Kjære alle sammen,

Vi nærmer oss sommer, og har allerede har opplevd mai som en fin forsmak på denne. Studentene er i innspurt til semestereksamener. Materstudentene i ernæring og farmasi leverer sine oppgaver, og OSKE 6 og 12 står snart for dør.  Fra mai til juni har vi hatt åtte disputaser, syv her og én i Stavanger.  Videre blir det en travel juni måned, men vi klarer dette fint, takket være en veldreven studieadministrasjon.

Takk for gode søknader

Vi leverer mange gode søknader til Senter for kvinnehelseforskning, og et nytt Mohn-senter er på trappende. I samarbeid med Trond Mohns forskningsstiftelse lanserer Haukeland universitetssjukehus nå et forskingsprogram for avanserte kliniske kreftstudier.

Vi setter pris på alle som søker – både store og små midler. Minner også om søknadsfrist 7. juni for deltagelse på UiB sitt kurs om forskningsledelse til høsten.

Stamceller på trappene

Vi planlegger nå etablering av et stamcelle-laboratorium i 7. etasje i BBB i tett samarbeid med IBM, IKO og K2. Framover er det et stor potensiale for regenerativ medisin, og et samarbeid mellom instituttene, og med sykehuset, vil kunne løfte denne forskningen enda mer.

«Sunn økonomi»

Det har i flere år vært en realnedgang i universitetsbudsjettene. I budsjettet for 2024 var nedgangen på rundt 1,3 %, og vi kan forvente ytterligere reduksjon de kommende årene. «Sunn økonomi» er et av tiltakene fra fakultetsledelsen for å møte langsiktige utfordringer knyttet til finansiering av virksomheten. Prosjektgruppen for «sunn økonomi» leverer i dag et stort og omfattende arbeid med forslag til tiltak for å bedre inntjening og redusere kostnader for hele fakultetet.  

Heldigvis, er det er et stort potensial for å bedre økonomien fremover, så vi ser lyst på fremtiden.

Og så til noe helt annet

Ifølge Yr skal det bli noen fine dager, så vi kan konkludere med at det er viktig å ta fri! Juni blir som sagt travel. Riktig god helg til alle 😊

Vennlig hilsen, Christian

Falch-forelesningen

Påmelding: Falch Lecture 2023, June 4th; 11:30-13:00 (uib.no)

Konsul Søren Falch og øyenlege Sigurd Falchs fond for medisinsk vitenskap deler hvert år ut en juniorpris og en seniorpris til forskere innen medisin som har utmerket seg spesielt. Fondet finansierer også en årlig gjesteforelesning.

Årets Falch-forelesning holdes av professor Jakub Abramson fra The Weizmann Institute of Science. Abramson har på få år markert seg som en av de absolutt ledende i immunologisk forskning. I en rekke banebrytende arbeider har han vist hvordan proteinet autoimmun regulator (AIRE) er en viktig for utvikling av sentral immunologisk toleranse i tymus og hvordan brudd på denne toleransen fører til autoimmun sykdom.

Med utgangspunkt i kliniske problemstillinger har Abramson ved hjelp av avanserte musemodeller og pasientmaterialer kartlagt nye sykdomsmekanismer blant annet hvordan autoimmunitet disponerer for kroniske candidainfeksjoner og hvordan immunsystemet kan ødelegge tannemaljen. Kom og hør på en spennende fortelling om immuntoleranse, autoimmun sykdom og tenner.


Falch Lecture

Lunch will be served, please register here: Falch Lecture 2023, June 4th; 11:30-13:00 (uib.no)

This year’s Falch Lecture is held by Professor Jakub Abramson. He has emerged as an eminent figure in the field of immunology. Through a series of pioneering studies, he has elucidated the critical role of the autoimmune regulator (AIRE) protein in fostering central immunological tolerance within the thymus, as well as the implications of disruptions in this tolerance for autoimmune diseases.

Leveraging clinical challenges as a springboard, Abramson has skillfully employed sophisticated mouse models in tandem with analyses of patient cohorts and biological samples to unveil novel disease mechanisms. His research has shed light on the connection between autoimmunity and an increased susceptibility to chronic candida infections, as well as the potential for the immune system to compromise tooth enamel integrity.

Join us for a compelling narrative on the intricacies of immune tolerance, the complexities of autoimmune diseases, and their surprising link to dental health.


Program for forskningsledelse

Foto: Signe Knappskog

Det har lenge vært etterspurt tilbud til vitenskapelig ansatte med ansvar for forskningsgrupper eller forskningsprosjekt som ønsker å bli tryggere i egen rolle. UiB lanserer nå et eget program for forskningsledelse.

