Kjære alle sammen

Håper alt står bra til. Det skjer masse i instituttledelsen som jeg synes er spennende å være med på. Vi jobber nå blant annet med forlengelse av bistillinger ved K1, og nytilsettinger. Nytilsettingene er i stor grad knyttet til Vestlandslegen. Det er et stort prosjekt som også krever flere ansatte på samarbeidende sykehus i Stavanger, Haugesund og Førde. I første omgang blir det tilsatt nye kollegaer ved Stavanger Universitetssjukehus.

Instituttet har hatt dialogmøte med fakultetet om forskerutdanningen. Kjetil gjør en imponerende innsats med oppfølging av ph.d.-kandidater og med gjennomføringen av disputaser. På møtet var én av sakene som ble diskutert ulike former for pliktarbeid for stipendiater med UiB-stipend. NorDoc ph.d.-konferansen ble presentert. Tema er «Sustainability in health» og avholdes 17.-18. juni i Bergen. Ph.d.-kandider kan få 2 studiepoeng ved å presentere sitt forskningsprosjekt her. Nærmere informasjon finnes i denne utgaven av i K1-nytt.

Minner igjen om K1/K2 Undervisningsdagen 18. mai kl. 12 i AHH. Her blir det også utdeling av undervisningspriser.

Jorunn og jeg har fortsatt med vår besøksrunde på instituttet, og 10. mai var vi ved Dyreavdelingen. Dette er også en flott enhet ved K1. For meg som nybakt instituttleder er det viktig å høre om muligheter og utfordringer ved våre ulike seksjoner.

Til slutt vil jeg ønske dere alle en fin helg snart og ikke minst god 17. mai!

Beste hilsen
Christian Vedeler
Instituttleder

Påminnelse om Undervisningsdagen K1&K2 18. mai

Vi minner om Undervisningsdagen K1&K2 18. mai, samt påmelding til lunsjen kl. 12.00 som har frist i dag 12. mai. Meld deg på her.

Tid: 18. mai kl. 12.00
Sted: Auditoriet i AHH, underetg.

PROGRAM
12.00 Lunsj
12.45 Velkommen
12.50 Tegneskjermer og responsverktøy v/Øystein Ariansen Haaland
13.15 Fra idé til gjennomføring; utvikling av elektivt emne om gynekologisk ultralyd for medisinstudenter som ledd i universitetspedagogikk v/Jone Trovik
13.45 Pause
14.00 Utplassering i MED8 og særplass: Status og veien videre v/Trude Gundersen og Anne Berit Guttormsen
14.20 Fremtidig OSKE6 med økt antall studenter v/Eirik Søfteland
14.35 Merittering som fremragende underviser. Hvordan søker en? v/ Martin Biermann
15.00 Prisutdeling undervisningsprisene
15.15 Slutt

Velkommen!

Digitalt frokostseminar – Det gode arbeidsmiljø – 19. mai

Arbeidsliv i endring – hva med arbeidsmiljøet?
Digitalt frokostseminar torsdag 19. mai på Zoom kl.08.30-10.00

Psykisk helse – åpenhet – arbeidsmiljø

Arbeidsmiljø handler om hvordan vi organiserer, planlegger og gjennomfører arbeidet vårt.

Et godt arbeidsmiljø kjennetegnes av god ledelse, medvirkning fra ansatte, og tydelige organisatoriske rammer. Kompetanse, god kommunikasjon, mestring og anerkjennelse gir både trygghet og trivsel.

Gjennom frokostseminarserien Arbeidsliv i endring – hva med arbeidsmiljøet? ønsker vernetjenesten ved UiB å sette søkelys på betydningen av faktorer som bygger et godt arbeidsmiljø.

Torsdag 19. mai arrangerer vi årets andre frokostseminar der vi retter søkelyset mot psykisk helse i akademia. Spesielt rundt stipendiatgruppen har åpenhet omkring dette vært tema de siste årene. Hvilke utfordringer er spesielle for denne gruppen? Kan karriereveiledning være med å bygge et godt arbeidsmiljø ved UiB? Hvilke tilbud har BHT?

