Kjære alle

Det er søkelys på økonomien ved UiB for tiden og det er merkbart at det er strammet inn på tildelingene til fakultetet og til instituttene.

Portrett av Jorunn

Jorunn Skei, administrasjonssjef. Foto/ill.: Jørgen Barth, UiB

Som en konsekvens har K1 i 2022 jobbet mye for å øke inntektene og redusere kostnadene. Det har gitt et forbedret resultat for 2022, som inklusive overføringer, er hele 2,3 mill bedre enn budsjettet. Takk til alle som på ulike vis har bidratt til dette gode resultatet!

Vi har fortsatt et stramt budsjett og det blir stilt høye krav for budsjettåret 2023. Økte energikostnader og generelt høy inflasjon påvirker også instituttøkonomien. Vi er helt avhengig av at alle fortsatt jobber videre med å øke inntektene. Med så mange dyktige, engasjerte og hardt arbeidene kollegaer skal dette gå fint.

I 2022 hadde K1 totalt 58,8 mill i ekstern finansiering. Det er bra, og viktig med tanke på den sviktende/reduserte bevilgningsøkonomien. Eksternfinansierte prosjekter blir svært viktig fremover også og vi skal bidra med god administrativ støtte.

Portrett av Beate

Beate Marholm Hansen,
økonomikoordinator. Foto/ill.: Matthias Bernes Wergeland

Denne uken var det frist for NFR-søknader og stor takk til alle som har søkt. Takk også til dere som holder på med søknader for fremtidige eksternfinansierte prosjekter. Vi krysser fingrene for tilslag!

Vi skal derimot ikke la stram økonomi prege hele arbeidshverdagen vår. Det gir naturligvis noen

begrensninger, men vi får til veldig mye bra med de midlene vi faktisk har.

Riktig god helg!

Beste hilsen

Beate, økonomikoordinator

Jorunn, adm.sjef

Kjære alle sammen

Vi er alle godt i gang med det nye året, og neste uke starter studentene. Vi får gode tilbakemeldinger på undervisningen, og det er viktig at vi fortsatt prioriterer dette fremover. Tusen takk til administrasjonen for alltid god service!

Forskning og innovasjon er også viktige prioriteringer. Vi har i samarbeid med K2 og HUS planlagt et felles forskningsmøte 17. mars kl 12-15 i Bikuben med fire spennende foredrag. Håper dere setter av tid til dette.

I år utlyses to nye KG Jebsen sentre. Har du planer om å sende søknad må det meldes til K1 i god tid. 20. februar er frist for å informere fakultetet om planlagte søknader fra instituttene og 3. mars er frist for prekvalifiseringssøknader. Minner også om forsknings-, innovasjons- og utdanningsprisene som fakultetet har lyst ut. Vi vil gjerne ha inn flere forslag, og fristen for dette er 6. februar.

K1- og K2-ledelsen har månedlige møter hvor vi fortsetter det gode samarbeidet for å hjelpe hverandre innen administrasjon, og finne felles prosjekter innen undervisning og forskning. Videre vil Jorunn og jeg fortsette besøksrunden til K1 sine fagområder ved sykehuset for å bli bedre kjent med dere, og hvor vi kan ta opp saker som er aktuelle for hver enkelt seksjon og fagområde. I den forbindelse er det også viktig å tenke på karrierebygging for nye medarbeidere.

Ha en fin helg 😊
Christian

Kjære alle sammen

Fortsatt riktig godt nyttår. Håper alle har hatt en fin julefeiring.

Det sies at vi skal ha nyttårsforsetter – og vel og bra er det. Men vi må være stolte over det vi har oppnådd i årene som har gått, og videreføre det beste i dette. De fleste har interessante forskningsprosjekter og god undervisning – og dette må vi ta med i det nye året. Fremover må vi venne oss til tanken at «kan det være noe innovasjonspotensiale» i det vi gjør? Dette er viktig både for gamle og nye prosjekter.

Ved K1 skal vi ta best mulig vare på hver enkelt medarbeider, og passe på at alle seksjonene fortsatt leverer så bra som de har gjort. Minner i den anledning på at medarbeidersamtaler skal gjennomføres i løpet av våren i år. Kollegaer ved K1 i hovedstillinger skal få en invitasjon til medarbeidersamtale fra nærmeste leder.

