Forskningsdagene 2024

Sett av dagen til andre forskningsdag ved MED.

I år står stipendiatene ved UiBDoc for programmet.

Tidspunkt: 18. juni, kl. 9-15, på Eitri

Det blir foredrag, en posterkonkurranse for PhD-kandidater, panelsamtaler og quiz.

Andre Forskningsdag ved Det medisinske fakultet | Det medisinske fakultet | UiB


English

Research Day at the Faculty of Medicine

Save the date for the 2nd Research Day at MED.

Time: 18. June, 9-15, at Eitri

This year, the young researchers at UiBDoc will plan the program. There will be lectures, a poster competition for PhD-candidates, panel discussions and quizzes.

2nd Research Day at the Faculty of Medicine | Faculty of Medicine | UiB

PhD grant writing course

Søknadsskriving for ph.d.-kandidater

13. + 16. mai, på Eitri

Det medisinske fakultet inviterer alle ph.d.-kandidater til arbeidsverksted om «Hvordan skrive en god prosjektsøknad».

Workshopen vil gi ph.d.-kandidater innen medisin og realfag et løft for å starte tidlig med sitt fremtidige forskningsprosjekt. Deltakerne vil få innsikt i det internasjonale finansieringslandskapet og utvikle praktisk kunnskap ved å jobbe med sitt eget prosjektforslag. Målgruppe: Ph.d.-kandidater ved Det medisinske fakultet som ønsker å kickstarte sin akademiske karriere i nærmeste fremtid.

Emner:
  • Prosjektbeskrivelser som et litterært sjanger
  • Vurderingskriterier: forskningskvalitet, virkning og effekter, gjennomføring
  • Curriculum vitae og track record
  • Finansieringslandskapet i Norge og Europa

Foredragsholdere: Forskningsrådgivere ved Det medisinske fakultet
Tid: Workshopen vil gå over to halve dager, med obligatoriske hjemarbeid til andre dagen. Mandag 13. mai og torsdag 16. mai, kl. 9-13
Sted: Eitri Medical Incubator, Haukelandsbakken 31, Bergen
Kursavgift: gratis
Språk: engelsk

Søknadsskrivning for ph.d.-kandidater (dag 1) | Det medisinske fakultet | UiB


PhD Grant Writing Course
13 + 16 May 2024, at Eitri

The Faculty of Medicine invites all PhD-candidates to a workshop on «How to write a successful grant proposal».

The workshop will enable PhD-candidates in medicine and sciences to start early with their future research project. Participants will gain insight into the international funding landscape and develop hands-on knowledge by working on their own project proposal. Target audience: PhD-candidates enrolled at the Faculty of Medicine who want to kick-start their academic career in the nearest future.

Topics:
  • The literary genre of a project proposal
  • Evaluation criteria: excellence, impact, implementation
  • Curriculum vitae and track record
  • The funding landscape in Norway and Europe

Speakers: Research advisors at the Faculty of Medicine
Time: The workshop will run two half-days, with obligatory homework to be submitted on the second day. Monday 13 May, 9-13 and Thursday 16 May, 09-13
Place: Eitri Medical Incubator, Haukelandsbakken 31, Bergen
Course fee: free.

PhD Grant Writing Workshop (Day 1) | Faculty of Medicine | UiB

Illustrasjon: ØBB / Copilot

Nye publikasjoner

Publikasjonene er basert på PubMed-søket «Department of Clinical Medicine» AND Bergen. Om noen har publikasjoner som ikke ble dekket av våre søk i PubMed, ta kontakt med kjetil.harkestad@uib.no.

Nivå 2

Nivå 1

Kan hiv-medisin hjelpe mot MS?

Professor Øivind Torkildsen ved K1/HUS, og hans kollegaer, er i disse dager i gang med en studie som skal undersøke om behandling med hiv-medisin kan ha en effekt på sypmtomer hos MS-pasienter. Tidligere erfaring med behandling av en MS-pasient med hiv satte Torkildsen på sporet av en slik mulig sammenheng, og har nå har resultert i en spennende klinisk studie ved sykehuset.

Ingrid Hagerup ved Det medisinske fakultet har skrevet en sak om studien, som denne uken ble publisert på forskning.no

Les hele saken her: Kan hiv-medisin hjelpe mot MS.

Nye publikasjoner

Publikasjonene er basert på PubMed-søket «Department of Clinical Medicine» AND Bergen. Om noen har publikasjoner som ikke ble dekket av våre søk i PubMed, ta kontakt med kjetil.harkestad@uib.no.

Nivå 2

Nivå 1

Andre

E-læringskurs: Innføring i forskningsetikk

UiB har laget e-læringskurset «Innføring i forskningsetikk» som anbefales for alle ansatte i vitenskapelige stillinger:

https://mitt.uib.no/enroll/L4P4DJ.

Kurset skal bidra til å sikre god kjennskap til grunnleggende forskningsetiske normer og retningslinjer. Det finnes på norsk og engelsk og tar ca. 15 minutter å gjennomføre. God forskningsetikk er avgjørende både for forskningens kvalitet og integritet. Forskningsetikk er ikke bare et fundament, men også en nøkkel til å bevare tilliten til forskningen, både til enkeltforskere og UiB som institusjon.

Digital illustrasjon av to forskere som gjennomfører et labforsøk

Foto/ill.: KUH / DALL-E

Veikart for forskningsinfrastruktur

Det medisinske fakultet har høsten 2023 jobbet med å utarbeide eget veikart for forskningsinfrastruktur.

Dokumentet kan i sin helhet nå leses på disse sidene: Veikart for forskningsinfrastruktur


The Faculty of Medicine has in the fall 2023 been working on drafting a roadmap for research infrastructure.

The document can now be read at these pages: Roadmap for research infrastructure.

Stilisert illustrasjon av kretser og ledninger

Foto/ill.: KUH / DALL-E

Nye publikasjoner

Publikasjonene er basert på PubMed-søket «Department of Clinical Medicine» AND Bergen. Om noen har publikasjoner som ikke ble dekket av våre søk i PubMed, ta kontakt med kjetil.harkestad@uib.no.

Nivå 2

Nivå 1

Nye publikasjoner

Publikasjonene er basert på PubMed-søket «Department of Clinical Medicine» AND Bergen. Om noen har publikasjoner som ikke ble dekket av våre søk i PubMed, ta kontakt med kjetil.harkestad@uib.no.

Nivå 2

Nivå 1