Hei alle sammen!

Endelig fikk vi besøkt våre kjære kolleger i Stavanger. Forrige uke hadde vi et nyttig møte ved Stavanger universitetssjukehus hvor vi gikk gjennom Vestlandslegen og fikk høre planene til våre kolleger om hvordan de første 20 studentene skal få klinisk undervisning og praksis der. Her er det lagt ned et stort og viktig arbeid som studentene nok vil sette pris på. Vi kan absolutt dra fordeler av hverandre innen undervisning på tvers av sykehusene. Vestlandslegen kan danne et godt utgangspunkt for videre godt samarbeid mellom Bergen og Stavanger – og senere også Førde og Haugesund. I dette arbeidet må vi også ta med forskerlinjestudenter, hovedoppgaver og elektive kurs.

Flere av våre kolleger i Stavanger savnet mer informasjon fra Bergen. Noe av dette strander nok på at det er vanskelig å integrere felles e-postadresser mellom UiB og sykehusene. Vi må bli flinkere til å bruke begge e-poster i videre korrespondanse og nyhetsbrev. Dette gjelder også våre ansatte i hovedstilling ved Haukeland universitetssjukehus, samt våre kolleger i Førde og Haugesund. Vi besøker våre ulike sykehuspartnere i Bergen, og håper vi snart også kan komme på besøk til Førde og Haugesund. Det er viktig med digitale møter, men fysiske møter må vi ikke glemme. For videre kulturbygging må vi treffes regelmessig med felles mål innen undervisning, forskning og innovasjon. Husk at dere alle også kan bidra med nyheter og informasjon til K1-nytt!

Det blir en «vinn-vinn» for alle parter om vi kan styrke forbindelsen med hele Helse Vest. Da blir vi en enda mer slagkraftig gjeng på Vestlandet.

Ønsker dere alle sammen en riktig god helg 😊

Beste hilsen
Christian

Kjære alle sammen

Vi har seksjons- og fagområdeledermøter hver måned, og hadde på siste møte orientering fra Steinar Hunskår om Vestlandslegen. Dessverre tilfalt det ikke mer ressurser til dette prosjektet i årets statsbudsjett, men fakultetet satser likevel på gradvis oppbygging utover dagens ekstra 20 studenter som snart skal ha klinisk praksis ved Stavanger Universitetssykehus (SUS). I forbindelse med Vestlandslegen blir det neste uke møte i Felles utdanningsråd mellom Det medisinske fakultet og Helse Stavanger SUS i Stavanger

Et annet viktig tema som ble diskutert i seksjonsledermøtet er bestillingen fra fakultetet til de ulike instituttene om hvilke satsingsområder som skal prioriteres i videre forskning. Ved K1 ble vi enige om følgende tema som vi kan fremme for fakultetet: Regenerativ medisin (arbeidsgruppe ledet av Cecilie Bredrup), Spatial medisin (arbeidsgruppe ledet av Lars Akslen), Ernæring (arbeidsgruppe ledet av Jutta Dierkes) og Digital medisinsk biobank (arbeidsgruppe ledet av Ingfrid Helene Salvesen Haldorsen).

Ønsker dere alle god helg 😊

Christian

Kjære alle sammen

Håper alt står bra til. Det skjer masse i instituttledelsen som jeg synes er spennende å være med på. Vi jobber nå blant annet med forlengelse av bistillinger ved K1, og nytilsettinger. Nytilsettingene er i stor grad knyttet til Vestlandslegen. Det er et stort prosjekt som også krever flere ansatte på samarbeidende sykehus i Stavanger, Haugesund og Førde. I første omgang blir det tilsatt nye kollegaer ved Stavanger Universitetssjukehus.

