NFR frister i februar 2023 – planlegger du å søke?

Jorunn Skei, administrasjonssjef Foto/ill.: Jørgen Barth, UiB

Forskningsrådet lyser nå ut midler innen flere tematiske forskningsområder og de kommende fristene er 8. og 15. februar 2023. Basert på positive tilbakemeldinger fra den interne prosessen ved fakultet i fjor, blir det en felles intern frist også i år.

Har du planer om å søke på en av disse utlysningene (du trenger ikke være helt sikker), så meld det inn via denne felles skjemakeren. Siste innmeldingsdato er 28. november 2022.

Gode oversikter vil hjelpe K1 sine prosjektøkonomer og forskningsrådgiverene ved fakultetet til å gi dere som vil søke best mulig støtte i søknadsprosessen.

Litt mer informasjon om Forskningsrådets hovedfrister 8. og 15 februar 2023 

Forskeprosjekt for fornyelse, 8 februar 

Forskeprosjekt for å møte utfordringer I samfunn og næringsliv, 15 februar 

Vennlig hilsen

Jorunn

administrasjonssjef, K1