CCBIO906 course on Cancer Genomics February 19-21 2020

February 19-21, we are running the CCBIO906 course on Cancer Genomics. This is a 3 ECTS course that provides broad understanding of aspects of cancer genome biology and its investigation by next generation sequencing (NGS) technologies. Methods for analyzing DNA variation and structure and RNA expression patterns will be covered, as well as nuclear and chromatin structure. Also, ethical and legal aspects, and hereditary predisposition, will be taught.

CCBIO906 will give you knowledge regarding:

 • What kinds of mutations may predispose for, contribute to, or appear during cancer development
 • How these variants can be detected by NGS methods and be analyzed bioinformatically
 • How to employ these methods to stratify patients both diagnostically and therapeutically
 • The different implications of the same aberrations depending on tissue type
 • Ethical and legal regulations regarding genetic analyses of patient samples

The course is mainly intended for PhD candidates, but open to all, both students at other levels and researchers. There is no course fee.

When: 19-21 February 2020
Where: Room B307, Haukeland University Hospital, main building 3rd floor (Sentralblokken), Bergen
Program: program can be found here.
Registration: is open, please use this link: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=7658665
Responsible: Ola Myklebost has the academic responsibility. Rebecca Nguyen is administrative coordinator.
More information: at this link.

Ph.d.-hjørnet

 

Foto/ill.: Bai Shiqiao

Yu Hong disputerte den 10. januar 2020 med avhandlingen «The neuromuscular junction, myasthenia gravis and relevant autoantibodies».

Gratulerer med gjennomført disputas!

 

 

 

 

Foto/ill.: Jørgen Barth, UiB

Anette Storesund disputerte den 16. januar 2020 med avhandlingen «A study on effects of safety checklists emphasizing quality of complication data».

Gratulerer med gjennomført disputas!

Kommende disputaser

 

Kristin Marie Knudsen-Baas
Hovedveileder: Dr. med. Anette Storstein
Medveiledere: Professor Nils Erik Gilhus, professor II Bernt Andreas Engelsen og dr. med. Jone Furlund Owe

Prøveforelesning: Onsdag 22. januar 2020 kl. 14.15
Sted: Auditorium 1, BB-bygget, Jonas Liesvei 91
Oppgitt emne: «Side effects of antiepileptic drugs»

Disputas: Torsdag 23. januar 2020 kl. 10.15
Sted: Auditorium 1, BB-bygget, Jonas Liesvei 91

Avhandlingens tittel: “Glioma-associated epilepsy and the treatment with antiepileptic drugs”

1. opponent: Professor Elinor Ben-Menachem, Göteborgs Universitet, Sverige
2. opponent: Førsteamanuensis Espen Saxhaug Kristoffersen, Universitetet i Oslo
3. medlem av komiteen: Professor Kathrine Skarstein, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Ole-Bjørn Tysnes

Åpent for alle interesserte.

 

Martin Pilskog
Hovedveileder: Professor Oddbjørn Straume
Medveiledere: Professor Christian Beisland og professor Lars A. Akslen

Prøveforelesning: Torsdag 23. januar 2020 kl. 10.15
Sted: Auditorium, Armauer Hansens hus, Haukelandsveien 28
Oppgitt emne: «Epigenetics and microRNAs in renal cell carcinoma»

Disputas: Torsdag 23. januar 2020 kl. 12.15
Sted: Auditorium, Armauer Hansens hus, Haukelandsveien 28

Avhandlingens tittel: “Predictive biomarkers for response to treatment with sunitinib in renal cancer patients.”

1. opponent: Universitetslektor Max Levin, Göteborgs universitet, Sverige
2. opponent: Førsteamanuensis Elin Richardsen, UiT Norges arktiske universitet
3. medlem av komiteen: Professor Hans Petter Eikesdal, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Hans-Peter Marti.

Åpent for alle interesserte.

Ph.d.-hjørnet

Nye doktorgrader

 

Foto/ill.: Sven Löffeler

Sven Löffeler disputerte den 29. november 2019 med avhandlingen «Late-stage prostate cancer and prostate cancer mortality- a population-based study».

Gratulerer med gjennomført disputas!

