Emereti – en viktig ressurs for instituttet

I sommer feiret Nils Erik Gilhus sin 70-årsdag og sluttet derfor formelt ved K1 og universitetet. Med dette er en epoke forbi ved instituttet – hvor Nils Erik var instituttleder sammenhengende i 12 år, med de siste fire årene ved K1. Heldigvis fortsetter han som professor emeritus ved K1 og fortsetter samtidig noe videre i en sykehusstilling ved Nevrologisk avdeling. Instituttet sender en stor takk til ham for hans formidable innsats over mange år.

Flere andre kolleger har også sluttet i løpet av de siste årene – og ytterligere flere kommer i tiden fremover. Tidligere i år sluttet professor Ole Johan Halvorsen ved Seksjon for patologi, professor Bernt Engelsen ved Seksjon for nevrologi og professor Jon Arne Søreide ved Avdeling for gastroenterologisk kirurgi ved Stavanger universitetssjukehus. Mange av våre tidligere kolleger ønsker å fortsette som professor emeriti – til stor glede og nytte for fagmiljøene og instituttet. Fakultetet og instituttene har ikke alltid hatt like tydelige rammer for emeriti-funksjonen i forhold til «rettigheter og forpliktelser», men arbeider nå for å få dette på plass. Dette vil tydeliggjøre og anerkjenne den store og viktige ressursen dette er for våre miljøer. Instituttet retter en stor takk til alle som bidrar med viktige ressurser gjennom emeriti-stillingene!

Undervisningen er startet for fullt – men det er ikke til å legge skjul på at det har vært en viss uro og bekymring knyttet til smitteverntiltak i forbindelse med COVID-19. Som tidligere annonsert følger instituttet helseforetakenes retningslinjer – samordnet med retningslinjer fra universitetet. Er det usikkerhet knyttet til dette, kan dere se på UiB sine nettsider (www.uib.no/korona) eller kontakte undervisningskoordinator Tore Lillebø (Tore.Lillebo@uib.no).

Arbeidet med forskningssøknader er også i full gang. NFR-utlysningen til 2. september har imidlertid vist seg å ha en litt utfordrende innretning med krav til samarbeidspartnere som ikke har passet inn i alles prosjektplaner. Mange har derfor valgt å heller satse på Helse Vest-fristen 15. september og ellers frem mot den neste store NFR-fristen i februar neste år. Det er da viktig å starte denne planleggingen tidlig – og søke råd fra instituttet (Michael.Marie@uib.no) og fakultetets forskningsrådgivere.

Jeg ønsker dere alle god helg og gode arbeidsuker fremover!

Beste hilsen
Kjell-Morten

 

– Behandling ved bruk av dyr kan være mer helsefremmende

Aurora Brønstad, forsker og veterinær ved Dyreavdengen/K1, ble i sommer intervjuet av nrk.no ifm. med en sak om dyreassisterte intervensjoner, der man bruker dyr i forbindelse med helsefremmende arbeid. Hun opplever at det er stor interesse rundt det å bruke dyr til ulike behandlinger.

– Jeg synes at flere som jobber innen helse skal tilegne seg kunnskap om de mulighetene som dyr kan bidra med til mennesker. Kanskje det kan erstatte annen type behandling, som blant annet bruk av medikamenter, sier hun til nrk.no.

Hun sier at bruk av medikamenter kan gi bivirkninger, og hun mener derfor at behandling ved bruk av dyr kan være mer helsefremmende.

For snart fire år siden opprettet hun emnet ELMED204 – Dyreassistert terapi og assistanse som er et valgemne på medisinstudiet.

Du kan lese hele saken her.

Foto: Anne Sidsel Herdlevær

Forslag til priskandidater til Helse Vests Forskningspris og Innovasjonspris

Helse Vest og Det regionale samarbeidsorganet for forskning og innovasjon inviterer ledere og medarbeidere ved helseforetak/sykehus, universitet og høgskolen i regionen til å komme med forslag til kandidater til to priser: Helse Vests Forskningspris og Helse Vests Innovasjonspris.

Fristen for å fremme kandidatar er innen 14. september 2020. Forskingskonferansen 2020 blir avlyst grunnet Covid-19-pandemien og prisene blir derfor i år delt ut samtidig med styremøtet i Helse Vest 4. november.

Ønsker du å fremme forslag må du fylle ut forslagsskjema.

Skjemaet sender du på e-post til: forskning@helse-vest.no
Merk e-posten «Forskningsprisen/Innovasjonsprisen 2020″.

