Utdanningsfaglig basiskompetanse; nye pedagogiske krav til vitenskapelige ansatte

Det som tidligere ble kalt «pedagogisk basiskompetanse» er nå omdøpt til utdanningsfaglig basiskompetanse. Ifølge endring av forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger forplikter UiB (som alle andre utdanningsinstitusjoner) å utvikle nærmere kriterier for ansattes utdanningsfaglige kompetanse og hvordan denne skal dokumenteres.

Kompetansekravet til førsteamanuensisstillinger omfatter gjennomført pedagogisk program på minimum 200 timer, relevante kurs og egen praktisk undervisning, samt å ha opparbeidet grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning. Kompetansen skal kunne dokumenteres i form av en systematisk og samlet fremstilling («pedagogisk mappe»), som skal vurderes av institusjonen. Hvis en ikke kan dokumentere slik kompetanse på ansettelsestidspunktet, må denne erverves innen 2 år.

Kravet til professorstillinger er godkjent kompetansekrav som for førsteamanuensisstillinger med tillegg av dokumentert:

  • Kvalitetsutvikling i egen undervisning og veiledning over tid
  • Bred erfaring med veiledning fortrinnsvis på master/Ph.D.-nivå
  • Deltakelse i utvikling av utdanningskvalitet i fagfellesskap

Den nye forskriften er gjeldende allerede fra 1. september 2019, men den praktiske implementeringen fra UiB og fakultetet er ikke helt klargjort. Enhet for læring ved fakultetet arbeider systematisk med dette og tilbyr hjelp med mal for pedagogisk mappe (se mal her) og arrangerer pedagogiske kurs og seminar som kan inngå i kompetansekravet. For mer informasjon kan dere se på UiBs nettside eller kontakte Monika Kvernenes (Monika.Kvernenes@uib.no).

Gratulerer!
Jeg nytter anledning i dagens leder til å gratulere alle prisvinnerne ved årets markering av Forskerskolen i klinisk medisin. Totalt 8 kvinnelige forskertalenter mottok pris, hvorav fire fra K1; Trine Ludvigsen, Ida Viken Stalund, Sepideh Mostafavi og Heidi Espedal. I tillegg takker jeg entusiastiske og engasjerte kolleger som bidrar i drift og organisering av forskerskolen og det årlige arrangementet.

Jeg ønsker dere alle en god helg og gode arbeidsuker!

Beste hilsen
Kjell-Morten

UiB-forskere med i nasjonal kreftsatsing

Kreftforeningen har bevilget 22 millioner til en nasjonal satsing på forskning på bukspyttkjertelen, hvor tre UiB-forskere deltar.

Professor Anders Molven ved K1 skal delta i forskningssatsingen sammen med førsteamanuensis Nils Halberg ved Institutt for biomedisin og professor Emmet Mc Cormack ved K2.

UiBs forskere skal primært bidra på den eksperimentelle siden i prosjektet som representerer et samarbeid mellom nær alle kreftforskere i Norge innenfor denne kreftformen.

Les nyhetssaken om storsatsingen her.

Vinnere av årets forskningspresentasjoner

Hvert år arrangerer Forskerskolen i klinisk medisin presentasjoner i to varianter, en muntlig og en poster-presentasjon. Deltakerne er ph.d.-kandidater og postdoktorer fra Klinisk institutt 1, Klinisk institutt 2 og Helse Bergen.

Posterpresentasjonene foregikk onsdag 22. januar i fojaeen på Haukeland Universitetssykehus, mens de muntlige presentasjonene foregikk torsdag 23. januar i Birkhaugsalen.

Fredag 24. januar ble det delt ut priser for de tre beste muntlige presentasjonene og de tre beste posterpresentasjonene. I tillegg ble det delt ut pris i kategoriene «Folkets favoritt» og «Åpen klasse».

Av årets åtte vinnere er fire tilknyttet K1: Trine Ludvigsen, Ida Viken Stalund, Sepideh Mostafavi og Heidi Espedal.

Vi gratulerer årets vinnere!

Les mer om utdelingen og vinnerne her.

Vinnere 2020: Fra venstre: Christina Clausen, Martha Eimstad Haugstøyl, Pernille Svalastoga, Heidi Espedal, Ida Viken Stavlund og Ninnie Oehme. Ikke tilstede: Trine Ludvigsen og Sepideh Mostafavi. Foto/ill.: Kim E. Andreassen.

