Ph.d.-hjørnet

Nye doktorgrader

 

Foto/ill.: Hans Eric Fasmer

Kristine Eldevik Fasmer disputerte den 20. januar 2023 med avhandlingen «MRI and 2-[18F]FDG PET/CT for staging, prognostication, and tailoring treatment in endometrial cancer».

Vi gratulerer med gjennomført disputas!

 

 

 

Kommende disputaser


Ingrid Anne Lie

Hovedveileder: professor Lars Bø

Medveiledere: professor Kjell-Morten Myhr og professor Øivind Torkildsen

Prøveforelesning: Fredag 10. februar 2023 kl. 10.15
Sted: Auditoriet, Armauer Hansens hus, Haukelandsveien 28

For å følge disputasen digitalt, se lenke i pressemeldingen

Oppgitt emne: «Contemporary outcome measures in MS Clinical Trials»

Disputas: Fredag 10. februar 2023 kl. 12.15
Sted: Auditoriet, Armauer Hansens hus, Haukelandsveien 28

For å følge disputasen digitalt, se lenke i pressemeldingen

Avhandlingens tittel: «Biomarkers and risk factors of neurodegeneration in multiple sclerosis»

1. opponent: ph.d. Emma Tallantyre, Cardiff University, Storbritannia
2. opponent: professor Anders Svenningsson, Karolinska institutet, Sverige
3. medlem av komiteen: professor Ingfrid Haldorsen, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Halvor Næss

Åpent for alle interesserte

 


Foto/ill.: Marit O. Øvregård

Har du spørsmål om ph.d.-utdanningen ved K1?

Da kan du ta kontakt med ph.d.-koordinator Kjetil Utvik Harkestad som har kontorplass i 7. eatsje på Lab-bygget.

 

Do you have questions regarding the PhD education at K1?

Please contact the PhD coordinator at the department, Kjetil Utvik Harkestad.

Young Researchers grant – Utrecht Network

Hvert år lyser Utrecht Nettverket ut Young Researchers grant, et stipend på 1000 € som er tiltenkt studenter på forskningsopphold som ikke kvalifiserer for Erasmus-stipend. Dette er et enkelt søknadsskjema og en god mulighet for våre PhD- og MA-studenter som vil reise til ett av Utrecht Nettverk-partnerene!

Nettverket deler ut 20 stipend på 1000 € til MA eller PhD studenter som ønsker et forsknings-opphold på et av UN partneruniversitetene i minimum 4 uker i perioden 1. mai 2023 og 31. mars 2024. Dette er et stipend for studenter som ikke kan få Erasmus+ stipend. Fullstendig informasjon finnes her: Young Researchers Grants – Utrecht Network (utrecht-network.org)

MA/PhD-studentene fyller ut søknadsskjema og sender til kristin.skogedal@uib.no innen 6. februar 2022. Vi kan rangere inntil 3 studenter fra UiB før vi sender det videre til UNs komité.

Ph.d.-hjørnet

Nye doktorgrader

 

Foto/ill.: Jørgen Barth, UiB

Anne Gro Heyn Faleide disputerte den 16. desember 2022 med avhandlingen ««It’s all in my head now» Readiness for return to sport after anterior cruciate ligament reconstruction».

Vi gratulerer med gjennomført disputas!

 

 

 

Kommende disputaser


Kristine Eldevik Fasmer

Hovedveileder: professor Ingfrid Haldorsen

Medveileder: professor Camilla Krakstad

Prøveforelesning: Fredag 20. januar 2022 kl. 10.15
Sted: Auditorium, Glasblokkene, Haukelandsbakken 15

Oppgitt emne: «Current status of radiomics in diagnostic imaging of cancer»

Disputas: Fredag 20. januar 2022 kl. 12.15
Sted: Auditorium, Glasblokkene, Haukelandsbakken 15

Avhandlingens tittel: «MRI and 2-[18F]FDG PET/CT for staging, prognostication, and tailoring treatment in endometrial cancer»

1. opponent: professor Dharani Hapangama, University of Liverpool, Storbritannia
2. opponent: professor Live Eikenes, NTNU
3. medlem av komiteen: førsteamanuensis Leif Oltedal, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Bjørg-Tilde Fevang

Åpent for alle interesserte

 


Foto/ill.: Marit O. Øvregård

Har du spørsmål om ph.d.-utdanningen ved K1?

Da kan du ta kontakt med ph.d.-koordinator Kjetil Utvik Harkestad som har kontorplass i 7. eatsje på Lab-bygget.

 

Do you have questions regarding the PhD education at K1?

Please contact the PhD coordinator at the department, Kjetil Utvik Harkestad.

Ph.d.-hjørnet

Nye doktorgrader

 

Foto/ill.: Svein Gabrielsen Lunde, SUS

Birger Lindtjørn disputerte den 8. desember 2022 med avhandlingen «Macular hole – surgical treatment, epidemiology, and risk of bilateral disease».

Vi gratulerer med gjennomført disputas!

 

Foto/ill.: Svein Gabrielsen Lunde, SUS

Alok Bhan disputerte den 9. desember 2022 med avhandlingen «Neurofilament Light-Chain as a biomarker in multiple sclerosis: A ten year follow-up study».

Vi gratulerer med gjennomført disputas!

 

 

Foto/ill.: Silje Katrine Robinson

Beenish Nawaz disputerte den 9. desember 2022 med avhandlingen «Arterial ischaemic stroke from 2010-2015: Incidence, risk factors, atherosclerosis and 5-year outcome».

Vi gratulerer med gjennomført disputas!

 

 

Foto/ill.: Jørgen Barth, UiB

Cecilie Askeland disputerte den 9. desember 2022 med avhandlingen «Biomarkers of aggressive breast cancer with emphasis on tumor-stroma crosstalk».

Vi gratulerer med gjennomført disputas!

 

 

 

 


Foto/ill.: Marit O. Øvregård

Har du spørsmål om ph.d.-utdanningen ved K1?

Da kan du ta kontakt med ph.d.-koordinator Kjetil Utvik Harkestad som har kontorplass i 7. eatsje på Lab-bygget.

 

Do you have questions regarding the PhD education at K1?

Please contact the PhD coordinator at the department, Kjetil Utvik Harkestad.

Ph.d.-hjørnet

Nye doktorgrader

 

Jan Erik Berge disputerte den 18. november 2022 med avhandlingen «Vestibular symptoms and relations with postural balance, inner ear function, and long term survival».

