Velferdstilbud: De må føde oss eller p**e oss for å elske oss

Ærlig, skarp og morsom tirade om hverdagsrasismens hvite blikk
Foto/ill: Den nasjonale scene/dns.no

Stykket gyver løs på vår egen norske virkelighet med glefsende sarkasme, sinne, humor og sårbarhet. Det er en morsom og ellevill lek, samtidig som det er et rasende oppgjør med den hvite kvinnen.

Det handler om rasisme, om å leve i en brun kropp med hvite blikk på seg, om seksualitet, ansvar og å ville kaste opp av samfunnsdebatten.

Stykket vant Heddaprisen for beste scenetekst 2021, og for DNS gjøres teksten i en ny versjon regissert av Nina Wester.

KJØP BILLETTER TIL FORESTILLING

Se forestillingen til kun kr 250,- (ord. kr 310,-) torsdag 25. mai kl. 19.00.

Klikk her for å lese mer om forestillingen og de medvirkende.

Jubileumsfrokostseminar torsdag 25.mai

Den 25.mai har frokostseminarserien Arbeidsliv i endring – hva med arbeidsmiljøet jubileum. Vi feirer både at det er 5 år siden vernetjenesten arrangerte det første frokostseminaret, og at det kommende frokostseminaret er det 20. seminaret i rekken.

Seminaret arrangeres digitalt torsdag 25.mai kl. 0830-1000 på Zoom, og du melder deg på her

Arbeidet vårt er en viktig del av livet, og ifølge STAMI trives ni av ti nordmenn på jobb. Det er viktig med trivsel på arbeidsplassen siden vi tilbringer så mye tid der sammen med kollegaer. Et godt arbeidsmiljø virker positivt inn på både helse, motivasjon og sykefravær blant ansatte. Arbeidsmiljø omhandler både det fysiske, det organisatoriske, det psykososiale, det ergonomiske samt det kjemiske og biologiske arbeidsmiljøet. I forhold til sykefravær er muskel- og skjelett plager, altså smerter i nakke, skuldre og korsrygg, det som topper sykmeldingsstatistikken.

25.mai vil vi blant annet få høre mer om hva psykologisk trygghet handler om. Vi kommer også til å få belyst temaet muskel og skjelett plager, og litt om BHT sin rolle. I Norge har verneombudet en viktig rolle å spille i arbeidsmiljøarbeidet, og verneombudsrollen og arbeidet med det organisatoriske og psykososiale arbeidsmiljøet vil også bli trukket frem.

Continue reading Jubileumsfrokostseminar torsdag 25.mai

Fakultetets dag 2023

Dekorativt bilde
Foto/ill.: Ingvild Festervoll Melien

Velkommen til denne dagen fullstappet med spennende innhold!

Tid: 19.04.2023 - 09.00–12.00
Sted: Auditoriet, Armauer Hansens Hus

Program:

08.45: Kaffe, frukt, taffel og mingling

09.00: Velkommen ved dekan Per Bakke

09.10: Utdeling av Det medisinske fakultets utdanningspriser

Årets priser for fremragende tiltak innen utdanning

09.40: Utdeling av Det medisinske fakultet forskningspriser

10.25: Kaffepause

10.40: Falch juniorpris

10.55: Panelsamtale om ChatGPT i utdanning – bekymringer og muligheter. Moderator: Seniorrådgiver Marion Solheim, professor emeritus Arvid Lundervold innleder.

11.40: Avslutning og et blikk på året som kommer ved dekan Per Bakke

11.50: Lunsj

TVEPS ønsker deltakere til Its21 konferansen

Den nordiske Its21 konferansen arrangeres i Bergen 27-28 april. Tema for konferansen er In pursuit of a sustainable future: creating and anchoring interprofessional- and sustainability mindsets in educations and in the work field. Konferansen passer for alle med interesse for tverrfaglig samarbeid, utdanning og bærekraft, enten dere er studenter, ansatte på universitet/høyskoler, eller representanter fra arbeidslivet. En rekke fagfelt er representert blant bidragene, slik som pedagogikk, helse- og sosialfag og ingeniørfag.

For mer informasjon om konferansen, påmelding og program, følg denne lenken.