Mål

Ønske med programmet er å gi opplæring og råd som styrker deltagernes utvikling i rollen som gruppeleder, øke bevissthet og kunnskap om hvordan man bygger gode team og gjennom programdeltagelsen legge til rette for utviklingen av tverrfaglige nettverk innad ved UiB.

Omfang

Programmet består av tre samlinger som løper over tre måneder. Hver samling er bygget opp av tematiske bolker som innledes av korte faglige innlegg og erfaringsbidrag, og danner utgangspunkt for individuell refleksjon og diskusjoner/arbeid i grupper.

Samling 1: 18.-19. september 2024
Samling 2: 15. oktober 2024
Samling 3: 13. november 2024

Søknadsfrist

Søknaden må være sendt innen 7. juni 2024. Du vil få beskjed om du har fått plass i løpet av juni 2024. Les mer om hvordan du skal gå fram her:

Program for forskningsledelse ved UiB | HR-avdelingen | UiB


English

Research Leadership Program

The program aims to strengthen participants’ development as group leaders, inspire the creation of good research environments, and ensure favorable conditions for research and research collaboration.

Throughout the program, participants will work on challenges from their own everyday experiences. The program runs in the fall of 2024. The application deadline for participation is June 7th.

More information about the program and the application process here (Norwegian only): Program for forskningsledelse ved UiB | HR-avdelingen | UiB


Invitation: CCBIO Junior Scientist Symposium

We are happy to welcome you all to the upcoming CCBIO Junior Scientist Symposium, June 6th, 2024.

This seminar series is a perfect place to meet and interact with other young scientists. We anticipate lively and interesting discussion as always. It is a pleasure to present Geir Olav Løken, Administrative Leader of CCBIO, as the keynote speaker. He will use his decades long experience in mediating between researchers and the administration to elaborate on how to best interact with “the other side” and point out pitfalls and coping strategies.

Anna Gorbunova, a new post doc in Carina Strell’s group, will present the prognostic impact of mitochondrial proteins in lung cancer. You will also learn more about how to target homology repair deficiency in breast cancer, tissue engineering of bone marrow and precision medicine in children’s cancer. Please register within June 3rd at 11.00.

When: June 6, 2024, at 09.00-13.00

Where: Møterom, HBE, Glasblokkene, Blokk 8, U1etg, U364, Auditorium, campus Haukeland, Bergen

Registration: CCBIO Junior Scientist Symposium June 2024 (uib.no)

Open to both junior and senior researchers as well as students. The symposium series is open, but also part of the CCBIO Research School under the code CCBIO901.

Les mer…

Invitasjon til informasjonsmøte om nasjonal innsats for riktig legemiddelbruk

Legemiddelrelaterte pasientskader er en ledende årsak til skader på norske sykehus, og 5-10% av alle sykehusinnleggelser skyldes uhensiktsmessig legemiddelbruk.

Til tross for innsats, har helsemyndighetene ikke klart å redusere disse skadene. Regjeringen har lansert et nasjonalt rammeverk for å forbedre pasientsikkerheten, med riktig legemiddelbruk som et av de fem nasjonale innsatsområdene.

Helsedirektoratet har fått i oppdrag å utarbeide en nasjonal plan for riktig legemiddelbruk, som inkluderer status, mål og prioriterte tiltak. Dette er et bredt samarbeid, og Helsedirektoratet inviterer til et informasjonsmøte for alle som jobber med legemidler og tiltak for riktig legemiddelbruk, samt pasient- og brukerorganisasjoner.

Møtet går digitalt

Tidspunkt for møtet er 13.juni klokken 13:00 – 15:00.
Påmelding til møtet gjøres på lenken under innen 4.juni:

Påmelding til informasjonsmøte om nasjonal innsats for riktig legemiddelbruk (office.com)

Ta kontakt med Arve Paulsen (legemidler@helsedir.no) ved spørsmål eller behov for avklaringer.

Bli en medieyndling!

Hvordan finner du nyhetspoengene i forskningen din? Hva skal til for at budskapet når ut i media? På dette kurset lærer du hvordan finne den gode historien i forskningen din, og hvordan du kan koble deg på nyhetsbildet. Kurset passer for deg som trenger starthjelp til den gode mediekontakten.

Les mer her: Kommunikasjonskurs: Bli en medieyndling! | UiB Ferd karrieresenter for yngre forskere | UiB

Illustrasjon/foto: Colourbox

Forskerforbundets hjernekraftpris 2024

Illustrasjon: Colourbox

Alle medlemmer av Forskerforbundet kan nominere alle andre medlemmer av forbundet til «Forskerforbundets hjernekraftpris». Man kan også nominere seg selv.

