Kolleger fra Vestlandslegen: Ane Djuv

Ane Djuv er ortoped og forsker som arbeider som førsteamanuensis ved Klinisk institutt 1 (K1) på Universitetet i Bergen (UiB) og som overlege ved Vestlandslegen, Stavanger Universitetssjukehus.

Hun er fagleder for Ortopedisk osteoporosepoliklinikk, leder for Frakturregisteret i Helse Stavanger og leder for Register for beinbrudd og osteoporoseutredning (BeinOP). Hun har en doktorgrad i medisin fra UiB og har publisert flere vitenskapelige artikler bla. om frakturbehandling. Underviser gjør hun også. Både studenter og kolleger læres i det ortopediske faget og pasientrapporterte resultatmål.

Ane er inspirert av å kunne videreutvikle faget og formidle kunnskapen sin til andre. Gjennom sitt engasjement på UiB håper hun å forberede studenter på å gi god og sikker pasientbehandling, i praksis. Foruten å bidra til pasientbehandling og undervisning, håper Ane som alle andre å få mer tid til forskning.

Kolleger fra Vestlandslegen: Knut Harboe

Knut Harboe, overlege ved kirurgisk avdeling, SUS

Knut Harboe er en ortoped som jobber ved Klinisk institutt 1 ved UiB, i Stavanger. Knut er også en engasjert underviser som deler sin kunnskap og erfaring med studentene.

Han synes det er veldig inspirerende å møte studenter som er sultne på å lære om ortopedi, og han gir dem god praktisk undervisning om vondter i kroppens mange deler og lemmer. Knut Harboe har også et sterkt ønske om å forske og utvikle seg som fagperson, og han har rom for det i sitt arbeid.

Spørreundersøkelse for undervisere i medisin

Det nasjonale kvalitetsorganet for høyere utdanning (NOKUT) gjennomfører en stor, toårig evaluering av de norske medisinutdanningene. Det er første gang det gjøres en så omfattende evaluering, som ser alle de fire medisinutdanningene under ett, og i sin fulle bredde. En rekke ulike dimensjoner ved medisinstudiene skal belyses, og undervisning og veiledning er i høyeste grad blant disse. Det benyttes en rekke ulike datakilder for et godt evalueringsgrunnlag – blant annet en spørreundersøkelse som går ut til alle undervisere i medisin ved universitetene.

Denne undersøkelsen gjennomføres i tidsrommet 25. januar – 1. mars 2024, og alle som underviser medisinstudenter vil motta undersøkelsen til sin UiB-epost. Underviserne sine svar er av stor betydning for å kunne danne et korrekt bilde av rammene for undervisning, veiledning og vurdering ved medisinstudiene i Norge pr. i dag.

Mer informasjon om evalueringen finnes på NOKUT sine nettsider: Evaluering av profesjonsstudiet i medisin | Nokut

Vi ber alle undervisere som mottar undersøkelsen fra NOKUT om å besvare denne.

Forskerlinjen søker forskningsprosjekter og veiledere til studenter på kull 23

Kjære kollega,

Bilde av et barn som doktor.

Ved Forskerlinjen er vi i full gang med å rekruttere studenter fra 2023-kullet med tanke på opptak på Forskerlinjen høsten 2024. Det er en absolutt fordel at aktive, interesserte studenter rekrutteres så tidlig som mulig i 2024, helst før sommerferien.  Til enhver tid er det ca. 75-80 studenter som går på forskerlinjen, dvs. ca. 10 % av studentene. Både studenter og veiledere melder tilbake om gode erfaringer og god forskning. Mange studenter er godt i gang med doktorgradsprosjekt. Vi har 17 plasser til disposisjon hvert år, 15 for medisin og 2 for odontologi..

Med dette inviterer vi deg til å levere inn prosjektforslag. Det er viktig at prosjektene er av en slik karakter at de lar seg gjennomføre i forskerlinjeløpet. Potensielle forskerlinjestudenter er genuint interesserte, de er smarte og vitebegjærlige. MEN det er viktig å huske at de fleste er unge og uten forskningserfaring, noe som innebærer at de trenger tett oppfølging i startfasen.

Forslag til prosjekter leveres inn via skjemaker: Innmelding av forskningsprosjekt for forskerlinjestudent (uib.no)

Husk at du skal vinne studentenes interesse og entusiasme for feltet og faget.

Frist for innlevering: 26. januar 2024.