Vi gratulerer med gjennomført disputas!

 

Sverre Morten Zahl disputerte den 25. november 2022 med avhandlingen «Infantile external hydrocephalus – Infantile external hydrocephalus – Epidemiological, radiological, clinical, cognitive, and social aspects».

Vi gratulerer med gjennomført disputas!

 

 

Kommende disputaser


Birger Lindtjørn

Hovedveileder: ph.d. Vegard Asgeir Forsaa

Medveileder: professor Jørgen Krohn

Prøveforelesning: Torsdag 8. desember 2022 kl. 09.15
Sted: Stor Aula, Stavanger Universitetssjukehus, Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8

Oppgitt emne: «The morphology and function of the retina – new possibilities with novel diagnostic tools»

Disputas: Torsdag 8. desember 2022 kl. 11.00
Sted: Stor Aula, Stavanger Universitetssjukehus, Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8

Avhandlingens tittel: «Macular hole-surgical treatment, epidemiology and risk of bilateral disease»

1. opponent: professor Fredrik Ghosh, Lunds universitet, Sverige
2. opponent: førsteamanuensis Tora Sund Morken, NTNU
3. medlem av komiteen: professor Elisabeth Farbu, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor emeritus Jon Arne Søreide

Åpent for alle interesserte

 

Alok Bhan

Hovedveileder: professor Elisabeth Farbu

Medveiledere: professor Guido Alves og professor Kjell-Morten Myhr

Prøveforelesning: Fredag 9. desember 2022 kl. 09.15
Sted: Stor Aula, Stavanger Universitetssjukehus, Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8

Oppgitt emne: «Kan effektiv MS behandling være uheldig i en pandemi? Hvordan sikre at det å bremse sykdommen ikke baner vei for annen livstruende sykdom eller langtidsskader, eksemplifisert ved corona?»

Disputas: Fredag 9. desember 2022 kl. 11.00
Sted: Stor Aula, Stavanger Universitetssjukehus, Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8

Avhandlingens tittel: «Neurofilament Light-Chain as a Biomarker in Multiple Sclerosis: A Ten-Year Follow-up Study»

1. opponent: professor Jana Midelfart-Hoff, VID vitenskapelige høyskole
2. opponent: førsteamanuensis Cato Brede, Universitetet i Stavanger
3. medlem av komiteen: førsteamanuensis Melissa Weibell, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor emeritus Stein Tore Nilsen

Åpent for alle interesserte

 

Cecilie Askeland

Hovedveileder: professor Lars A. Akslen

Medveiledere: førsteamanuensis Elisabeth Wik og professor Ingunn Stefansson

Prøveforelesning: Fredag 9. desember 2022 kl. 10.15
Sted: Auditorium 4, BB-Bygget, Jonas Lies vei 91

Oppgitt emne: «Targeting the PI3K pathway in cancer»

Disputas: Fredag 9. desember 2022 kl. 12.15
Sted: Auditorium 4, BB-Bygget, Jonas Lies vei 91

Avhandlingens tittel: «Biomarkers of aggressive breast cancer with emphasis on tumor-stroma crosstalk»

1. opponent: professor Karin Jirström, Lunds universitet, Sverige
2. opponent: professor Ben Davidson, Universitetet i Oslo
3. medlem av komiteen: professor Helge Wiig, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av førsteamanuensis Lars Helgeland

Åpent for alle interesserte

 

Beenish Nawaz

Hovedveileder: professor Ulrike Waje-Andreassen

Medveiledere: ph.d. Annette Fromm og professor Halvor Næss

Prøveforelesning: Fredag 9. desember 2022 kl. 10.15
Sted: Olavsalen, Gamle hovedbygg, Jonas Lies vei 71

Oppgitt emne: «The Clinical approach to acute ischemic stroke in Young Adults»

Disputas: Fredag 9. desember 2022 kl. 12.15
Sted: Olavsalen, Gamle hovedbygg, Jonas Lies vei 71

Avhandlingens tittel: «Arterial ischaemic stroke from 2010-2015: Incidence, risk factors, atherosclerosis and 5-year outcome. The Norwegian Stroke in the Young Study, a three-generation research program»

1. opponent: professor Manfred Kaps, Lunds universitet, Sverige
2. opponent: ph.d. Karolina Ryeng Skagen, Oslo universitetssykehus Rikshospitalet
3. medlem av komiteen: professor Øivind Torkildsen, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor emeritus Nils Erik Gilhus

Åpent for alle interesserte

 

Anne Gro Heyn Faleide

Hovedveileder: førsteamanuensis Eivind Inderhaug

Medveiledere: professor Liv Heide Magnussen, overlege Torbjørn Strand og førsteamanuensis Bård Bogen

Prøveforelesning: Fredag 16. desember 2022 kl. 10.15
Sted: Auditorium SMU, Haraldsplass, Ulriksdal 8

Oppgitt emne: «Diagnosis and management of patellofemoral pain. Evidence and clinical practice»

Disputas: Fredag 16. desember 2022 kl. 12.15
Sted: Auditorium SMU, Haraldsplass, Ulriksdal 8

Avhandlingens tittel: «“It’s all in my head now” – Readiness for return to sport after anterior cruciate ligament reconstruction»

1. opponent: førsteamanuensis Per-Henrik Randsborg, Universitetet i Oslo
2. opponent: ph.d. Nicky van Melick, Anna Hospital Geldrop, Nederland
3. medlem av komiteen: førsteamanuensis Trude Gundersen, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av førsteamanuensis Kjell Matre

Åpent for alle interesserte

 


Foto/ill.: Marit O. Øvregård

Har du spørsmål om ph.d.-utdanningen ved K1?

Da kan du ta kontakt med ph.d.-koordinator Kjetil Utvik Harkestad som har kontorplass i 7. eatsje på Lab-bygget.

 

Do you have questions regarding the PhD education at K1?

Please contact the PhD coordinator at the department, Kjetil Utvik Harkestad.