Vi hadde i året som gikk hele 29 disputaser! Gratulerer til alle som gjennomførte sin ph.d.-grad, og deres veiledere. Imponerende innsats! Husk å melde inn nye stipendiater, så klarer vi å opprettholde denne viktige aktiviteten ved K1. Tusen takk til Kjetil Harkestad for glimrende innsats med forskerutdanningen.

K1 har fra 1. januar i år fått ny leder av Dyreavdelingen, Lise Madsen, som vi ønsker hjertelig velkommen! Hun presenterer seg selv i dagens K1-nytt.

Ha en fin helg 😊
Christian

Kjære alle sammen

Julen nærmer seg, og snart står 2023 klar til bruk. Jeg vil takke dere alle for en flott innsats for K1 i året som har gått. Studentene er ferdig med sitt semester, og forhåpentligvis kan forskningen få en liten pause, slik at andre ting som krever oppmerksomhet nå rundt jul blir prioritert. Etter en velfortjent pause starter vi opp igjen med ny giv i januar. Vi har mange spennende oppgaver neste år også.

Men først – jul blir det snart. Det er viktig at vi tilbringer tid med de vi er glade i og får slappet godt av.

Jeg håper alle får en riktig fin jul og ønsker alt godt for neste år.

Riktig god julehøytid!

Beste hilsen
Christian

oljemaleri av doktorer med bergen i bakgrunent

Foto/ill.: Øyvind Byrkjedal-Bendiksen / Dall-E

Hei alle sammen

Økonomi preger hverdagen for mange – også for oss på K1. Fakultetet har lovet UiB å være i budsjettmessig balanse innen utgangen av 2024. For K1 innebærer det – som for de andre instituttene, samt for fakultetet – at vi må ha ekstra søkelys på inntekter og utgifter i årene som kommer. For K1 har vi for 2022 et budsjettert underskudd på 2 mill. Vi må gjøre ulike tiltak for at ikke dette underskuddet skal akkumuleres i 2023 og 2024. Vi har fått som krav at budsjettet ikke må overskrides med mer enn 3 mill. for 2023 og 5 mill. for 2024. Uten tiltak vil vi kunne ende med et underskudd på 17 mill. kroner ved utgangen av 2024.

Hvordan skal vi så kunne klare det? Vi blir nødt til å se på antall stillinger, dvs. at ikke alle som slutter kan erstattes fullt ut. Her må det selvsagt tas hensyn til behovene for hver enkelt seksjon ved K1. Enda viktigere er det å fokusere på økte inntekter. Vi er veldig stolte og glade for alle våre flinke forskere som klarer å få eksterne midler til K1, MED og UiB. Her er det viktig at vi også i årene som kommer prioriteter søknader til Forskningsrådet og EU. En gladnyhet er at Forskningsrådet har fått ettergitt sin gjeld, slik at vi også for 2023 kan søke midler der. Dette blir en egen sak i K1-nytt. Vi jobber også med er muligheter for frigjøring av areal til sykehuset, for å redusere leiekostnadene våre.

Vi vil ikke at litt dystre økonomiske utsikter ved K1 skal gå utover den gode forskningen og undervisningen som vi har. Tusen takk til alle som bidrar til dette!

Ønsker dere riktig god helg 😊

Beste hilsen
Christian

Kjære alle sammen

Det er to store kliniske institutter ved Det medisinske fakultet; K1 og K2. Fordelingen av ulike spesialiteter og fagområder ved de to instituttene har ulike grunner, men uansett er det klinisk undervisning og forskning som preger de to instituttene. Begge har desentral utplassering som en viktig del av undervisningen av legestudenter, som inkluderer studieløpet, samt omorganisering til Vestlandslegen som nå gradvis bygges ut, foreløpig med 20 studieplasser ved Stavanger universitetssjukehus. Vi har også mange leger med hovedstilling ved Haukeland universitetssjukehus og Stavanger universitetssjukehus, med bistilling ved K1 / K2.