 

 

 

 

Foto/ill.: Jørgen Barth, UiB

Torbjørn Berge Kristensen disputerte den 29. november 2019 med avhandlingen «Hemiarthroplasty for Femoral Neck Fracture; Results of surgical approach, fixation method, and stem design reported to the Norwegian Hip Fracture Register».

Gratulerer med gjennomført disputas!

 

 

 

Foto/ill.: Hans Jørgen Brun

Farivar Fathian disputerte den 5. desember 2019 med avhandlingen «C-reactive protein in schizophrenia-spectrum disorders; relationship to cognitive functions and medications».

Gratulerer med gjennomført disputas!

 

 

 

Foto/ill.: Synne M. Sandberg

Sigmund Ytre-Hauge disputerte den 11. desember 2019 med avhandlingen «Advanced imaging biomarkers in endometrial cancer».

Gratulerer med gjennomført disputas!

 

 

 

 

Foto/ill.: Jørgen Barth, UiB

Gro Sævik Dyrhovden disputerte den 19. desember 2019 med avhandlingen “Computer navigation and revision causes in knee arthroplasty”.

Gratulerer med gjennomført disputas!

Kommende disputaser

 

Yu Hong
Hovedveileder: Professor Nils Erik Gilhus
Medveileder: Professor Geir Olve Skeie

Prøveforelesning: Fredag 10. januar 2020 kl. 10.15
Sted: Auditoriet, Armauer Hansens hus, Haukelandsveien 28
Oppgitt emne: «Autoimmune mechanisms in neurological diseases; where do we stand and how can it be treated?»

Disputas: Fredag 10. januar 2020 kl. 12.15
Sted: Auditoriet, Armauer Hansens hus, Haukelandsveien 28

Avhandlingens tittel: “The neuromuscular junction, myasthenia gravis and relevant autoantibodies”

1. opponent: Universitetslektor Maarten Titulaer, Erasmus University, Nederland
2. opponent: Førsteamanuensis Anne Rostedt Punga, Uppsala University, Sverige
3. medlem av komiteen: Professor Karl-Johan Tronstad, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor II August Magnar Bakke.

Åpent for alle interesserte.

Årets forskningspresentasjoner arrangert av Forskerskolen i klinisk medisin

Kjære forsker fra Klinisk Institutt 1, Klinisk Institutt 2 og Helse-Bergen. Du er herved invitert til å presentere din forskning til kollegaer, ansatte og andre besøkende ved vår konferanse «Årets Forskningspresentasjoner» som finner sted i 22.-24. januar 2020 her på Haukeland.

Hvis du har presentert en poster eller et muntlig innlegg på en konferanse i 2019 så er du velkommen til å presentere ditt arbeid på vår konferanse – registrer deg via påmeldingslinken nederst i saken!

Poster-presentasjoner:

 • Hver person får 3 minutter til å gi en kort presentasjon av sin poster til en vitenskaplig komité.
 • Posterne skal legges ved i påmeldingsskjemaet under som en PDF-fil. Husk å sjekke at posteren er lagret med høy oppløsning. Vi printer ut alle posterne på et poster-banner.

Muntlige presentasjoner:

 • Hver person får 10 minutter til å presentere sitt arbeid, pluss 5 minutter til diskusjon.
 • Muntlige innlegg kan holdes i sin opprinnelige form, men tilføy gjerne litt generell bakgrunn for å gjøre det lett forståelig for publikum.
 • Husk å sende presentasjonen senest to dager før arrangementet.
 • NB: På grunn av tidsbegrensninger vil kun de 20 første som melder seg på til muntlige innlegg få anledning til å presentere.

Priser:
En vitenskapelig komité valgt av Forskerskolen i Klinisk Medisin vil evaluere alle presentasjonene og kåre vinnerene. Prisene for PhD-studenter går fra 3.000 kr. til 10.000 kr. for beste bidrag for både poster-presentasjoner og muntlige bidrag. I tillegg får beste bidrag fra postdoktorer/forskere 10.000 kr. i premiepenger. Her er det altså bare å få meldt seg på!

Påmelding:
Fyll ut påmeldingsskjemaet her.

Hvis du har spørsmål så send oss gjerne en mail.

Frist for påmelding: Søndag 1. desember 2019

 

Ph.d.-hjørnet

Nye doktorgrader

 

Foto/ill.: Jørgen Barth

Anesa Mulabecirovic disputerte den 28. november 2019 med avhandlingen «In-vitro and in-vivo validation of ultrasound shear wave elastography for liver application».

