Meltzerpriser – søknadsfrist 15.desember

Meltzerfondet vil den 8. mars 2023 dele ut to priser:

 • Meltzerprisen for fremragende forskningsformidling.
 • Meltzerprisen for fremragende arbeid utført av yngre forskere

Alle universitetets professor og instituttledere har forslagsrett. Forslagsstiller kan sende signert skriftlig nominasjon som PDF-vedlegg på e-post til Kristin Hansen ved Forsknings- og innovasjonsavdeling (FIA) innen 15. desember 2022.

Sjekkliste for forslagstiller:

Prisen for yngre forskere

 • Prisen for fremragende yngre forskere deles ut årlig.
 • Søknadslengde inntil 5 sider.
 • Forslagsstiller skal grunngi nominasjonen ut fra det nyskapende i kandidatens forskning, de siste års vitenskapelige arbeider samt kandidatens selvstendige bidrag dersom hun/han vanligvis har publiser sammen med andre medforfattere.
 • Merk at nyere forskningsbidrag, fortrinnsvis slike som er publisert eller bedømt det foregående år, eller som i det foregående år har fått særlig vitenskapelig anerkjennelse, vil bli vektlagt ved vurderingen.
 • CV og publikasjonsliste må vedlegges.
 • Doktorgradskomiteens vurdering og innstilling skal legges ved.
 • Forskere som har hatt fødselspermisjon og/eller vært sykemeldt i en periode kan få denne tiden trukket fra kravet om at forskere ikke kan være over 40 år på tildelingstidspunktet (relevant dokumentasjon må legges ved nominasjonen).
 • Forskere som nomineres må være ansatt ved Universitetet i Bergen på nominasjonstidspunktet.
 • Sjekk at prismottaker ikke er fylt 40 år når prisen skal deles ut 8. mars 2020, jf. retningslinjene

Prisen for fremragende forskningsformidling

 • Prisen for fremragende forskningsformidling deles ut årlig.
 • Søknadslengde inntil 5 sider.
 • Forslagsstiller skal grunngi nominasjonen ut fra kandidatens bidrag til at universitetet oppfyller sin oppgave med å spre informasjon om forskning og om forskningens betydning for samfunnet.
 • Meltzerpriser tildeles forskere som har forsket store deler av karrieren sin ved UiB eller som profilerer UiB.
 • Kandidatens vilje og evne til å formidle eget fag og forskning både nasjonalt og internasjonalt omtales særskilt.
 • CV og publikasjonsliste vedlegges.
 • Professor emeriti kan ikke nomineres til prisen for fremragende forskningsformidling.

Dersom dere har noen spørsmål, kan dere ta kontakt med Kristin Hansen på e-post eller på telefon, 55 58 49 84.