Ph.d.-hjørnet

Kommende disputaser

 

Flavia Paunas
Hovedveileder: professor Bjørn Egil Vikse

Medveileder: ph.d. Kenneth Finne

Prøveforelesning: Fredag 3. juni 2022 kl. 10.15
Sted: Auditoriet, Armauer Hansens hus, Haukelandsveien 28

Oppgitt emne: «The development of analytical methods and its impact on diagnosis, classification and treatment in kidney disease»

Disputas: Fredag 3. juni 2022 kl. 12.15
Sted: Auditoriet, Armauer Hansens hus, Haukelandsveien 28

Avhandlingens tittel: «Glomerular and tubular proteome markers of progressive IgA nephropathy»

1. opponent: ph.d.Sigrid Lundberg, Danderys sjukhus, Sverige
2. opponent: ph.d. Dag Olav Dahle, Rikshospitalet
3. medlem av komiteen: professor Håkon Reikvam, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Rune Bjørneklett.

Åpent for alle interesserte.

 

Maria Fagerbakke Strømme
Hovedveileder: professor Erik Johnsen

Medveiledere: førsteamanauensis Rune Andreas Kroken og ph.d. Liv Solrunn Mellesdal

Prøveforelesning: Onsdag 8. juni 2022 kl. 10.15
Sted: Auditoriet ved Psykiatrisk klinikk, Sandviken sykehus, Sandviksleitet 1

Oppgitt emne: «Polyfarmasi ved behandling av schizofreni – evidens, fordeler og utfordringer»

Disputas: Onsdag 8. juni 2022 kl. 12.15
Sted: Auditoriet ved Psykiatrisk klinikk, Sandviken sykehus, Sandviksleitet 1

Avhandlingens tittel: «Use and non-use of antipsychotics and other psychotropic drugs in schizophrenia»

1. opponent: professor Elias Eriksson, Göteborgs universitet, Sverige
2. opponent: førsteamanuensis Katrine Kveli Fjukstad, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
3. medlem av komiteen: førsteamanuensis Stefan Hjørleifsson, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor emerita Brit Haver.

Åpent for alle interesserte.

 

Nina Elisabeth Hjorth
Hovedveileder: professor II Dagny Faksvåg Haugen

Medveiledere: førsteamanauensis Margrethe Aase Schaufel og ph.d. Katrin Ruth Sigurdardottir

Prøveforelesning: Fredag 10. juni 2022 kl. 10.15
Sted: Auditorium 1, BB-Bygget, Jonas Lies vei 91

For å følge prøveforelesningen digitalt, se lenke i pressemeldingen

Oppgitt emne: «Forhåndssamtaler i Norge – hva skal til for nasjonal implementering, drift og monitorering?»

Disputas: Fredag 10. juni 2022 kl. 12.15
Sted: Auditorium 1, BB-Bygget, Jonas Lies vei 91

For å følge disputasen digitalt, se lenke i pressemeldingen

Avhandlingens tittel: «End-of-life care: Patients’ preferences and relatives’ experiences, with focus on communication and advance care planning»

1. opponent: professor Mette Asbjørn Neergaard, Aarhus Universitet, Danmark
2. opponent: ph.d. Christian von Plessen, Direction générale de la santé og Unisanté, Sveits
3. medlem av komiteen: førsteamanuensis Øyvind Thomassen, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor emerita Birgitta Åsjø.

Åpent for alle interesserte.

 

Anna Gjerde
Hovedveileder: professor Bjørn Egil Vikse

Medveileder: professor Hans-Peter Marti

Prøveforelesning: Torsdag 16. juni 2022 kl. 10.15
Sted: Auditoriet, Armauer Hansens hus, Haukelandsveien 28

Oppgitt emne: «Nyre-erstattende behandling: utvikling og kommende utfordringer i Norge og verden»

Disputas: Torsdag 16. juni 2022 kl. 12.15
Sted: Auditoriet, Armauer Hansens hus, Haukelandsveien 28

Avhandlingens tittel: «Low birth weight, intrauterine growth restriction and risk of chronic kidney disease in adult age»

1. opponent: professor Anna Bjerre, Universitetet i Oslo
2. opponent: professor Stein Hallan, NTNU
3. medlem av komiteen: professor Roald Flesland Havre, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor emeritus Arne Skarstein.

Åpent for alle interesserte.

 

Ridhima Das
Hovedveileder: professor Daniela Costea

Medveiledere: professor Mihaela-Roxana Cimpan, professor Anne Christine Johannessen og forsker Salwa Suliman

Prøveforelesning: Torsdag 16. juni 2022 kl. 09.15
Sted: Olavsalen, Gamle hovedbygg, Jonas Lies vei 71

For å følge prøveforelesningen digitalt, se lenke i pressemeldingen

Oppgitt emne: «Tissue-engineered skin: Clinical applications and challenges»

Disputas: Torsdag 16. juni 2022 kl. 11.15
Sted: Olavsalen, Gamle hovedbygg, Jonas Lies vei 71

For å følge prøveforelesningen digitalt, se lenke i pressemeldingen

Avhandlingens tittel: «Novel Methods and Sources for Regeneration of Oral Mucosa»

1. opponent: professor Sally Dabelsteen, Københavns Universitet
2. opponent: professor Simon Whawell, University of Plymouth
3. medlem av komiteen: førsteamanuensis Stian Kreken Almeland, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av førsteamanuensis Rupavathana Mahesparan.

Åpent for alle interesserte.