The Nordic Its21 conference will be held in Bergen on April 27-28. The conference theme is «In pursuit of a sustainable future: creating and anchoring interprofessional- and sustainability mindsets in educations and in the work field». The conference is suitable for anyone interested in interdisciplinary collaboration, education, and sustainability, whether you are students, faculty at universities/colleges, or representatives from municipalities or worklife arenas. A range of disciplines are represented in the program, such as pedagogy, health and social sciences, and engineering.

For more information, please follow this link.

Ocean Science Bar: Mat fra havet

I tredje og siste Ocean Science Bar under One Ocean Week møter vi forskarar innan naturvitskap og medisin som diskuterer kvifor nordmenn et stadig mindre mat frå havet.
Maleri av en man med skjegg som trolig klemmer en fisk.
Illustrasjon: ØBB / Dall-E

Denne diskusjonen tar vi denne kvelden på Statsraaden Bar & Reception. Deltakarane er ingen ringare enn UiB sine eigne Dag Aksnes og Hanne Rosendal-Riise med Amund Måge som debattleiar.

Du lesa meir ved å følgja denne lenkja: https://www.uib.no/aktuelt/160557/ocean-science-pub-mat-fra-havet

Felles undervisningsdag 2023

Det skjer for tiden mange endringer som på studiefeltet. Dermed passer det fint at Klinisk institutt 1 og 2 forsetter sitt gode samarbeid, og også i år arrangerer en felles undervisningsdag.

Undervisningen utvikler seg stadig i form og innhold. For at vi skal opprettholde det gode nivået, er det viktig at vi som underviser utvikler oss utdanningsfaglig. På undervisningsdagen får vi mulighet til å lære av undervisningsgruppen for geriatri. De har utviklet engasjerende og nyskapende undervisning, som de nylig ble tildelt Helse Vests utdanningspris for. Vi vil også diskutere hvordan vi kan samarbeide enda bedre om undervisningen vår, slik at vi både sikrer at studentene på tvers av studiested får det beste faglige tilbudet og samstemt læringsutbytte, og samtidig reduserer unødvendig dobbeltarbeid.

Hva, hvor og når

K1 og K2s felles undervisningsdag
Auditoriet i Armauer Hansens Hus
3. mai klokken 12:00-15:30

Meld deg på

Meld deg på, få gratis lunsj og møt hyggelige kolleger for inspirerende innlegg og diskusjoner om endringer og god undervisning.
For at vi skal ha nok lunsj til alle, er det fint om du gir beskjed om du kommer. Du gi beskjed ved å følge denne lenken: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=14686489

Vel møtt!


There are currently many changes taking place in the field of study. It is therefore fitting that Clinical Departments 1 and 2 continue their good collaboration, and organize a joint teaching day again this year.

Teaching is constantly developing in form and content. In order for us to maintain the good level, it is important that we as teachers develop in terms of education. On the teaching day, we get the opportunity to learn from the teaching group for geriatrics. They have developed engaging and innovative teaching, for which they were recently awarded Helse Vest’s education award. We will also discuss how we can collaborate even better on our teaching, so that we both ensure that the students across study sites receive the best academic offer and agreed learning outcomes, and at the same time reduce unnecessary duplication of work.

What, where and when
K1 and K2’s joint teaching day
The auditorium in Armauer Hansens House
3 May at 12:00-15:30

Sign up!
Sign up, get a free lunch, and meet nice colleagues for inspiring posts and discussions about changes and good teaching.
In order for us to have enough lunch for everyone, it would be nice if you let us know if you are coming by following this link: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=14686489

Best regards,

UiBs Læringskonferanse

Portrett av visedekan for utdanning, professor Marit Øilo
Visedekan for utdanning, professor Marit Øilo. Foto: Jørgen Barth

 

The Program of University Pedagogy invites you to attend the UiB Læringskonferanse, held at the UiB Studentsenter on April 25, 2023. The conference will feature keynotes by Cathy Bovill (University of Edinburgh) and Crina Damşa (University of Oslo), a panel discussion with bioCEED, iEarth, & SLATE, and over 40 papers and posters from people at UiB and other institutions. The theme for this year’s conference is Transformative Learning and Teaching.

Registration: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=14359074

The UiB Læringskonferanse is free and open to all members of the UiB community. It will an opportunity to learn, discuss, and celebrate transformative and research-based practices in university teaching and learning. We invite all teachers at UiB to attend the conference. The contributions share inquiry on teaching and learning from the UiB community, and presentations on practice and research will focus on student learning through examination of classroom teaching practices, field or practical teaching, use of educational technologies, curriculum revision, use of accessible and inclusive teaching methods, and supervision.

