Ph.d.-hjørnet

Kommende disputaser


Sondre Serigstad

Hovedveileder: professor Harleen Grewal

Medveiledere: professor Rune Bjørneklett og forsker Siri Tandberg Knoop

Prøveforelesning: Torsdag 26. oktober 2023 kl. 10.15
Sted: Auditorium, Armauer Hansens Hus, Haukelandsveien 28

Oppgitt emne: «Diagnostikk og behandling av samfunnservervede infeksjoner hos immunsupprimerte pasienter innlagt i sykehus»

Disputas: Torsdag 26. oktober 2023 kl. 12.15
Sted: Auditorium, Armauer Hansens Hus, Haukelandsveien 28

Avhandlingens tittel: «Syndromic molecular testing in adults hospitalized for suspected community-acquired pneumonia»

1. opponent: professor Christian Backer Mogensen, Syddansk Universitetshospital, Danmark
2. opponent: førsteamanuensis Malene Plejdrup Hansen, Aalborg Universitet, Danmark
3. medlem av komiteen: førsteamanuensis Marianne Aanerud, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Karl-Henning Kalland

Åpent for alle interesserte

 


Foto/ill.: Marit O. Øvregård

Har du spørsmål om ph.d.-utdanningen ved K1?

Da kan du ta kontakt med ph.d.-koordinator Kjetil Utvik Harkestad som har kontorplass i 7. etasje på Lab-bygget.

 

Do you have questions regarding the PhD education at K1?

Please contact the PhD coordinator at the department, Kjetil Utvik Harkestad.

Nye felles stipendiat- og postdoktorstillinger

K1 minner om fakultetet sin fellesutlysning i høst med søknadsfrist 8. oktober 2023.

Det er lyst ut sju åpne stipendiatstillinger, en stipendiatstilling øremerket odontologi og fire stipendiatstillinger som er øremerket kandidater fra forskerlinjen, og to postdoktorstillinger.

Du kan se nærmere på utlysningene her:

Stipendiat (12 stillingar) ved Det medisinske fakultet (249909) | Universitetet i Bergen (jobbnorge.no)

Postdoktor (2 stillingar) ved Det medisinske fakultet (249910) | Universitetet i Bergen (jobbnorge.no)


 

Ph.d.-hjørnet

Nye doktorgrader

 

Portrettfoto av kandidaten

Foto/ill: Marius Immerstein

Kirsten Marie Larsen Grønhaug disputerte den 15. september 2023 med avhandlingen «Intramedullary nails in the treatment of trochanteric and subtrochanteric fractures».

Vi gratulerer med gjennomført disputas!

 

 

 

 

 

Portrettfoto av kandidaten Patrick Jones

Foto/ill.: Privat

Charles Patrick W. Jones disputerte den 22. september 2023 med avhandlingen «Ureteroscopy in Special Populations».

Vi gratulerer med gjennomført disputas!

 

 

 

 

 

Kommende disputaser


Ida Viken Stalund

Hovedveileder: førsteamanuensis Sabine Leh

Medveileder: professor Hans-Peter Marti

Prøveforelesning: Fredag 13. oktober 2023 kl. 10.15
Sted: Auditorium, Armauer Hansens Hus, Haukelandsveien 28

Oppgitt emne: «Rusmiddelbruk og nyresykdom, patologi i nyrebiopsi og klinikk. Kan det forebygges?»

Disputas: Fredag 13. oktober 2023 kl. 12.15
Sted: Auditorium, Armauer Hansens Hus, Haukelandsveien 28

Avhandlingens tittel: «Polyvinylpyrrolidone deposition disease. The role of pathology in understanding disease and death in persons with opioid addiction and intravenous drug
use»

1. opponent: professor Martin Johansson, Göteborgs universitet, Sverige
2. opponent: ph.d. Helga Gudmundsdottir, Oslo universitetssykehus
3. medlem av komiteen: professor Daniela Elena Costea, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av førsteamanuensis Elisabeth Wik

Åpent for alle interesserte

 


Foto/ill.: Marit O. Øvregård

Har du spørsmål om ph.d.-utdanningen ved K1?

Da kan du ta kontakt med ph.d.-koordinator Kjetil Utvik Harkestad som har kontorplass i 7. etasje på Lab-bygget.

 

Do you have questions regarding the PhD education at K1?

Please contact the PhD coordinator at the department, Kjetil Utvik Harkestad.

Ph.d.-hjørnet

Nye doktorgrader

 

Foto/ill.: Tihitina Legesse

Tsegazeab Laeke Teklemariam disputerte den 25. august 2023 med avhandlingen «Neurotrauma care in Ethiopia: Building for the future».

Vi gratulerer med gjennomført disputas!

