Ny koordinator i Stavanger

Bli bedre kjent med Hartwig Kørner, som er tilsatt som koordinator for undervisning av medisinstudenter ved Stavanger universitetssjukehus.

hartwig-korner

Fortell litt om deg selv og din bakgrunn.
Jeg er gastrokirurg med snart 30 års fartstid innen kirurgi, og 28 av disse i Norge. Jeg er opprinnelig fra Tyskland og har studert medisin ved Universitetet i Groningen, Nederland. Jeg begynte min kirurgisk utdanning i Nederland og Tyskland, før jeg kom til Kristiansund i 1989. Etter et knapt år på Haukeland Universitetssykehus kom jeg i 1993 til Stavanger, hvor jeg har jobbet siden med en overlegestilling som gastrokirurg. I Stavanger kom jeg inn i et lite men ambisiøst forskningsmiljø, og kunne gjennomføre et doktorgradsprosjekt omkring akutt appendisitt, med Prof. Jon Arne Søreide som veileder. I løpet av disse årene fikk jeg anledning til å være med å bygge opp gastrokirurgisk forskningsgruppe ved Stavanger universitetssjukehus.

På slutten av 1990-tallet kom de første medisinstudenter til Stavanger, og vårt sykehus ble affiliert til Universitetet i Bergen. Jeg kunne bidra til desentralisert undervisning med en 20% bistilling som førsteamanuensis, og siden 2008 som professor II. Siden 2005 har jeg også hatt en bistilling ved Regionalt kompetansesenter for lindrende behandling ved HUS.

Hvorfor søkte du på stillingen som koordinator?
Jeg søkte denne stillingen fordi utdanning av nye kolleger er helt vesentlig for legeyrket – som for alle andre fag for øvrig. Det er veldig kjekt å møte unge mennesker som er nysgjerrige på faget som de har valgt, og som har store forventninger til å komme ut i praksis og møte den kliniske hverdagen. Da er det viktig å bidra til at dette møtet med legerollen blir bra og byr på gode opplevelser i forhold til pasienter, pårørende og kolleger. Det er helt åpenbart at studentene ikke bare er ut etter fakta og kunnskap, men også etter rollemodeller. Å møte dette behovet er like viktig som de rent faglige aspektene. På denne måten kan vi bidra spesielt godt til «profesjonssøylen» i den nye studieplanen. Dette er noe som jeg er veldig opptatt av.

Hva blir arbeidsoppgavene dine?
Arbeidsoppgavene blir å sørge for at studentene møter et godt læringsmiljø og finner seg til rette i den kliniske hverdagen på de ulike avdelingene. Dette er ikke bare avhengig av en person, men av mange andre kolleger, enten med bistilling ved UiB eller som ansatte ved Stavanger universitetssjukehus. Vi har heldigvis et velfungerende opplegg for studentene fra før, og de aller fleste studentene gir oss gode tilbakemeldinger. Dette skyldes utvilsomt også den fantastiske innsatsen som min forgjenger Prof. Kenneth Dickstein har gjort gjennom 18 år med medisinstudenter ved SUS. Det vil blant annet være viktig å tilpasse undervisningen til den nye studieplanen. Jeg ser frem til å fortsette den gode dialogen som vi har med våre institutter K1 og K2, samt de andre samarbeidende sykehus i regionen.

Hvilke forventninger har du til arbeidet?
Min største forventning er at SUS vil fortsette å være en utdanningsinstitusjon som studentene ønsker å komme til, og som skaper god læring for fremtidige kolleger. Samtidig håper jeg at jeg kan bidra til å videreutvikle det regionale samarbeidet også med tanke på forskning. Vestlandet er den nest største regionen i Norge med om lag en million innbyggere som skaper et veldig godt utgangspunkt for fremragende forskning. Her er det mange muligheter for alle sykehus i regionen.

Hvilke utfordringer og hvilket potensiale ser du mtp. undervisningen av medisinstudentene ved sykehuset?
Den viktigste utfordringen er å beholde en høy faglig standard som formidles av godt motiverte undervisere. Jeg tror at rollen som underviser kan bidra til at vi videreutvikler oss som både leger og mennesker – eller sagt på en annen måte: «Vi lærer så lenge vi har elever». Her ligger det et stort potensiale.

Legeyrket er i stadig forandring, og med et stadig raskere tempo. Medisinen har blitt mer teknifisert, og behandlingsmulighetene øker stadig. Den kliniske hverdagen preges i dag i stor grad av at leger – som også annet helsepersonell – bruker mye tid foran dataskjermen. Da synes jeg at det er veldig viktig å formidle til unge leger at den viktigste delen av jobben er «bedside» hvis vi vil lykkes som leger.