The Læringskonferanse is intended to be an opportunity to connect with a community of teachers and to learn together about transformative teaching practice.

More information about the conference is available at https://www.uib.no/uped/160763/uib-læringskonferanse-2023

The conference is free and open to all and includes lunch and refreshments. Therefore, we do ask that you register by 20. April for catering and planning purposes.

Kind regards,

Marit Øylo

Hovedoppgaver til medisinstudiet

Nå er det igjen tid for melde inn hovedoppgaver til medisinstudiet. Denne våren er det hele kull 20 som er på jakt etter oppgaveprosjekter, og vi håper vi å få inn en del forslag til nye hovedoppgaver nå.

En gruppe studenter på kull 20 deltar i pilot for Vestlandslegen i Stavanger fra kommende høst, det oppfordres derfor særlig til at våre kolleger i Stavanger til å bidra med oppgaveforslag. Fagmiljøene på sykehusene kan også vurderer å bidra med studentveiledning av hovedoppgaver. Veiledere har også anledning til å sende inn oppgaveforslag kontinuerlig hele tiden. Disse vil straks gjøres tilgjengelig for studenter.

Dere kan melde inn forslag til hovedoppgaver via denne lenken: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=4657890

Fristen for innmelding er innen 25. april.

Vedlagt finner du også et notat som går nærmere i detaljer rollen som veileder på en hovedoppgave.

På forhånd; tusen takk for hjelpen! Vi håper på mange spennende oppgaver!

Det medisinske fakultet

Vedlegg: Mer informasjon om veiledning av hovedoppgaver for vitenskapelig ansatte

Ny søknadsperiode for velferdshyttene sommeren 2023

Bilde av UiBs hytte på fjellet. Du kan nå legge inn søknad om ønsket periode på velferdshyttene for sommeren 2023,i perioden 25.juni til 13.august.

Ved søknad om hytte må man prioritere både ønsket hytte og ønsket periode.
Dersom man blir tildelt en hytte må man enten bekrefte eller avbestille perioden.
For å avbestille må du følge linken i tildelingsmailen og så registrere din avbestilling der. Hyttene blir ikke avbestilt automatisk om du bare unnlater å bekrefte bestillingen.

Avbestillingsfrist for tildelt hytte er 30 dager før leieperiodens start, for å unngå gebyr for avbestilling. Man må benytte UiBs elektroniske hyttesystem (https://reg.app.uib.no/hytter) ved å logge seg inn med sitt UiB-brukernavn og passord. Ved første gangs søknad om hytte må man legge inn litt informasjon.
Søknadsskjema og informasjon om hyttene finnes også på Ansattsidene under
Mitt ansattforhold – Velferd – Velferdshytter.

Søknadsfristen er 26.04.23. Vinnerne får tilsendt informasjon på e-post.
Spørsmål vedr hyttene kan rettes til Eiendomsavdelingen via UiB hjelp.
Lykke til! 😊


New application period for the cabins – the summer of 2023
You can now apply for the desired period at the welfare cabins for the summer of 2023, in the period June 25 to August 13.

When applying for a cabin, one must prioritize both the desired cabin and the period.
If you are allocated a cabin, you must either confirm or cancel the rental period. In order to cancel your booking, you must follow the link provided in the confirmation email and then register your cancellation. It is not enough to simply refrain from confirming your booking.
Cancellation deadline for allocated cottage is 30 days before the start of the rental period to avoid cancellation fee.

You must use the electronic cabin system (https://reg.app.uib.no/hytter) by logging in with your UiB username and password.
When applying for the first time, you must enter some information.

All applications must be registered in the electronic cabin system to enter the draw.
The application form and information about the cabins can also be found on the employee pages below Employment conditions – Welfare – Cabin hire

The application deadline is April 26.

The winners will get information by email.

Questions about the cabins can be directed to The Estate and Facilities Management division via UiBhelp.
Good luck! 😊

Fraråder TikTok og Telegram

UiB følger anbefalingene fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) når det gjelder bruk av TikTok og Telegram, og fraråder at disse applikasjonene installeres på mobiltelefoner, nettbrett eller datamaskiner betalt av arbeidsgiver.