«Mingledag»

Som i fjor ønsker vi å initiere større kontakt mellom studentene og forskningsmiljøene, og inviterer dere til å presentere dere på stands. Vi vil forsøke å dele dere inn etter institutt. Det vil bli satt opp postervegger i minglearealet på BBB en gang i februar, vi kommer tilbake til dato og klokkeslett. Tilbakemeldingene vi har fått på dette opplegget er svært bra, både fra studenter og forskere.

Hvis du lurer på hva Forskerlinjen innebærer og hvilke fordeler og plikter en har som er veileder, så finner du informasjon på forskerlinjen sine nettsider.

Vennlig hilsen

Anne Berit Guttormsen

Professor

Leder av Forskerlinjen

Kurs i brukarmedverknad i medisinsk og helsefagleg forsking

Vi har gleda av å invitere til eit unikt og viktig kurs for både forskarar, studentar og brukarorganisasjonar 17.–19. april 2024. (English info here.) Kurset CCBIONEUR910 er laga for å tilrettelegge for brukarmedverknad i medisinsk og helsefagleg forsking, og vil mellom anna vise metodar i å involvere pasientrepresentantar. Dette er i høgste grad aktuelt for alle biomedisinske forskingsfelt.

Kurset er eit samarbeid mellom CCBIO, Neuro-SysMed, REMEDY, NorHEAD, MATRIX, NorCRIN og FORMI, og prosjektet er støtta av stiftelsen Dam gjennom Nasjonalforeningen for folkehelsen. Nina Jebsen (CCBIO), Kjell-Morten Myhr (Neuro-SysMed) og Tone Skår (Neuro-SysMed og VIS) har emneansvar for kurset. Les gjerne nyleg websak om kurset: Mottar 400 000 for kurs i brukermedvirkning i forskning | Det medisinske fakultet | UiB

Hovudføremålet med kurset er å utvikle deltakaren si emne til å vurdere og formidle meirverdi av brukarmedverknad og igangsette konstruktiv brukarmedverknad i eigne forskingsprosjekt. Kurset gjev kunnskap om bakgrunnen for innføring av brukarmedverknad i medisinsk og helsefagleg forsking, og om korleis brukarmedverknad er dokumentert å påverke medisinsk og helsefagleg forsking, gjennomføring av kliniske studiar og bruk av forskingsresultat. Det gjev også kunnskap om forskaren sitt ansvar for at brukarmedverknad vert integrert i heile prosessen i eit klinisk forskingsprosjekt – frå planlegging til prosjektgjennomføring og publikasjon, kjennskap til brukarorganisasjonar og lokale brukarutval si rolle i rekruttering og ev. opplæring til brukarmedverknad i forsking.

Kort om
 • Når: 17.–19. april 2024
 • Stad: Undervisingrom på EITRI, campus Haukeland Universitetssjukehus.
 • Program: Ikkje klart enno, men vil likne på tidlegare program.
 • Registrering: Studentar registrerer seg i Studentweb (kurset gjev 2 ECTS) med frist 1. februar 2024. Registrer deg i Studentweb dersom du har gyldig studentstatus ved UiB
 • Undervisingsspråket på dette kurset er norsk, med enkelte innlegg på engelsk.
Er kurset tilgjengeleg for andre?

Ja, på denne registreringslenka, frist 1. mars eller til fullbooka innan det. NB: ved stor pågang kan det bli naudsynt å vurdere samansetning av gruppa med kursdeltakarar etter påmeldingsfristen. Studentar ved forskarskulene til CCBIO og Neuro-SysMed, samt studentar tilknytta partnarorganisasjonene, vil kunne prioriterast. Representantar frå brukarorganisasjonar vil også bli prioritert til eit visst antal plassar.
Ingen avgift/gebyr.

Meir info: CCBIONeur910: Brukarmedverknad i medisinsk og helsefagleg forsking, 2024 | Centre for Cancer Biomarkers | UiB

Velkomen til eit spanande kurs!

Velferdstilbud: Mesteren og Margarita

En maktkritisk fortelling flettet sammen med humor, magi og musikk. Se forestillingen til kun kr 400,- (ord. kr 500,-)

«Mesteren og Margarita» av Mikhail Bulgakov er regnet som en av det forrige århundres store romaner. Noen påstår til og med at det er verdens beste bok. Et eventyr å stadig vende tilbake til, som sprenger alle grenser for tid og rom. Vi er både i himmelen og helvete og midt i virkeligheten. Romanen er både en krimgåte og en kjærlighetshistorie, og foregår både i Stalins Moskva og i Jerusalem for 2000 år siden. Og i vår versjon, også i Bergen her og nå.