Instituttleder og administrasjonssjef ved K1 og K2 har regelmessige møter hver måned for å forsøke å samkjøre en del felles administrative rutiner. Vi ønsker for eksempel å forenkle tilsetting i bistillinger ved instituttene. Videre er det ønskelig å samkjøre felles prosjekter innen undervisning og forskning. De to instituttene er organisert på ulike måter. K1 er delt inn i kliniske undervisningsseksjoner som har ansvar for sitt fagfelt, inkludert ernæring. K2 er delt inn i forskningsgrupper på tvers av kliniske spesialiteter, og i undervisningsgrupper som representerer sine kliniske fagfelt, inkludert farmasi. Vi vil opprettholde våre interne strukturer, men ønsker altså nærmere samarbeid mellom de to instituttene. Derfor inviterer jeg dere kollegaer ved K1 til å komme med innspill til hva våre to kliniske institutter kan gå sammen om for 1) å forbedre og forenkle rutiner ved fakultetet og 2) hvordan kan vi kan integrere undervisning og forskning på en mer effektiv måte. Dette gjelder også for våre samarbeidssykehus i Stavanger, Haugesund og Førde.

Ønsker dere alle en riktig god helg 😊

Beste hilsen
Christian

Hei alle sammen!

Endelig fikk vi besøkt våre kjære kolleger i Stavanger. Forrige uke hadde vi et nyttig møte ved Stavanger universitetssjukehus hvor vi gikk gjennom Vestlandslegen og fikk høre planene til våre kolleger om hvordan de første 20 studentene skal få klinisk undervisning og praksis der. Her er det lagt ned et stort og viktig arbeid som studentene nok vil sette pris på. Vi kan absolutt dra fordeler av hverandre innen undervisning på tvers av sykehusene. Vestlandslegen kan danne et godt utgangspunkt for videre godt samarbeid mellom Bergen og Stavanger – og senere også Førde og Haugesund. I dette arbeidet må vi også ta med forskerlinjestudenter, hovedoppgaver og elektive kurs.

Flere av våre kolleger i Stavanger savnet mer informasjon fra Bergen. Noe av dette strander nok på at det er vanskelig å integrere felles e-postadresser mellom UiB og sykehusene. Vi må bli flinkere til å bruke begge e-poster i videre korrespondanse og nyhetsbrev. Dette gjelder også våre ansatte i hovedstilling ved Haukeland universitetssjukehus, samt våre kolleger i Førde og Haugesund. Vi besøker våre ulike sykehuspartnere i Bergen, og håper vi snart også kan komme på besøk til Førde og Haugesund. Det er viktig med digitale møter, men fysiske møter må vi ikke glemme. For videre kulturbygging må vi treffes regelmessig med felles mål innen undervisning, forskning og innovasjon. Husk at dere alle også kan bidra med nyheter og informasjon til K1-nytt!

Det blir en «vinn-vinn» for alle parter om vi kan styrke forbindelsen med hele Helse Vest. Da blir vi en enda mer slagkraftig gjeng på Vestlandet.

Ønsker dere alle sammen en riktig god helg 😊

Beste hilsen
Christian

Kjære alle sammen

Vi har seksjons- og fagområdeledermøter hver måned, og hadde på siste møte orientering fra Steinar Hunskår om Vestlandslegen. Dessverre tilfalt det ikke mer ressurser til dette prosjektet i årets statsbudsjett, men fakultetet satser likevel på gradvis oppbygging utover dagens ekstra 20 studenter som snart skal ha klinisk praksis ved Stavanger Universitetssykehus (SUS). I forbindelse med Vestlandslegen blir det neste uke møte i Felles utdanningsråd mellom Det medisinske fakultet og Helse Stavanger SUS i Stavanger

Et annet viktig tema som ble diskutert i seksjonsledermøtet er bestillingen fra fakultetet til de ulike instituttene om hvilke satsingsområder som skal prioriteres i videre forskning. Ved K1 ble vi enige om følgende tema som vi kan fremme for fakultetet: Regenerativ medisin (arbeidsgruppe ledet av Cecilie Bredrup), Spatial medisin (arbeidsgruppe ledet av Lars Akslen), Ernæring (arbeidsgruppe ledet av Jutta Dierkes) og Digital medisinsk biobank (arbeidsgruppe ledet av Ingfrid Helene Salvesen Haldorsen).

Ønsker dere alle god helg 😊

Christian

Kjære alle sammen

Håper alt står bra til. Det skjer masse i instituttledelsen som jeg synes er spennende å være med på. Vi jobber nå blant annet med forlengelse av bistillinger ved K1, og nytilsettinger. Nytilsettingene er i stor grad knyttet til Vestlandslegen. Det er et stort prosjekt som også krever flere ansatte på samarbeidende sykehus i Stavanger, Haugesund og Førde. I første omgang blir det tilsatt nye kollegaer ved Stavanger Universitetssjukehus.