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) sier i vurderingen at risikoen er høy når TikTok eller Telegram er installert på tjenesteenheter. Appene anbefales fjernet fra tjenesteenheter, mobiltelefoner og andre enheter som har tilgang til intern digital infrastruktur eller behandling av informasjon som er unntatt offentligheten. Dersom det er tjenstlig behov for TikTok eller Telegram, anbefales det at applikasjonen installeres og benyttes på en separat enhet forbeholdt denne typen formål og som ikke er tilknyttet virksomhetens interne systemer.

Helt konkret omhandler dette TikTok og Telegram, men generelt vil IT-avdelingen oppfordre alle studenter og ansatte om å være beviste sine personverninnstillinger i all bruk av sosiale medier, og legge seg på en forsiktig linje med hva man tillater at appene å få tilgang til.

Norwegian Cancer Society: «Questions and answers» for applicants of Researcher projects

On Tuesday 25th of April at 9.30–11.00 we’ll be taking a quick look at the parts of the application form we receive the most questions about, as well as answering submitted questions from you, in a digital seminar.

The details of eligibility for «Young Aspiring Cancer Researchers» will be presented. The application guidelines and the application form will become available at the latest on the 14th of April.

Please sign up for the seminar and ask your questions through the form within the 19th of April, using this link.

Kreftforeningen: Bruker-MED-virkning i forskning

Er du forsker eller rådgiver som jobber med forskningsstøtte? Da bør du sette av mandag 17. april kl. 9.30–12.30 for å bli inspirert til å planlegge og gjennomføre god brukermedvirkning i kreftrelatert forskning.

  • Hør forskere som deler sine erfaringer og refleksjoner om bruker-medvirkning.
  • Bidra i samtale med d som finansierer: hvordan får vi til god brukermedvirkning i kreftrelatert forskning?
  • Møt representanter for finansieringsordningene som kan svare på dine spørsmål.

Seminaret vil holdes i Kreftforeningens Vitensenter i Oslo. Program kommer senere og første del vil bli streamet.

Seminaret arrangeres i samarbeid med Cancer Mission Hub Norway.

Hold av datoen og registrer deg her på foreningens nettsider.

Foto/ill.: kreftforeningen.no

Utlysning av SPIRE-såkornsmidler 2023

Det er lyst ut SPIRE-midler for 2023 i følgende kategorier:

  1. SPIRE for internasjonale forskningssamarbeid

Støtten er å anse som såkornsmidler for initiering og utvikling av nye internasjonale forskningssamarbeid som grunnlag for prosjektsøknader.

SPIRE-midlene kan dekke:

  • Frikjøp av vitenskapelige ansatte i førstestillinger (kombinerte stillinger som innehar en forskningsdel), forskere (kode: 1109, 1110, 1183 – med doktorgrad) og postdoktorer som jobber med søknader til Forskningsrådet, Nordforsk og andre, men ikke til Horisont Europa. Midlene går til instituttet og ikke til forskeren.
  • Frikjøp av interne og/eller eksterne postdocs og vitenskapelige assistenter som hjelper UiB-forskere med søknadsskriving. Bruk av eksterne konsulenter som UiB har avtale med kan også vurderes.
  • Reise- og møte kostnader i forbindelse med partnersøk.

Merk: All frikjøp må først avklares og støttes av instituttleder før det kan søkes om støtte til dette formålet.

  1. SPIRE for gjesteforskermidler

Midlene skal dekke kostnader (reise, innlosjering, kost, transport) med å invitere en utenlandsk gjesteforsker for et opphold på 1-3 måneder. Det legges ingen begrensinger på land eller samarbeidspartnere.

  • Gjesteforskere må minimum være på postdoktornivå. Det kan ikke søkes om midler for invitasjon av ph.d.-kandidater.
  • Maksimalt NOK 15.000 kan tildeles i støtte pr. måned pr. søknad. I tillegg kan det søkes om støtte til dekking av gjesteforskerens reiseutgifter.

Merk: SPIRE-midler kan ikke utbetales som lønn/stipend til gjesteforskeren.

Du kan sende søknad til Jorunn Skei og/eller Christian Vedeler innen 22.mai 2023.

Maler til standard søknadsskjema, retningslinjer for 2023 og sluttrapport finnes her:

SPIRE – Såkornsmidler | Forsknings- og innovasjonsavdelingen | UiB