Instituttet har hatt dialogmøte med fakultetet om forskerutdanningen. Kjetil gjør en imponerende innsats med oppfølging av ph.d.-kandidater og med gjennomføringen av disputaser. På møtet var én av sakene som ble diskutert ulike former for pliktarbeid for stipendiater med UiB-stipend. NorDoc ph.d.-konferansen ble presentert. Tema er «Sustainability in health» og avholdes 17.-18. juni i Bergen. Ph.d.-kandider kan få 2 studiepoeng ved å presentere sitt forskningsprosjekt her. Nærmere informasjon finnes i denne utgaven av i K1-nytt.

Minner igjen om K1/K2 Undervisningsdagen 18. mai kl. 12 i AHH. Her blir det også utdeling av undervisningspriser.

Jorunn og jeg har fortsatt med vår besøksrunde på instituttet, og 10. mai var vi ved Dyreavdelingen. Dette er også en flott enhet ved K1. For meg som nybakt instituttleder er det viktig å høre om muligheter og utfordringer ved våre ulike seksjoner.

Til slutt vil jeg ønske dere alle en fin helg snart og ikke minst god 17. mai!

Beste hilsen
Christian Vedeler
Instituttleder

Hei og vel overstått påske

Våren er i anmarsj og vi går en deilig årstid i møte. Dere fikk kanskje med dere statsråd Ingvild Kjerkol sitt besøk på Alrek Helseklynge 19. april? Tema var «morgendagens helsetjeneste». Nøkkelord var desentralisering, teamarbeid og digitalisering. Deretter var det presentasjon av TVEPS og paneldebatt.

Jorunn og jeg besøkte Senter for ernæring 26. april i Glasblokkene hvor senteret er lokalisert. Vi er veldig imponert over hva senteret har fått til siden det ble etablert for 5 år siden. Videre var det interessant for oss å få vite hvilke utfordringer senteret står overfor. Vi planlegger å besøke hver enkelt seksjon og fagområde på K1 etter tur, helst mandager en time rundt lunsj. Ta gjerne kontakt for å avtale tid.

Ukens høydepunkt var Fakultetets dag som ble arrangert i går. Per Bakke redegjorde kort for «rikets tilstand». Deretter var det premieutdelinger. K1 fikk god uttelling og vi gratulerer masse til:
– Martin Biermann som ble merittert underviser
– Øyvind Ulvik som fikk pris for fremragende tiltak innen utdanning
– Ivar Austevoll som fikk pris for beste publikasjon
– Ida Herdlevær som fikk pris for beste ph.d-arbeid

Bak disse bragdene står et flott støtteapparat som også fortjener all ære. Sammen utgjør vi et flott team!

Minner til slutt om Undervisningsdagen 18. mai som vi håper mange vil delta på. Dere finner mer informasjon om dette i K1-nytt i dag.

Beste hilsen
Christian Vedeler
instituttleder

Hei alle

På seksjons- og fagområdeledermøtet torsdag 7. april fikk Kjell-Morten velfortjent takk for en kjempeflott utført jobb som instituttleder ved K1. Han blir en god støttespiller videre for K1. Vi ønsket også Øyvind Fredvik Grytten Torkildsen velkommen som ny seksjonsleder for nevrologi. Øyvind kjenner dere sikkert fra hans arbeid for MS og som en flink og engasjert underviser.

På samme møte redegjorde Anders Molven om fakultetets arbeid med nye handlingsplaner og Anne Berit Guttormsen informerte om felles undervisningsdag for K1/K2, samt om ordningen for meritterte undervisere. Jorunn orienterte om Instituttets dag og nærmere informasjon om tid, sted og program kommer.

Til informasjon arbeider nå fakultetet med fire felles hovedmål for fakultet og institutt:
-bedre samarbeidet med helseforetakene, Bergen kommune og Vestland fylke
-bedre integrasjon og mer tverrfaglighet i forskning, innovasjon og utdanning for å møte samfunnets helserelaterte utfordringer
-mer student- og phd-aktivisering tilpasset fremtidens behov
-forenklet og mer strømlinjeformet administrasjon

Dere er velkomne til å komme med innspill her.

Ønsker dere alle en velfortjent påskeferie!