 

Line Lindanger
Hovedveileder: førsteamanuensis Eivind Inderhaug

Medveiledere: professor Eirik Solheim, professor emeritus Anders Mølster og overlege Torbjørn Strand

Prøveforelesning: Fredag 17. juni 2022 kl. 10.15
Sted: Klara Lundes auditorium, Haraldsplass Helsecampus, Ulriksdal 8

Oppgitt emne: «Prevention and management of knee cartilage injuries in athletes»

Disputas: Fredag 17. juni 2022 kl. 12.15
Sted: Klara Lundes auditorium, Haraldsplass Helsecampus, Ulriksdal 8

Avhandlingens tittel: «25-year results after anterior cruciate ligament reconstruction with the use of a patellar tendon autograft»

1. opponent: førsteamanuensis Magnus Forssblad, Karolinska institutet
2. opponent: professor ph.d. Kirsten Lundgreen, Lovisenberg sykehus
3. medlem av komiteen: professor Ove Furnes, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor emeritus Leiv Hove.

Åpent for alle interesserte.

 

Midtveisevaluering 13. juni 2022, Bergen


Anna Kristine Myrmel Sæle
– ph.d.-prosjekt: Hormone receptor regulators and immune responses in primary and metastatic breast cancer

 


Har du spørsmål om ph.d.-utdanningen ved K1?

Foto/ill.: Marit O. Øvregård

Da kan du ta kontakt med ph.d.-koordinator Kjetil Utvik Harkestad som har kontorplass i 7. eatsje på Lab-bygget.


Do you have questions regarding the PhD education at K1?

Please contact the PhD coordinator at the department, Kjetil Utvik Harkestad.

NorDoc PhD Conference and Summer School in Bergen 17-18 June

Kjære alle

Fristen for å melde seg på årets NorDoc-konferanse er 13. mai.

Vi har gleden av å invitere våre ph.d.-kandidater til årets konferanse som finner sted i Bergen (Auditoriet Egget, Studentsenteret), 17.-18. juni.

Vi oppfordrer alle til å melde seg på konferansen, og det er her også mulighet for posterpresentasjon som vil gi 2 studiepoeng i formidlingsdelen av opplæringsdelen.

Nettsiden for konferansen finner dere her.


Dear all

The registration deadline for this year’s NorDoc PhD Conference is May 13th.

We are happy to invite all our PhD candidates to this conference which will be held in Bergen (Auditorium Egget, the Student Centre), June 17th-18th.

We encourage everyone to register for the conference, which also gives you the opportunity of poster presentation which will give 2 credits in the dissemination part of the training component.

The web page for the conference can be found here.

Foto/ill.: Sustainability in Health

Ph.d.-hjørnet

Nye doktorgrader

 

Foto/ill.: Åsmund Kleiva Nilsen

Elisabeth Synnøve Nilsen Husebye disputerte den 5. mai 2022 med avhandlingen «Maternal pregnancy folate status and association to language impairment in children of women with epilepsy after prenatal antiseizure medication exposure».

Vi gratulerer med gjennomført disputas!

 

 

Foto/ill.: Silje Chantel Johnsen

Igne Sinkeviciute disputerte den 9. mai 2022 med avhandlingen «Auditory hallucinations in schizophrenia and related psychoses: Effectiveness and response trajectories of atypical antipsychotic drugs».

Vi gratulerer med gjennomført disputas!

 

 

Midtveisevaluering 25. mai 2022, Bergen


Yngvar Lunde Haaskjold
– ph.d.-prosjekt: Prognostiske modeller ved IgA nefropati

Patrick Jones – ph.d.-prosjekt: Ureteroscopy in Special Populations

 

Midtveisevaluering 1. juni 2022, Bergen


Trine Hysing-Dahl
– ph.d.-prosjekt: Development of a test battery for measurement of knee function in patients with patellar instability

Irit Titlestad – ph.d.-prosjekt: Biomarkers of delirium in hip fracture patients and validation of delirium in a large biobank of community-dwelling older adults

 


Har du spørsmål om ph.d.-utdanningen ved K1?

Foto/ill.: Marit O. Øvregård

Da kan du ta kontakt med ph.d.-koordinator Kjetil Utvik Harkestad som har kontorplass i 7. eatsje på Lab-bygget.


Do you have questions regarding the PhD education at K1?

Please contact the PhD coordinator at the department, Kjetil Utvik Harkestad.

Ph.d.-hjørnet

Nye doktorgrader

 

Foto/ill.: Tonje Bårdsen

Brage Brakedal disputerte den 28. april 2022 med avhandlingen «Applying the Norwegian prescription database to study epidemiology and potential disease-modifying drugs in Parkinson´s disease».

Vi gratulerer med gjennomført disputas!

 

 

Kommende disputaser

 

Elisabeth Synnøve Nilsen Husebye
Hovedveileder: førsteamanuensis Marte-Helene Bjørk

Medveiledere: professor emeritus Nils Erik Gilhus

Prøveforelesning: Torsdag 5. mai 2022 kl. 10.15
Sted: Auditorium 2, BB-bygget, Jonas Lies vei 91

For å følge prøveforelesningen digitalt, se lenke i pressemeldingen

Oppgitt emne: «Management of epilepsy during pregnancy»

Disputas: Torsdag 5. mai 2022 kl. 12.15
Sted: Auditorium 2, BB-bygget, Jonas Lies vei 91

For å følge disputasen digitalt, se lenke i pressemeldingen

Avhandlingens tittel: «Maternal pregnancy folate status and association to language impairment in children of women with epilepsy after prenatal antiseizure medication exposure»

1. opponent: ph.d. Rebecca Bromley, University of Manchester, Storbritannia
2. opponent: førsteamanuensis Arne Reimers, Lunds universitet, Sverige
3. medlem av komiteen: professor Maj-Brit Rocio Posserud, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av førsteamanuensis Mette Christophersen Tollånes.

Åpent for alle interesserte.