Ph.d.-hjørnet

Kommende disputaser


Sverre Morten Zahl (dr.philos.-graden)

Prøveforelesning I: Fredag 25. november 2022 kl. 09.15
Sted: Auditorium, Armauer Hansens hus, Haukelandsveien 28, underetasje

Selvvalgt emne: «Cerebrospinalvæskens sirkulasjon – klassisk teori og nye oppdagelser»

Prøveforelesning II: Fredag 25. november 2022 kl. 10.15
Sted: Auditorium, Armauer Hansens hus, Haukelandsveien 28, underetasje

Oppgitt emne: «Kronisk subduralt hematom: tradisjonelle teorier og ny kunnskap»

Disputas: Fredag 25. november 2022 kl. 12.15
Sted: Auditorium, Armauer Hansens hus, Haukelandsveien 28, underetasje

Avhandlingens tittel: «Infantile external hydrocephalus. Epidemiological, radiological, clinical, cognitive, and social aspects»

1. opponent: professor Marianne Juhler, Københavns universitet, Danmark
2. opponent: professor Lars Uhlin-Hansen, UiT – Norges arktiske universitet
3. medlem av komiteen: professor Halvor Næss, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor emeritus August Bakke

Åpent for alle interesserte

 

Midtveisevaluering 23. november 2022, Bergen


Ranveig Seim Brekke – ph.d.-prosjekt: Mechanistic insights into pancreatic disorders: Biological implications of the hypervariable carboxyl ester lipase (CEL) protein

Håkon Magne Vegrim – ph.d.-prosjekt: Kreftrisiko hos mødre og deres barn etter eksponering for høydose folsyre under svangerskapet

 

Midtveisevaluering 30. november 2022, Bergen


Eirik Tveit Solheim – ph.d.-prosjekt: Characterizing the cerebellar degeneration-related proteins in cancer

Alice Refosco – ph.d.-prosjekt: Health effects of microplastics

 


Foto/ill.: Marit O. Øvregård

Har du spørsmål om ph.d.-utdanningen ved K1?

Da kan du ta kontakt med ph.d.-koordinator Kjetil Utvik Harkestad som har kontorplass i 7. eatsje på Lab-bygget.

 

Do you have questions regarding the PhD education at K1?

Please contact the PhD coordinator at the department, Kjetil Utvik Harkestad.

Ph.d.-hjørnet

Nye doktorgrader

 

Foto/ill.: Privat

Hildegunn Siv Aase disputerte den 31. oktober 2022 med avhandlingen «Digital Breast Tomosynthesis – the future screening tool for breast cancer?».

Vi gratulerer med gjennomført disputas!

 

 

Kommende disputaser


Jan Erik Berge

Hovedveileder: førsteamanuensis Frederik Kragerud Goplen

Medveiledere: professor Stein Helge Glad Nordahl og professor Hans Jørgen Aarstad

Prøveforelesning: Fredag 18. november 2022 kl. 10.15
Sted: Auditorium, Armauer Hansens hus, Haukelandsveien 28, underetasje

Oppgitt emne: «Modern Investigation Techniques in Vestibular Disorders»

Disputas: Fredag 18. november 2022 kl. 12.15
Sted: Auditorium, Armauer Hansens hus, Haukelandsveien 28, underetasje

Avhandlingens tittel: «Vestibular symptoms and relations with postural balance, inner ear function, and long-term survival»

1. opponent: dosent Mikael Karlberg, Lunds universitet, Sverige
2. opponent: professor emeritus Claes Möller, Örebro universitet, Sverige
3. medlem av komiteen: førsteamanuensis Marte Bjørk, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Lars Bø

Åpent for alle interesserte

 

Midtveisevaluering 9. november 2022, Bergen


Ole Vidhammer Bjørnstad
– ph.d.-prosjekt: Functions of nerves in the breast cancer tumor environment

 

Midtveisevaluering 16. november 2022, Bergen


Kari Strøno Wagner-Larsen
– ph.d.-prosjekt: Advanced MRI for developing more personalized treatment strategies in uterine cervical cancer

Vera Jane Erchinger – ph.d.-prosjekt: Effects of electroconvulsive therapy on metabolites in the human brain

 

Midtveisevaluering 17. november 2022, Bergen


Brit Ellen Rød
– ph.d.-prosjekt: Anti-CD20 therapy for multiple sclerosis – effectiveness and risks

 


Foto/ill.: Marit O. Øvregård

Har du spørsmål om ph.d.-utdanningen ved K1?

Da kan du ta kontakt med ph.d.-koordinator Kjetil Utvik Harkestad som har kontorplass i 7. eatsje på Lab-bygget.

 

Do you have questions regarding the PhD education at K1?

Please contact the PhD coordinator at the department, Kjetil Utvik Harkestad.

ELMED328: Læring fra COVID-19: En tverrfaglig tilnærming

Pandemisenterets januarkurs (ELMED328 Læring fra COVID-19: En tverrfaglig tilnærming) er nå åpent for påmelding. Kurset går over de første to ukene av januar, og bygger på tilsvarende kurs holdt i fjor.

Fjorårets kurs fikk gode tilbakemeldinger, og vi håper at neste kurs blir minst like vellykket. Hemmeligheten er, selvfølgelig, at vi lykkes i å rekruttere de rette studentene.

Kurset egner seg for studenter på Mastergrad- eller PhD-nivå, og er også åpent for studenter ved andre partnerinstitusjoner/fakultet. PhD-kandidater fra UiB (alle fakultet) vil ha førsteprioritet.

Beste hilsen,

Magnus

Veilederlunsj for ph.d.-veiledere

Det medisinske fakultet har gleden av å invitere til foredrag og påfølgende diskusjon med professor Sigrunn Eliassen.

Professor Eliassen er visedekan for utdanning ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Hun var en av vinnerne til Olav Thon Stiftelsens nasjonale pris for framragende undervisning for 2021. Hun forsker blant annet på evolusjon av samarbeid som har blitt omtalt som banebrytende i Nature.

På veilederlunsjen skal hun holde foredrag om hvordan veiledning er en sentral del av ph.d.-kandidatenes faglige utvikling og viktig for nettverksbygging, innføring i forskningspraksis og utvikling av ferdigheter for videre karriere. Samtidig er denne læringsformen tidskrevende og potensielt sårbar dersom veiledningsrelasjonen ikke fungerer. Forskning viser at kvaliteten på avhandlingen og sannsynligheten for at kandidatene gjennomfører er avhengig av ulike sider kandidat-veileder interaksjon.

Etter foredraget inviteres det til diskusjon om hvordan samarbeid i forskningsgrupper, faglige nettverk og på institusjonsnivå er viktig for å skape solide veiledningsmiljø.