Gratulerer med gjennomført disputas!

 

Kommende disputaser

 

Farivar Fathian
Hovedveileder: Professor Erik Johnsen
Medveiledere: Professor II Else-Marie Løberg og førsteamanuensis Rune Andreas Kroken

Prøveforelesning: Torsdag 5. desember 2019 kl. 10.15
Sted: Auditoriet, Armauer Hansens hus, Haukelandsveien 28
Oppgitt emne: «Inflammation and psychiatric disorders; current knowledge and possible clinical implications»

Disputas: Torsdag 5. desember 2019 kl. 12.15
Sted: Auditoriet, Armauer Hansens hus, Haukelandsveien 28

Avhandlingens tittel: “C-reactive protein in schizophrenia-spectrum disorders; relationship to cognitive functions and medications”

1. opponent: Ph.d. Valeria Mondelli, King’s College London, Storbritannia
2. opponent: Professor II Jan Ivar Røssberg, Universitetet i Oslo
3. medlem av komiteen: Førsteamanuensis II Anne Halmøy, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Ole Bernt Fasmer.

Åpent for alle interesserte.

 

Sigmund Ytre-Hauge
Hovedveileder: professor Ingfrid Haldorsen
Medveiledere: professor Jone Trovik og avdøde professor Helga B. Salvesen

Prøveforelesning: Onsdag 11. desember 2019 kl. 10.15
Sted: Auditoriet, Armauer Hansens hus, Haukelandsveien 28
Oppgitt emne: «Imaging in endometrial cancer: why, how, and when»

Disputas: Onsdag 11. desember 2019 kl. 12.15
Sted: Auditoriet, Armauer Hansens hus, Haukelandsveien 28

Avhandlingens tittel: “Advanced imaging biomarkers in endometrial cancer”

1. opponent: Professor Bradley Erickson, Mayo Clinic, USA
2. opponent: Dosent Annika Auranen, University of Turku, Finland
3. medlem av komiteen: Professor Stein Magnus Aukland, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor II August Magnar Bakke.

Åpent for alle interesserte.

Søk Nærings-ph.d. nå

Er det aktuelt å utføre et doktorgradsprosjekt i din virksomhet, bør du søke midler nå. Alle kvalifiserte søkere som sender inn søknaden i år, antas å få tildelt støtte.

I et Nærings-ph.d.-prosjekt går en bedrift og et universitet eller en gradsgivende høyskole sammen om et doktorgradsprosjekt. Doktorgradsprosjektet utføres av en ansatt i bedriften. Prosjektet skal være relevant for bedriftens virksomhet.

En Nærings-ph.d. gir bedriften verdifull kompetanse og skaper konkrete forsknings- og utviklingsresultater som styrker kjernevirksomheten, produkter og tjenester i bedriften. Samtidig får den ansatte en forskerutdanning med spesialkompetanse i bedriftens faktiske behov og utfordringer.

− Nærings-ph.d. er en flott mulighet for bedrifter av ulike størrelser og fagområder til å styrke sin forskningskompetanse. Siden 2008 har ordningen fremmet over 440 samarbeid mellom næringsliv og akademia. Gjennom denne ordningen bygger Forskningsrådet bro mellom næringsliv og akademia, og gir kompetanse begge har behov for, sier administrerende direktør i Forskningsrådet, John-Arne Røttingen.

Samspill mellom næringsliv og akademia

Nærings-ph.d. skal bidra til å øke forskningskompetansen i norsk næringsliv, men også skape et tettere samspill mellom næringsliv og forskningsmiljøene. Samarbeidet med et universitet eller en høyskole er viktig for å styrke kunnskapsoverføringen fra forskningsinstitusjoner til samfunnet rundt.

Færre søkere enn forventet

Nærings-ph.d. er en ordning for små og store bedrifter innenfor alle fagområder. Til forskjell fra de fleste andre av Forskningsrådets virkemidler finansieres ikke Nærings-ph.d.-er på grunnlag av konkurranse mellom søknader. I denne ordningen blir i stedet alle søknader som oppfyller kravene innvilget inntil årets budsjett er brukt opp.

I år har det så langt vært færre søkere til Nærings-ph.d. enn forventet. Derfor vil alle som søker før året er omme og oppfyller kravene, mest sannsynlig få innvilget søknaden.