 

Igne Sinkeviciute
Hovedveileder: professor Erik Johnsen

Medveiledere: professor Kenneth Hugdahl

Prøveforelesning: Mandag 9. mai 2022 kl. 10.15
Sted: Auditoriet ved Psykiatrisk klinikk, Sandviken sykehus, Sandviksleitet 1

For å følge prøveforelesningen digitalt, se lenke i pressemeldingen

Oppgitt emne: «Long term treatment with antipsychotics for patients with psychotic disorders. Describe the evidence and pros and cons for ongoing treatment with different antipsychotics beyond the first five years of illness»

Disputas: Mandag 9. mai 2022 kl. 12.15
Sted: Auditoriet ved Psykiatrisk klinikk, Sandviken sykehus, Sandviksleitet 1

For å følge disputasen digitalt, se lenke i pressemeldingen

Avhandlingens tittel: «Auditory hallucinations in schizophrenia and related psychoses: Effectiveness and response trajectories of atypical antipsychotic drugs»

1. opponent: professor Paola Dazzan, King’s College London, Storbritannia
2. opponent: professor II Jan Ivar Røssberg, Universitetet i Oslo
3. medlem av komiteen: professor Kjell Arne Johansson, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Ole Bernt Fasmer.

Åpent for alle interesserte.

Invitation to the Grant Writing Workshop

We are pleased to invite you to the 2nd “We are pleased to invite you to the 2nd “How to write a successful research project application” workshop for PhD candidates. The workshop will motivate the PhD candidates to start early with his/her future research project through writing, training and gaining practical insights into the application process. We aim at offering participants more awareness of the external funding possibilities by working with a project proposal. The course will kick start the participants to quickly build a successful academic career in the nearest future.

Please sign up here: Workshop on «How to write a successful research project application?» (uib.no)

Target group: PhD candidates

Sign up deadline: 5th May 2022

Course dates: 23rd and 25th of May 2022

Group size: Maximum 25 participants – based on a first come, first serve sign up. Sign up is binding. Please sign up here: Workshop on «How to write a successful research project application?» (uib.no). Participants will be required to do some preparations during the workshop

Agenda

23rd of May, Monday. Venue: BB-building – Auditorium 4

Time Activities
09:00 — 09:10 Welcome – Martha Enger, vice dean for research education, Faculty of Medicine, UiB
09:10 – 09:20 Introduction to proposal writing: scientific publication writing versus grant writing
09:20 – 10:00 Funder´s template. Structure and evaluation criteria: Excellence, Impact, Implementation
10:00 – 10:10 Coffee break and mingling
10:10 – 10:30 CV and TR (track record)
10:30 – 10:50 External funding possibilities for PhDs
10:50 – 11:00 Introduction of homework for Wednesday

25th of May, Wednesday. Venue: BB-building – Auditorium 4

Time Activities
09:00 — 09:10 Welcome and summary from day 1
09:10 – 10:00 Group work, max 5 participants per group
10:00 – 10:10 Coffee break and mingling
10:10 – 10:30 Group work presentations
10:30 – 11:30 Discussions, final summary and future steps
11:30 – 12:30 Lunch and networking

 

Ph.d.-hjørnet

Nye doktorgrader

 

Foto/ill.: Runar Mæland, Havforskningsinstituttet

Astrid Elise Hasselberg disputerte den 7. april 2022 med avhandlingen «Nutrients and contaminants in processed small indigenous fish species from Ghana».

Vi gratulerer med gjennomført disputas!

 

 

 

 

Foto/ill.: Joakim Sorthe

Ying Chen disputerte den 8. april 2022 med avhandlingen «The tumor microenvironment in breast cancer».

Vi gratulerer med gjennomført disputas!

 

Kommende disputaser

 

Brage Brakedal
Hovedveileder: ph.d. Kristoffer Haugarvoll

Medveiledere: professor Charalampos Tzoulis og professor Ole-Bjørn Tysnes

Prøveforelesning: Torsdag 28. april 2022 kl. 10.15
Sted: Auditorium, Armauer Hansens hus, Haukelandsveien 28, underetasje

For å følge prøveforelesningen digitalt, se lenke i pressemeldingen

Oppgitt emne: «Non-motor symptoms in Parkinson’s disease»

Disputas: Torsdag 28. april 2022 kl. 12.15
Sted: Auditorium, Armauer Hansens hus, Haukelandsveien 28, underetasje

For å følge disputasen digitalt, se lenke i pressemeldingen

Avhandlingens tittel: «Applying the Norwegian prescription database to study epidemiology and potential disease-modifying drugs in Parkinson´s disease»

1. opponent: professor K Ray Chaudhuri, King’s College, Storbritannia
2. opponent: dosent Karin Wirdefeld, Karolinska Institutet, Sverige
3. medlem av komiteen: professor Per Øyvind Enger, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Anders Molven.

Åpent for alle interesserte.

Ph.d.-hjørnet

Nye doktorgrader

 

Foto/ill.: Jørgen Barth, UiB

Nuha Mohamed Gaafar Mohamed disputerte den 25. mars 2022 med avhandlingen «Prognostic biomarkers and tumour immune microenvironment characterization in oral squamous cell carcinoma – A study on human samples from Sudan».

Vi gratulerer med gjennomført disputas!