Det regionale samarbeidsorganet for forskning og innovasjon har oppnevnt to komiteer – én for hver av de to prisene – som skal vurdere forslagene. Forslagene vil bli behandlet konfidensielt.

Les mer om de to prisene her.

BOTT økonomi ved Det medisinske fakultet

Ved UiB skal det innføres et nytt økonomi- og lønnssystem. Det medisinske fakultet har startet et prosjekt for å se hvordan disse systemene kan innføres på en god måte. Dette skal sikre at fakultetet er optimalt rigget for å bli mer effektivt og yte bedre service når vi tar i bruk de nye systemene.

3. september vil det bli holdt et informasjonsmøte om mottak av BOTT økonomi for alle interesserte ved Det medisinske fakultet. Lenke til påmelding finner du her.

Mer informasjon om prosjektet her.

Seminarserie Senter for ernæring, fredag 4. september

Senter for ernæring har gleden av å invitere til et nytt seminar i vår seminarrekke. Serien tar opp sentrale utfordringer innen ernæring og helse.

Tittel: Nytte- og risikovurdering av tilsetning av jod til bordsalt og salt i brødvarer

Foreleser: Sigrun Henjum, Professor i ernæring ved OsloMet, Oslo
Moderator: Jutta Dierkes
Tid: Fredag 4. september kl. 13.00-14.00
Sted: Auditorium 2, BB-bygget, Jonas Lies vei 91

Til tross for rik tilgang til og stort utvalg av matvarer spiser nordmenn for lite jod. Nå har Vitenskapskomiteen for Mattrygghet vurdert om jod skal tilsettes til salt eller andre matvarer, bl.a. brød. Berikning av salt skjer i flere land og anbefales av WHO, men samtidig skal vi også begrense saltinntaket, som kan brukes som motargument til berikning. Siden for mye jod også kan være skadelig er det også viktig å tilsette riktig mengde.

Sigrun Henjum har vært faglig ansvarlig for arbeidet med jodrapporten. Hun har vært medlem i faggruppen for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi siden 2016. Hun har utmerket seg på flere forskningsfelt og særlig forskning på jod. Sigrun tok phd på jodoverskudd blant flyktninger i Algerie og har de siste 5 årene sett på jodstatus i ulike grupper i Norge som får i seg for lite jod.

Som et smitteverntiltak krever arrangementet påmelding:
https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=8845743

Det blir lett servering.

Velkommen!

http://www.uib.no/ernaring

Frokostseminar 17. september: Ledelse – tillit – medarbeider

Det gode arbeidsmiljø: Arbeidsliv i endring – hva med arbeidsmiljøet?

Digitaltfrokostseminar torsdag 17. september kl. 08.30-10.00

Ledelse – tillit – medarbeider
Et godt arbeidsmiljø kjennetegnes av god ledelse, medvirkning fra ansatte og tydelige organisatoriske rammer. Kompetanse, god kommunikasjon, mestring og anerkjennelse gir både trygghet og trivsel.

Vernetjenesten ved UiB ønsker å sette fokus på betydningen av godt arbeidsmiljø gjennom frokostseminarserien «Arbeidsliv i endring – hva med arbeidsmiljøet?” Serien setter søkelys på arbeidslivs- og arbeidsmiljøfaktorer under endring og omstilling.

Våren 2020 har gitt nye utfordringer for både ansatte og ledere, og arbeidsmiljøet har fått andre rammer med digitale møteplasser istedet for på campus. Koronapandemien vil påvirke oss også høsten 2020, så derfor setter vi i dette frokostseminaret søkelys på effekter og endringer i arbeidslivet på bakgrunn av korona. I dette frokostseminaret fokuserer vi på ledelse og medarbeideroppfølging. Vi skal også ha et filosofisk blikk på moralisering i koronaens tid.

På frokostseminaret vil professor og instituttleder Bodil K. Lund ved Institutt for klinisk odontologi snakke om ledelse i krise og kaos. Kristin Kalvik, administrasjonssjef ved Geofysisk institutt vil sette søkelys på medarbeideroppfølging i en uvanlig tid.

Professor i filosofi Espen Gamlund ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier stiller spørsmålet om «Moralisering i koronaens tid?», og HR-direktør Sonja Dyrkorn vil gi betraktninger om ledelse og medarbeideroppfølging i koronatiden.