Utlysningen holdes åpen inntil alle prosjektmidler er fordelt.

Les mer og søk på Forskningsrådet sine sider.

Ph.d.-hjørnet

Kommende disputaser

 

Anesa Mulabecirovic
Hovedveileder: Postdoktor Roald Flesland Havre
Medveileder: Professor Odd Helge Gilja
Medveileder: Postdoktor Mette Vesterhus

Prøveforelesning: Torsdag 28. november 2019 kl. 10.30
Sted:  Auditorium 1, BB-bygget, Jonas Lies vei 91
Oppgitt emne: «Challenges and opportunities in the therapeutic and diagnostic use of ultrasound in gastroenterology»

Disputas:  Torsdag 28. november 2019 kl. 12.30
Sted:  Auditorium 1, BB-bygget, Jonas Lies vei 91

Avhandlingens tittel: “In-vitro and in-vivo validation of ultrasound shear wave elastography for liver application”

1. opponent: Professor Giovanna Ferraioli, University of Pavia, Italia
2. opponent: Ph.d. Rune Hansen, SINTEF, Trondheim
3. medlem av komiteen: Førsteamanuensis Cathrine Ebbing, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Frank Pfeffer
Åpent for alle interesserte

 

Sven Löffeler
Hovedveileder: Dr. med Erik Skaaheim Haug
Medveileder: Professor Christian Beisland

Prøveforelesning: Fredag 29. november 2019 kl. 10.15
Sted:  Auditorium, Armauer Hansens hus, haukelandsveien 28
Oppgitt emne: «What causes human aging? Can it be delayed or reversed?»

Disputas: Fredag 29. november 2019 kl. 12.15
Sted:  Auditorium, Armauer Hansens hus, haukelandsveien 28

Avhandlingens tittel: “Late-stage prostate cancer and prostate cancer mortality – a population based study”

1. opponent: Professor II Olof Akre, Karolinska institutet, Sverige
2. opponent: Førsteamanuensis Helena Bertilsson, NTNU, Trondheim
3. medlem av komiteen: Professor emeritus August Bakke, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av førsteamanuensis Karin Margrethe Hjelle
Åpent for alle interesserte

 

Torbjørn Berge Kristensen
Hovedveileder: Førsteamanuensis II Jan-Erik Gjertsen
Medveileder: Professor Lars Birger Engesæter
Medveileder: Ph.d. Eva Dybvik

Prøveforelesning: Fredag 29. november 2019 kl. 09.15
Sted: Stort auditorium, Sentralblokka HUS, Jonas Lies vei 65
Oppgitt emne: «Treatment of hip fractures in the fragile elderly population: How can medical and surgical complications be avoided or minimised?»

Disputas: Fredag 29. november 2019 kl. 11.15
Sted: Stort auditorium, Sentralblokka HUS, Jonas Lies vei 65

Avhandlingens tittel: “Hemiarthroplasty for Femoral Neck Fracture. Results of surgical approach, fixation method, and stem design reported to the Norwegian Hip Fracture Register”

1. opponent: Professor Anders Troelsen, Københavns Universitet, Danmark
2. opponent: Førsteamanuensis Tina Strømdal Wik, NTNU, Trondheim
3. medlem av komiteen: Førsteamanuensis Kari Indrekvam, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor emeritus Leiv Hove
Åpent for alle interesserte


Midtveisevaluering 20. november 2019, rom 7.1, Labbygget, Bergen


Sander Johan Aarli
 – ph.d.-prosjekt: The Norwegian Microemboli in Acute Stroke Study (NOR-MASS)

Fiona Dick – ph.d.-prosjekt: Differential transcript usage in aging and neurodegeneraiton

Janani Sundaresan – ph.d.-prosjekt: Role of Histone acetylation in Parkinson’s Disease

Khanh Do-Cong Pham – ph.d.-prosjekt: The role of endoscopy for diagnosis and treatment of esophageal motility disorders


Midtveisevaluering 27. november 2019, r
om 7.1, Labbygget, Bergen


Ida Ajvazi Herdlevær
– ph.d.-prosjekt: Paraneoplastic cerebellar degeneration: mechanistic insight on CDR protein function to develop neuroprotective treatments