 

Kommende disputaser

 

Astrid Elise Hasselberg
Hovedveileder: ph.d. Ole Jakob Nøstbakken

Medveiledere: ph.d. Inger Aakre og førsteamanuensis Robin Ørnsrud

Prøveforelesning: Torsdag 7. april 2022 kl. 10.15
Sted: Auditorium 1, BB-bygget, Jonas Lies vei 91

For å følge prøveforelesningen digitalt, se lenke i pressemeldingen

Oppgitt emne: «How to prepare a systematic review in the field of nutrition including the perspectives of end users – relevance and pitfalls»

Disputas: Torsdag 7. april 2022 kl. 12.15
Sted: Auditorium 1, BB-bygget, Jonas Lies vei 91

For å følge disputasen digitalt, se lenke i pressemeldingen

Avhandlingens tittel: «Nutrients and contaminants in processed small indigenous fish species from Ghana – Implications for food and nutrition security»

1. opponent: dr.philos. Trond Brattelid, Høgskulen på Vestlandet
2. opponent: førsteamanuensis Monica Hauger Carlsen, Universitetet i Oslo
3. medlem av komiteen: ph.d. Catherine Schwinger, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Jutta Dierkes.

Åpent for alle interesserte.

 

Ying Chen
Hovedveileder: professor Lars A. Akslen

Medveiledere: førsteamanuensis Elisabeth Wik og ph.d. Tor Audun Klingen

Prøveforelesning: Fredag 8. april 2022 kl. 10.15
Sted: Auditorium, Armauer Hansens hus, Haukelandsveien 28, underetasje

For å følge prøveforelesningen digitalt, se lenke i pressemeldingen

Oppgitt emne: «The impact of molecular pathology on better prognostication in early breast cancer»

Disputas: Fredag 8. april 2022 kl. 12.15
Sted: Auditorium, Armauer Hansens hus, Haukelandsveien 28, underetasje

For å følge disputasen digitalt, se lenke i pressemeldingen

Avhandlingens tittel: «The tumor microenvironment in breast cancer»

1. opponent: professor Tibor Tot, Uppsala universitet, Sverige
2. opponent: professor Elin Richardsen, Universitetet i Tromsø
3. medlem av komiteen: professor Kathrine Skarstein, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av førsteamanuensis Lars Helgeland.

Åpent for alle interesserte.

Ph.d.-hjørnet

Frist for innlevering – disputas før sommeren

 

Siste uke for disputas før sommeren er uke 25 (20.–24. juni). Innleveringen og forslag til komite må da være innlevert senest uke 14, da dato for disputas kan ikke være mindre enn ti uker etter innlevering. Vi gjør samtidig oppmerksom på at det er komiteen som avgjør datoen, og disputasen kan derfor finne sted senere, selv om man har levert innen fristen.

Frist for å levere avhandling og komiteforslag før sommeren: 22. juni 2022

 

Nye doktorgrader

 

Foto/ill.: Jørgen Barth, UiB

Katinka Nordheim Alme disputerte den 1. mars 2022 med avhandlingen «Sedentary behaviour and cerebrovascular disease: molecular mechanisms and the impact of bout duration».

Vi gratulerer med gjennomført disputas!

 

 

 

Foto/ill.: Jørgen Barth, UiB

Dag André Sangnes disputerte den 11. mars 2022 med avhandlingen «Diabetic gastroenteropathy examined with wireless motility capsule».

Vi gratulerer med gjennomført disputas!

 

Kommende disputaser

 

Nuha Mohamed
Hovedveileder: professor Daniela Costea

Medveiledere: professor Anne Christine Johannessen, ph.d. Elisabeth Sivy Nginamau og ph.d. Tarig Al-Hadi Osman

Prøveforelesning: Fredag 25. mars 2022 kl. 09.00
Sted: Auditorium 1, BB-bygget, Jonas Lies vei 91

For å følge prøveforelesningen digitalt, se lenke i pressemeldingen

Oppgitt emne: «The role of immune cells in the tumour microenvironment»

Disputas: Fredag 25. mars 2022 kl. 11.15
Sted: Auditorium 1, BB-bygget, Jonas Lies vei 91

For å følge disputasen digitalt, se lenke i pressemeldingen

Avhandlingens tittel: «Prognostic biomarkers and tumour immune microenvironment characterization in oral squamous cell carcinoma – A study on human samples from Sudan»

1. opponent: ph.d. Simon Whawell, University of Sheffield, Storbritannia
2. opponent: professor Bengt Hasseus, Göteborgs universitet, Sverige
3. medlem av komiteen: ph.d. Gudveig Cecilie Gjerde Gjengedal, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Rebecca Jane Cox Brokstad.

Åpent for alle interesserte.

Ph.d.-hjørnet

Kommende disputaser

 

Katinka Nordheim Alme
Hovedveileder: ph.d. Anne-Brita Knapskog

Medveiledere: professor Torunn Askim, førsteamanuensis Mala Naik og professor Halvor Næss

Prøveforelesning: Tirsdag 1. mars 2022 kl. 10.15
Sted: Auditorium 1, BB-bygget, Jonas Lies vei 91

For å følge prøveforelesningen digitalt, se lenke i pressemeldingen

Oppgitt emne: «The anti-inflammatory effects of exercise«

Disputas: Tirsdag 1. mars 2022 kl. 12.15
Sted: Auditorium 1, BB-bygget, Jonas Lies vei 91

For å følge disputasen digitalt, se lenke i pressemeldingen

Avhandlingens tittel: «Sedentary behaviour and cerebrovascular disease: molecular mechanisms and the impact of bout duration. A multicentre cohort study»

1. opponent: ph.d. Niklas Joisten, Technical University Dortmund, Tyskland
2. opponent: professor Maria Hagströmer, Karolinska Institutet, Sverige
3. medlem av komiteen: professor Christian Alexander Vedeler, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av førsteamanuensis Leif Oltedal

Åpent for alle interesserte

 

Dag André Sangnes
Hovedveileder: førsteamanuensis Eirik Søfteland

Medveiledere: ph.d. Georg Dimcevski og professor Odd Helge Gilja

Prøveforelesning: Fredag 11. mars 2022 kl. 10.15
Sted: Auditorium, Armauer Hansens hus, Haukelandsveien 28, underetasje