Seminaret arrangeres digitalt torsdag 17.september kl. 08.30-10.00 på Zoom.
Påmelding her: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=8810701

Informasjon med lenke og program vil bli utsendt til alle påmeldte i forkant av seminaret.

Web based course CCBIO905 Methods in Cancer Biomarker Research

We are happy to invite you to CCBIO’s course CCBIO905 Methods in Cancer Biomarker Research, October 27-29, 2020.

This will be run online through Zoom, so you can join from the comfort of your home or your home universities. Although the course is mainly intended for Ph.D. students and Master students, admission is open for others who find this course interesting.

CCBIO905 is a 5 ECTS course with a focus on the full panel of advanced and standard methods with relevance for cancer biomarkers. The intention is a methodological course that also includes components of ethics and economy.

The thematic parts include methods ranging from basic techniques on nucleotides and proteins to more advanced approaches, as well as bioinformatics and bio-banking.

The course will focus on methods to study tissue samples, blood samples, urine samples, and other biologic materials, like immunohistochemistry, in situ hybridization, PCR-techniques and sequencing, Western blot and ELISA, microarray methods, proteomics, circulating tumor cells and DNA, flow cytometry, bioinformatics, and biobanks. Changes in nucleic acids and proteins in different settings will also be covered.

Program: See the preliminary scientific program here.

Note that there are different registration links for the course:

With ECTS: For those who will attend the complete course, incl. group assignments, and be eligible for the 5 ECTS or a course diploma: Reg. link full course. Registration will be closed at no notice when the maximum is reached. UiB students also need to register in StudentWeb, where the deadline is September 1, 2020.

No ECTS: For those who are only interested in the lectures and want to hop in and out as they please (will not get ECTS or diploma), use this link only: Reg. link lectures.

Read more here about the course. For any questions, please contact coordinator Ingeborg Winge at ingborg.winge@uib.no.

Welcome!

Web based course CCBIO907 Cancer-related vascular biology

We have the pleasure of inviting you to a web based CCBIO course: CCBIO907 Cancer-related vascular biology, September 21 – October 2, 2020.

The course will be held through a digital platform (Zoom), also the group assignments, so you can attend even from the comfort of your own home. Although the course is mainly intended for PhD students and Master students, admission is open for others who find this course interesting.

CCBIO907 is a 6 ECTS course that provides a broad theoretical and practical understanding of basic aspects of vascular biology, cancer-related vascular biology, and other processes and diseases where vascular biology is relevant. The course presents knowledge about relationships between vascular biology, cancer progression, and diagnostic and treatment options directed towards the vasculature. Applied methods for studying vascular biology and biomarkers reflecting cancer-related vascular biology are taught. Also, the course aims to stimulate scientific thinking, critical election, and professional discussions.

CCBIO907 is part of the CCBIO-Harvard INTPART collaboration, and participants attending this course will have the rare opportunity to benefit from the knowledge of researchers who have been in the frontline of vascular biology research for decades, and who are experienced lecturers at Harvard Medical School. This year, you will get to meet Edward R. Smith, Joyce Bischoff, and Hong Cheng in addition to Randy Watnick and Mike Rogers.

Program: See the preliminary scientific program here.

Note that there are different registration links for the course:

With ECTS: For those who will attend the complete course, incl. group assignments, and be eligible for the 6 ECTS or a course diploma (note that this link is close to fully booked). UiB students also need to register in StudentWeb, where deadline is September 1, 2020.

No ECTS: For those who are only interested in the lectures for professional updates and want to hop in and out as they please (will not get ECTS or diploma).

Read more here about the course. For any questions, please contact coordinator Heidrun Vethe at Heidrun.vethe@uib.no.

Welcome!

Nye publikasjoner

Publikasjonene er basert på PubMed-søket «Department of Clinical Medicine» AND Bergen. Om noen har publikasjoner som ikke ble dekket av våre søk i PubMed, ta kontakt med kjetil.harkestad@uib.no.

Nivå 2

Nivå 1

Nytt om navn

Ida Marie Rundgren
Stilling: Forsker
Fagområde: Oftalmologi

Rundgren er tilknyttet prosjektet «Eyedrops for hereditary corneal vascularization treatment».
Startdato: 1. september 2020

Ranveig Seim Brekke
Stilling: Stipendiat (4 år)
Fagområde: Patologi
Brekke er tilknyttet prosjektet «Mechanistic insights into pancreatic disorders: Biological implications of the hypervariable carboxyl ester lipase protein», med hovedveileder Karianne Fjeld.
Startdato: 1. oktober 2020

Ny søknadsperiode for hyttene på Ustaoset / New application period for the cottages at Ustaoset

Det er nå åpnet for elektronisk søknad til U-heimen, Ottesheimen og Butten på Ustaoset for seinhøsten 2020, i perioden 18. oktober 2020 – 3. januar 2021. På grunn av Korona-situasjonen leies hyttene kun ut i helger (torsdag-søndag).

