Hei alle kollegaer ved K1

Jeg gleder meg til å ta fatt som ny instituttleder og jeg tiltrådde 1. mars. Så hvem er jeg? Jo, en ny nevrolog som håper å kunne gjøre en like god jobb som mine forgjengere. Er 64 år, gift og har 3 barn og 2 barnebarn. Vært lege i 40 år, nevrolog i 30 år og spesielt interessert i nevroimmunologi. Men nå blir fokus å styre K1 sammen med Jorunn og resten av ledergruppen.

Jeg fikk være med på besøket av Rektoratet 3. mars og til tross for vinterferie var det god deltagelse fra K1. Jeg takker spesielt de som stod for det faglige innholdet. Flotte og engasjerte forelesninger av postdoc Heidi Espedal, 1. amanuensis Cecilie Bredrup og 1. amanuensis Marte Bjørk. De to første innleggene var avansert translasjonell forskning innen kreft og øyesykdommer, og det siste innlegget om hvordan man kan bygge karriere på tvers av sykehus og universitet.

Mine ambisjoner er at K1 skal være en god arbeidsplass og at vi får en stabil økonomi som gjør at vi er rustet for fremtiden. En annen viktig oppgave jeg vil sette fokus på er å opprettholde et godt samarbeid med sykehuset. Jeg kommer til å invitere dere til en prat om disse temaene og jeg har planer om å komme rundt på de ulike sykehusavdelingene for å få møtt flest mulig av dere.

Vi har flere utfordringer. UiB har fått store budsjettkutt som også rammer fakultetet og instituttene. Men dette innebærer også muligheter for å tenke nytt. Vi har utfordringer knyttet til undervisning og vi må forberede oss på større kull som ledd i implementering av Vestlandslegen. Videre blir det viktig å opprettholde best mulig forskning. I fjor hadde vi 25 disputaser og ca. 360 vitenskapelige artikler. Imponerende innsats!

Håper vi kan opprettholde det gode samholdet vi har ved K1 og jeg tar alltid imot gode ideer til forbedringer.

Beste hilsen
Christian Vedeler
Instituttleder