig komité valgt av Forskerskolen i Klinisk Medisin vil evaluere alle presentasjonene og kåre vinnerene. Prisene for PhD-studenter går fra 3.000 kr. til 10.000 kr. for beste bidrag for både poster-presentasjoner og muntlige bidrag. I tillegg får beste bidrag fra postdoktorer/forskere 10.000 kr. i premiepenger. Her er det altså bare å få meldt seg på!

Påmelding:
Fyll ut påmeldingsskjemaet her.

Hvis du har spørsmål så send oss gjerne en mail.

Frist for påmelding: Søndag 1. desember 2019

 

Nye publikasjoner

Publikasjonene er basert på PubMed-søket «Department of Clinical Medicine» AND Bergen. Om noen har publikasjoner som ikke ble dekket av våre søk i PubMed, ta kontakt med kjetil.harkestad@uib.no.

Nivå 2

Nivå 1

Trond Mohn Stiftelse (TMS) Starting Grant Programme – Utlysning 2020

Step 1 – Prekvalifisering

Søknadsfrist 16. mars 2020.

Utlysningstekst og maler:
(Dokumentene foreligger kun på engelsk)

Svar på prekvalifiseringsrunden vil foreligge medio juni 2020. Finalerunden vil ha søknadsfrist medio august, og intervjudagen for finalistene kunngjøres senere. Resulatet av finalerunden offentliggjøres 4. desember 2020.

For ytterligere informasjon om TMS Starting Grant, se tidligere TMS Starting Grant-mottakere og/eller kontakt stiftelsen. Se også UiBs artikkelserie om 6 tidligere TMS Starting Grant-mottakere:

 1. Strafferett: Arbeidet som aldri blir ferdig – professor Jørn Jacobsen
 2. Fra ski til Sjögrens syndrom – professor Silke Appel
 3. Fascinert av hjernen – professor Karsten Specht
 4. Håndskrifter som knytter Europa sammen – professor Åslaug Ommundsen
 5. – Støtta kom på eit kritisk punkt – professor Bodil Holst
 6. Ei kule varmt for klimaet – professor Håvard Haarstad

Les mer om Trond Mohn Stiftelse her: https://www.mohnfoundation.no/

Nye publikasjoner

Publikasjonene er basert på PubMed-søket «Department of Clinical Medicine AND Bergen». Om noen har publikasjoner som ikke ble dekket av våre søk i PubMed, ta kontakt med Kjetil.Harkestad@uib.no.

Nivå 2

Nivå 1

Prisdryss til gastro!

Magdy El-Salhy (i midten) mottar prisen på NOK 100.000. Foto: Odd Helge Gilja

På den Europeiske kongressen UEGW i gastroenterologi, som ble arrangert i Barcelona fra 19.-23. oktober, fikk gastromiljøet ved K1 to priser. Professor Magdy El-Salhy fikk et av top-5 beste abstracts av i alt over 4000 innsendte abstracts, og han fikk presentere sin studie på hovedsesjonen under åpningen av kongressen: Effects of Faecal Microbiota Transplantation in Patients with Irritable Bowel Syndrome (IBS): A randomised, double-blind placebo-controlled study. Medarbeidere på denne studien var flere andre K1-forskere: Jan Gunnar Hatlebakk, Odd Helge Gilja og Trygve Hausken. Les mer om kongressen her.

K1-nytt gratulerer!

Khan Do-Cong Pham Foto: Odd Helge Gilja

Khan Do-Cong Pham, som er stipendiat ved K1, mottok pris for beste poster i sin klasse av i alt 2000 postere. På bildet over ser vi en lykkelig vinner foran sin poster om en ny metode for å diagnostisere eosinofil esofagitt.

INVITATION: CCBIO Junior Scientist Symposium November 7th

We have the pleasure of inviting you to our CCBIO Junior Scientist Symposium (JUSS) November 7th, 2019!

The keynote speaker, Carina Strell from Karolinska Intitutet, Sweden, will present how the microenvironment affects cancer progression and treatment response. In addition, we will hear interesting studies from local junior researchers. Join us for a perfect occasion for professional input and networking!

Open for all and free, including lunch.

When: November 7th 2019 10.00-14:00
Where: Conference room, BB-building (across the hall from the auditoria)
Program: can be found in this poster
Registration
: At ccbiojuss.no  Registration deadline: November 5th at noon.

Postdocs Kenneth Finne and Cornelia Schuster are chairs and can be contacted for questions.

Nye publikasjoner

Publikasjonene er basert på PubMed-søket «Department of Clinical Medicine AND Bergen». Om noen har publikasjoner som ikke ble dekket av våre søk i PubMed, ta kontakt med Siri.Trosvik@uib.no.

Nivå 2

Nivå 1

Nye publikasjoner

Publikasjonene er basert på PubMed-søket «Department of Clinical Medicine AND Bergen». Om noen har publikasjoner som ikke ble dekket av våre søk i PubMed, ta kontakt med Siri.Trosvik@uib.no.

Nivå 2

Nivå 1

Ny elektrosjokkforskning forkaster tidligere teori

Olga Therese Ousdal Foto: Leif Oltedal

I en ny studie viser bergensforskere at elektrosjokk-behandling mot depresjon virker på flere områder i hjernen.

– Studien vår viser at effekten av elektrokonvulsiv terapi (ECT) på hjernen er mindre spesifikk enn vi har trodd. Det gjør at vi må tenke nytt om hvordan ECT virker, har Olga Therese Ousdal uttalt til Dagens Medisin. Olga Therese er konstituert overlege og forsker ved radiologisk avdeling på Haukeland universitetssjukehus. Hun er førsteforfatter på studien som nylig ble publisert i tidsskriftet Biological Psyhiatry. Studien er den første i sitt slag, og inkluderer 328 pasienter fra 14 ulike institusjoner.

Artikkelen utgår fra et internasjonalt samarbeid, ledet fra Bergen av radiolog og førsteamanuensis Leif Oltedal. Prosjektet undersøker hvordan elektrokonvulsiv terapi, også kalt elektrosjokkbehandling, virker ved depresjon.