Anny Gravdal
– ph.d.-prosjekt: Role of Carboxyl ester lipase (CEL) in pancreatic disease: Functional characterization of pathogenic CEL variants and a new mouse model for chronic pancreatitis

Kristin Harris – ph.d.-prosjekt: Development and Implementation of Surgical Safety Checklists for Patients to Use Before Admission and Before Discharge (PASC) – a Stepped Wedge Cluster RCT

Elisabeth Berge Budal – ph.d.-prosjekt: Morfologiske og inflammatoriske forandringer i morkaken som årsak til svangerskapskomplikasjoner


Nettverkslunsj forskerskolen i klinisk medisin/Network luncheon The Postgraduate School of Medical Research

 

Forskerskolen i klinisk medisin ved UiB forbereder en ny nettverkslunsj for alle stipendiater og forskere tilknyttet K1 og K2.
Nå er det tid for å registrere seg som foredragsholder hvis du ønsker å presentere resultater fra dine prosjekter, delta i diskusjoner med andre stipendiater, og praktisere dine presentasjonsferdigheter. Kryss av i registreringsskjemaet dersom du ønsker å presentere.
Den kommende nettverkslunsjen finner sted tirsdag 26. november i Laboratoriebygget 9. et. (rom 9.1/9.2) fra kl. 11.30–13.00

Registrer din deltagelse her.

Vi trenger personer til å holde presentasjon på disse lunsjene. Vi setter stor pris på ditt bidrag.  Presentasjon blir belønnet med eksklusiv kaffekopp fra forskerskolen, samt 2 stk kinobilletter.
Ta en pause fra din daglige rutine og nyt en gratis lunsj, sosialiser deg med likesinnete, hør foredrag med andre doktorgradsstudenter, og på toppen av alt det, oppnå et studiepoeng!
Hvis du ønsker å oppnå et studiepoeng ved å registrere deg til emnet ”Seminar i klinisk og translasjonsmedisin” (FSKLI901), kan du sende en e-post til Irene Lavik Hjelmaas.
Og du er velkommen til å kontakte oss med spørsmål du måtte ha om emnet og nettverkslunsjen!

Irene and Yasaman

Dear all,

The Postgradute School of Clinical Medicine is preparing a new Network Luncheon for all PhD fellows and researchers at K1 and K2 departments.
Now is the time to sign up as a presenter, if you would like to present your latest results, engage in discussion with other PhD students and practice your presentation skills.
The upcoming Network Luncheon will take place Tuesday 26th of November, in the Laboratory building , room 9.1/9.2 (9th floor), from 11.30–13.00

Register your participation

We need people to present at these lunches. Please register!  The ones that present will be awarded with an exclusive “Research School” coffee mug, and 2 tickets to Bergen Kino.
Take a break from your daily lab-routine and enjoy a free lunch, socialize and hear talks from fellow PhD students, and on top of all that, earn one ECTS point!
If you would like to earn one ECTS by signing up for “Seminar in clinical and translational medicine” (FSKLI901), please contact Irene Lavik Hjelmaas.

Feel free to contact us with any questions you may have!

Looking forward,
Irene and Yasaman

Ph.d.-hjørnet

Midtveisevaluering 1. november 2019, Stavanger

Alok Bhan – ph.d.-prosjekt: Nevrofilamenter i MS

Midtveisevaluering 6. november 2019, Bergen

Anne Gro Heyn Faleide – ph.d.-prosjekt: “It`s all in my head now” Why do patients not reach their goals after Anterior Cruciate Ligament injuries?

Line Lindanger
– ph.d.-prosjekt: Langtidsoppfølging (20-30 år) etter rekonstruksjon av fremre korsbånd med patellarsenegraft. Betydning av operasjonsmetoder, tilleggsskader, rehabiliteringsregimer og gjenopptagelse av idrett for senere knefunksjon, aktivitetsnivå og sekundær artroseutvikling.

Ileana Cristea
– ph.d.-prosjekt: Molecular mechanisms behind hereditary corneal opacification

Midtveisevaluering 13. november 2019, Bergen

Astrid Børretzen – ph.d.-prosjekt: Epithelial-mesenchymal transition, angiogenesis and molecular markers in aggressive prostate cancer

Bjørn Steinar Lillås
– ph.d.-prosjekt: Does renal function at age 40-50 associate with birth weight?