Vi har invitert professor Ellen Lexerød Hovlid ved Høgskulen i Volda, stipendiat Ingrid Ovidia Moe Telle fra Institutt for økonomi, seniorrådgiver/karriereveileder ved UiB Ferd, Ellen Hagen, og fra BHT bedriftsfysioterapeut Kjersti Nygård, til seminaret.

Seminaret arrangeres digitalt torsdag 19. mai kl. 08.30-10.00 på Zoom, og du melder deg på her.

Påmelding innen onsdag 18. mai.  

Møteledere:
June-Vibecke K. Indrevik, universitetets hovedverneombud (UHVO) UiB
Michael P. Riisøen, vara UHVO UiB

Informasjon med lenke og program vil bli utsendt til alle påmeldte før seminaret.

Velkommen!

Joint MRCRM-TOR seminar 19 May

Mohn Research Centre for Regenerative Medicine (MRCRM) and Center of Translational Oral Research (TOR) at IKO-UiB welcome you to our upcoming joint seminar on May 19, 2022.

How close are we to biofabricated steak meat?
Please note the forthcoming (digital) speaker Prof. Shoji Takeuchi, a world-leading researcher in biofabrication and biohybrid systems.
He will update us on his latest developments on realizing steak meat with its original texture in his talk entitled “From lab to fork: 3D tissue engineering for meat production”.

Time: May 19, 11:30-12:30 CET
Venue: Auditorium Armauer Hansens hus (AHH) or digital at Teams.
Link to the abstract: “From lab to fork: 3D tissue engineering for meat production”.

Coffee, tea and light refreshments will be served outside the auditorium (no registration required).

Foto/ill.: MRCRM

Writing course: Horizon Europe and beyond

The reality is that writing research proposals is time-consuming with a low success rate. This course will provide a practical guide on how to build on past and current projects funded by the EU, navigate the vast Horizon Europe framework program, and write competitive research proposals.

Course content
The European framework program Horizon Europe is the EU’s main funding programme for research and innovation. Running from 2021 to 2027 with a budget of 95.5 billion euros, it is the most extensive research funding programme globally.

However, the complexity and documentation render the program challenging to navigate. These challenges are the drivers behind developing a practical how-to course on using the vast amount of data in the EU system to think outside the box and understand and navigate the Horizon Europe framework program.

Learning outcome
Participants will get an overview of:
• How to take advantage of past and current projects funded by the EU Commission to think outside the box?
• How to navigate Horizon Europe – Pillar II to find relevant ‘Call to Action’?
• How to write the core concept of a research proposal?

Target group
Suitable for those who want to learn more about practical creativity, Horizon Europe and writing research proposals. For this round, the target group is associate professors, professors and experienced researchers (with some years of research experience after their defense and interested in finding out what is relevant for them in the EU funding landscape).

Time and Venue
Tuesday 31 May at 09.00-11.30 at the Eitri Medical Incubator, first floor.

Registration
Please register by filling out this simple form: Horizon Europe and Beyond – a tool to navigate the EU landscape (uib.no)
There is a limited number of slots available.

Principle trainer
Hiwa Målen (PhD & RM), Department of Research and Innovation, University of Bergen.

Questions
If you have questions or comments, please contact Amra Grudic-Feta: Amra.Grudic@uib.no

Frokostseminar om medisinsk forskning: Potensial for tillit og eksport

Medisinsk forskning redder liv og skaper muligheter for helserelatert næring og eksport. Bergen er opphav til mye anerkjent medisinsk forskning. Hvordan blir vi bedre til å formidle kunnskap om dette?

For å svare på dette og andre spørsmål inviterer Bergens Næringsråd i sammarbeid med Deloitte til frokostseminar, mandag 7. juni. Seminaret er gratis og åpent for alle! Du kan melde deg på her.