Nytt om navn

Ny ansatt i administrasjonen

 

t

Navn: Ragna Breines
Familie: Samboer
Bor: Fanahammeren
Opprinnelig fra: Alta
Stilling: Seniorkonsulent for CCBIO frem til 31. juli. Vikarierende administrativ leder for CCBIO fra 1. august 2017.
Arbeidsoppgaver: Daglig drift av CCBIO
Hva ser du fram til i jobben, og hva tror du kan bli utfordrende? I jobben for CCBIO er det mye å se frem til. Og jeg ser veldig frem til å samarbeide med forskere innen et fagfelt som ligger tettere opp mot doktorgraden min enn hva jeg har gjort de siste årene. Å bytte fysisk arbeidsplass har alltid sine utfordringer, men jeg har blitt tatt godt imot og ser frem til å jobbe her.
Hva liker du å gjøre på fritiden? Er glad i å være ute og gjerne på fjellet. Jeg flyr paraglider så ofte været tillater det og konkurrerer i distanseflyging. Ellers går det i klatring, ski, dans og hage. Litt avhengig av vær og vind.

Nytt om navn

Kristin Marie Knudsen-Bas er ansatt som stipendiat fra 01.05.2017, periode 4 år
Veiledere: Anette Margrethe Storstein og  Nils Erik Gilhus
Prosjekttittel: «Epilepsi og epilepsibehandling ved hjernesvulst hos voksne»

Anders Bartman Mjelle er ansatt som stipendiat fra 01.05.2017, periode 4 år
Veileder: Odd Helge Gilja
Prosjekttittel: «Non-invasive liver tissue characterization using ultrasound elastography and contrast-enhanced ultrasound»

Velkommen til oss!

Nytt om navn

Elisabeth WikElisabeth Wik er tilsatt som førsteamanuensis II (13 % bistilling) frem til 31.12.2019. Hun er tilknyttet CCBIO.

 

 

 

 

Marit Irene Tuen Hansen er tilsatt som forskningssykepleier (75 %) i 2 år fra 01.04.2017. Stillingen er knyttet til prosjektet ”International Care Of the Dying Evaluation (CODE): quality of care for cancer patients as perceived by bereaved relatives” (ERANet-LAC CODE), et EU-prosjekt finansiert av Norges forskingsråd.

Nytt om navn

dale_havard_pHåvard Dale er tilsatt som førsteamanuensis (50 % vikariat) frem til 15.06.2017. Fagområdet er ortopedisk kirurgi.

 

 

litlekalsoy_jorunnJorunn Litlekalsøy er tilsatt som senioringeniør (80 % vikariat) frem til 30.06.2017. Fagområdet er patologi.

 

 

 

janka-babickovaJanka Babickova er tilsatt som postdoktor fra 01.03.17 til 28.02.20. Fagområdet er nefrologi. Prosjekttittel er “Targeting Epithelial-to-Mesenchymal Transition (EMT) to Treat Advanced Renal Cell Carcinoma: From Mice to Men!”, mentor/veileder er Hans-Peter Marti

 

Elisabeth Synnøve Nilsen Husebye er tilsatt som stipendiat fra 01.03.17 til 28.02.21. Fagområdet nevrologi. Prosjekttittel er «Kan teratogene effekter på språkutvikling fra antiepileptika forhindres? En prospektiv kontrollert kohortstudie av barn av mødre med epilepsi» med hovedveileder Nils Erik Gilhus.

Silje Kjølle er tilsatt som stipendiat fra 07.03.17 til 06.03.21. Hun er tilknyttet CCBIO. Prosjekttittel er «Proteomics in breast cancer: Biomarkers for hypoxia-related tumor progression» med hovedveileder Lars A. Akslen.

Nytt om navn

Nye vitenskapelig ansatte:

Navn: Ute Kessler  u-kessler
Stilling: Førsteamanuensis II, fagområde psykriati
20 % bistilling, periode 01.01.17- 31.12.19
Velkommen til Klinisk institutt 1!

 

 

 

Navn: Geir Hallanhalan
Stilling: Professor II, fagområde ortopedisk kirurgi
20 % bistilling, periode 10.01.17 -09.01.21
Velkommen til Klinisk institutt 1!

 

 

 

Navn: Arie Dingemans
Stilling: Universitetslektor, fagområde bløtvevskirurgi
20 % bistilling periode 01.02.17 -31.01.2021
Velkommen til Klinisk institutt 1!

Navn: Truls Bilet
Stilling: Universitetslektor, fagområde psykiatri
20 % bistilling. Periode 01.01.17 -31.12.20
Velkommen til Klinisk institutt 1!

Ny ansatt i teknisk stilling:

Navn: Ingeborg Brønstadbronstad
Stilling: Avdelingsingeniør (vikariat) Gastro og ernæring
50 % periode 01.02.17-30.06.17
Velkommen til Klinisk institutt 1!

 

 

 

Nye stipendiater ved K1:

Navn: Vojtech Novotny
Fagområde: Nevrologi
Hovedveileder: Lars Thomassen
01.02.17, 4 år tilsetting
Velkommen til Klinisk institutt 1!