For å følge prøveforelesningen digitalt, se lenke i pressemeldingen

Oppgitt emne: «The incretin system and its role in diabetes gastroenteropathy«

Disputas: Fredag 11. mars 2022 kl. 12.15
Sted: Auditorium, Armauer Hansens hus, Haukelandsveien 28, underetasje

For å følge disputasen digitalt, se lenke i pressemeldingen

Avhandlingens tittel: «Diabetic gastroenteropathy examined with wireless motility capsule»

1. opponent: førsteamanuensis Hans Törnblom, Göteborgs universitet, Sverige
2. opponent: ph.d. Kari Anne Sveen, Oslo universitetssykehus
3. medlem av komiteen: førsteamanuensis Kristin Moberg Aakre, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor emeritus August Bakke

Åpent for alle interesserte

Forskningsrådet gir millionstøtte til «Research school in Nutrition»

Med økonomisk drahjelp fra Forskningsrådet vil det nå for første gang bli etablert en ernæringsrettet forskerskole for doktorgradsstipendiater ved UiB. Resarch school in Nutrition ved Senter for ernæring er én av to forskerskoler ved UiB som i denne runden har fått innvilget støtte.

Nasjonale forskerskoler er en ordning for å fornye og forbedre norsk forskerutdanning, og er et supplement til institusjonenes egne doktorgradsprogrammer. Til sammen er 192 millioner kroner bevilget til 12 forskerskoler ved ulike utdanningsinsitusjoner i Norge. Research school in Nutrition har fått totalt 16 millioner kroner som skal fordeles over en åtteårsperiode. Totalt kom det inn 33 søknader.

Vegard Lysne, klinisk ernæringsfysioloig og postdoc ved UiB og Haukeland universitetssjukehus, var primærsøker på søknaden sammen med professor Jutta Dierkes, som skal lede forskerskolen.

Du kan lese mer om forskerskolen her:
https://www.uib.no/med/150906/forskningsr%C3%A5det-gir-millionst%C3%B8tte-til-%C2%ABresearch-school-nutrition%C2%BB
https://www.forskningsradet.no/nyheter/2022/skal-gjore-doktorgraden-mer-relevant-i-arbeidslivet/

Vi gratulerer! 

CCBIO courses spring 2022

Dear all

We are happy to be inviting you to three great courses at CCBIO for the spring term! Note the registration deadline February 1. The courses are primarily intended for PhD candidates and other students and young researchers, but are open to all. We aim for hybrid solutions, where those who want, can join in the auditorium (pandemic permitting), and the rest through online attendance.

Registration: If you are already enrolled at the University of Bergen (UiB), you register through Studentweb. If you are not enrolled at the UiB, but need the ECTS, you register through Søknadsweb, where you simultaneously apply for UiB guest student status (also deadline Feb. 1). If you don’t need the ECTS (credits/studiepoeng) and just want to be updated in the field, the courses have separate registration links for non-ECTS participation.

CCBIO906 Cancer Genomics, February 21-23, 2022

This 3 ECTS course will provide broad understanding of aspects of cancer genome biology and its investigation by next generation sequencing (NGS) technologies. Methods for analyzing DNA variation and structure and RNA expression patterns will be covered, as well as nuclear and chromatin structure. Also, ethical, legal aspects, and hereditary predisposition will be taught.

Learn:

 • What kinds of mutations may predispose for, contribute to, or appear during cancer development
 • How these variants can be detected by NGS methods and be analyzed bioinformatically
 • How to employ these methods to stratify patients both diagnostically and therapeutically
 • The different implications of the same aberrations depending on tissue type
 • Ethical and legal regulations regarding genetic analyses of patient samples

If you have any questions, please contact course coordinator Rebecca Nguyen (rebecca.nguyen@uib.no) or academic responsible Liv Cecilie Vestrheim Thomsen (liv.vestrheim@uib.no) and Erling Høivik (erling.hoivik@uib.no).

More info at this website.

CCBIO904 Biomarkers and tumor biology in clinical practice, April 20-22, 2022

CCBIO904 is a 4 ECTS course covering tumor biological aspects important for the understanding of why cancer develops and which mechanisms are important for tumor growth, metastases and morbidity in patients. The course will focus especially on tumor biological changes that may have or already have significance for personalized cancer treatment and clinical trial studies of new diagnostics and treatment.

Get deeper insight into:

 • Tumor biological aspects of cancer.
 • Oncogenes, tumor-suppressor genes, gene re-arrangements, DNA repair, apoptosis and growth factors.
 • Different methods applied for «Gen-mapping». DNA analysis and sequencing.
 • Principals for cytokine therapy, gene therapy, rational «drug design,» monoclonal antibodies and protein engineering.
 • The interaction between tumor cells and microenvironment.
 • Relevant methods for specimen collection in the clinical setting for use of molecular techniques.

If you have any questions, please contact course coordinator Reidun Kopperud (reidun.kristin.kopperud@uib.no)

or academic responsible Oddbjørn Straume (oddbjorn.straume@uib.no).

More info at this website.

CCBIO908 Scientific Writing and Communication Seminar May 23-24, 2022

This 2 ECTS course is part of the CCBIO/INTPART program, where students’ education and exchange is promoted through collaboration between CCBIO and the Boston based Harvard Medical School and Harvard Kennedy School. Lecturers are Christine Møller, an experienced lecturer in medical and scientific writing with many years of experience as assistant editor of APMIS, Randy Watnick, assistant professor at the Vascular Biology Program, Harvard Medical School, and Media Advisor Marion Solheim who will be adding a lecture on science presentation.

