Utlysning av midler til forskning og utdanning relatert til digitalisering

UiB har fått 3 millioner i gave fra Unifob som universitetsledelsen ønsker å bruke til å styrke digitalisering innen forskning og utdanning. Det kan søkes om inntil 1 mill. per prosjekt. Se vedlagte skriv for mer informasjon.

Til den interne fristen ved K1 26. april ber vi om full søknad og alle dokumentene:

Søknaden må inneholde følgende:

  • Skriftlig søknad (maks 3. sider) som beskriver planlagt aktivitet og hvordan dette vil gi et betydelig løft for fagområdet
  • Budsjett og tidsplan (inkludert i de 3 sidene)
  • Påskrift om støtte fra institutt- eller senterleder

Utlysning av midler til forskning og utdanning relatert til digitalisering