I utlysningen skriver de: «Den nominerte skal være en person som har gitt samfunnet betydelige bidrag gjennom sitt kunnskapsarbeid. Det kan være et forskningsprosjekt, en utstilling, en innovasjon, et arkiv, et undervisningsopplegg, nyskapende publikumsformidling, bidrag til samfunnsdebatten eller et annet samfunnsnyttig bidrag. Den nominerte bør svare til ett eller flere av kriteriene».

Prisen er på til sammen 200 000 kroner, og kan fordeles på en eller flere vinnere.

Frist for nominasjon er 1. september 2024. Les mer her: Forskerforbundets hjernekraftpris 2024

Søk medlemskap i Akademiet for yngre forskere

AYF ønsker å ha medlemmer fra alle typer institusjoner og fagfelt. Det er vel så viktig også å ha forskere innenfor en bredde av stillingskategorier, alt fra stipendiater til professorer. Følg lenken for å søke:

Vil du bli medlem hos oss? Nå kan du søke medlemskap! Frist 9.juni

Kriteriene for opptak

 • kan vise til et betydelig og selvstendig vitenskapelig eller kunstnerisk arbeid samt har markert seg aktivt og faglig innenfor sitt fagfelt.
 • har interesse for og mulighet til å delta aktivt i AYF sitt virke.
 • ikke fyller mer enn 40 år i kalenderåret opptaket skjer. Fratrekk i alder grunnet foreldrepermisjon, verneplikt og sykemelding følger Norges forskningsråds retningslinjer.

Søknadsfristen er 9.juni.

Etter søknadsfristen vil en egen innvalgskomite vurdere alle søknadene. Her vil rundt 20 bli kalt inn til intervju, hvorav 10 blir tilbudt medlemskap.

Kort om AYF

 • AYF en mangfoldig, tverrfaglig og tverrsektoriell møteplass og forskningspolitisk plattform for yngre forskere, som ble stiftet i 2015.
 • Er en pådriver for nyskapende forskningsformidling, en attraktiv vitenskapelig debattarena og en betydelig og synlig aktør innen forskningspolitiske spørsmål.
 • AYF er også en del av og en aktiv bidragsyter innen flere globale, europeiske og nordiske nettverk av yngre akademier.
 • Har pr i dag har Akademiet 41 medlemmer. I oktober trer 9 medlemmer ut av akademiet.
 • I årets opptak vil vi ønske opptil 10 nye medlemmer velkommen og opp til 2-3 medlemmer som arbeider i utlandet, men som har tilhørighet til et norsk forskningsmiljø. Et medlemskap varer i fire år.
 • En oversikt over dagens medlemmer kan ses her: Medlemmer – Akademiet for yngre forskere

Utlysning av midler til norsk-indisk utdanningssamarbeid  

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse lyser ut inntil 32 millioner kroner for å etablere prosjektsamarbeid mellom norske og indiske høyere utdanningsinstitusjoner. Utlysningen skjer i samarbeid med University Grants Commission i India. Utlysningen er aktuell for en rekke fagmiljøer.

Les mer om Indo-Norwegian Cooperation Programme in Higher Education and Research (INCP2)

Søknadsfrist 13. august 2024. 

Logoen til Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse

ReMO Webinar – The Power of Peers: Community in Academia

For postdoktorer og unge forskere.

ReMO Webinar – The Power of Peers: Community in Academia | LinkedIn

Velkommen til webinar som utforsker fordelene med fellesskap blant postdoktorale forskere, sett fra perspektivet til en uavhengig coach og en forskerutvikler. De vil skissere vanlige utfordringer postdoktorer står overfor, gi eksempler på fellesskapsaktiviteter som har vært gunstige, og gi praktiske eksempler for de som søker å legge til rette for fellesskap – gjennom programet de driver sammen: PostDoc Peer Mentoring.

Kort om de involverte

 • Johanna Stadlbauer er en antropolog ansvarlig for postdoktoral forskerutvikling ved Universitetet i Graz (Østerrike). Hun har tidligere jobbet i tyske og østerrikske likestillingsenheter og i forskning med sikte på voldsforebygging.
 • Yasmin Dolak-Struss er en trener og systemisk coach for forskere. Etter en grad i fysikk og en doktorgrad i biomatematikk, jobbet hun som forsker på dette feltet og tilbrakte deretter mer enn 16 år som rådgiver og trener for internasjonale forskere i europeisk finansiering og karriereutvikling. Hun er også fasilitator i flere (peer) mentoring-initiativer.