Instituttet har hatt dialogmøte med fakultetet om forskerutdanningen. Kjetil gjør en imponerende innsats med oppfølging av ph.d.-kandidater og med gjennomføringen av disputaser. På møtet var én av sakene som ble diskutert ulike former for pliktarbeid for stipendiater med UiB-stipend. NorDoc ph.d.-konferansen ble presentert. Tema er «Sustainability in health» og avholdes 17.-18. juni i Bergen. Ph.d.-kandider kan få 2 studiepoeng ved å presentere sitt forskningsprosjekt her. Nærmere informasjon finnes i denne utgaven av i K1-nytt.

Minner igjen om K1/K2 Undervisningsdagen 18. mai kl. 12 i AHH. Her blir det også utdeling av undervisningspriser.

Jorunn og jeg har fortsatt med vår besøksrunde på instituttet, og 10. mai var vi ved Dyreavdelingen. Dette er også en flott enhet ved K1. For meg som nybakt instituttleder er det viktig å høre om muligheter og utfordringer ved våre ulike seksjoner.

Til slutt vil jeg ønske dere alle en fin helg snart og ikke minst god 17. mai!

Beste hilsen
Christian Vedeler
Instituttleder

Hei og vel overstått påske

Våren er i anmarsj og vi går en deilig årstid i møte. Dere fikk kanskje med dere statsråd Ingvild Kjerkol sitt besøk på Alrek Helseklynge 19. april? Tema var «morgendagens helsetjeneste». Nøkkelord var desentralisering, teamarbeid og digitalisering. Deretter var det presentasjon av TVEPS og paneldebatt.

Jorunn og jeg besøkte Senter for ernæring 26. april i Glasblokkene hvor senteret er lokalisert. Vi er veldig imponert over hva senteret har fått til siden det ble etablert for 5 år siden. Videre var det interessant for oss å få vite hvilke utfordringer senteret står overfor. Vi planlegger å besøke hver enkelt seksjon og fagområde på K1 etter tur, helst mandager en time rundt lunsj. Ta gjerne kontakt for å avtale tid.

Ukens høydepunkt var Fakultetets dag som ble arrangert i går. Per Bakke redegjorde kort for «rikets tilstand». Deretter var det premieutdelinger. K1 fikk god uttelling og vi gratulerer masse til:
– Martin Biermann som ble merittert underviser
– Øyvind Ulvik som fikk pris for fremragende tiltak innen utdanning
– Ivar Austevoll som fikk pris for beste publikasjon
– Ida Herdlevær som fikk pris for beste ph.d-arbeid

Bak disse bragdene står et flott støtteapparat som også fortjener all ære. Sammen utgjør vi et flott team!

Minner til slutt om Undervisningsdagen 18. mai som vi håper mange vil delta på. Dere finner mer informasjon om dette i K1-nytt i dag.

Beste hilsen
Christian Vedeler
instituttleder

Hei alle

På seksjons- og fagområdeledermøtet torsdag 7. april fikk Kjell-Morten velfortjent takk for en kjempeflott utført jobb som instituttleder ved K1. Han blir en god støttespiller videre for K1. Vi ønsket også Øyvind Fredvik Grytten Torkildsen velkommen som ny seksjonsleder for nevrologi. Øyvind kjenner dere sikkert fra hans arbeid for MS og som en flink og engasjert underviser.

På samme møte redegjorde Anders Molven om fakultetets arbeid med nye handlingsplaner og Anne Berit Guttormsen informerte om felles undervisningsdag for K1/K2, samt om ordningen for meritterte undervisere. Jorunn orienterte om Instituttets dag og nærmere informasjon om tid, sted og program kommer.

Til informasjon arbeider nå fakultetet med fire felles hovedmål for fakultet og institutt:
-bedre samarbeidet med helseforetakene, Bergen kommune og Vestland fylke
-bedre integrasjon og mer tverrfaglighet i forskning, innovasjon og utdanning for å møte samfunnets helserelaterte utfordringer
-mer student- og phd-aktivisering tilpasset fremtidens behov
-forenklet og mer strømlinjeformet administrasjon

Dere er velkomne til å komme med innspill her.