 

 

 

 

Kommende disputaser


Kirsten Marie Grønhaug

Hovedveileder: professor Jan-Erik Gjertsen

Medveileder: ph.d. Bengt Östman

Prøveforelesning: Fredag 15. september 2023 kl. 10.15
Sted: Auditorium, Armauer Hansens Hus, Haukelandsveien 28

Oppgitt emne: «The use of arthroplasties in hip fracture patients»

Disputas: Fredag 15. september 2023 kl. 12.15
Sted: Auditorium, Armauer Hansens Hus, Haukelandsveien 28

Avhandlingens tittel: «Intramedullary nailing in the treatment of trochanteric and subtrochanteric fractures»

1. opponent: professor John Keating, University of Edinburgh, Storbritannia
2. opponent: ph.d. Liza van Steenbergen, Dutch Arthroplasty Register, Nederland
3. medlem av komiteen: førsteamanuensis Nils Vetti, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor emeritus Anders Mølster

Åpent for alle interesserte

 

Patrick Jones

Hovedveileder: førsteamanuensis Øyvind Ulvik

Medveiledere: professor Christian Beisland og professor Bhaskar Somani

Prøveforelesning: Fredag 22. september 2023 kl. 10.15
Sted: Auditorium, Glasblokkene

Oppgitt emne: «Personalized endoscopic surgical treatment options for benign prostatic obstruction»

Disputas: Fredag 22. september 2023 kl. 12.15
Sted: Auditorium, Glasblokkene

Avhandlingens tittel: «Ureteroscopy in Special Populations: An Assessment of the Challenges and Clinical Outcomes»

1. opponent: førsteamanuensis Jóhann Páll Ingimarsson, Landspítali, Island
2. opponent: ph.d. Henriette Veiby Holm, Oslo universitetssykehus
3. medlem av komiteen: førsteamanuensis Jon-Helge Angelsen, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor emeritus August Bakke

Åpent for alle interesserte

 


Foto/ill.: Marit O. Øvregård

Har du spørsmål om ph.d.-utdanningen ved K1?

Da kan du ta kontakt med ph.d.-koordinator Kjetil Utvik Harkestad som har kontorplass i 7. etasje på Lab-bygget.

 

Do you have questions regarding the PhD education at K1?

Please contact the PhD coordinator at the department, Kjetil Utvik Harkestad.

Kurstilbud i regi av Enhet for læring – høsten 2023

Enhet for læring har kurstilbud til ansatte ved MED. Kursene kan alle inngå i kravet om utdanningsfaglig kompetanse for vitenskapelig ansatte. Kravet er 200 timer ≈ 8 studiepoeng, for detaljer se: Pedagogisk kompetanse for vitenskapelig ansatte – FAQ | Enhet for læring | UiB.

Følgende kurs tilbys høsten 2023:
  • PHDPED900: Introduction to Teaching and Learning in Higher Education Health Sciences for PhD candidates and Post doctors (5 stp)
  • PHDMED901: Journal Club – medisinsk og helsefaglig pedagogisk forskning (2-3 stp)
  • MEDPVEIL602: Praksisveiledning (3 stp)
  • MEDTBL601: Innføring og praktisk gjennomføring av Teambasert Læring (2 stp)

Det er ledige plasser på alle kursene.

All info og lenker til påmelding er samlet på enhet for læring sine nettsider: Aktiviteter ved Enhet for læring høsten 2023 | Enhet for læring | UiB

Two CCBIO courses this fall

Dear all

Note that CCBIO has the following two courses this fall term, and they have registration deadline September 1 in Studentweb for those who need the study points.

CCBIO903, Cancer research: Ethical, economic and social aspects
The knowledge provided from this unique course is not only important on a personal level as a researcher, but also in funding proposals to be able to clarify any ethical issues related to the implementation of projects and be better equipped to provide an explanation of how such issues will be dealt with.

Dates
: Course week 1: October 2-6, 2023, and course week 2: December 4-7, 2023.
Program: will be available at a later point.
Place: Personal attendance, campus Haukeland University Hospital, Bergen.
Responsible: Roger Strand and Anne Blanchard are academic responsible for the course. Jiyeon Kang will bring in the perspectives from health economics. Administrative coordinator is Kjetil Utvik Harkestad.
ECTS: 5 ECTS.
Capacity: 20 participants.
More info: See more information about the course here.
Registration: Deadline is September 1, 2023. Registration for any vacant places after that will be considered. If you are already enrolled at the University of Bergen (UiB), you register through Studentweb. If you are not enrolled at the UiB, you can apply for guest student status by filling in this form.