Learn:

 • How to organize your ideas and improve your manuscript
 • How to use clear writing
 • How to organize your results and message
 • How to avoid common mistakes
 • How to present the problem statement
 • How to write titles and abstracts
 • How to use proper grammar, punctuation and numbers
 • What makes a manuscript memorable
 • Writing a convincing cover letter
 • How to avoid death by PowerPoint

If you have any questions, please contact course coordinators Vandana Ardawatia (vandana.ardawatia@uib.no) and Harsh Dongre (harsh.dongre@uib.no) or academic responsible Elisabeth Wik (elisabeth.wik@uib.no).

More info at this website.

Welcome all!

Ph.d.-hjørnet

Kommende disputaser

 

Sepideh Mostafavi
Hovedveileder: professor Laurence Bindoff

Medveileder: professor Christian A. Vedeler

Prøveforelesning: Torsdag 3. februar 2022 kl. 10.15
Sted: Auditorium, Armauer Hansens hus, Haukelandsveien 28, underetasje

For å følge prøveforelesningen digitalt, se lenke i pressemeldingen

Oppgitt emne: «The role of mitochondria in disease, and how we can treat mitochondrial diseases in the future«

Disputas: Torsdag 3. februar 2022 kl. 12.15
Sted: Auditorium, Armauer Hansens hus, Haukelandsveien 28, underetasje

For å følge disputasen digitalt, se lenke i pressemeldingen

Avhandlingens tittel: «Using induced pluripotent stem cells for modeling POLG mitochondrial disease»

1. opponent: professor Zofia Chrzanowska-Lightowlers, Newcastle University, Storbritannia
2. opponent: ph.d. Sean Harrison, Universitetet i Oslo
3. medlem av komiteen: professor Helge Ræder, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor emeritus August Bakke.

Åpent for alle interesserte.


Midtveisevaluering 9. februar 2022, Bergen


Ingrid Revheim
– ph.d.-prosjekt: Metabolic effects of dietary fiber and carbohydrate staple foods

NorDoc Summer School 2022

On 17-18 June 2022, the University of Bergen will host the NorDoc PhD Conference, entitled Sustainability in Health.

The NorDoc PhD Summit brings together PhD students from the Nordic countries for two days of scientific discussions and networking. In 2022 we invite you to join us in Bergen, Norway. Candidates are encouraged to present posters of their work at the conference.

Read more here.

Foto/ill.: Sustainability in Health/uib.no

Ph.d.-hjørnet

Nye doktorgrader

 

Foto/ill.: Nigar Sofiyeva, UiB

Ileana Cristea disputerte den 17. desember 2021 med avhandlingen «Pellino-2 intracellular localization and inflammasome overactivation in skin and corneal disease».

Vi gratulerer med gjennomført disputas!

 

Foto/ill.: Svein Gabrielsen Lunde, SUS

Dordi Lea disputerte den 14. januar 2022 med avhandlingen «Use of quantitative pathology to improve grading and predict prognosis in tumours of the gastrointestinal tract».

Vi gratulerer med gjennomført disputas!

 

 

Pandemisenteret starter tverrfaglig ph.d.-kurs for å lære av koronapandemien

Fra 3.-14. januar tilbyr Pandemienteret et to ukers kurs for studenter om læring av covid 19-pandemien. Kurset er åpent for både ph.d.- og masterstudenter fra alle fagfelt ved universitetet.

Kurset vil være innom både medisinske problemstillinger knyttet til vaksiner, erfaringer fra pandemier i et historisk perspektiv, samt juridiske og etiske dilemmaer.

Mer info om kurset (ELMED328) finner du her.

Ph.d.-hjørnet

Nye doktorgrader

 

Foto/ill.: Jørgen Barth, UiB

Ingrid Kvåle Nordaas disputerte den 30. november 2021 med avhandlingen «The Importance of Structural Changes and Imaging in Chronic Pancreatitis».

Vi gratulerer med gjennomført disputas!

 

 

 

Foto/ill.: Jørgen Barth, UiB

Sander Johan Aarli disputerte den 10. desember 2021 med avhandlingen «Microemboli detection in acute ischemic stroke».

Vi gratulerer med gjennomført disputas!

 

 

 

Kommende disputaser

 

Ileana Cristea
Hovedveileder: førsteamanuensis Cecilie Bredrup
Medveileder: professor Eyvind Rødahl

Prøveforelesning: Fredag 17. desember 2021 kl. 10.15
Sted: Auditorium, Armauer Hansens hus, Haukelandsveien 28, underetasje

For å følge prøveforelesningen digitalt, se lenke i pressemeldingen

Oppgitt emne: «The role of ubiquitin signaling in inflammatory diseases«

Disputas: Fredag 17. desember 2021 kl. 12.15
Sted: Auditorium, Armauer Hansens hus, Haukelandsveien 28, underetasje

For å følge disputasen digitalt, se lenke i pressemeldingen

Avhandlingens tittel: «Pellino-2 intracellular localization and inflammasome overactivation in skin and corneal disease»

1. opponent: professor Eva Sjøttem, UiT Norges arktiske universitet
2. opponent: førsteamanuensis Joni Turunen, Helsinki University Hospital, Finland
3. medlem av komiteen: førsteamanuensis Elisabeth Wik, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av førsteamanuensis Kurt Hanevik.

Åpent for alle interesserte.

 

Ph.d.-hjørnet

Nye doktorgrader

 

Ernest Nii Addy Dodoo den 17. november 2021 med avhandlingen «Gamma Knife Radiosurgery for High Grade Glioma».

Vi gratulerer med gjennomført disputas!