Beste hilsen
Christian Vedeler
Instituttleder

Hei alle

Det diskuteres nå videre på fakultetet om tettere samarbeid med helseforetakene. Dette er viktig for å bli «best i vest». Det finnes topptunge samarbeidsmøter, men ikke minst like viktig er det som skjer på grunnplanet –  i vårt tilfelle mellom K1 og de ulike sykehusavdelingene som tilhører oss. Vi må finne ut «hvor skoen trykker» og hvordan vi best kan hjelpe hverandre med å nå felles mål. Dette innebærer også karrierebygging for dem som ønsker en felles plattform på sykehus og fakultet. Planen er derfor å komme rundt å hilse på våre ulike samarbeidspartnere på sykehuset.

Det har vært møter om Vestlandslegen, og vi har allerede startet prosessen med 20 nye studenter i året. Disse skal utplasseres fra 4. studieår ved samarbeidende sykehus, i første omgang ved Stavanger Universitetssykehus. Også her er det viktig at helseforetakene og fakultetet går hånd i hånd for å løse denne oppgaven, og videre at fakultetet og helseforetakene får til et tett samarbeid vedrørende felles søknader om forskningsmidler. Samlet vil dette øke sjansen for å få tilslag på forskningsmidler.

Ønsker dere alle en god helg 🙂

Beste hilsen
Christian Vedeler
Instituttleder

Hei alle kollegaer ved K1

Jeg gleder meg til å ta fatt som ny instituttleder og jeg tiltrådde 1. mars. Så hvem er jeg? Jo, en ny nevrolog som håper å kunne gjøre en like god jobb som mine forgjengere. Er 64 år, gift og har 3 barn og 2 barnebarn. Vært lege i 40 år, nevrolog i 30 år og spesielt interessert i nevroimmunologi. Men nå blir fokus å styre K1 sammen med Jorunn og resten av ledergruppen.

Jeg fikk være med på besøket av Rektoratet 3. mars og til tross for vinterferie var det god deltagelse fra K1. Jeg takker spesielt de som stod for det faglige innholdet. Flotte og engasjerte forelesninger av postdoc Heidi Espedal, 1. amanuensis Cecilie Bredrup og 1. amanuensis Marte Bjørk. De to første innleggene var avansert translasjonell forskning innen kreft og øyesykdommer, og det siste innlegget om hvordan man kan bygge karriere på tvers av sykehus og universitet.

Mine ambisjoner er at K1 skal være en god arbeidsplass og at vi får en stabil økonomi som gjør at vi er rustet for fremtiden. En annen viktig oppgave jeg vil sette fokus på er å opprettholde et godt samarbeid med sykehuset. Jeg kommer til å invitere dere til en prat om disse temaene og jeg har planer om å komme rundt på de ulike sykehusavdelingene for å få møtt flest mulig av dere.

Vi har flere utfordringer. UiB har fått store budsjettkutt som også rammer fakultetet og instituttene. Men dette innebærer også muligheter for å tenke nytt. Vi har utfordringer knyttet til undervisning og vi må forberede oss på større kull som ledd i implementering av Vestlandslegen. Videre blir det viktig å opprettholde best mulig forskning. I fjor hadde vi 25 disputaser og ca. 360 vitenskapelige artikler. Imponerende innsats!

Håper vi kan opprettholde det gode samholdet vi har ved K1 og jeg tar alltid imot gode ideer til forbedringer.

Beste hilsen
Christian Vedeler
Instituttleder

Kjære alle K1’ere!

2022 er godt i gang, og med nytt år kommer nye, ubrukte ferieuker!

Arbeidsmiljøundersøkelsen viser at balansen mellom arbeid og privatliv er noe vi strever med. Det å ta en god, lang ferie hvert år er viktig for oss alle, så start gjerne planlegging av ferien nå.