Det blir et begrenset antall plasser, så meld deg på her: https://www.uib.no/med/157347/veilederlunsj-phd-veiledere

Ph.d.-hjørnet

Kommende disputaser

 

Helene Dahl

Hovedveileder: professor Jutta Dierkes

Medveiledere: førsteamanuensis Hanne Rosendahl-Riise og professor Hans-Peter Marti

Prøveforelesning: Torsdag 20. oktober 2022 kl. 10.15
Sted: Auditorium, Armauer Hansens hus, Haukelandsveien 28, underetasje

Oppgitt emne: «Ernæringsstatus ved kronisk nyresykdom: Diagnostikk, intervensjon og utfordringer i klinisk praksis»

Disputas: Torsdag 20. oktober 2022 kl. 12.15
Sted: Auditorium, Armauer Hansens hus, Haukelandsveien 28, underetasje

Avhandlingens tittel: «Determinants and Consequences of Nutritional Status in Patients with Chronic Kidney Disease»

1. opponent: ph.d. Frode Slinde, Göteborgs universitet, Sverige
2. opponent: ph.d. Tone Brit Hortemo Østhus, Oslo universitetssykehus
3. medlem av komiteen: ph.d. Helga Midtbø, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Simon Dankel.

Åpent for alle interesserte.

 


Foto/ill.: Marit O. Øvregård

Har du spørsmål om ph.d.-utdanningen ved K1?

Da kan du ta kontakt med ph.d.-koordinator Kjetil Utvik Harkestad som har kontorplass i 7. eatsje på Lab-bygget.

 

Do you have questions regarding the PhD education at K1?

Please contact the PhD coordinator at the department, Kjetil Utvik Harkestad.

Bli med på momentum – karriereutviklingsprogram for yngre forskere

Momentum er UiBs karriereutviklingsprogram for yngre forskere – postdoktorer, forskere eller førsteamanuensis som ønsker å satse på en akademisk karriere ved et forskningsuniversitet.

Momentumprogrammet er planlagt å starte opp igjen for femte gang februar 2023. Det åpnes nå for søknader. Søknadsfrist er 23. september 2022, kl. 17.00.

Momentum

I løpet av karrieren må forskere håndtere mange og komplekse utfordringer: balansering av forskningsaktiviteter, stadig flere prosjekter, samspill mellom forskning og undervisning, samarbeid med administrativ støtte, koblingen til næringslivet, tverrfaglige satsninger, internasjonalisering og mye mer.

Momentumprogrammet omfatter fem seminarer mellom februar og oktober 2023. Formålet med programmet er å styrke deltagernes karriereutvikling. Programmets målsetninger er å

 1. tilby ressurser, opplæring og råd som støtter deltagernes strategiske karriereplanlegging og -utvikling mot å bli mer uavhengige forskere/forskningsledere.
 2. støtte deltagerne til å skrive og sende inn konkurransedyktige søknader til ulike nasjonale og internasjonale finansieringskilder.
 3. fasilitere utvikling av deltagernes profesjonelle nettverk.
 4. fasilitere og promotere utviklingen av tverrfaglige nettverk innad ved UiB.

Seminarene er strukturert rundt nøkkelkategoriene karriereutvikling og eksternfinansiering, og de fem seminarene omhandler forskningskvalitet, virkninger og effekter, forskningsledelse og gjennomføring, internasjonalisering og søknadsskriving. Det er obligatorisk å delta på alle seminarene. Unntak vil kun gjøres på bakgrunn av lovfestede permisjoner, obligatorisk militær- eller siviltjeneste eller sykdom.

I tillegg til opplæring vil deltagerne disponere NOK 100 000,- i driftsmidler. Midlene kan benyttes til mentor, reiser, nettverksbygging, forskningsopphold, workshops og andre aktiviteter knyttet til karriereutvikling. Av driftsmidlene kan NOK 50 000,- brukes til honorar til en internasjonal akademisk mentor for å støtte og styrke karriereutviklingen. Deltagernes fakultet og/eller institutt/senter har ansvar for å bistå med å finne en egnet mentor. Det er ikke obligatorisk å bruke en mentor.

Hvem kan søke?

UiB-ansatte i postdoktor, forsker og førsteamanuensisstillinger kan søke om deltagelse i programmet. Følgende søknadskriterier er satt:

 • Kandidatene bør normalt være ansatt minst 80 prosent ved UiB.
 • Ansatte i midlertidig stilling må ha minst ett år igjen av arbeidskontrakten ved oppstarten av programmet i februar 2023.
 • Det bør ikke ha gått mer enn seks år siden avlagt ph.d.-grad ved oppstarten av programmet i februar 2023. Det vil kunne bli gitt fratrekk for lovfestede permisjoner, obligatorisk militær- eller siviltjeneste eller sykdom.
 • Kandidatene som blir tatt opp i programmet må ha planer om å søke om eksternfinansiering i de kommende 12-24 månedene.

Søknadsprosess

Hvis du ønsker å søke, sender du inn det elektroniske søknadsskjemaet. Sammen med søknaden skal det lastes opp følgende tilleggsdokumenter:

 • motivasjonsbrev, inkludert omtale av planer om å søke eksternfinansiering (maksimum 2 sider)
 • akademisk CV
 • kort anbefalingsbrev fra faglig ledelse ved søkerens avdeling, institutt eller forskningssenter (maksimum 1 side)

Søknadsbehandling og utvelging av kandidatene gjøres høsten 2022. Resultatet vil bli annonsert innen utgangen av høstsemesteret 2022.

Hvis du har spørsmål om søknadsprosessen, stipend eller veiledning kan du ta kontakt med Marie Eide.

For informasjon om tidslinjen se her: https://www.uib.no/forskning/110617/momentum-%E2%80%93-karriereutviklingsprogram-yngre-forskere 

Hvis du har spørsmål om seminarene, kan du ta kontakt med Katie Anders.

Ph.d.-hjørnet

Nye doktorgrader

 

Foto/ill.: Martin Johnsrud

Elisabet Kvadsheim disputerte den 16. august 2022 med avhandlingen «Variability and similarity of inter-beat intervals of the heart as markers of perceived stress and behavioral regulation».

Vi gratulerer med gjennomført disputas!

 

 

Foto/ill.: Arturas Gailius

Trine Ludvigsen disputerte den 19. august 2022 med avhandlingen «Outcomes after treatment of distal radius fractures with a volar locking plate or an external fixator».

Vi gratulerer med gjennomført disputas!