Ønsker dere alle en velfortjent påskeferie!

Beste hilsen
Christian Vedeler
Instituttleder

Hei alle

Det diskuteres nå videre på fakultetet om tettere samarbeid med helseforetakene. Dette er viktig for å bli «best i vest». Det finnes topptunge samarbeidsmøter, men ikke minst like viktig er det som skjer på grunnplanet –  i vårt tilfelle mellom K1 og de ulike sykehusavdelingene som tilhører oss. Vi må finne ut «hvor skoen trykker» og hvordan vi best kan hjelpe hverandre med å nå felles mål. Dette innebærer også karrierebygging for dem som ønsker en felles plattform på sykehus og fakultet. Planen er derfor å komme rundt å hilse på våre ulike samarbeidspartnere på sykehuset.

Det har vært møter om Vestlandslegen, og vi har allerede startet prosessen med 20 nye studenter i året. Disse skal utplasseres fra 4. studieår ved samarbeidende sykehus, i første omgang ved Stavanger Universitetssykehus. Også her er det viktig at helseforetakene og fakultetet går hånd i hånd for å løse denne oppgaven, og videre at fakultetet og helseforetakene får til et tett samarbeid vedrørende felles søknader om forskningsmidler. Samlet vil dette øke sjansen for å få tilslag på forskningsmidler.

Ønsker dere alle en god helg 🙂

Beste hilsen
Christian Vedeler
Instituttleder

Hei alle kollegaer ved K1

Jeg gleder meg til å ta fatt som ny instituttleder og jeg tiltrådde 1. mars. Så hvem er jeg? Jo, en ny nevrolog som håper å kunne gjøre en like god jobb som mine forgjengere. Er 64 år, gift og har 3 barn og 2 barnebarn. Vært lege i 40 år, nevrolog i 30 år og spesielt interessert i nevroimmunologi. Men nå blir fokus å styre K1 sammen med Jorunn og resten av ledergruppen.

Jeg fikk være med på besøket av Rektoratet 3. mars og til tross for vinterferie var det god deltagelse fra K1. Jeg takker spesielt de som stod for det faglige innholdet. Flotte og engasjerte forelesninger av postdoc Heidi Espedal, 1. amanuensis Cecilie Bredrup og 1. amanuensis Marte Bjørk. De to første innleggene var avansert translasjonell forskning innen kreft og øyesykdommer, og det siste innlegget om hvordan man kan bygge karriere på tvers av sykehus og universitet.

Mine ambisjoner er at K1 skal være en god arbeidsplass og at vi får en stabil økonomi som gjør at vi er rustet for fremtiden. En annen viktig oppgave jeg vil sette fokus på er å opprettholde et godt samarbeid med sykehuset. Jeg kommer til å invitere dere til en prat om disse temaene og jeg har planer om å komme rundt på de ulike sykehusavdelingene for å få møtt flest mulig av dere.

Vi har flere utfordringer. UiB har fått store budsjettkutt som også rammer fakultetet og instituttene. Men dette innebærer også muligheter for å tenke nytt. Vi har utfordringer knyttet til undervisning og vi må forberede oss på større kull som ledd i implementering av Vestlandslegen. Videre blir det viktig å opprettholde best mulig forskning. I fjor hadde vi 25 disputaser og ca. 360 vitenskapelige artikler. Imponerende innsats!

Håper vi kan opprettholde det gode samholdet vi har ved K1 og jeg tar alltid imot gode ideer til forbedringer.

Beste hilsen
Christian Vedeler
Instituttleder

Kjære alle K1’ere!

2022 er godt i gang, og med nytt år kommer nye, ubrukte ferieuker!

Arbeidsmiljøundersøkelsen viser at balansen mellom arbeid og privatliv er noe vi strever med. Det å ta en god, lang ferie hvert år er viktig for oss alle, så start gjerne planlegging av ferien nå.

I 2021 kom et nytt administrativt system som gjør det enkelt for den ansatte å registrere ferie selv, men administrasjonen kan dessverre ikke lenger føre ferie for ansatte som ikke gjør det selv. I tillegg blir ubrukte/ikke registrerte feriedager tellende i regnskapet vårt som «gjeld» for instituttet. Fakultetet har derfor bedt oss informere alle ansatte om følgende:

Det medisinske fakultet ønsker med dette å minne alle ansatte om registrering av ferie
Alle ansatte skal registrere sin ferie i Selvbetjeningsportalen. Dette gjelder uavhengig av din stillingstittel eller stillingsandel.