God fomidling av forskningsresultater er viktig for finansiering av fremtidig forskning, helserelatert næringsutvikling, rekruttering av fremtidige generasjoner med forskere og befolkningens tillit til bl.a. vaksiner. De fleste kjenner Armauer Hansens oppdagelse av leprabasillen. Men visste du at PCR-testen ble oppfunnet i Bergen? At Fridtjof Nansen utførte banebrytende hjerneforskning og at årsaken til krybbedød ble funnet i Bergen?

På  dette frokostseminaret spør vi også:

 • Andre land har langt sterkere tradisjoner for synliggjøring av forskningsresultater. Hvordan og hvorfor formidler Harvard Medical School sine medisinske forskningsgjennombrudd?
 • Hva kan formidlings- og dokumenteringsplanene til UiBs medisinske fakultet få å si for Bergen?
 • Hvilke helseinnovasjoner fra Bergen jobbes det med nå?

Se forøvrig programmet her

Tid: Tirsdag 7. juni 2022 kl. 08.30-10.00

NorDoc PhD Conference and Summer School in Bergen 17-18 June

Kjære alle

Fristen for å melde seg på årets NorDoc-konferanse er 13. mai.

Vi har gleden av å invitere våre ph.d.-kandidater til årets konferanse som finner sted i Bergen (Auditoriet Egget, Studentsenteret), 17.-18. juni.

Vi oppfordrer alle til å melde seg på konferansen, og det er her også mulighet for posterpresentasjon som vil gi 2 studiepoeng i formidlingsdelen av opplæringsdelen.

Nettsiden for konferansen finner dere her.


Dear all

The registration deadline for this year’s NorDoc PhD Conference is May 13th.

We are happy to invite all our PhD candidates to this conference which will be held in Bergen (Auditorium Egget, the Student Centre), June 17th-18th.

We encourage everyone to register for the conference, which also gives you the opportunity of poster presentation which will give 2 credits in the dissemination part of the training component.

The web page for the conference can be found here.

Foto/ill.: Sustainability in Health

Kunnskapskommunens konferanse 20. juni

Kunnskapskommunen Helse Omsorg Vest inviterer til sin årlige konferanse om samarbeid for forskning, innovasjon og utdanning i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Konferansen er en møteplass for kunnskapsdeling, meningsutveksling og entusiasme om forskning og innovasjon som verktøy for en bedre, mer effektiv og samordnet helsetjeneste. Her viser vi frem eksempler på hva gode samarbeid mellom forskningsmiljø og kommuner kan få til ved å jobbe sammen. Konferansier er Kaveh Rashidi.

Vi har et spennende program som inkluderer disse temaene:

 • Innlegg fra Helse- og omsorgsdepartementet og paneldebatt om den nye stortingsmeldingen «Nytte, ressurs og alvorlighet— Prioritering i helse- og omsorgstjenesten»
 • Hvordan få et kunnskapssystem for kommunene (ved KS), og hvordan gå fra kunnskap til beslutning i kommunene (ved FHI)?
 • Presentasjon av flere spennende og varierte forskningsprosjekter relatert til Kunnskapskommunen.
 • Veien videre for forskning og innovasjon i offentlig sektor, perspektiver fra Forskningsrådet og Region Nordhordland Helsehus.
 • Utdeling av Kunnskapskommunens forsknings- og innovasjonspris.

Påmelding til konferansen her og mer informasjon på Kunnskapskommunens nettsider.

Konferansen har begrenset antall plasser, så vær tidlig ute.

Valenseminaret 2022 – Helsetenesta i nytt lys

Valen sjukehus inviterer til nasjonalt seminar fredag 9. september 2022, Rosendal Fjordhotell.

Etter at professor Ole Didrik Lærum innleier om betydinga av døgnrytmar hos mennesket, vil fleire spennande foredragshaldarar frå Norge, Danmark og USA forelese om:

 • Banebrytande utvikling av lys-terapeutiske pasientrom.
 • Innovativ bruk av radar-teknologi og kronoterapeutiske prinsipp for behandling av søvnforstyrringar.
 • Lysterapi i sjukeheim hos eldre med demens.
 • Mørketerapi og lysterapi som integrert del av psykiatrisk akuttbehandling.
 • Kronoterapi ved bipolar liding, internasjonale anbefalingar.