 

 

 

Kommende disputaser

 

Silje Kjølle

Hovedveileder: professor Lars A. Akslen

Medveiledere: ph.d. Kenneth Finne og ph.d. Heidrun Vethe

Prøveforelesning: Tirsdag 30. august 2022 kl. 10.00
Sted: Auditorium 4, BB-Bygget, Jonas Lies vei 91

Oppgitt emne: «Immune therapy in solid tumors – challenges and novel developments»

Disputas: Tirsdag 30. august 2022 kl. 12.15
Sted: Auditorium 4, BB-Bygget, Jonas Lies vei 91

Avhandlingens tittel: «Tumor microenvironment in breast cancer progression. A mass spectrometry-based proteomics study for biomarker discovery and validation»

1. opponent: professor Patrick Micke, Uppsala universitet, Sverige
2. opponent: Ph.d. Hanne Haslene-Hox, SINTEF, Avdeling for bioteknologi og nanomedisin
3. medlem av komiteen: professor Daniela Costea, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Kathrine Skarstein.

Åpent for alle interesserte.

 


Foto/ill.: Marit O. Øvregård

Har du spørsmål om ph.d.-utdanningen ved K1?

Da kan du ta kontakt med ph.d.-koordinator Kjetil Utvik Harkestad som har kontorplass i 7. eatsje på Lab-bygget.

 

Do you have questions regarding the PhD education at K1?

Please contact the PhD coordinator at the department, Kjetil Utvik Harkestad.

CCBIO course CCBIO905 – Methods in Cancer Biomarker Research

Dear all

We are happy to invite you to the coming CCBIO course this fall: CCBIO905 – Methods in Cancer Biomarker Research, September 27-29, 2022, as a fully digital event in Zoom.

This course focuses on the full panel of standard and advanced methods with relevance for cancer biomarker research. The intention is to provide an understanding of the various methodologies and their application in basic and translational cancer research. The course further covers relevant topics like optimal sample collection and biobanking.

The thematic parts include methods ranging from basic techniques on nucleotides and proteins to more advanced approaches, as well as bioinformatics and biobanking. The course will focus on methods to study biomarkers in tissue samples, blood samples, circulating tumor cells and DNA, and other biologic materials. Methodologies like PCR techniques, microarray, next-generation sequencing, bioinformatics and artificial intelligence, immunohistochemistry, in situ hybridization, protein ligation assays, Western blot and ELISA, tissue microdissection and proteomics, flow cytometry, flow and imaging mass cytometry, and biobanking will be presented. Changes in nucleic acids and proteins in different settings will be discussed, as will the clinical applications.

Who: The course is open to researchers, postdocs, PhD students, master students, students enrolled in the Medical Student Research Program, and national and international students and researchers interested in the topic.

Place: Online on Zoom. Access links will be sent to the registered participants in due time.

When: September 27-29, 2022

Deadline/registration: September 1 for non-UiB students (reg. through Søknadsweb), and September 1 for UiB students (reg. through Studentweb) as well as for registration for non-ECTS participation.

Program: Preliminary program is available through this link.

Organizers: Lars A. Akslen and Agnete Engelsen have the academic responsibility, and Ingeborg Winge (ingeborg.winge@uib.no) is the course coordinator.

More information: on this website

Karrieredag for ph.d.-kandidater og postdoktorer 19. oktober

Karrieredag for alle ph.d.-kandidater og postdoktorer ved Det medisinske fakultet – onsdag 19. oktober

Vi vil med dette informere om karrieredagen 2022 som vil bli holdt onsdag 19. oktober fra klokken 09.00 til 16.00 i auditorium 1, i BB-bygget. I tillegg til innlegg fra representanter fra UiB og eksterne aktører, vil uteksaminerte kandidater oppdatere oss på hva de har gjort etter fullført forskerutdanning. Dagen avsluttes med en rekke relevante workshops. Det serveres lunsj, og det vil være god tid til mingling mellom de ulike delene.

Detaljert program og informasjon om påmelding vil komme etter hvert, men hold gjerne av dagen!

Mvh
Ph.d.-koordinatorteamet


Career Day for all PhD candidates and postdocs at The Faculty of Medicine – Wednesday October 19th

Welcome to the career day for all PhD candidates at the Faculty of Medicine! It will take place on October 19th from 09.00 to 16.00 in auditorium 1, in the BB building at Haukeland. In addition to internal and external presenters, some of our earlier PhD candidates will update us on what they have done after graduating. Furthermore, there will be held several relevant workshops at the end of the day. Lunch will be served, and there will be good opportunities for mingling with your fellow candidates.

Detailed programme and information about registration will be sent later, but please save the date!

Regards,
The PhD coordinator team

Ph.d.-hjørnet

Nye doktorgrader

 

Flavia Teodora Ioana Paunas disputerte den 3. juni 2022 med avhandlingen «Glomerular and tubular proteome markers of progressive IgA nephropathy».

Vi gratulerer med gjennomført disputas!

 

Foto/ill.: Hans Jørgen Brun

Maria Fagerbakke Strømme den 8. juni 2022 med avhandlingen «Use and non-use of antipsychotics and other psychotropic drugs in schizophrenia».

Vi gratulerer med gjennomført disputas!

 

 

Foto/ill.: Jørgen Barth

Nina Elisabeth Hjorth disputerte den 10. juni 2022 med avhandlingen «End-of-life care: Patients’ preferences and relatives’ experiences».

Vi gratulerer med gjennomført disputas!

 

 

 

Foto/ill.: Arnav Das

Ridhima Das disputerte den 16. juni 2022 med avhandlingen «Novel Methods and Sources for Regeneration of Oral Mucosa».

Vi gratulerer med gjennomført disputas!

 

 

 

Foto/ill.: Eirik Dankel, Helse Fonna

Anna Gjerde disputerte den 16. juni 2022 med avhandlingen «Low birth weight, intrauterine growth restriction and risk of chronic kidney disease in adult age».

Vi gratulerer med gjennomført disputas!

 

 

 

Foto/ill.: Jørgen Barth

Line Lindanger disputerte den 17. juni 2022 med avhandlingen «25-year results after anterior cruciate ligament reconstruction with the use of a patellar tendon autograft».

Vi gratulerer med gjennomført disputas!

 


Har du spørsmål om ph.d.-utdanningen ved K1?