I 2021 kom et nytt administrativt system som gjør det enkelt for den ansatte å registrere ferie selv, men administrasjonen kan dessverre ikke lenger føre ferie for ansatte som ikke gjør det selv. I tillegg blir ubrukte/ikke registrerte feriedager tellende i regnskapet vårt som «gjeld» for instituttet. Fakultetet har derfor bedt oss informere alle ansatte om følgende:

Det medisinske fakultet ønsker med dette å minne alle ansatte om registrering av ferie
Alle ansatte skal registrere sin ferie i Selvbetjeningsportalen. Dette gjelder uavhengig av din stillingstittel eller stillingsandel.

I god tid før uttak av ferie skal du avklare ditt ferieuttak med nærmeste leder. Ferien skal så registreres i Selvbetjeningsportalen for godkjenning.

Hovedferieperioden strekker seg fra 1. juni til 30. september. I denne perioden er det forventet at alle ansatte tar ut 3 uker sammenhengende ferie. Lengre ferieuttak kan avtales med nærmeste leder, og må godkjennes gjennom søknad i Selvbetjeningsportalen. Ferieplan for hovedferieperioden skal foreligge senest 1. mai, og alle ansatte må derfor registrere sine ferieønsker i god tid før denne datoen.

Det er også viktig å planlegge ditt ferieuttak for resten av året. Uttak av restferie skal være søkt om i Selvbetjeningsportalen senest 1. oktober.

Som hovedregel skal all ferie være avviklet i løpet av ferieåret. Unntaksvis kan man søke om overføring av inntil 14 feriedager til neste år. Dette gjelder fortrinnsvis der forhold hos arbeidsgiver har forhindret uttak av ferie. Søknader må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle.

Seniorpolitiske tiltak
Arbeidstakere blir gitt tjenestefri med lønn tilsvarende 10 dager per år fra det kalenderåret man fyller 62 år. Uttak av seniordager avtales med leder og registreres i Selvbetjeningsportalen. Seniorpolitiske dager kan ikke overføres til neste kalenderår, og det er viktig å se bruk av seniordager i sammenheng med avvikling av ferie. Det har forekommet at ansatte som har tatt ut seniorpolitiske dager, søker om overføring av ikke avviklet ferie. Dette er ikke i samsvar med intensjonene bak ordningen med seniorpolitiske tiltak. Ved slike tilfeller kan det bli aktuelt å omgjøre seniorpolitiske dager til feriedager.

Registrering av ferie
Du finner lenke til pålogging i Selvbetjeningsportalen, og veiledning til bruk av portalen på følgende lenke: Selvbetjeningsportalen | Ansattsider | UiB. Merk at du må velge knappen ‘Fraværssøknader’ og ‘Opprett søknad’.

Short version in English
All employees at UiB must register holiday in the UiB portal: Selvbetjeningsportalen | Ansattsider | UiB. Press the button ‘Requests for absence’ and ‘Create request’.

Inform your nearest leader about your plans and register the holiday before May 1.

Vi ber om at du snart planlegger ferie for i år, og registrerer den. Den er bra for deg og for instituttet!

Ønsker dere en riktig god helg.

Beste hilsen
Jorunn,
administrasjonssjef

Kjære alle

Felles mål for fakultetet og instituttene
I tillegg til Klinisk institutt 1 (K1) har vi 4 fire andre institutter ved Det medisinske fakultet (MED): Klinisk institutt 2 (K2), Institutt for biomedisin (IBM), Institutt for global helse og samfunnsmedisin (IGS) og Institutt for klinisk odontologi (IKO). Alle instituttene arbeider sammen i undervisning og forskning – men i litt forskjellig omfang. K1 har nok kanskje mest samarbeid med K2, men samarbeider i flere sammenhenger også tett med de andre instituttene. For at vi skal tydeliggjøre dette samarbeidet og samtidig utnytte de mulighetene dette gir oss, har fakultetet sammen med instituttene arbeidet for å formulere og tydeliggjøre felles målsetninger. Målet er å utvikle MED innenfor undervisning, forskning, innovasjon og formidling. Instituttene har kommet med innspill, og våren vil bli brukt for å formulere og utvikle 4 satsningsområder:

  • Utvikle mer tverrfaglighet og samarbeid på tvers av instituttene
  • Utvikle mer student- og ph.d.-aktivisering tilpasset fremtidens behov
  • Utvikle, forenkle og strømlinjeforme administrative tjenester
  • Utvikle samarbeidet med sykehusene, kommunene og andre forsknings- og utdanningsinstitusjoner i regionen

Ny instituttleder ved K1
Ansettelsesprosess for rekruttering av ny instituttleder er fullført, og professor Christian Vedeler blir ny instituttleder ved K1. Christian er seksjonsleder for nevrologi, og har mangeårig fartstid ved UiB og instituttet. Han har i en årrekke hatt fag- og undervisningsansvar for nevrologi, og er for tiden semesterstyreleder for 7. semester. Han er også en svært produktiv og viktig forsker ved instituttet – med spesialfelt innen nevroimmunologi. Jeg er overbevist om at vi med Christian får en meget erfaren og svært dyktig instituttleder. Jeg er glad for fakultetets valg, og ønsker Christian hjertelig velkommen som ny instituttleder. Tidspunkt for oppstart vil vi komme tilbake til.

Jeg ønsker dere alle gode arbeidsuker!

Beste hilsen
Kjell-Morten

Gratulerer!

Forskerskolen i klinisk medisin arrangerte denne uken forskerpresentasjoner med totalt over 50 postere og muntlige presentasjoner. På pristildelingene i dag fikk Karine Eid (K1) førstepris for beste muntlige presentasjon og Elisabeth Husebye (K1) fikk tredjepris i samme klasse. Karine fikk samme førstepris også i 2021! I tillegg fikk Håkon Magne Vegrim «Folkets pris» som var en avstemning blant tilhørerne på begge presentasjonsdagene. Alle tre har nevrologiske prosjekt innenfor multippel sklerose eller epilepsi – og alle bruker Mor-Barn-undersøkelsen som et viktig grunnlag for prosjektene. Marte Bjørk ved seksjon for nevrologi er hovedveileder for dem alle. Vi sender derfor store gratulasjoner og til prisvinnerne, hovedveileder og nevro-miljøet ved instituttet!

Forrige uke fikk vi også den hyggelige meldingen om at Seksjon for ernæring/Senter for ernæring ved instituttet fikk NFR-tildeling til Nasjonal forskerskole i ernæring (https://www.uib.no/med/150906/forskningsr%C3%A5det-gir-millionst%C3%B8tte-til-%C2%ABresearch-school-nutrition%C2%BB). Det er imponerende at ernæringsmiljøet nådde frem med søknaden i en tøff nasjonal konkurranse om forskerskoletildelinger. Dette gjør oss stolte og store gratulasjoner sendes til Jutta Dierkes og hele ernæringsmiljøet.

Denne uken fikk vi også enda en god og imponerende nyhet ved at pankreas-forskningsmiljøet ved Gades Laboratorium for Patologi ved K1 publiserte en banebrytende artikkel i Nature Metabolism. Andres Molven er forskergruppeleder og har gjort arbeidet sammen med diabetesforskere ved K2 og samarbeidspartnere i Boston, USA (https://www.nature.com/articles/s42255-021-00516-2). Store gratulasjoner sendes også til forskningsmiljøene på Patologen og Barneklinikken.

Neste uke er oppstart av vårsemesteret for medisinerstudentene – etter at en måned med elektive kurs. Mange av oss gleder seg å få studentene tilbake og vi håper på mer en gradvis normalisering av studiehverdagen med etterhvert normal auditorieundervisning. Med stadig endring av smitteverntiltak er det viktig at vi holder oss oppdaterte – og nettsiden til UiB er da et godt utgangspunkt (https://www.uib.no/korona).