Det er en felles trekning for alle hyttene. Ved søknad om hytte må man prioritere både ønsket hytte og ønsket periode. Avbestillingsfrist for tildelt hytte er 30 dager før leieperiodens start for å unngå gebyr for avbestilling.

Man må benytte UiBs elektroniske hyttesystem (https://reg.app.uib.no/hytter) ved å logge seg inn med sitt UiB-brukernavn og passord. Ved første gangs søknad om hytte må man legge inn noe informasjon. Alle søknader må registreres i det elektroniske hyttesystemet for å komme med i trekningen. Søknadsskjema og informasjon om hyttene finnes også på Ansattsidene under «Mitt ansattforhold» -«Velferd»- «Velferdshytter til utleie».

Søknadsfristen er 18. september og trekningen foretas 21. september 2020.


It is now opened to apply for U-heimen, Ottesheimen and Butten at Ustaoset for the late autumn period from 18 October 2020 until 3 January 2021. Due to the Corona-situation the cabins will be free to rent only on weekends (Thursday-Sunday).

Cancellation deadline is 30 days before rental period start to avoid penalty for cancellation.

Please use the UiB electronic cabin system by logging in with your registered username and password. (https://reg.app.uib.no/hytter) Upon initial application you must enter some information. All applications must be registered in the electronic cabin system to be included in the draw. Application forms and information can also be found at the Employee Pages under «Employment conditions» – «Welfare» – «Cabin hire (NO)».

The application deadline is 18 September and drawing will be done 21 September 2020.

Ottesheimen – uib.no

Kan pandemien gjøre oss klokere? – Om Norges håndtering av koronakrisen

Filosofisk Poliklinikks program høsten 2020: 

«Kan pandemien gjøre oss klokere?» – Om Norges håndtering av koronakrisen.

Dialogmøter første onsdag i måneden: Kl. 19.00-21.00
Sted: Litteraturhuset i Bergen
 – Det blir deltakere i auditoriet og streaming på youtube (klikk her).

Mer utfyllende info vil bli sendt ut i forkant av hvert møte.


Her er oversikten:

2.9. ØYNENE SOM SER – Hva er en pandemi?

– Lege Elling Ulvestad, Mikrobiologisk avdeling, Haukeland universitetssykehus, professor, Universitetet i Bergen

– Siviløkonom Ingvild Almås, professor ved Norges Handelshøyskole og Universitetet i Stockholm

«Det finnes flere forståelser av hva som skjer og hva som kan gjøres – trenger vi andre kunnskaper?»

Møteleder Caroline Engen, lege og styremedlem i Filosofisk poliklinikk

 

7.10. DET SOM GÅR TAPT – Hva kan ofres under en pandemi?

Iona Heath, samfunnsengasjert lege fra London
Tone Smith, fagrådsleder i Rethinking Economics Norge
Ingrid Kiær, sykepleier som arbeider med papirløse migranter
– Møteleder er Lege Stefán Hjörleifsson, styremedlem i Filosofisk poliklinikk

(Møte på engelsk)

«Hva må samfunnet ofre for å beskytte seg? Hvilke verdier er vi villige til å forlise i kampen mot sykdom og død?»

  –

4.11. FRYKT OG BEVEN – Er kollektiv redsel for covid-19 bra eller dårlig?

– Ragnar Fjelland, professor emeritus ved Senter for vitenskapsteori, Universitetet i Bergen, utdannet fysiker og filosof

– Hallvard Moe, professor i medievitenskap, Universitetet i Bergen

«Frykt kan samle og mobilisere, men også skape splittelse og aggresjon. Kan redselen for covid-19 skade vår kritiske tenkning og dømmekraft?»

– Møteleder er lege Stefán Hjörleifsson, styremedlem i Filosofisk poliklinikk

     

2.12. NÅR DET VIRKELIG GJELDER – Hva kan pandemien lære oss om handlekraft og bærekraft?

Ingrid Miljeteig, lege og førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen

Synnøve Kvamme, fylkessekretær i Naturvernforbundet Hordaland

«Krisen har kraft til å velte om på det normale, og få det umulige til å skje. Hva kan vi bruke det til?»     