Foto/ill.: Marit O. Øvregård

Da kan du ta kontakt med ph.d.-koordinator Kjetil Utvik Harkestad som har kontorplass i 7. eatsje på Lab-bygget.


Do you have questions regarding the PhD education at K1?

Please contact the PhD coordinator at the department, Kjetil Utvik Harkestad.

Ph.d.-hjørnet

Kommende disputaser

 

Flavia Paunas
Hovedveileder: professor Bjørn Egil Vikse

Medveileder: ph.d. Kenneth Finne

Prøveforelesning: Fredag 3. juni 2022 kl. 10.15
Sted: Auditoriet, Armauer Hansens hus, Haukelandsveien 28

Oppgitt emne: «The development of analytical methods and its impact on diagnosis, classification and treatment in kidney disease»

Disputas: Fredag 3. juni 2022 kl. 12.15
Sted: Auditoriet, Armauer Hansens hus, Haukelandsveien 28

Avhandlingens tittel: «Glomerular and tubular proteome markers of progressive IgA nephropathy»

1. opponent: ph.d.Sigrid Lundberg, Danderys sjukhus, Sverige
2. opponent: ph.d. Dag Olav Dahle, Rikshospitalet
3. medlem av komiteen: professor Håkon Reikvam, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Rune Bjørneklett.

Åpent for alle interesserte.

 

Maria Fagerbakke Strømme
Hovedveileder: professor Erik Johnsen

Medveiledere: førsteamanauensis Rune Andreas Kroken og ph.d. Liv Solrunn Mellesdal

Prøveforelesning: Onsdag 8. juni 2022 kl. 10.15
Sted: Auditoriet ved Psykiatrisk klinikk, Sandviken sykehus, Sandviksleitet 1

Oppgitt emne: «Polyfarmasi ved behandling av schizofreni – evidens, fordeler og utfordringer»

Disputas: Onsdag 8. juni 2022 kl. 12.15
Sted: Auditoriet ved Psykiatrisk klinikk, Sandviken sykehus, Sandviksleitet 1

Avhandlingens tittel: «Use and non-use of antipsychotics and other psychotropic drugs in schizophrenia»

1. opponent: professor Elias Eriksson, Göteborgs universitet, Sverige
2. opponent: førsteamanuensis Katrine Kveli Fjukstad, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
3. medlem av komiteen: førsteamanuensis Stefan Hjørleifsson, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor emerita Brit Haver.

Åpent for alle interesserte.

 

Nina Elisabeth Hjorth
Hovedveileder: professor II Dagny Faksvåg Haugen

Medveiledere: førsteamanauensis Margrethe Aase Schaufel og ph.d. Katrin Ruth Sigurdardottir

Prøveforelesning: Fredag 10. juni 2022 kl. 10.15
Sted: Auditorium 1, BB-Bygget, Jonas Lies vei 91

For å følge prøveforelesningen digitalt, se lenke i pressemeldingen

Oppgitt emne: «Forhåndssamtaler i Norge – hva skal til for nasjonal implementering, drift og monitorering?»

Disputas: Fredag 10. juni 2022 kl. 12.15
Sted: Auditorium 1, BB-Bygget, Jonas Lies vei 91

For å følge disputasen digitalt, se lenke i pressemeldingen

Avhandlingens tittel: «End-of-life care: Patients’ preferences and relatives’ experiences, with focus on communication and advance care planning»

1. opponent: professor Mette Asbjørn Neergaard, Aarhus Universitet, Danmark
2. opponent: ph.d. Christian von Plessen, Direction générale de la santé og Unisanté, Sveits
3. medlem av komiteen: førsteamanuensis Øyvind Thomassen, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor emerita Birgitta Åsjø.

Åpent for alle interesserte.

 

Anna Gjerde
Hovedveileder: professor Bjørn Egil Vikse

Medveileder: professor Hans-Peter Marti

Prøveforelesning: Torsdag 16. juni 2022 kl. 10.15
Sted: Auditoriet, Armauer Hansens hus, Haukelandsveien 28

Oppgitt emne: «Nyre-erstattende behandling: utvikling og kommende utfordringer i Norge og verden»

Disputas: Torsdag 16. juni 2022 kl. 12.15
Sted: Auditoriet, Armauer Hansens hus, Haukelandsveien 28

Avhandlingens tittel: «Low birth weight, intrauterine growth restriction and risk of chronic kidney disease in adult age»

1. opponent: professor Anna Bjerre, Universitetet i Oslo
2. opponent: professor Stein Hallan, NTNU
3. medlem av komiteen: professor Roald Flesland Havre, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor emeritus Arne Skarstein.

Åpent for alle interesserte.

 

Ridhima Das
Hovedveileder: professor Daniela Costea

Medveiledere: professor Mihaela-Roxana Cimpan, professor Anne Christine Johannessen og forsker Salwa Suliman

Prøveforelesning: Torsdag 16. juni 2022 kl. 09.15
Sted: Olavsalen, Gamle hovedbygg, Jonas Lies vei 71

For å følge prøveforelesningen digitalt, se lenke i pressemeldingen

Oppgitt emne: «Tissue-engineered skin: Clinical applications and challenges»

Disputas: Torsdag 16. juni 2022 kl. 11.15
Sted: Olavsalen, Gamle hovedbygg, Jonas Lies vei 71

For å følge prøveforelesningen digitalt, se lenke i pressemeldingen

Avhandlingens tittel: «Novel Methods and Sources for Regeneration of Oral Mucosa»

1. opponent: professor Sally Dabelsteen, Københavns Universitet
2. opponent: professor Simon Whawell, University of Plymouth
3. medlem av komiteen: førsteamanuensis Stian Kreken Almeland, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av førsteamanuensis Rupavathana Mahesparan.

Åpent for alle interesserte.

 

Line Lindanger
Hovedveileder: førsteamanuensis Eivind Inderhaug

Medveiledere: professor Eirik Solheim, professor emeritus Anders Mølster og overlege Torbjørn Strand

Prøveforelesning: Fredag 17. juni 2022 kl. 10.15
Sted: Klara Lundes auditorium, Haraldsplass Helsecampus, Ulriksdal 8

Oppgitt emne: «Prevention and management of knee cartilage injuries in athletes»

Disputas: Fredag 17. juni 2022 kl. 12.15
Sted: Klara Lundes auditorium, Haraldsplass Helsecampus, Ulriksdal 8

Avhandlingens tittel: «25-year results after anterior cruciate ligament reconstruction with the use of a patellar tendon autograft»

1. opponent: førsteamanuensis Magnus Forssblad, Karolinska institutet
2. opponent: professor ph.d. Kirsten Lundgreen, Lovisenberg sykehus
3. medlem av komiteen: professor Ove Furnes, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor emeritus Leiv Hove.