 

 

Foto/ill.: Kristin N. Varhaug

Kristin Nielsen Varhaug disputerte den 26. november 2021 med avhandlingen «Mitochondrial biomarkers and biomarkers of mitochondrial disease».

Vi gratulerer med gjennomført disputas!

 

 

Kommende disputaser

 

Ingrid Kvåle Nordaas
Hovedveileder: ph.d. Trond Engjom
Medveiledere: professor Georg Dimcevski, professor Odd Helge Gilja og ph.d. Spiros Kotopoulis

Prøveforelesning: Tirsdag 30. november 2021 kl. 10.15
Sted: Auditorium 1, BB-bygget, Jonas Lies vei 91

For å følge prøveforelesningen digitalt, se lenke i pressemeldingen

Oppgitt emne: «Recurrent ¨idiopathic¨ acute pancreatitis: pathomechanisms, diagnostic challenges, preventive options»

Disputas: Tirsdag 30. november 2021 kl. 12.15
Sted: Auditorium 1, BB-bygget, Jonas Lies vei 91

For å følge disputasen digitalt, se lenke i pressemeldingen

Avhandlingens tittel: «The Importance of Structural Changes and Imaging in Chronic Pancreatitis»

1. opponent: professor Peter Layer, Universität Hamburg, Tyskland
2. opponent: førsteamanuensis Sara Regnér, Lunds universitet, Sverige
3. medlem av komiteen: professor Kathrine Skarstein, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor emeritus Svein Ødegaard.

Åpent for alle interesserte.

 

Sander Johan Aarli
Hovedveileder: ph.d. Annette Fromm
Medveiledere: professor emeritus Lars Thomassen, ph.d. Nicola Logallo og ph.d. Christopher Elnan Kvistad

Prøveforelesning: Fredag 10. desember 2021 kl. 10.15
Sted: Olavsalen, Gamle hovudbygg

For å følge prøveforelesningen digitalt, se lenke i pressemeldingen

Oppgitt emne: «Stroke mimics and how to diagnose them»

Prøveforelesning: Fredag 10. desember 2021 kl. 12.15
Sted: Olavsalen, Gamle hovudbygg

For å følge disputasen digitalt, se lenke i pressemeldingen

Avhandlingens tittel: «Microemboli detection in acute ischemic stroke. The Norwegian Microemboli in Acute Stroke Study»

1. opponent: professor Erwin Stolz, Gemeinschaftspraxis E. Stolz & A. Rahimi, Tyskland
2. opponent: ph.d. Karolina Ryeng Skagen, Oslo universitetssykehus
3. medlem av komiteen: førsteamanuensis Rupavathana Mahesparan, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor emeritus Arne Skarstein.

Åpent for alle interesserte.

Ph.d.-hjørnet

Nye doktorgrader

 

Foto/ill.: David Zadig

Toril Marie Terum disputerte den 5. november 2021 med avhandlingen «Neuropsychiatric disturbances in persons with Alzheimer`s disease and dementia with Lewy bodies, carer distress and time until nursing home admission.».

Prosjektet og disputasen ble også dekket som en egen sak ved USHT sine nettsider. Les hele saken, og se bildene fra disputasen her.

Vi gratulerer med gjennomført disputas!

 

Foto/ill.: Guðný Lea Guðjónsdóttir

Gígja Guðbrandsdóttir disputerte den 12. november 2021 med avhandlingen «Cytokines in Renal Cell Carcinoma».

Vi gratulerer med gjennomført disputas!

 

 

Kommende disputaser

 

Ernest Nii Addy Dodoo
Hovedveileder: professor Per Øyvind Enger
Medveileder: ph.d. Pål-Henning Pedersen

Prøveforelesning: Onsdag 17. november 2021 kl. 10.15
Sted: Se pressemelding for lenke til digitalt møterom.

Oppgitt emne: «Brain Immunology and immunomodulating therapy of brain tumors»

Disputas: Onsdag 17. november 2021 kl. 12.15
Sted: Se pressemelding for lenke til digitalt møterom.

Avhandlingens tittel: «Gamma Knife Radiosurgery for High Grade Glioma»

1. opponent: universitetslektor Peter Sminia, Vrije Universiteit Amsterdam, Nederland
2. opponent: ph.d. Anette Storstein, Haukeland universitetssjukehus
3. medlem av komiteen: forsker Gro Vatne Røsland, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av førsteamanuensis Elisabeth Wik.

Åpent for alle interesserte.

 

Kristin Varhaug
Hovedveileder: professor Laurence Bindoff
Medveileder: professor Christian Vedeler

Prøveforelesning: Fredag 26. november 2021 kl. 10.15
Sted: Se pressemelding for lenke til digitalt møterom.

Oppgitt emne: «Preventing the transmission of mtDNA disease»

Disputas: Fredag 26. november 2021 kl. 12.15
Sted: Se pressemelding for lenke til digitalt møterom.

Avhandlingens tittel: «Mitochondrial biomarkers and biomarkers of mitochondrial disease»

1. opponent: professor Grainne S. Gorman, Newcastle University, UK
2. opponent: professor Hubert Smeets, Universiteit Maastricht, Nederland
3. medlem av komiteen: professor Halvor Næss, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor emeritus Nils Erik Gilhus.

Åpent for alle interesserte.

Ph.d.-hjørnet

Framdriftsrapportering

 

Vi minner om at alle ph.d.-kandidater og hovedveiledere skal levere fremdriftsrapport innen 1. november (med unntak av kandidater som er tatt opp etter 1. juli i rapporteringsåret).

E-post med lenke til rapporteringen er sendt ut fra UiB sentralt. Alle som har UiB-e-postadresse vil ha fått den til denne adressen. Merk at du nå må ha tofaktorpålogging for å få tilgang til bl.a. UiB-e-post fra eksterne maskiner.