I god tid før uttak av ferie skal du avklare ditt ferieuttak med nærmeste leder. Ferien skal så registreres i Selvbetjeningsportalen for godkjenning.

Hovedferieperioden strekker seg fra 1. juni til 30. september. I denne perioden er det forventet at alle ansatte tar ut 3 uker sammenhengende ferie. Lengre ferieuttak kan avtales med nærmeste leder, og må godkjennes gjennom søknad i Selvbetjeningsportalen. Ferieplan for hovedferieperioden skal foreligge senest 1. mai, og alle ansatte må derfor registrere sine ferieønsker i god tid før denne datoen.

Det er også viktig å planlegge ditt ferieuttak for resten av året. Uttak av restferie skal være søkt om i Selvbetjeningsportalen senest 1. oktober.

Som hovedregel skal all ferie være avviklet i løpet av ferieåret. Unntaksvis kan man søke om overføring av inntil 14 feriedager til neste år. Dette gjelder fortrinnsvis der forhold hos arbeidsgiver har forhindret uttak av ferie. Søknader må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle.

Seniorpolitiske tiltak
Arbeidstakere blir gitt tjenestefri med lønn tilsvarende 10 dager per år fra det kalenderåret man fyller 62 år. Uttak av seniordager avtales med leder og registreres i Selvbetjeningsportalen. Seniorpolitiske dager kan ikke overføres til neste kalenderår, og det er viktig å se bruk av seniordager i sammenheng med avvikling av ferie. Det har forekommet at ansatte som har tatt ut seniorpolitiske dager, søker om overføring av ikke avviklet ferie. Dette er ikke i samsvar med intensjonene bak ordningen med seniorpolitiske tiltak. Ved slike tilfeller kan det bli aktuelt å omgjøre seniorpolitiske dager til feriedager.

Registrering av ferie
Du finner lenke til pålogging i Selvbetjeningsportalen, og veiledning til bruk av portalen på følgende lenke: Selvbetjeningsportalen | Ansattsider | UiB. Merk at du må velge knappen ‘Fraværssøknader’ og ‘Opprett søknad’.

Short version in English
All employees at UiB must register holiday in the UiB portal: Selvbetjeningsportalen | Ansattsider | UiB. Press the button ‘Requests for absence’ and ‘Create request’.

Inform your nearest leader about your plans and register the holiday before May 1.

Vi ber om at du snart planlegger ferie for i år, og registrerer den. Den er bra for deg og for instituttet!

Ønsker dere en riktig god helg.

Beste hilsen
Jorunn,
administrasjonssjef

Kjære alle

Felles mål for fakultetet og instituttene
I tillegg til Klinisk institutt 1 (K1) har vi 4 fire andre institutter ved Det medisinske fakultet (MED): Klinisk institutt 2 (K2), Institutt for biomedisin (IBM), Institutt for global helse og samfunnsmedisin (IGS) og Institutt for klinisk odontologi (IKO). Alle instituttene arbeider sammen i undervisning og forskning – men i litt forskjellig omfang. K1 har nok kanskje mest samarbeid med K2, men samarbeider i flere sammenhenger også tett med de andre instituttene. For at vi skal tydeliggjøre dette samarbeidet og samtidig utnytte de mulighetene dette gir oss, har fakultetet sammen med instituttene arbeidet for å formulere og tydeliggjøre felles målsetninger. Målet er å utvikle MED innenfor undervisning, forskning, innovasjon og formidling. Instituttene har kommet med innspill, og våren vil bli brukt for å formulere og utvikle 4 satsningsområder:

  • Utvikle mer tverrfaglighet og samarbeid på tvers av instituttene
  • Utvikle mer student- og ph.d.-aktivisering tilpasset fremtidens behov
  • Utvikle, forenkle og strømlinjeforme administrative tjenester
  • Utvikle samarbeidet med sykehusene, kommunene og andre forsknings- og utdanningsinstitusjoner i regionen