Åpent for alle interesserte.

 

Midtveisevaluering 13. juni 2022, Bergen


Anna Kristine Myrmel Sæle
– ph.d.-prosjekt: Hormone receptor regulators and immune responses in primary and metastatic breast cancer

 


Har du spørsmål om ph.d.-utdanningen ved K1?

Foto/ill.: Marit O. Øvregård

Da kan du ta kontakt med ph.d.-koordinator Kjetil Utvik Harkestad som har kontorplass i 7. eatsje på Lab-bygget.


Do you have questions regarding the PhD education at K1?

Please contact the PhD coordinator at the department, Kjetil Utvik Harkestad.

NorDoc PhD Conference and Summer School in Bergen 17-18 June

Kjære alle

Fristen for å melde seg på årets NorDoc-konferanse er 13. mai.

Vi har gleden av å invitere våre ph.d.-kandidater til årets konferanse som finner sted i Bergen (Auditoriet Egget, Studentsenteret), 17.-18. juni.

Vi oppfordrer alle til å melde seg på konferansen, og det er her også mulighet for posterpresentasjon som vil gi 2 studiepoeng i formidlingsdelen av opplæringsdelen.

Nettsiden for konferansen finner dere her.


Dear all

The registration deadline for this year’s NorDoc PhD Conference is May 13th.

We are happy to invite all our PhD candidates to this conference which will be held in Bergen (Auditorium Egget, the Student Centre), June 17th-18th.

We encourage everyone to register for the conference, which also gives you the opportunity of poster presentation which will give 2 credits in the dissemination part of the training component.

The web page for the conference can be found here.

Foto/ill.: Sustainability in Health

Ph.d.-hjørnet

Nye doktorgrader

 

Foto/ill.: Åsmund Kleiva Nilsen

Elisabeth Synnøve Nilsen Husebye disputerte den 5. mai 2022 med avhandlingen «Maternal pregnancy folate status and association to language impairment in children of women with epilepsy after prenatal antiseizure medication exposure».

Vi gratulerer med gjennomført disputas!

 

 

Foto/ill.: Silje Chantel Johnsen

Igne Sinkeviciute disputerte den 9. mai 2022 med avhandlingen «Auditory hallucinations in schizophrenia and related psychoses: Effectiveness and response trajectories of atypical antipsychotic drugs».

Vi gratulerer med gjennomført disputas!

 

 

Midtveisevaluering 25. mai 2022, Bergen


Yngvar Lunde Haaskjold
– ph.d.-prosjekt: Prognostiske modeller ved IgA nefropati

Patrick Jones – ph.d.-prosjekt: Ureteroscopy in Special Populations

 

Midtveisevaluering 1. juni 2022, Bergen


Trine Hysing-Dahl
– ph.d.-prosjekt: Development of a test battery for measurement of knee function in patients with patellar instability

Irit Titlestad – ph.d.-prosjekt: Biomarkers of delirium in hip fracture patients and validation of delirium in a large biobank of community-dwelling older adults

 


Har du spørsmål om ph.d.-utdanningen ved K1?

Foto/ill.: Marit O. Øvregård

Da kan du ta kontakt med ph.d.-koordinator Kjetil Utvik Harkestad som har kontorplass i 7. eatsje på Lab-bygget.


Do you have questions regarding the PhD education at K1?

Please contact the PhD coordinator at the department, Kjetil Utvik Harkestad.

Ph.d.-hjørnet

Nye doktorgrader

 

Foto/ill.: Tonje Bårdsen

Brage Brakedal disputerte den 28. april 2022 med avhandlingen «Applying the Norwegian prescription database to study epidemiology and potential disease-modifying drugs in Parkinson´s disease».

Vi gratulerer med gjennomført disputas!

 

 

Kommende disputaser

 

Elisabeth Synnøve Nilsen Husebye
Hovedveileder: førsteamanuensis Marte-Helene Bjørk

Medveiledere: professor emeritus Nils Erik Gilhus

Prøveforelesning: Torsdag 5. mai 2022 kl. 10.15
Sted: Auditorium 2, BB-bygget, Jonas Lies vei 91

For å følge prøveforelesningen digitalt, se lenke i pressemeldingen

Oppgitt emne: «Management of epilepsy during pregnancy»

Disputas: Torsdag 5. mai 2022 kl. 12.15
Sted: Auditorium 2, BB-bygget, Jonas Lies vei 91

For å følge disputasen digitalt, se lenke i pressemeldingen

Avhandlingens tittel: «Maternal pregnancy folate status and association to language impairment in children of women with epilepsy after prenatal antiseizure medication exposure»

1. opponent: ph.d. Rebecca Bromley, University of Manchester, Storbritannia
2. opponent: førsteamanuensis Arne Reimers, Lunds universitet, Sverige
3. medlem av komiteen: professor Maj-Brit Rocio Posserud, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av førsteamanuensis Mette Christophersen Tollånes.

Åpent for alle interesserte.

 

Igne Sinkeviciute
Hovedveileder: professor Erik Johnsen

Medveiledere: professor Kenneth Hugdahl

Prøveforelesning: Mandag 9. mai 2022 kl. 10.15
Sted: Auditoriet ved Psykiatrisk klinikk, Sandviken sykehus, Sandviksleitet 1

For å følge prøveforelesningen digitalt, se lenke i pressemeldingen

Oppgitt emne: «Long term treatment with antipsychotics for patients with psychotic disorders. Describe the evidence and pros and cons for ongoing treatment with different antipsychotics beyond the first five years of illness»

Disputas: Mandag 9. mai 2022 kl. 12.15
Sted: Auditoriet ved Psykiatrisk klinikk, Sandviken sykehus, Sandviksleitet 1

For å følge disputasen digitalt, se lenke i pressemeldingen

Avhandlingens tittel: «Auditory hallucinations in schizophrenia and related psychoses: Effectiveness and response trajectories of atypical antipsychotic drugs»

1. opponent: professor Paola Dazzan, King’s College London, Storbritannia
2. opponent: professor II Jan Ivar Røssberg, Universitetet i Oslo
3. medlem av komiteen: professor Kjell Arne Johansson, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Ole Bernt Fasmer.