Flettet sammen med humor, tragedie, magi og musikk, er stykket en maktkritisk fortelling om politisk undertrykkelse, kunstnerisk frihet og menneskets evige kamp mellom det gode og det onde. Klikk her for å lese mer om forestillingen og de medvirkende.

Av: Mikhail Bulgakov
Regi: Simon Boberg
Premiere: 23. mai 2024 på Store Scene
Forestillingen er et samarbeid med Festspillene i Bergen


SPESIALTILBUD PÅ TEATERBILLETTER

 
 
Logo til den nasjonale scene

Velferdstilbud – Invitasjon til rektors aften på DNS

Rektor og vert, Margareth Hagen. Foto: Andrea Magugliani/UiB

Kjære ansatt.
Rektor Margareth Hagen og universitetsdirektør Tore Tungodden inviterer til musikalen «Billy Elliot».
Historien om Billy Elliot har rørt publikum over hele verden, og minner oss om viktigheten av å stå opp for det man tror på. Uansett hvor tøft det kan være.

Dato: 14. februar 2024
Sted: Den Store Scene

Det vil bli servert et glass fra kl. 16.00 og rektor ønsker velkommen kl. 16.30 på Store Scene.

Det vil bli utdelt 2 billetter til hver.

Trekning av billetter vil skje etter påmeldingsfristen 2. februar. Like etter at trekningen er foretatt vil du få en e-post om du har fått tildelt billetter eller ikke.

 

Hjertelig velkommen!

Logo til den nasjonale scene

Kjære alle sammen.

Christian A. Vedeler, instituttleder Foto/ill.: UiB

Fortsatt godt nyttår! Håper alle har hatt en fin juleferie og er fulle av planer for våren.

Vi har et dynamisk institutt med flinke medarbeidere som ligger i toppskiktet på Fakultetet. I fjor fikk vi god uttelling for dette med en rekke priser. Det lyses nå ut nye priser med frist for nominasjon 5. februar. Dette er innen årets (2023): publikasjon, forskningsmiljø, PhD-arbeid, formidlingspris, innovasjonspris og utdanningspris. Det er viktig at vi får innspill til gode kandidater her.

Videre vil jeg minne om Instituttets dag på Hotell Ørnen 1. februar. Det kommer snart ferdig program for dagen som blir variert og spennende. Vi avslutter med middag og håper flest mulig har anledning til å delta. Dette er også et viktig sted å møte våre kolleger utenom jobb og på tvers av seksjoner og fagområder.

Vi arbeider ellers med rapporten til Forskningsrådet. Dette er et viktig arbeid hvor vi må se på forskningsstrategi og planer for Instituttet. Videre planlegges nye nettsider for forskning. I dette arbeidet jobber instituttene tett med fakultetet og sykehuset. Dette binder oss tettere sammen og gjør at vi kan stå sterkere i felles søknader om større forskningstildelinger. Som for alt annet: «Samarbeid gjør sterk»

Ønsker alle en riktig god helg 😊 Chr

Vestlandslegen kolleger – Conrad Arnfinn Bjørshol

Conrad Arnfinn Bjørshol er en anestesilege og førsteamanuensis ved Klinisk Institutt 1 (K1) ved Universitetet i Bergen (UiB). Han er også overlege og seniorforsker ved Stavanger Universitetssjukehus (SUS), hvor han leder Regionalt akuttmedisinsk kompetansesenter i Helse Vest (RAKOS).

Han skal undervise legestudenter i anestesi, tverrfaglig samarbeid og pasientsikkerhet. Conrad lar seg inspirert av lærevillige studenter og engasjerte kollegaer, og håper å bidra med innsikt i pasientsikkerhetsarbeid gjennom sin forskning og formidling. Han mener at å være tilknyttet UiB gir ham mulighet til å møte mange inspirerende mennesker, og å øke sin akademiske kompetanse innen undervisning og forskning.

Foto: Svein Lunde, SUS.

Vestlandslegen kolleger – Anne Katrine Bergland

Anne Katrine Bergland er en lege og forsker som har spesialisert seg på geriatri og akutt- og mottaksmedisin. Hun arbeider som seksjonsoverlege ved Observasjon- og behandlingsavdelingen (OBA) ved Stavanger Universitetssjukehus (SUS).

I tillegg er hun førsteamanuensis 2 ved Klinisk Institutt 1 (K1) ved Universitetet i Bergen (UiB), og fagansvarlig underviser i geriatri. Anne har kjennskap til UiB fra før, hun avla bla. doktorgraden sin ved vårt søsterinstitutt, K2, i 2021. Hun håper å kunne bidra med kunnskap og engasjement innen sine fagspesialiteter, og å utvikle seg faglig, pedagogisk og akademisk gjennom sitt engasjement på UiB. Hun ser veldig fram til å samarbeide med kollegaer innen medisin og akademia både ved UIB og SUS.

