Seminar om trygg datalagring for tredjeparter

colourbox.com/uib.no

Universitetet i Bergen, Folkehelseinstituttet, Norce, Eitri og The Life Science Cluster ønsker velkommen til seminar om trygg lagring av tredjeparts-data i forskningsprosjekter.

Tid og sted: 8. desember, kl.10:00 på Eitri Medical Incubator, Haukelandsbakken, Bergen.

Du kan melde deg på her: https://www.eitrilab.no/events/trygg-datalagring-for-tredjeparter%3F 

Arbeider du med juridiske problemstillinger på sykehus eller universiteter, eller er du selv involvert i forskningsprosjekter?

Vi vil heve diskusjonen om trygg lagring av tredjepartsdata for forskningsprosjekter gjennom å både se på hva som ikke har fungert – og dele og drøfte konkret kunnskap hvilke løsninger som kan være aktuelle i fremtiden. Vi tar utgangspunkt i konkrete caser.

Det er et stort behov for sikre løsninger for datalagring av tredjeparts data i forskningsprosjekter. Flere store prosjekter med store ambisjoner for sikker datalagring har feilet eller ikke svart til forventningene. Det kan se ut som at tiden for de store digitale systemene som gjør alt, er forbi. Hva blir løsningen?

Målgruppen for seminaret er dataforvaltere, forskere og juridiske eksperter på sykehus, institutter og universiteter, med behov for og innsikt i problemstillinger rundt trygg, digital lagring av tredjeparts data.