Kjære alle

Felles mål for fakultetet og instituttene
I tillegg til Klinisk institutt 1 (K1) har vi 4 fire andre institutter ved Det medisinske fakultet (MED): Klinisk institutt 2 (K2), Institutt for biomedisin (IBM), Institutt for global helse og samfunnsmedisin (IGS) og Institutt for klinisk odontologi (IKO). Alle instituttene arbeider sammen i undervisning og forskning – men i litt forskjellig omfang. K1 har nok kanskje mest samarbeid med K2, men samarbeider i flere sammenhenger også tett med de andre instituttene. For at vi skal tydeliggjøre dette samarbeidet og samtidig utnytte de mulighetene dette gir oss, har fakultetet sammen med instituttene arbeidet for å formulere og tydeliggjøre felles målsetninger. Målet er å utvikle MED innenfor undervisning, forskning, innovasjon og formidling. Instituttene har kommet med innspill, og våren vil bli brukt for å formulere og utvikle 4 satsningsområder:

  • Utvikle mer tverrfaglighet og samarbeid på tvers av instituttene
  • Utvikle mer student- og ph.d.-aktivisering tilpasset fremtidens behov
  • Utvikle, forenkle og strømlinjeforme administrative tjenester
  • Utvikle samarbeidet med sykehusene, kommunene og andre forsknings- og utdanningsinstitusjoner i regionen

Ny instituttleder ved K1
Ansettelsesprosess for rekruttering av ny instituttleder er fullført, og professor Christian Vedeler blir ny instituttleder ved K1. Christian er seksjonsleder for nevrologi, og har mangeårig fartstid ved UiB og instituttet. Han har i en årrekke hatt fag- og undervisningsansvar for nevrologi, og er for tiden semesterstyreleder for 7. semester. Han er også en svært produktiv og viktig forsker ved instituttet – med spesialfelt innen nevroimmunologi. Jeg er overbevist om at vi med Christian får en meget erfaren og svært dyktig instituttleder. Jeg er glad for fakultetets valg, og ønsker Christian hjertelig velkommen som ny instituttleder. Tidspunkt for oppstart vil vi komme tilbake til.

Jeg ønsker dere alle gode arbeidsuker!

Beste hilsen
Kjell-Morten