Kalle Moene, professor emeritus i økonomi ved Universitetet i Oslo

Stefán Hjörleifsson, lege, leder av Legeforeningens kampanje Gjør kloke valg

– Møteleder er Roger Strand, vitenskapsteoretiker og styremedlem i Filosofisk poliklinikk

Velkommen tilbake etter en velfortjent sommerferie

Jeg synes alltid det er litt vemodig at sommerferien går mot slutten og at det blir mørkere om kveldene. Men likevel kjenner jeg også glede over å treffe kolleger etter ferien og merker fornyet energi til å ta fatt på et nytt høstsemester og nytt studieår.

Det har allerede vært studiestart – både med velkomst av førsteårsstudenter og gjensyn med kjente studenter til nye semestre. Alle kolleger som jeg har fått snakket med gleder seg over gjensynet med studentene og gir uttrykk for inspirasjon til ta fatt på et nytt studieår. Studentene er også glade for å kunne ta fatt på et nytt semester, og var ekstra glade for muligheter for fysisk fremmøte de første dagene. Vi går likevel mot et nytt semester med hovedsakelig elektronisk undervisning. Det er da viktig at vi planlegger godt og gjør gode forberedelser og trekker veksler på erfaringene vi gjorde i den hektiske omleggingen tidligere i vår. Det er åpnet opp for smågruppeundervisning, med nødvendig smittevernutstyr i form av munnbind, hansker osv., og det vil være viktig at vi klarer å prioritere dette – da klinisk pasientnær undervisning vanskelig lar seg erstatte av elektroniske forelesninger. De første gladnyhetene fra undervisningen er allerede kommet og understreker at K1 fortsatt leverer undervisning med høyt engasjement og god kvalitet. Igjen går undervisningsprisene fra avgangskullet til K1, og igjen er det fagmiljøet ved Seksjon for anestesi og intensivmedisin som blir kåret til beste undervisningsmiljø. I tillegg får kollega Øyvind Ulvik ved Urologen pris som beste foreleser. Jeg sender en stor gratulasjon til dere alle – og takker for fantastisk innsats!

Nytt høstsemester betyr også nye muligheter på søknader om forskningsmidler. Søknadsfrister kommer på rekke og rad utover i september og det bør være gode muligheter for alle å finne utlysning som passer til egen forskning. Se utlysninger på interne nettsider både ved HUS (http://innsiden.helse-bergen.no/forskning/Lists/Kalender/AllItems.aspx ) og ved UiB (https://www.uib.no/en/med/112772/external-funding-opportunities). Jeg ber alle som trenger råd til søknader ta kontakt med forskningsrådgiver Michaël (Michael.Marie@uib.no) og økonomikoordinator Liv Rebecca (Liv.Aae@uib.no) for bistand for budsjettering.

COVID-19-pandemien og utfordringer knyttet til denne vil vi sannsynligvis møte gjennom hele høsten. Instituttet er i stor grad samlokalisert med HUS og mange av oss jobber der eller ved andre samarbeidende sykehus. Vi vil derfor i stor grad følge COVID-19-retningslinjer som ved sykehusene – som omtalt i egen e-post sendt til alle i dag. Alle må ellers også følge med i løpende oppdateringer fra helsemyndigheter og UiB.

Høsten har også viktige dager for faglig påfyll og sosialt samvær. Vi planlegger foreløpig at vi kan gjennomføre Instituttets dag 26. november som vanlig. Før dette er Fakultetets dag planlagt til 21. oktober, og jeg ber alle holde av disse dagene.

Jeg ønsker alle velkommen tilbake fra ferie og gode arbeidsuker!

Beste hilsen
Kjell-Morten

Arbeidsmiljøprisen ved MED 2020

Er DU opptatt av et godt arbeidsmiljø? Kjenner du noen kollegaer eller miljø som gjør en god innsats for arbeidsmiljø og trivsel?

Det medisinske fakultet lyser ut ARBEIDSMILJØPRISEN til den eller de som har gjort en særlig innsats for arbeidsmiljøet i 2020.

Nominasjon eller søknad sendes her med frist 15. november 2020: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=7253333

Prisen deles ut på fakultets første HMS-dag den 10. desember 2020, og vinneren tildeles:

 • Heder og ære!
 • Vandrepokal
 • Diplom
 • Prispenger på kr. 20.000, – til arbeidsmiljøet

Oversikt over fullstendige kriterier finner du her: http://ekstern.filer.uib.no/mofa/HMS/HMS%20pris-forslag%20til%20kriterier.pdf

colourbox.com

Til alle undervisere som skal ha fysisk undervisning høsten 2020!