Lenke til påmelding og program: www.helse-fonna.no/valenseminaret-2022

Praktiske opplysningar:

Det blir tilbod om skyss til Sunde kai etter seminaret for dei som har behov for det.

Pris: Kr. 2 200,-

eller Kr. 1 050,- for Helse Fonna tilsette – dagpakke blir dekka av arbeidsgjevar

Vel møtt!

Datathon på Eitri i Bergen, Eitri 16.-19. september

Eitri arrangerer et «datathon» 16. september til 19. september.

Det er enormt mye verdi i helsedata som samles inn i sykehussettinger, men ikke så mange som tar disse dataene i bruk. Målet for datathonet er å få med seg helsepersonell, medisinere og dataforskere til å sitte sammen en helg for å bruke disse dataene for å løse ulike problemer innenfor sykehuset, sier daglig leder for Eitri, Thorleif Markussen Lunde.

“Et like viktig mål er å bringe sammen klinikere, datavitere, ingeniører, industri og investorer for tverrfaglig samarbeid med sikte på å gi bedre helsetjenester i Bergen sykehus og til verden.”, sier fagdirektør ved Eitri, Torleif Markussen Lunde.

Leo Celi fra MIT kommer for å fasilitere denne workshopen. Celi er mest kjent for å bringe sammen klinikere og dataforskere for å samle inn og analysere data som rutinemessig samles inn under helsevesenet.
Sentrale interessenter fra Haukeland sykehus, HVL, Universitetet i Bergen, Curie og Eureka studentorganisasjoner, har sagt ja til å delta. Klinikere, studenter, industri og professorer inviteres til å delta, nasjonalt og internasjonalt.

Les mer, og meld deg på her: Bli med på datathon på Eitri i september!
Fakultetet har også laget en egen sak om arrangementet som du kan lese her.

Continue reading Datathon på Eitri i Bergen, Eitri 16.-19. september

Søknader – Kreftforeningen (KF)

Har du planer om å søke forskningsmidler fra Kreftforeningen?
Søk forskningsmidler – Kreftforeningen

Les grundig gjennom KF sine kriterier og anbefalinger. Vi ber deg også kontakte instituttet ved Christian eller Jorunn, så vi kan sørge for at du får hjelp fra en prosjektøkonom og forskningsrådgiver.

Lykke til!

Beste hilsen
Jorunn & Christian

Foto/ill.: kreftforeningen.no

The Novo Nordisk Prize – Advances in medical sciences

The Novo Nordisk Foundation is seeking nomination for the Third Edition of the European Novo Nordisk Prize!

Nomination
We invite you to nominate the bright minds behind the biomedical breakthroughs that have shown true translational impact and advanced medical sciences.

Please submit your nomination via the electronic nomination form until 1 June, 2022.
Link to the nomination form here.

The Novo Nordisk Prize
In 2023, the Prize is of DKK 5 million (appr. EUR 672,000) and consists of a DKK 4,5 million (or appr. EUR 605,000) research grant, a personal award of DKK 0,5million (or appr. EUR 67,000). The Foundation will grant an additional DKK 0,5 million for hosting an international symposium within the awardee’s field(s) of research in Copenhagen Denmark.

Spread the Word
Please forward this email to your colleagues, or any person or organization that might want to nominate a scientist. You can also visit our social media channels to share the call there.

Questions
Questions are welcome at novonordiskprize@novo.dk.

About the Prize and the Novo Nordisk Foundation

The Novo Nordisk Prize recognizes a fully active scientist for her/his excellent research, inspirational leadership and mentoring, leading to a major discovery or breakthrough in biomedical science that have shown translational impact.
Read more here.

For further information about the Novo Nordisk Foundation, please visit: https://novonordiskfonden.dk/en/.

The NNF 2030 Strategy can be found here.