Ny instituttleder ved K1
Ansettelsesprosess for rekruttering av ny instituttleder er fullført, og professor Christian Vedeler blir ny instituttleder ved K1. Christian er seksjonsleder for nevrologi, og har mangeårig fartstid ved UiB og instituttet. Han har i en årrekke hatt fag- og undervisningsansvar for nevrologi, og er for tiden semesterstyreleder for 7. semester. Han er også en svært produktiv og viktig forsker ved instituttet – med spesialfelt innen nevroimmunologi. Jeg er overbevist om at vi med Christian får en meget erfaren og svært dyktig instituttleder. Jeg er glad for fakultetets valg, og ønsker Christian hjertelig velkommen som ny instituttleder. Tidspunkt for oppstart vil vi komme tilbake til.

Jeg ønsker dere alle gode arbeidsuker!

Beste hilsen
Kjell-Morten

Gratulerer!

Forskerskolen i klinisk medisin arrangerte denne uken forskerpresentasjoner med totalt over 50 postere og muntlige presentasjoner. På pristildelingene i dag fikk Karine Eid (K1) førstepris for beste muntlige presentasjon og Elisabeth Husebye (K1) fikk tredjepris i samme klasse. Karine fikk samme førstepris også i 2021! I tillegg fikk Håkon Magne Vegrim «Folkets pris» som var en avstemning blant tilhørerne på begge presentasjonsdagene. Alle tre har nevrologiske prosjekt innenfor multippel sklerose eller epilepsi – og alle bruker Mor-Barn-undersøkelsen som et viktig grunnlag for prosjektene. Marte Bjørk ved seksjon for nevrologi er hovedveileder for dem alle. Vi sender derfor store gratulasjoner og til prisvinnerne, hovedveileder og nevro-miljøet ved instituttet!

Forrige uke fikk vi også den hyggelige meldingen om at Seksjon for ernæring/Senter for ernæring ved instituttet fikk NFR-tildeling til Nasjonal forskerskole i ernæring (https://www.uib.no/med/150906/forskningsr%C3%A5det-gir-millionst%C3%B8tte-til-%C2%ABresearch-school-nutrition%C2%BB). Det er imponerende at ernæringsmiljøet nådde frem med søknaden i en tøff nasjonal konkurranse om forskerskoletildelinger. Dette gjør oss stolte og store gratulasjoner sendes til Jutta Dierkes og hele ernæringsmiljøet.

Denne uken fikk vi også enda en god og imponerende nyhet ved at pankreas-forskningsmiljøet ved Gades Laboratorium for Patologi ved K1 publiserte en banebrytende artikkel i Nature Metabolism. Andres Molven er forskergruppeleder og har gjort arbeidet sammen med diabetesforskere ved K2 og samarbeidspartnere i Boston, USA (https://www.nature.com/articles/s42255-021-00516-2). Store gratulasjoner sendes også til forskningsmiljøene på Patologen og Barneklinikken.

Neste uke er oppstart av vårsemesteret for medisinerstudentene – etter at en måned med elektive kurs. Mange av oss gleder seg å få studentene tilbake og vi håper på mer en gradvis normalisering av studiehverdagen med etterhvert normal auditorieundervisning. Med stadig endring av smitteverntiltak er det viktig at vi holder oss oppdaterte – og nettsiden til UiB er da et godt utgangspunkt (https://www.uib.no/korona).

Til slutt vil jeg igjen minne om Cristin-rapportering med frist denne måneden. Ta kontakt med Kjetil Harkestad (Kjetil.Harkestad@uib.no) om det er noe dere lurer på. Jeg minner også om forskerlinje-«mingledag» onsdag 9. februar for presentasjon av prosjekter. Ta kontakt mede Anne Berit Guttormsen (Anne.Guttormsen@uib.no) om dere lurer på noe om dette!

Jeg ønsker dere alle gode arbeidsuker!

Beste hilsen
Kjell-Morten

Kjære alle – Godt Nyttår!

Vi har allerede kommet to uker inn i det nye året – som igjen har vært preget av smitteverntiltak. Alle håper på gradvise lettelser utover året – og jeg oppfordrer alle til å bidra til dette gjennom å følge vaksinasjonsråd og til enhver tid gjeldende smitteverntiltak.