Først, tusen takk for den enestående innsatsen dere alle la ned i digital undervisning og vurdering i vårsemesteret og i planleggingen av høstsemesteret. Vi håper dere har hatt en fin sommer og er klare for et nytt semester.

Gitt COVID-19 vil undervisningssituasjonen denne høsten bli annerledes enn tidligere år. Det er avgjørende at vi ivaretar godt smittevern for dere som undervisere og for studentene. Alle undervisningslokaler er satt opp for å imøtekomme kravet om 1 meter avstand mellom alle studenter. Utenfor alle undervisningsrom er det tilgjengelig desinfiserende sprit som studentene skal ta på hendene før de går inn i lokalet. Det er også slik sprit tilgjengelig for underviserne ved kateteret.

Nedenfor redegjør vi for tiltak for undervisere og studenter, og vi håper dere vil bidra til å følge opp rammene som er satt for undervisningssituasjonen, slik at vi sikrer smittevern og en trygg universitetshverdag for alle. Alle tiltak er utarbeidet i dialog med bedriftshelsetjenesten.

Smittevern ved bruk av teknisk utstyr i undervisningssituasjoner:

 • Vask med tilgjengelig desinfiserende sprit, både før og etter undervisningsøkten, utplassert utstyr som mikrofon, berøringsskjerm og tastatur som benyttes i undervisningssammenheng. Det ligger en veiledning på hvordan slik vask skal gjennomføres på kateteret i undervisningsrommet.
 • Mikrofon er viktig i lokaler som strømmer undervisning, da tale ofte er det viktigste i opptakene. Hodemikrofoner integrert i anlegg gir best lyd.  Eget utstyr kan derfor dessverre ikke benyttes. Plasser hodemikrofon slik at mikrofonen er under haken. Dette gir best lyd og forebygger dråpesmitte. Bruk av mikrofonen slik i kombinasjon med vaskerutinen er vurdert av bedriftshelsetjenesten til å forebygge smitte.

I undervisningslokalet (bruk PPT-bildet nederst for å gi informasjon til studentene):

 • Passe på god flyt inn og ut av undervisningsrommet. Oppfordre de som kommer først om å sette seg innerst på en rekke. Når alle skal ut, bør de som sitter nærmest døren gå ut først, og så følger rekkene på fortløpende.
 • I lokaler som tar mindre enn 80 personer: Informer om og gi tid til at studentene selv vasker av bordflaten eller overflater foran seg.
 • I lokaler som tar 80 personer eller mer:Tilrettelegg for at studentene er ute av lokalet 10 minutter før ordinær tid for avslutning av undervisningsøkt. Dette for at de som skal rengjøre har tid til nedvask mellom undervisningsøktene.
 • Oppfordre studentene til å registrere seg i Studentweb i de emnene de møter opp på undervisning i. Dette er for å sikre smittesporing dersom det oppstår smitte, slik at UiB kan varsle alle som kan ha vært på de aktuelle undervisningsøktene.
 • Alle undervisningsrom skal være merket med ny antallskapasitet etter korona-standard. Dersom det skulle komme for mange, må de som kom sist inn, dessverre gå. Dersom du skulle ha behov for assistanse, ta kontakt med Securitas på 55588081.

Dette sørger UiB for:

 • Nedvask av undervisningsrom. Alle kontaktflater vaskes én gang for dagen. For store auditorium med mer enn 80 plasser, gjøres dette etter hver undervisningsøkt/arrangement.
 • Smittevernvakter i bygg med undervisning. Ekstrabemanning av Securitasvakter ved store auditorium for å bistå smittevernvaktene.
 • Spritdispensere ved alle innganger, også ved undervisningsrom og i undervisningsrom.
 • Avstandsmerking i gulv og plakater om smittevern i undervisningslokaler. Det skal være synlig veiledning ved kateter for hvordan å rengjøre mikrofon, berøringsskjerm og tastatur.

 Nyttige sider:

Smittevernslide til bruk i undervisningslokaler

Lykke til med undervisningen i høst! Om dere ser/erfarer utfordringer vi bør gripe fatt i, er det fint om dere melder fra til instituttleder, slik at vi kan følge opp så raskt som mulig.

Beste hilsen
Oddrun Samdal
Viserektor for utdanning