Anna Gjerde
– ph.d.-prosjekt: Intrauterine growth restriction and risk of CKD: A Norwegian Nationwide Study

Tsegazeab Laeke Teklemariam
– ph.d.-prosjekt: Neurotrauma care in Ethiopia: Building for the future

Registration open for CCBIO903 Cancer research: Ethical, economic and social aspects

Increasing integration and convergence between biomedical, ethical and social aspects have become an intrinsic part of cancer research. Cancer researchers and clinicians face important questions and dilemmas every day:
• How can we deal with the uncertainties in the lab, while maintaining the quality of our science?
• How can medical science contribute to debates on what is good for society?
• How can economic models help guide health care resource allocation?

This 9-days intensive course (5 ECTS) gives candidates the opportunity to discuss these questions in an open and participatory way, and gain knowledge on how to implement this in their research and their grant proposals. All PhD candidates within cancer research (in Norway and abroad) are welcome to apply. Other students and researchers are also welcome.

When: 9-13 December 2019 and 6-9 January 2020
Where: Haukeland campus, Bergen
Program: program can be found in this poster
Registration: is now open, please use this link: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=7300429
Deadline: First deadline 4 November 2019 – Registration for vacant places until 5 December 2019
More information: https://www.uib.no/en/ccbio/124549/ccbio903-course-dec-2019jan-2020

Veilederseminarer i Bergen og Stavanger

Veilederfrokost for ph.d.-veiledere – publisering

Velkommen til seminar om publisering i en moderne doktorgrad 25. oktober 2019

Frokostseminaret har som vanlig to høyaktuelle innlegg, denne gangen om publisering.

Vi har invitert universitetsbiblioteket til å innlede om publisering, blant annet vil de komme inn på godkjente publiseringskanaler, nivå 1 og nivå 2 og hvordan man kan etterkomme kravene om åpen publisering. Deretter vil prodekan Roland Jonsson drøfte dilemmaer omkring røvertidsskrifter, plan S og hvordan man kan skaffe seg oversikt over hvilke tidsskrifter man bør velge i et publikasjonslandskap i stadig endring.

Vel møtt til ny innsikt og gode diskusjoner!


Veilederseminar i Stavanger for ph.d.-veiledere ved Det medisinske fakultet

18. november blir det veilederseminar i Stavanger for ph.d.-veiledere ved Det medisinske fakultet, UiB.

Det medisinske fakultet har i mange år tilbudt veilederseminar med faglig påfyll og inspirasjon for våre ph.d.-veiledere. I 2018 hadde vi for første gang et halvdagsseminar i Stavanger, og vi gjentar suksessen i 2019. Det faglige programmet starter kl. 12.00, men det vil bli servert kaffe/te og noe å bite i fra kl. 11.30.

Fra programmet:
Nytt ph.d.-program ved UiB, endringer og praktiske konsekvenser
God praksis: Oppfølging av midtveisevaluering
RETTE: Hva er det?
Publisering av artikler i ph.d.-prosjekter, røvertidsskrifter og Plan S


Dagsseminar – Forskningsveiledning for ph.d.-veiledere

Det medisinske fakultet inviterer alle som veileder våre ph.d.-kandidater til dagsseminar om forskningsveiledning

Onsdag 27. november 2019, kl. 08.30-15.45, Grand Hotell Terminus

Bindende påmelding her
Begrenset antall plasser. Seminaret er gratis, men påmelding er bindende. Eventuelle avbud må meldes umiddelbart slik at det kan gis tilbud til personer på venteliste. Påmeldte som ikke melder seg av innen fristen eller som ikke møter opp, vil bli fakturert for hotellets dagspakke.

Målgruppe: Alle hoved- og medveiledere for ph.d.-kandidater ved Det medisinske fakultet. Postdoktorer og eksterne veiledere er også velkomne. Se program her.

Seminaret er ment å gi faglig påfyll om viktige temaer innenfor veiledning, samt legge til rette for kompetanseutvikling og erfaringsutveksling for veiledere. Seminaret holdes på norsk.
Årets seminar vil ta for seg følgende temaer: Et gjennomførbart ph.d.-prosjekt, Psykisk helse blant ph.d.-kandidater, Midtveisevaluering, Forskningsetikk og Pedagogikk i forskningsveiledning