Åpent for alle interesserte.

Invitation to the Grant Writing Workshop

We are pleased to invite you to the 2nd “We are pleased to invite you to the 2nd “How to write a successful research project application” workshop for PhD candidates. The workshop will motivate the PhD candidates to start early with his/her future research project through writing, training and gaining practical insights into the application process. We aim at offering participants more awareness of the external funding possibilities by working with a project proposal. The course will kick start the participants to quickly build a successful academic career in the nearest future.

Please sign up here: Workshop on «How to write a successful research project application?» (uib.no)

Target group: PhD candidates

Sign up deadline: 5th May 2022

Course dates: 23rd and 25th of May 2022

Group size: Maximum 25 participants – based on a first come, first serve sign up. Sign up is binding. Please sign up here: Workshop on «How to write a successful research project application?» (uib.no). Participants will be required to do some preparations during the workshop

Agenda

23rd of May, Monday. Venue: BB-building – Auditorium 4

Time Activities
09:00 — 09:10 Welcome – Martha Enger, vice dean for research education, Faculty of Medicine, UiB
09:10 – 09:20 Introduction to proposal writing: scientific publication writing versus grant writing
09:20 – 10:00 Funder´s template. Structure and evaluation criteria: Excellence, Impact, Implementation
10:00 – 10:10 Coffee break and mingling
10:10 – 10:30 CV and TR (track record)
10:30 – 10:50 External funding possibilities for PhDs
10:50 – 11:00 Introduction of homework for Wednesday

25th of May, Wednesday. Venue: BB-building – Auditorium 4

Time Activities
09:00 — 09:10 Welcome and summary from day 1
09:10 – 10:00 Group work, max 5 participants per group
10:00 – 10:10 Coffee break and mingling
10:10 – 10:30 Group work presentations
10:30 – 11:30 Discussions, final summary and future steps
11:30 – 12:30 Lunch and networking

 

Ph.d.-hjørnet

Nye doktorgrader

 

Foto/ill.: Runar Mæland, Havforskningsinstituttet

Astrid Elise Hasselberg disputerte den 7. april 2022 med avhandlingen «Nutrients and contaminants in processed small indigenous fish species from Ghana».

Vi gratulerer med gjennomført disputas!

 

 

 

 

Foto/ill.: Joakim Sorthe

Ying Chen disputerte den 8. april 2022 med avhandlingen «The tumor microenvironment in breast cancer».

Vi gratulerer med gjennomført disputas!

 

Kommende disputaser

 

Brage Brakedal
Hovedveileder: ph.d. Kristoffer Haugarvoll

Medveiledere: professor Charalampos Tzoulis og professor Ole-Bjørn Tysnes

Prøveforelesning: Torsdag 28. april 2022 kl. 10.15
Sted: Auditorium, Armauer Hansens hus, Haukelandsveien 28, underetasje

For å følge prøveforelesningen digitalt, se lenke i pressemeldingen

Oppgitt emne: «Non-motor symptoms in Parkinson’s disease»

Disputas: Torsdag 28. april 2022 kl. 12.15
Sted: Auditorium, Armauer Hansens hus, Haukelandsveien 28, underetasje

For å følge disputasen digitalt, se lenke i pressemeldingen

Avhandlingens tittel: «Applying the Norwegian prescription database to study epidemiology and potential disease-modifying drugs in Parkinson´s disease»

1. opponent: professor K Ray Chaudhuri, King’s College, Storbritannia
2. opponent: dosent Karin Wirdefeld, Karolinska Institutet, Sverige
3. medlem av komiteen: professor Per Øyvind Enger, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Anders Molven.

Åpent for alle interesserte.

Ph.d.-hjørnet

Nye doktorgrader

 

Foto/ill.: Jørgen Barth, UiB

Nuha Mohamed Gaafar Mohamed disputerte den 25. mars 2022 med avhandlingen «Prognostic biomarkers and tumour immune microenvironment characterization in oral squamous cell carcinoma – A study on human samples from Sudan».

Vi gratulerer med gjennomført disputas!

 

Kommende disputaser

 

Astrid Elise Hasselberg
Hovedveileder: ph.d. Ole Jakob Nøstbakken

Medveiledere: ph.d. Inger Aakre og førsteamanuensis Robin Ørnsrud

Prøveforelesning: Torsdag 7. april 2022 kl. 10.15
Sted: Auditorium 1, BB-bygget, Jonas Lies vei 91

For å følge prøveforelesningen digitalt, se lenke i pressemeldingen

Oppgitt emne: «How to prepare a systematic review in the field of nutrition including the perspectives of end users – relevance and pitfalls»

Disputas: Torsdag 7. april 2022 kl. 12.15
Sted: Auditorium 1, BB-bygget, Jonas Lies vei 91

For å følge disputasen digitalt, se lenke i pressemeldingen

Avhandlingens tittel: «Nutrients and contaminants in processed small indigenous fish species from Ghana – Implications for food and nutrition security»

1. opponent: dr.philos. Trond Brattelid, Høgskulen på Vestlandet
2. opponent: førsteamanuensis Monica Hauger Carlsen, Universitetet i Oslo
3. medlem av komiteen: ph.d. Catherine Schwinger, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Jutta Dierkes.

Åpent for alle interesserte.

 

Ying Chen
Hovedveileder: professor Lars A. Akslen

Medveiledere: førsteamanuensis Elisabeth Wik og ph.d. Tor Audun Klingen

Prøveforelesning: Fredag 8. april 2022 kl. 10.15
Sted: Auditorium, Armauer Hansens hus, Haukelandsveien 28, underetasje

For å følge prøveforelesningen digitalt, se lenke i pressemeldingen

Oppgitt emne: «The impact of molecular pathology on better prognostication in early breast cancer»

Disputas: Fredag 8. april 2022 kl. 12.15
Sted: Auditorium, Armauer Hansens hus, Haukelandsveien 28, underetasje

For å følge disputasen digitalt, se lenke i pressemeldingen

Avhandlingens tittel: «The tumor microenvironment in breast cancer»

1. opponent: professor Tibor Tot, Uppsala universitet, Sverige
2. opponent: professor Elin Richardsen, Universitetet i Tromsø
3. medlem av komiteen: professor Kathrine Skarstein, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av førsteamanuensis Lars Helgeland.

Åpent for alle interesserte.