Aktivitetsplan Inkubatorbygget Fase 1 – frem til ferien

Vedlagt er plan for fremdrift frem til sommeren for byggingen av Inkubatorbygget, som skal bygges opppå parkeringsdekket utenfor BB-bygget og 8. etasje i Lab-bygget. Gjennomgangen til Haukelandsbakken fra Lab-bygget stenges 29. februar – sammen med parkeringsplassen.

K1 mister da sine utlåns-parkeringsplasser. Så langt har vi ikke fått erstatningsplasser.

Ved branntilløp skal man gå ned trappen til 2. etasje dersom man befinner seg i 7. etasje eller lavere i Lab-bygget. For de som befinner seg i 8. og 9. etasje kan man fortsatt gå ut på parkeringsplassen dersom det skulle oppstå brann.

Aktivitetsplan Fase 1 – frem til ferien

GLAS2 – Informasjon om støyende arbeid og sprengningsarbeid i nærheten av Sentralblokken og Verkstedsbygg

Byggingen av del to av Glasblokkene er i full gang på hele tomten. Som en del av det totale arbeidet med å smelte sammen Glasblokkene og Sentralblokken skal mye infrastruktur, blant annet transportbånd og ny gangtunnel mellom de to byggene, på plass. Disse varslede arbeidene er nå i gang med mindre grunnarbeid som startet opp i uke 2.

Arbeidsomfanget vil medføre maskinstøy for graving, fjellrensk, sømboring av fjell og fjellpigging, samt fjellsprengning. Fjellpigging vil i første omgang foregå i området mot Sentralblokken og mellom Aentralblokken og GLAS2 hvor eksisterende rør i grunn må legges om. Oppstart av fjellpigging er planlagt fra torsdag 30. januar og ut fredag 31. januar.

Det vil også tidvis medføre støy med betongsaging i eksisterende betongvegger inne i Sentralblokken som følge av overnevnte arbeid. Dette er støy og vibrasjoner som kan oppfattes rundt i nærliggende områder og etasjer.

Nødvendig fjellsprenging er knyttet til de to kulvertene som skal etableres, og merket på kart som DEL1 og DEL2 (de oransje områdene). Oppstart av sprengningsarbeid i DEL 1 er planlagt fra uke 8 (medio februar).

Området hvor det skal sprenges er markert på skisser under.
Sprengningsvinduene er planlagt som følger:
• 12.30 – 13.00
• 15.30 – 16.00
PS! Det er ikke sikkert hver sprengingsvindu blir benyttet, dette vil variere. Varslingstjeneste før sprengningene vil også bli etablert.

Undervisnings- og forskningspriser ved Det medisinske fakultet 2020

Fakultetet lyser ut tre priser for fremragende tiltak innen utdanning, og til sammen åtte priser innen forskning (publikasjon, ph.d.-arbeid, forskningsformidling og forsknings-/innovasjonsmiljø). Prisene deles ut på Fakultetets dag 23. april 2020.

Informasjon om prisene innen utdanning finner du her. Frist for å levere nominasjoner er 24. februar 2020.

Informasjon om prisene innen forskning finner du her. Frist for forslag er 14. februar 2020.

«Møt våre beste» – Fakultetets dag 23. april 2020 kl. 9-12

Kjære alle,

Fakultetets dag i 2020 er den 23. april, kl. 9-12 i auditoriet i Armauer Hansens hus. Da feirer vi med utdeling av fakultetets priser for undervisning, forskning og formidling og Søren Falchs juniorpris. Husk å være i Bergen denne dagen, ikke legg møter eller andre arrangement til denne tiden. Program kommer, vi planlegger å starte kl. 9, og avslutter med lettere lunsj ca. kl. 11.30.

Arrangementet er åpent.

Vel møtt!

Beste hilsen
Dekan Per Bakke og fakultetsdirektør Heidi Annette Espedal

Frokostseminar 18. februar med temaet Sikkerhet – kompetanse – trygghet

Det gode arbeidsmiljø: Arbeidsliv i endring – hva med arbeidsmiljøet?
Frokostseminar 18. februar 

Sikkerhet – kompetanse – trygghet
Et godt arbeidsmiljø kjennetegnes av god ledelse, medvirkning fra ansatte og tydelige organisatoriske rammer. Kompetanse, god kommunikasjon, mestring og anerkjennelse gir både trygghet og trivsel. Gjennom frokostseminarserien ønsker vernetjenesten ved UiB å sette fokus på betydningen av godt arbeidsmiljø. Her ønsker vi å belyse arbeidsliv og arbeidsmiljø under endring og omstilling. Hvordan tar vi vare på arbeidsmiljøet vårt og hverandre i en verden som stadig er i endring? Hvordan løser vi fokus på effektivitet, kompetansebygging, fleksibilitet, bærekraft og nye digitale løsninger i arbeidslivet?