Navn: Gia Tuong Thi Tran
Fagområde: Nevrologi
Hovedveileder: Charalampos Tzoulis
01.02.17, 4 år tilsetting
Velkommen til Klinisk institutt 1!

Nytt om navn

Vi har fått ny personalkonsulent i administrasjonen

Hilde Bergheim Johannessen

hilde

Hun er ansatt ved fakultetet og har fast arbeidssted ved Klinisk institutt 1. Hun har tidligere vært en kort periode ved K1 og synes det er fint å være tilbake.

Kontaktinformasjon:
Tlf: 55 58 90 22
Hilde.B.Johannessen@uib.no

Arbeidsoppgaver:
Saksbehandling personalområdet som innebærer blant annet effektuering av tilbudsbrev, permisjonssøknader og forlengelse av bistillinger. Mottak av nytilsatte, ferieregistering og sykelønnsoppfølging er også en del av arbeidsoppgavene.

Nytt om navn

Ny i K1-administrasjonen:

Anne Berit Kolmannskog

Navn: Anne Berit Kolmannskog
Stilling: Seniorkonsulent, Forsker- og forskerutdanningskonsulent (midlertidig vikar for Solveig Lund Witsø)
Personside med kontaktinfo
Velkommen til Klinisk institutt 1!

 

 

Nye UiB – stipendiater ved K1:

Ann-Vågane

Navn: Ann Merethe Vågane
Hovedveileder: Rune Bjørneklett
Prosjekt: «Nytte av nyrebiopsi ved kliniske tilstander med kontroversiell indikasjon for vevsanalyse»
Velkommen til Klinisk institutt 1!

 

 

 

Ny postdoktor ved CCBIO:

reidun-edelmannNavn: Reidunn Jetne Edelmann
Hovedveileder: Arne Östman
Prosjekt: Prosjektet vil fokusere på analyse av humane vevsprøver ved bruk av moderne metoder for multiparametrisk karakterisering av svulster sine mikromiljø.
Velkommen til Klinisk institutt 1!

 

 

Ny vitenskaplig ansatt:

ErichsenKariNavn: Kari Erichsen
Stilling: Tilsatt i åremålsstilling som førsteamanuensis i kirurgi, Haraldsplass, fra 01.09.2016.
Personside med kontaktinformasjon
Velkommen til Klinisk institutt 1!

 

 

Navn: Magnus Berle
Stilling: Tilsatt som førsteamanuensis (20 %) som emneansvarlig for de kirurgiske fagene, 01.09.2016 – 28.02.2017.
Velkommen til Klinisk institutt 1!

 

Øyvind UlvikNavn: Øyvind Ulvik
Stilling: Tilsatt som førsteamanuensis (20 %) i urologi, 01.09.2016 – 28.02.2017
Velkommen til Klinisk institutt 1!

 

 

Nytt om navn

Nye UiB – stipendiater ved K1:

Hilde Haugland


Navn
: Hilde Haugland
Hovedveileder: Eyvind Rødahl
Prosjekt: «Nye tilnærminger til behandling av hornhinnedystrofier – hva sjeldne arvelige tilstander kan lære oss»
Velkommen til Klinisk institutt 1!

 

Anesa


Navn
: Anesa Mulabecirovic
Hovedveileder: Odd Helge Gilja
Prosjekt: «A NOVEL NON-INVASIVE METHOD TO MEASURE LIVER STIFFNESS: Elastography of liver stiffness during Hepatitis C treatment with reference to a healthy cohort»
Velkommen til Klinisk institutt 1!

 

Lea-90


Navn
: Lea Zoe Landolt
Hovedveileder: Hans-Peter Marti
Prosjekt: «Novel Approaches to treat renal cell carcinoma and kidney fibrosis by targeting epithelial-
to- mesenchymal transition (EMT)»
Velkommen til Klinisk institutt 1!

 

Torbjørn Kråkenes
Navn
: Torbjørn Kråkenes
Hovedveileder: Christian Vedeler
Prosjekt: «Cellular localization and function of cerebellar degeneration-related proteins: From cancer cell to Purkinje neuron.»
Velkommen til Klinisk institutt 1!

 

Ileana
Navn: Ileana Cristea
Hovedveileder: Cecilie Bredrup
Prosjekt: «Molecular mechanisms in pterygium and keloid development»
Velkommen til Klinisk institutt 1!

 

Anna Bjerkreim
Navn
: Anna Therese Bjerkreim
Hovedveileder: Halvor Næss
Prosjekt:  «Hospital Readmission after Stroke»
Velkommen til Klinisk institutt 1!

 

UiB bilde nyhetsbrev- Aurora
Navn: Henriette Aurora Selvik
Hovedveileder: Halvor Næss
Prosjekt: «The Connection between Ischemic Stroke and Cancer»
Velkommen til Klinisk institutt 1!

Ny postdoktor ved CCBIO:

Finne


Navn:
Kenneth Finne
Prosjekt: «Protein biomarkers and Novel Targets in Aggressive Breast Cancer»
Velkommen tilbake til Klinisk institutt 1!