 

CCBIO906, Cancer genomics
This course will provide a broad understanding of aspects related to the cancer genome. Methods for analyzing DNA and RNA will be covered, including next generation sequencing (NGS) technologies. Focus will be on mutations, copy-number alterations, chromatin structures and RNA transcriptome and expression patterns. Further, ethical, legal aspects, and hereditary predispositions in relation to investigations of the cancer genome will be taught.

Dates: October 23-26, 2023
Program: will be available at a later point.
Place: Personal attendance, campus Haukeland University Hospital, Bergen.
Responsible: Erling A. Høivik is academic responsible for the course. A range of scientists in the field will be teaching. Administrative coordinator is Kjetil Utvik Harkestad.
ECTS: 3 ECTS, but also open for non-ECTS participation.
More info: See more information about the course here.
Registration: Deadline is September 1, 2023 if you need the study points, then register through Studentweb. If you don’t need the 3 ECTS (studiepoeng) and just want to join the lectures for professional update, you register through this link, with deadline October 9, 2023.

 

Welcome!

Kind regards
Eli Synnøve Vidhammer

Ph.d.-hjørnet

Nye doktorgrader

 

Portrettfoto av Christopher Kalhagen Bjerkvig

Foto: Privat

 

 

Christopher Kalhagen Bjerkvig disputerte den 14. juni 2023 med avhandlingen «Whole blood in prehospital damage control resuscitation».

Vi gratulerer med gjennomført disputas!

 

 

 

 


 

Portrettfoto av Kjetil Utvik Harkestad

Foto: Marit O. Øvregård

 

Har du spørsmål om ph.d.-utdanningen ved K1?

Da kan du ta kontakt med ph.d.-koordinator Kjetil Utvik Harkestad som har kontorplass i 7. eatsje på Lab-bygget.

Do you have questions regarding the PhD education at K1?

Please contact the PhD coordinator at the department, Kjetil Utvik Harkestad.

Ph.d.-hjørnet

Kommende disputaser


Christopher Kalhagen Bjerkvig

Hovedveileder: førsteamanuensis Torunn Oveland Apelseth

Medveiledere: professor Anne Berit Guttormsen, professor emeritus Tor Hervig og professor Andrew Cap

Prøveforelesning: Onsdag 14. juni 2023 kl. 10.15
Sted: Auditorium, Armauer Hansens Hus, Haukelandsveien 28

Oppgitt emne: «Fra vitenskap til klinikk – teoretiske, praktiske og etiske overveielser knyttet til implementering av ny kunnskap»

Disputas: Onsdag 14. juni 2023 kl. 12.15
Sted: Auditorium, Armauer Hansens Hus, Haukelandsveien 28

Avhandlingens tittel: «Whole blood in prehospital damage control resuscitation – Safety, feasibility, and logistics»

1. opponent: ph.d. Oddvar Uleberg, St. Olavs hospital
2. opponent: førsteamanuensis II Kristin Tønsager, Universitetet i Stavanger
3. medlem av komiteen: professor Elling Ulvestad, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor emerita Birgitta Åsjö

Åpent for alle interesserte

 

Midtveisevalueringer

 

Midtveisevaluering 21. juni 2023, Bergen

Njål Gjærde Lura – ph.d.-prosjekt: Precision imaging for individualized treatment in uterine cervical cancer

 


Foto/ill.: Marit O. Øvregård

Har du spørsmål om ph.d.-utdanningen ved K1?

Da kan du ta kontakt med ph.d.-koordinator Kjetil Utvik Harkestad som har kontorplass i 7. eatsje på Lab-bygget.

 

Do you have questions regarding the PhD education at K1?

Please contact the PhD coordinator at the department, Kjetil Utvik Harkestad.

Ph.d.-hjørnet

Midtveisevalueringer

 

Midtveisevaluering 31. mai 2023, Bergen

Titas Gladkauskas – ph.d.-prosjekt: Disease-causing mechanisms and precision treatment of patients with mutations in PDGFRB

Linda Xu – ph.d.-prosjekt: Molecular mechanisms for disease causing mutations in DDR2 and development of targeted treatment for affected patients

Midtveisevaluering 31. mai 2023, Oslo

Vinjar Brenna Hansen – ph.d.-prosjekt: Intraks – Indication and treatment of adult kyphoscoliosis

 


Portrettfoto av Kjetil Utvik Harkestad

Foto/ill.: Marit O. Øvregård

Har du spørsmål om ph.d.-utdanningen ved K1?

Da kan du ta kontakt med ph.d.-koordinator Kjetil Utvik Harkestad som har kontorplass i 7. eatsje på Lab-bygget.

 

 

Do you have questions regarding the PhD education at K1?

Please contact the PhD coordinator at the department, Kjetil Utvik Harkestad.