Målgruppen er alle ansatte og ledere. Samlingene vil bli holdt ulike steder på campus.

Det første frokostseminaret i 2020 handler om sikkerhet, kompetanse og trygghet og arrangeres tirsdag 18. februar kl. 0830-1000 i Stort auditorium, Lauritz Meltzers hus (SV-bygget). Dørene åpner kl. 0800 med enkel servering av kaffe/te og et halvt rundstykke fra kl. 0815. HUSK å ta med kopp til å få servert kaffe/te i.

Møteledere: June-Vibecke K. Indrevik, universitets hovedverneombud (UHVO) UiB og Michael P. Riisøen, vara UHVO UiB.

Program
0830 – Velkommen, v/universitetets hovedverneombud June-Vibecke K. Indrevik
0835 – Sikkerhet – systemer og suksessfaktorer, v/seniorrådgiver ved eiendomsavdelingen Steffen Hauge Wolff
0850 – Bygging av sikkerhetskultur – hva kan du selv bidra med? v/seksjonssjef ved HMS-seksjonen, HR-avdelingen Roar Nese
0910 – Du og jeg – en fare for sikkerheten? v/sjefsingeniør ved IT- avdelingen Sidsel Storebø
0925 – Brannsikkerhet ved UiB, v/overingeniør, brann- og sikkerhetsingeniør ved eiendomsavdelingen Tore Reigstad
0940 Dialog og diskusjon, innspill til senere frokostseminar

Meld deg på her: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=7826961
Velkommen!

PhD Career Day 2020 – February 19th

The career day for PhD-candidates and post docs has become a regular event on the agenda of the Faculty of Medicine. This year we have invited a professional career consultant from the University of Aarhus, and want to look into innovation as a career opportunity. As usual, we will also hear from former PhD-candidates who now have exciting jobs and in the afternoon there will be three parallel workshops on skills that are useful for your future career.

More information about the program here.

The Faculty of Medicine covers the participation fees (so its free for you), but please register for lunch and the workshops.

Registration can be done here.


Karrieredagen for ph.d.-kandidater og postdoktorer har blitt et fast arrangement på dagsordenen for Det medisinske fakultet. I år har vi invitert en profesjonell karrierekonsulent fra Universitetet i Aarhus, og vil se på innovasjon som en karrieremulighet. Som vanlig vil vi også høre fra tidligere ph.d.-kandidater som nå har spennende jobber, og på ettermiddagen vil det være tre parallelle workshops om ferdigheter som er nyttige for din fremtidige karriere.

Mer informasjon om programmet her.

Påmelding her.

Foto/ill.: Samuel Zeller on unsplash

Pedagogisk påfyll

Minner om vår seminarrekke «Pedagogisk påfyll» som har følgende program for vårsemesteret – se under. Oppstart var torsdag 30. januar med temaet Bidrar studenters tilbakemeldinger til bedre undervisning?

Alle møtene er i styrerommet, 4.etg. AHH. Ingen påmelding – alle er velkommen!

30. januar kl. 15-16: Bidrar studenters tilbakemeldinger til bedre undervisning?
Erfaringer fra Studentenes Undervisningsutvalg (STUND). Babar Eide Kahn, Julie Flugstad og Jonar Hagenes (studenter)

2. mars kl. 15-16: Vurdering FOR læring ved hjelp av quizer i Mitt UiB
Slik lager du gode quizer i Mitt UiB som gir studentene tilbakemelding og hjelp i egen læringsprosess. Harald Wiker (Enhet for læring og K2)

2. april kl. 15-16: Grunnvilkår for dialog
God kommunikasjon forutsetter tillit. Hvordan kan man bygge gode forutsetninger for dialog om sykdom og sårbarhet i undervisning? Edvin Schei (Enhet for læring og IGS)

5. mai kl. 15-16: Mentoring – kun et fancy ord for veiledning?
Vi deler forskning om mentorvirksomhet og fortellinger fra erfarne mentorer. Monika Kvernenes (Enhet for læring)

5. juni kl. 15-16: «Curriculum mapping» – et verktøy for å skaffe orden i kaoset
Underviser vi slik at studentene når det definerte læringsutbyttet? Særlig aktuelt for program- og emneansvarlige. Annonseres senere

 

https://www.uib.no/med/enhetforl%C3%A6ring/131578/pedagogisk-p%C3%A5fyll-v%C3%A5ren-2020