På grunn av fortsatt usikkerhet knyttet til gjennomføring – har vi igjen måttet utsette planlagt Instituttets dag 27. januar. Jeg vil understreke at vi avlyser ikke – men ønsker å utsette møtet til senere på året, når vi med rimelig sikkerhet kan planlegge for praktisk gjennomføring.

Avlysning gjør det imidlertid mulig for alle ved instituttet til å støtte fullt opp om Forskerskolen i klinisk medisin som har sitt årlige arrangement med poster- og muntlige presentasjoner. Dette arrangementet blir i år digitalt og gjennomføres onsdag-fredag 26-28. januar. Mer informasjon om dette finner dere i dagens K1-nytt.

Det nye året bringer også andre utfordringer, knyttet til 2022-budsjettet. Statens reduserte overføringer til universiteter og høyskoler gir oss store utfordringer – særlig knyttet til nye pensjonsordninger. Dette får betydning videre ut til fakultetet og instituttene. Vi arbeider nå med å se på muligheter til innsparinger, samtidig med muligheter til økte inntekter. Målsetningene er fortsatt å unngå kutt i stillinger. Det er derfor viktigere enn noen gang at vi sender gode forskningssøknader. I tillegg settes det i gang et systematisk arbeid for å se på muligheter til utvikle videre- og etterutdanningskurs, som kan gi økte inntekter til instituttene. Vi har god tro på at vi kan klare dette uten at det skal få altfor store effekter på instituttdriften. Det gledelige er at forskningsaktiviteten er fortsatt svært høy – med 25 disputaser i 2022, og vi har høy gjennomstrømning av studenter som fortsatt er den viktigste inntekten til fakultetet.

Nytt år betyr også tid for rapportering. Jeg benytter derfor også anledningen til å minne om at alle sjekker opp Cristin-registreringer av publikasjoner og tar kontakt med Kjetil (Kjetil.Harkestad@uib.no) om dere lurer på noe (se egen sak), samt rapportering til Helse Vest – evt. med søknad om overføring av midler.

Jeg ønsker dere alle gode arbeidsuker videre inn i det nye året!

Beste hilsen
Kjell-Morten

Kjære alle

Året går mot slutten og vi er inne i de travle eksamensukene før jul. Denne uken ble OSKE-12 vellykket gjennomført med stor innsats fra OSKE-teamet, og i løpet av kommende uke gjennomføres resten av høstsemesterets eksamener. Det har vært imponerende innsats fra alle involverte i administrasjonen, underviserne, sensorene og studentene. Instituttet takker alle for dette viktige arbeidet.

Vi er også i innspurten av gjennomføringen av disputasene, med årets 25. og siste disputas neste uke. Året føyer seg derfor inn i rekken med høy ph.d.-produksjon, med gjennomsnittlig 25 disputaser per år siden 2013. Alle kandidater, veiledere og fagmiljøer gratuleres og takkes for stor innsats. Vi takker særlig fagmiljøene ved seksjon for nevrologi som i år har hatt hele 9 disputaser. Vi vil også sende en særskilt takk til vår ph.d.-koordinator, Kjetil Harkestad, for enestående og imponerende innsats. Kandidater, veiledere, komitemedlemmer og mange andre fremholder Kjetils viktige og avgjørende innstas for vellykket gjennomføring av disputasene.

Desember er ikke kun assosiert med avslutning av oppgaver – men også starten på nye. Det gjelder både planlegging av undervisning for neste semester – men også planlegging av forskningssøknader med frister allerede i februar. Mange er allerede godt i gang – men flere oppfordres til å søke. Jeg håper alle kan la seg inspirere av våre gode kollegers nylig store forskningstildelinger; Parkinsons sykdom ved Charalampos Tzoulis (Haris) (https://www.uib.no/med/149979/35-millioner-til-parkinsonforskning), TMS-Starting Grant innen brystkreft ved CCBIO/Lars Akslen (https://www.uib.no/aktuelt/149875/starting-grant-til-fremragende-forskere) og denne uken tildeling til Marte Bjørk med sentralt partnerskap i FKB for hodepine ved NTNU (https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2021/forskningssenter-for-klinisk-behandling/). Instituttet sender dere store gratulasjoner!

Dette er siste K1-nytt før jul og vi benytter derfor anledningen til å ønske dere alle gode adventsdager og velfortjent juleferie. Riktig God Jul og Godt Nyttår.

Beste hilsen
Kjell-Morten & Jorunn