Til slutt vil jeg igjen minne om Cristin-rapportering med frist denne måneden. Ta kontakt med Kjetil Harkestad (Kjetil.Harkestad@uib.no) om det er noe dere lurer på. Jeg minner også om forskerlinje-«mingledag» onsdag 9. februar for presentasjon av prosjekter. Ta kontakt mede Anne Berit Guttormsen (Anne.Guttormsen@uib.no) om dere lurer på noe om dette!

Jeg ønsker dere alle gode arbeidsuker!

Beste hilsen
Kjell-Morten

Kjære alle – Godt Nyttår!

Vi har allerede kommet to uker inn i det nye året – som igjen har vært preget av smitteverntiltak. Alle håper på gradvise lettelser utover året – og jeg oppfordrer alle til å bidra til dette gjennom å følge vaksinasjonsråd og til enhver tid gjeldende smitteverntiltak.

På grunn av fortsatt usikkerhet knyttet til gjennomføring – har vi igjen måttet utsette planlagt Instituttets dag 27. januar. Jeg vil understreke at vi avlyser ikke – men ønsker å utsette møtet til senere på året, når vi med rimelig sikkerhet kan planlegge for praktisk gjennomføring.

Avlysning gjør det imidlertid mulig for alle ved instituttet til å støtte fullt opp om Forskerskolen i klinisk medisin som har sitt årlige arrangement med poster- og muntlige presentasjoner. Dette arrangementet blir i år digitalt og gjennomføres onsdag-fredag 26-28. januar. Mer informasjon om dette finner dere i dagens K1-nytt.

Det nye året bringer også andre utfordringer, knyttet til 2022-budsjettet. Statens reduserte overføringer til universiteter og høyskoler gir oss store utfordringer – særlig knyttet til nye pensjonsordninger. Dette får betydning videre ut til fakultetet og instituttene. Vi arbeider nå med å se på muligheter til innsparinger, samtidig med muligheter til økte inntekter. Målsetningene er fortsatt å unngå kutt i stillinger. Det er derfor viktigere enn noen gang at vi sender gode forskningssøknader. I tillegg settes det i gang et systematisk arbeid for å se på muligheter til utvikle videre- og etterutdanningskurs, som kan gi økte inntekter til instituttene. Vi har god tro på at vi kan klare dette uten at det skal få altfor store effekter på instituttdriften. Det gledelige er at forskningsaktiviteten er fortsatt svært høy – med 25 disputaser i 2022, og vi har høy gjennomstrømning av studenter som fortsatt er den viktigste inntekten til fakultetet.

Nytt år betyr også tid for rapportering. Jeg benytter derfor også anledningen til å minne om at alle sjekker opp Cristin-registreringer av publikasjoner og tar kontakt med Kjetil (Kjetil.Harkestad@uib.no) om dere lurer på noe (se egen sak), samt rapportering til Helse Vest – evt. med søknad om overføring av midler.

Jeg ønsker dere alle gode arbeidsuker videre inn i det nye året!

Beste hilsen
Kjell-Morten

Kjære alle

Året går mot slutten og vi er inne i de travle eksamensukene før jul. Denne uken ble OSKE-12 vellykket gjennomført med stor innsats fra OSKE-teamet, og i løpet av kommende uke gjennomføres resten av høstsemesterets eksamener. Det har vært imponerende innsats fra alle involverte i administrasjonen, underviserne, sensorene og studentene. Instituttet takker alle for dette viktige arbeidet.

Vi er også i innspurten av gjennomføringen av disputasene, med årets 25. og siste disputas neste uke. Året føyer seg derfor inn i rekken med høy ph.d.-produksjon, med gjennomsnittlig 25 disputaser per år siden 2013. Alle kandidater, veiledere og fagmiljøer gratuleres og takkes for stor innsats. Vi takker særlig fagmiljøene ved seksjon for nevrologi som i år har hatt hele 9 disputaser. Vi vil også sende en særskilt takk til vår ph.d.-koordinator, Kjetil Harkestad, for enestående og imponerende innsats. Kandidater, veiledere, komitemedlemmer og mange andre fremholder Kjetils viktige og avgjørende innstas for vellykket gjennomføring av disputasene.

