Velferdstilbud: Ny søknadsperiode for velferdshyttene våren 2023

Du kan nå legge inn søknad om ønsket periode på velferdshyttene for våren 2023, i perioden 30.mars – 25.juni 2023.

Påskeferien for studenter finnes i en egen søknad (torsdag-tirsdag/tirsdag-mandag). For ansatte er påskeferien inkludert i vanlig søknad. Vinnerne av påskeferieperioden i 2020-2022 oppfordres til ikke å søke om påsken 2023. Det er 3 års karantene for påskeferien, og aktuelle søkere blir evt. fjernet manuelt. Det blir utført trekning for Ottesheimen/påsken for studenter 15.03.23, og en fellestrekning for resterende perioder 16.03.23.

Ved søknad om hytte må man prioritere både ønsket hytte og ønsket periode. Dersom man blir tildelt en hytte må man enten bekrefte eller avbestille perioden. For å avbestille må du følge linken i tildelingsmailen og så registrere din avbestilling der. Hyttene blir ikke avbestilt automatisk om du bare unnlater å bekrefte bestillingen.

Avbestillingsfrist for tildelt hytte er 30 dager før leieperiodens start, for å unngå gebyr for avbestilling. Man må benytte UiBs elektroniske hyttesystem (https://reg.app.uib.no/hytter) ved å logge seg inn med sitt UiB-brukernavn og passord. Ved første gangs søknad om hytte må man legge inn litt informasjon. Søknadsskjema og informasjon om hyttene finnes også på Ansattsidene under Mitt ansattforholdVelferdVelferdshytter.

Søknadsfristen er 12.03.23. Vinnerne får tilsendt informasjon på e-post.
Spørsmål vedr hyttene kan rettes til Eiendomsavdelingen via UiB hjelp.
Lykke til! 😊


New application period for the cabins – the spring of 2023

You can now apply for the desired period at the welfare cabins on Ustaoset for the spring season of 2023, in the period March 30 to June 25.

There is a separate draw for the students at Ottesheimen for Easter – (Thursday-Tuesday/Tuesday-Monday). The winners of the Easter holiday period of 2020-2022 cannot apply in 2023. There will be a draw for the Easter holiday (students) March 15, and a common draw for the rest of the rental periods March 16.

When applying for a cabin, one must prioritize both the desired cabin and the period. If you are allocated a cabin, you must either confirm or cancel the rental period. In order to cancel your booking, you must follow the link provided in the confirmation email and then register your cancellation. It is not enough to simply refrain from confirming your booking.

Cancellation deadline for allocated cottage is 30 days before the start of the rental period to avoid cancellation fee. You must use the electronic cabin system (https://reg.app.uib.no/hytter) by logging in with your UiB username and password. When applying for the first time, you must enter some information. All applications must be registered in the electronic cabin system to enter the draw. The application form and information about the cabins can also be found on the employee pages below Employment conditions – Welfare – Cabin hire

The application deadline is March 12. The winners will get information by email.
Questions about the cabins can be directed to The Estate and Facilities Management division via UiBhelp.
Good luck! 😊

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *