Kjære alle sammen

Ny æresdoktor

Professor Alberto Ascherio er en verdensledende epidemiolog som har bidratt til banebrytende arbeid i forståelsen av årsaksforhold til nevrologiske sykdommer. Hans hovedbidrag er knyttet til kartlegging av årsaksfaktorer for den alvorlige hjernesykdommen multippel sklerose (MS).

Æresdoktor ved UiB, Alberto Ascherio. Foto av Steven McCaw.

I samarbeid med flere forskere ved Universitet i Bergen, har Ascherio i mange år, studert årsaksfaktorer til MS. Dette ledet til et stort gjennombrudd i 2022. I Science viste de en tydelig sammenheng mellom tidligere gjennomgått Epstein-Barr virus-infeksjon (kyssesykevirus) og utvikling av MS.

Den 23 mai vil professor Ascherio vil holde forelesning om: «EBV causes MS: does it also drive MS pathology» i Auditorium 1, BB-bygget, fra kl. 12-13. Alle er hjertelig velkomne.

Dersom du vil ha lunch fra klokken 11.30, må du melde deg på: ALBERTO ASCHERIO LECTURE MAY 23, 2024 (uib.no)

FRIPRO

Etter at FRIPRO innførte løpende søknadsfrister i oktober 2023, har søknadstallene ved UiB gått ned og tilslagsprosenten blitt lavere. Vi har derfor satt i gang flere tiltak som retter fokus på FRIPRO. Som et bidrag til å styrke søknader, lanserer UiB denne våren «FRIPRO-løftet». Dere kan lese mer om dette i denne utgaven av K1 nytt.

Riktig god helg til alle, og nyt sol og varme! Jeg håper vi får beholde dette i sommerferien 😊

Beste hilsen

Christian

Frokostseminar om psykologisk trygghet

Seminaret arrangeres digitalt tirsdag 28.mai kl. 0830-1000 på Zoom, og du melder deg på her: Påmelding til vernetjenesten UiB sitt frokostseminar (Webinar) (office.com). Påmelding innen arbeidsdagens slutt 27.mai. Innkalling med lenke til seminaret sendes automatisk.

Program

08:30 – Velkommen ved June Vibecke K Indrevik universitetets hovedverneombud (UHVO) og Michael Riisøen universitetets hovedverneombud – vara

08:35 – Psykologisk trygghet i samarbeid, Bård Fyhn.

Foto: Benjamin Bargård

Bård Fyhn har en doktorgrad på psykologisk trygghet i team fra NHH (Norges Handelshøyskole), der han nå jobber som programleder ved NHH Executive.

Bård er utdannet ved Sjøkrigsskolen og har lang erfaring fra operativ tjeneste og lederutvikling i Forsvaret. Bård er en aktiv foredragsholder innen team og ledelse, og brenner for å gjøre forskning tilgjengelig og praktisk.

09:20 – Hvordan jobber vi med psykologisk trygghet ved UiB, Ingve Bergheim og Ole Christian Bjørgo Laukli Spørsmål kan stilles underveis i seminaret ved å legge inn spørsmål i chatten, eller rekke opp hånden.

09:55-10:00 Avrunding og takk for i dag

Velkommen!

Ny midlertidig administrasjonssjef

Vi ønsker å introdusere vår nye administrasjonssjef, Ove Kristian Bakkevik. Ove er 47 år gammel, samboer og bor på det vakre Nordnes.

Ove kommer med en solid bakgrunn fra Forsvaret og har tidligere fungert som personalsjef i et rederi og i Tide Buss i flere år. Han er til vanlig nestleder for HR seksjonen ved fakultetet, og, vil fungere som administrasjonssjef hos oss frem til en permanent løsning er på plass.

Når han ikke er på jobb, nyter Ove tiden med familie og venner. Han er også en ivrig jeger, og har en kjærlighet for naturen.

Ove ønsker å understreke at hans dør alltid er åpen for alle. Han er her for å hjelpe og ser frem til å bli kjent med så mange som mulig her på K1.

Velkommen, Ove!

Hovedoppgavesymposium i medisin

En fantastisk mulighet til å se bredden i det gode arbeidet våre medisinstudenter gjør med hovedoppgavene sine! For kull 19A vil det bli arrangert et «Hovedoppgavesymposium» i auditoriet i Armauer Hansens Hus. Vi inviterer alle interesserte ved fakultetet til symposiet!

Stolte medisinstudenter legger fram sine hovedoppgaver i auditoriet. Denne gjengen fikk alle en pris for innsatsen sin i 2023. Foto: Paul André Sommerfeldt

Tid, sted og sånn

Sted: auditoriet i Armauer Hansens hus
Tid: tirsdag 28. mai kl. 12.30 – ca. kl. 15.30
Stikk gjerne innom i løpet av denne tiden, og få med litt av symposiet!

Alle skal med

Alle hovedoppgavene som leveres nå i vår skal presenteres i dette symposiet. Fra hver oppgave lages en vitenskapelig poster på en side i PowerPoint, og denne presenteres muntlig. Presentasjonene foregår fortløpende som «one-minute-madness», hvor hver student får 1½ minutter til å gi et hovedbudskap fra sin oppgave.

Posterne vil også presenteres i en digital utstilling på nett, slik at alle som får nysgjerrigheten pirret av presentasjonen kan finne mer detaljer: https://mitt.uib.no/courses/41080

Priser til gode oppgaver

Vi deler også ut priser til de beste oppgavene! De som tildeles pris får holde et 10‑minutters foredrag om sin oppgave på symposiet i stedet for en ett-minutts presentasjon av posteren. Hvis du veileder en ekstra god hovedoppgave, kan den nomineres for pris med mail til Arne Tjølsen – frist for nominasjon er mandag 6. mai.