Foto:  Svein Lunde, SUS.

Tildeling av ERC-prosjekt – fast stilling ved fakultetet

Det medisinske fakultet, UiB (MED) innfører fra 01.01.24 en ordning som legger til rette for at forskere som tildeles ERC-prosjekt ansettes fast etter endt prosjektperiode ved instituttet der forskningsaktiviteten naturlig hører hjemme. Fakultetet vil dekke lønnskostnaden ved instituttet Med denne ordningen ønsker vi å stimulere til økt søknadsaktivitet mot ERC, styrke fremtidig medisinsk forskning i Bergen, og gjøre fakultetet mer attraktivt, særlig for forskere tidlig i karrieren.

Foto/ill.: Solrun Dregelid
Følgende kriterier gjelder:
 • Ordningen gjelder for personer som er ansatt i postdoc eller forskerstilling, eller i vikariat for førsteamanuensis- eller professorstilling ved MED ved tildeling av ERC-prosjekt.
 • Ordningen gjelder for personer som flytter til MED med sitt ERC-prosjekt fra starten av prosjektperioden og som har sin forskningsaktivitet ved MED under prosjektperioden.
 • Ordningen gjelder ikke for personer som er fast vitenskapelig ansatt på MED i førsteamanuensis- eller professorstilling i forkant av ERC-tildeling.
 • Lønnsmidler fra fakultetet vil normalt komme i etterkant av at ERC-prosjektet er avsluttet. Dette betyr at kandidatene må hente inn egen lønn fra ERC-prosjektet eller fra andre kilder i prosjektperioden.
 • Stillingen (førsteamanuensis eller professor) vil lyses ut etter vanlig prosedyre når prosjektperioden går mot slutten, men utlysningsteksten vil tilpasses kandidatenes vitenskapelige og metodologiske profil.

Grantee of ERC – Permanent Position at the Faculty

The Faculty of Medicine, UiB (MED) is introducing from 01.01.24 a scheme that facilitates researchers who are awarded an ERC project to be permanently employed after the end of the project period at the institute where the research activity naturally belongs. The faculty will cover the salary cost at the institute. With this arrangement, we aim to stimulate increased application activity towards ERC, strengthen future medical research in Bergen, and make the faculty more attractive, especially for researchers early in their career.

The following criteria apply:

 • The arrangement applies to individuals who are employed in postdoc or researcher positions, or in temporary positions as associate professors or professors at MED at the time of the ERC project award.
 •  The arrangement applies to individuals who move to MED with their ERC project from the start of the project period and who have their research activity at MED during the project period.
 • The arrangement does not apply to individuals who are permanently employed as scientific staff at MED as associate professors or professors prior to the ERC award.
 • Salary funds from the faculty will normally be provided after the completion of the ERC project. This means that candidates must secure their own salary from the ERC project or other sources during the project period.
 • The position (associate professor or professor) will be advertised using the usual procedure as the project period nears its end, but the advertisement text will be tailored to the candidates’ scientific and methodological profile.

 

Utlysning: Astri og Edvard Riisøens legat

Astri og Edvard Riisøens legat

 • Støtteformål: Forskning av hjerte- og karsykdommer. Forskning eller studier av andre uutforskede sykdommer, eksempelvis kreft og revmatiske lidelser, kan også støttes.
 • Hvem kan søke: Ansatte ved UiB, inkl. stipendiater, postdoktorer og bistillinger
 • Hva kan søkes om: Vitenskapelig reiser og driftsmidler
 • Samlet utdelingsbeløp 2024: kr 60 000

For mer informasjon og innsending av søknad, se UiBs søknadsportal. I tillegg har fakultetets nettside også informasjon.

Utlysning: Eva Torhilds minnefond for medisinsk forskning

Eva Torhilds minnefond for medisinsk forskning

 • Støtteformål: Forskning på sykdommene anorexia nevrosa og bulimia nevros. Forskning på beslektede sykdommer som særlig rammer ungdom kan også støttes.
 • Hvem kan søke: Fast vitenskapelige ansatte ved UiB, samt stipendiater og postdoktorer ved UiB
 • Hva kan søkes om: Vitenskapelig reiser, publisering og anskaffelse av vitenskapelig utstyr
 • Samlet utdelingsbeløp 2024: kr 100 000

For mer informasjon og innsending av søknad, se UiBs søknadsportal. I tillegg har fakultetets nettside også informasjon.