Desember er ikke kun assosiert med avslutning av oppgaver – men også starten på nye. Det gjelder både planlegging av undervisning for neste semester – men også planlegging av forskningssøknader med frister allerede i februar. Mange er allerede godt i gang – men flere oppfordres til å søke. Jeg håper alle kan la seg inspirere av våre gode kollegers nylig store forskningstildelinger; Parkinsons sykdom ved Charalampos Tzoulis (Haris) (https://www.uib.no/med/149979/35-millioner-til-parkinsonforskning), TMS-Starting Grant innen brystkreft ved CCBIO/Lars Akslen (https://www.uib.no/aktuelt/149875/starting-grant-til-fremragende-forskere) og denne uken tildeling til Marte Bjørk med sentralt partnerskap i FKB for hodepine ved NTNU (https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2021/forskningssenter-for-klinisk-behandling/). Instituttet sender dere store gratulasjoner!

Dette er siste K1-nytt før jul og vi benytter derfor anledningen til å ønske dere alle gode adventsdager og velfortjent juleferie. Riktig God Jul og Godt Nyttår.

Beste hilsen
Kjell-Morten & Jorunn

Kjære alle

Nå planlegger vi igjen instituttets dag som blir arrangert torsdag 27. januar 2022. Det er da over to år siden sist – og vi gleder oss virkelig til dette. Programmet er i stor grad på plass og inkluderer blant annet spennende forskerpresentasjoner, oppdateringer og diskusjon om «Vestlandslegen» og paneldebatt og diskusjon om storsatsningen knyttet til «Nasjonal handlingsplan for kliniske studier» https://www.regjeringen.no/contentassets/59ffc7b38a4f46fbb062aecae50e272d/207035_kliniske_studier_k6_b.pdf. Det blir foredragsholdere fra våre egne ved K1, K2 og MED, samt fra HUS, SUS og Helse Fonna. Vi har stor tro på at dette blir en flott dag og jeg ber dere notere datoen. Påmelding vil komme snart.

Gratulerer
I forrige uke fikk vi den gode nyheten om at Haris (Charalampos Tzoulis) fikk en tildeling på 20 MNOK fra KLINBEFORSK til en behandlingsstudie av personer med Parkinsons sykdom (Tildeling av 129 millioner til klinisk behandlingsforskning – Program for klinisk behandlingsforskning (rhf-forsk.org). Studien inngår i aktiviteten ved Neuro-SysMed (https://neuro-sysmed.no/) – som nå har hele 5 slike tildelinger innen multippel sklerose (MS), Parkinsons sykdom og amyotrofisk lateralsklerose (ALS). Kollega Eystein Husebye ved K2 fikk også tildeling på 12,3 MNOK fra samme kilde. Vi sender store gratulasjoner til de begge og deres fagmiljøer!

NFR-søknadsseminar
På torsdag arrangerte vi høstens NFR-søknadsseminar med god oppslutning. Michael, vår forskningsrådgiver, informerte utførlig om NFR-søknadsmuligheter til fristene i februar 2022. Ikke nøl med å ta kontakt med Michael (Michael.Marie@uib.no) om dere lurer på noe knyttet til dette. I denne sammenhengen vil jeg minne om skjema for melding av planlagte søknader for kartlegging av behov for forskningsrådgiverstøtte. https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=11034312. Dette tilbudet koordineres fra fakultetet og fristen er 1. desember for å melde dette behovet. Jeg vil likevel understreke at en selvfølgelig kan sende søknad om en ikke melder via dette skjemaet – men da vil en sannsynligvis måtte klare seg uten forskningsrådgiverstøtte. Jeg ønsker alle lykke til med søknadsskrivingen.

Jeg ønsker dere alle riktig gode arbeidsuker og advendtstid!

Beste hilsen
Kjell-Morten