Beste hilsen
Arne Tjølsen – leder Akademisk søyle

Les mer…

From breakthrough technologies to game changing innovation – EIC opportunities

Are you working with breakthrough technology with market potential? European Innovation Council (EIC) could be an instrument to support you on this journey.

The EIC is Europe’s leading innovation program to identify, develop, and scale up breakthrough technologies and ground-breaking innovations. The EIC wants your breakthrough technology to reach the market and has tools ranging from research, through commercialization, to scaling. Few Norwegian researchers and companies apply for the EIC.  Researchers and companies that have applied for the EIC will share their stories. You will get information about the EIC’s tools; Pathfinder, Transition and Accelerator.  This event is relevant for researchers, companies, TTO, research leaders, research and innovation administrators, EU advisors and innovation advisors. 

When                              

May 7th 08.30-11.00 followed by lunch

Where

Digital and at premises of the Research Council of Norway, Drammensveien 288, Lysaker

Registration deadline:    May 6 at 23:00

For further info about the event, the program and registration: From breakthrough technologies to game changing innovation – EIC opportunities (forskningsradet.no)

Welcome!

On behalf of the Research Council of Norway and Innovation Norway’s joint office for Horizon Europe.

Forskningsdagen

Vi inviterer til en felles forskningsdag ved Det medisinske fakultet den 18. juni.

Alle ansatte, inkludert ph.d.-kandidater og postdoktorer med tilknytning til MED er velkommen i Eitri medisinsk inkubator fra kl 9 til 15.

Tema

Tema for dagen blir kunnskapsvalorisering i krysningspunktet mellom klima, miljø og helse.

Kunnskapsvalorisering handler om å utnytte forskningsbasert kunnskap til å skape verdier for samfunnet. Med fokus på klima, miljø og helse skal vi utdype hvordan vår kunnskap påvirker politikk og hvordan samfunnsutfordringer former forskningsfeltet i framtiden. Det blir anledning til å stille ut postere. Det blir sosialt, informativt og underholdende, og jeg håper flest mulig av dere har anledning å delta!

Det serveres gratis lunch. For å planlegge matinnkjøp må vi ha påmelding innen 28/5 på nettsiden under.

Mer informasjon, se fakultetets nettsider: 2. Forskningsdag ved Det medisinske fakultet | Det medisinske fakultet | UiB


Research Day

On June 18, we invite you for the second time to a joint research day at the Faculty of Medicine.

We welcome all employees, PhD candidates, and postdoctoral researchers at MED at Eitri Medical Incubator from 9 to 15.

Topic

The topic for the day will be knowledge valorization at the intersection of climate, environment, and health.

Knowledge valorization is the utilization of research-based knowledge to create value for society. With a focus on climate, environment, and health, we will delve into how knowledge influences policy and how societal challenges shape the field of research in the future. There will be a poster exhibition. This will be a social, informative, and entertaining event, and I hope as many of you as possible can participate!

Free lunch will be served. For the sake of the amount of food, we need you to sign up for the meeting within May 28th at the web page below

More information: 2nd Research Day at the Faculty of Medicine | Faculty of Medicine | UiB

Last-minute places in the PhD Grant Writing Workshop

There are still 5 open places in the PhD Grant Writing Workshop.

This entry-level workshop will be held on 13 and 16 May in EITRI and is open to all Phd-candidates registered in the PhD-program at the Faculty of Medicine.

Research advisers from the Faculty will provide the most important insights into how to write a successful grant application for the Research Council of Norway and the European Research Council. There will be hands-on writing sessions and feedback on the participants own mock proposals.

The extended deadline for registration is 8 May 2024.

Sign up here: Grant writing workshop for PhD-candidates 2024 (uib.no)

Nye publikasjoner

Publikasjonene er basert på PubMed-søket «Department of Clinical Medicine» AND Bergen«. Om noen har publikasjoner som ikke ble dekket av våre søk i PubMed, ta kontakt på oyvind.bendiksen@uib.no.

Nivå 2

Nivå 1

Forskningsmuligheter ved Senter for grunnforskning / Centre for Advanced Study (CAS)

Har du spørsmål?

CAS ha en egen kontaktperson på UiB, Jutta Schloon (jutta.schloon@uib.no), som kan bistå søkerne med informasjon om prosessen.

For andre spørsmål se FAQ — What can we help you with? | CAS (cas-nor.no)

Do you have questions?

CAS has its own contact person at UiB, Jutta Schloon (jutta.schloon@uib.no), who can assist applicants with information about the process.

For other questions see FAQ — FAQ — What can we help you with? | CAS (cas-nor.no)

Pint of Science Festival 2024 is here

The Pint of Science Bergen Team is happy to invite you to this years festival taking place on 13-15th May 2024, at Stereo Bar, Bergen

Pint of Science aims to involve the wider public in our entertaining science nights, in the relaxed atmosphere of a bar where everyone can enjoy a nice pint while interacting with our speakers, who are local scientists and researchers. What’s there not to like?

You can read more about Pint of Science and our mission to bring science into the public domain here: www.pintofscience.no/about.

The festival is free entrance and open to the public! All the presentations will be in English. Join us 13-15th of May from 19:00-21:30 at Stereo Bar to listen to our exciting line-up of speakers, and quench your thirst for knowledge!