Kjære alle

Året går mot slutten og vi er inne i de travle eksamensukene før jul. Denne uken ble OSKE-12 vellykket gjennomført med stor innsats fra OSKE-teamet, og i løpet av kommende uke gjennomføres resten av høstsemesterets eksamener. Det har vært imponerende innsats fra alle involverte i administrasjonen, underviserne, sensorene og studentene. Instituttet takker alle for dette viktige arbeidet.

Vi er også i innspurten av gjennomføringen av disputasene, med årets 25. og siste disputas neste uke. Året føyer seg derfor inn i rekken med høy ph.d.-produksjon, med gjennomsnittlig 25 disputaser per år siden 2013. Alle kandidater, veiledere og fagmiljøer gratuleres og takkes for stor innsats. Vi takker særlig fagmiljøene ved seksjon for nevrologi som i år har hatt hele 9 disputaser. Vi vil også sende en særskilt takk til vår ph.d.-koordinator, Kjetil Harkestad, for enestående og imponerende innsats. Kandidater, veiledere, komitemedlemmer og mange andre fremholder Kjetils viktige og avgjørende innstas for vellykket gjennomføring av disputasene.

Desember er ikke kun assosiert med avslutning av oppgaver – men også starten på nye. Det gjelder både planlegging av undervisning for neste semester – men også planlegging av forskningssøknader med frister allerede i februar. Mange er allerede godt i gang – men flere oppfordres til å søke. Jeg håper alle kan la seg inspirere av våre gode kollegers nylig store forskningstildelinger; Parkinsons sykdom ved Charalampos Tzoulis (Haris) (https://www.uib.no/med/149979/35-millioner-til-parkinsonforskning), TMS-Starting Grant innen brystkreft ved CCBIO/Lars Akslen (https://www.uib.no/aktuelt/149875/starting-grant-til-fremragende-forskere) og denne uken tildeling til Marte Bjørk med sentralt partnerskap i FKB for hodepine ved NTNU (https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2021/forskningssenter-for-klinisk-behandling/). Instituttet sender dere store gratulasjoner!

Dette er siste K1-nytt før jul og vi benytter derfor anledningen til å ønske dere alle gode adventsdager og velfortjent juleferie. Riktig God Jul og Godt Nyttår.

Beste hilsen
Kjell-Morten & Jorunn