Mer informasjon om tofaktorpålogging her.

 

Nye doktorgrader

 

Foto/ill.: Jørgen Barth, UiB

Astrid Børretzen disputerte den 22. oktober 2021 med avhandlingen «Epithelial-mesenchymal transition, angiogenesis, and molecular markers in aggressive prostate cancer».

Vi gratulerer med gjennomført disputas!

 

 

 

Foto/ill.: Jørgen Barth, UiB

Målfrid Holen Kristoffersen disputerte den 22. oktober 2021 med avhandlingen «Hip fracture in patients with cognitive impairment».

Vi gratulerer med gjennomført disputas!

 

 

 

 

Kommende disputaser

 

Toril Marie Terum
Hovedveileder: professor Ingelin Testad
Medveiledere: professor John Roger Andersen og førsteamanuensis Arvid Rongve

Prøveforelesning: Fredag 5. november 2021 kl. 10.15
Sted: Auditoriet, Armauer Hansens hus
For å følge disputasen digitalt, se lenke i pressemeldingen.

Oppgitt emne: «Bruk av tvang i eldreomsorgen»

Prøveforelesning: Fredag 5. november 2021 kl. 12.15
Sted: Auditoriet, Armauer Hansens hus
For å følge disputasen digitalt, se lenke i pressemeldingen.

Avhandlingens tittel: «Neuropsychiatric disturbances in persons with Alzheimer`s disease and dementia with Lewy bodies, carer distress and time until nursing home admission»

1. opponent: professor Ingrid Hellström, Linköping universitet, Sverige
2. opponent: førsteamanuensis Lill Sverresdatter Larsen, UiT – Norges arktiske universitet
3. medlem av komiteen: professor emeritus Stein Tore Nilsen, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Martha Enger.

Åpent for alle interesserte.

 

Gigja Gudbrandsdottir
Hovedveileder: professor Christian Beisland
Medveileder: professor Hans Jørgen Aarstad

Prøveforelesning: Fredag 12. november 2021 kl. 10.15
Sted: Auditoriet, Armauer Hansens hus
For å følge disputasen digitalt, se lenke i pressemeldingen.

Oppgitt emne: «Robotic surgery for Renal Cell Carcinoma: Current and future applications»

Prøveforelesning: Fredag 12. november 2021 kl. 12.15
Sted: Auditoriet, Armauer Hansens hus
For å følge disputasen digitalt, se lenke i pressemeldingen.

Avhandlingens tittel: «Cytokines in Renal Cell Carcinoma; With emphasis on Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF) and Interleukin 6 (IL-6)»

1. opponent: professor Tomas Gudbjartsson, Háskóli Íslands, Island
2. opponent: ph.d. Kirsti Aas, Oslo universitetssykehus
3. medlem av komiteen: førsteamanuensis Stian Kreken Almeland, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor emeritus August Bakke.

Åpent for alle interesserte.

Ph.d.-hjørnet

Nye doktorgrader

 

Foto/ill.: Jørgen Barth, UiB

Elisabeth Kjelsvik Steinsvik disputerte den 24. september 2021 med avhandlingen «Gastric dysmotility and visceral hypersensitivity – an ultrasound approach to functional GI disorders and diabetic gastroparesis».

Vi gratulerer med gjennomført disputas!

 

 

Foto/ill.: Fiona Dick

Fiona Dick disputerte den 1. oktober 2021 med avhandlingen «Studies of gene expression in the Parkinson’s disease brain».

Vi gratulerer med gjennomført disputas!

 

 

Ph.d.-hjørnet

Nye doktorgrader

 

Foto/ill.: Jørgen Barth, UiB

Bjarte Almås disputerte den 17. september 2021 med avhandlingen «On the Epidemiology, Diagnosis and Treatment of Upper Tract Urothelial Carcinoma».

Vi gratulerer med gjennomført disputas!

 

 

 

 

Kommende disputaser

 

Elisabeth Kjelsvik Steinsvik
Hovedveileder: professor Odd Helge Gilja
Medveileder: professor emeritus Trygve Hausken

Prøveforelesning: Fredag 24. september 2021 kl. 10.15
Sted: Se pressemelding for lenke til digitalt møterom.

Oppgitt emne: «Medisinsk behandling av inflammatorisk tarmsykdom – i går, i dag og i morgen»

Disputas: Fredag 24. september 2021 kl. 12.15
Sted: Se pressemelding for lenke til digitalt møterom.

Avhandlingens tittel: «Gastric dysmotility and visceral hypersensitivity – an ultrasound approach to functional GI disorders and diabetic gastroparesis»

1. opponent: ph.d. Kristine Lillestøl, Oslo universitetssykehus
2. opponent: førsteamanuensis Asle Medhus, Oslo universitetssykehus
3. medlem av komiteen: førsteamanuensis Jon-Helge Angelsen, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Olav H. Haugen.

Åpent for alle interesserte.

 

Fiona Dick
Hovedveileder: professor Charalampos Tzoulis
Medveileder: forsker Gonzalo Nido

Disputas: Fredag 1. oktober 2021 kl. 13.00
Sted: Se pressemelding for lenke til digitalt møterom.

Avhandlingens tittel: «Studies of gene expression in the Parkinson’s disease brain»

1. opponent: førsteamanuensis Rob Patro, University of Maryland, USA
2. opponent: ph.d. Julia Schulze-Hentrich, Tübingen University Hospital, Tyskland
3. medlem av komiteen: Professor Erik Johnsen, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Anne Christine Johannessen.

Åpent for alle interesserte.

Ph.d.-hjørnet

Nye doktorgrader

 

Foto/ill.: Cornelia Fisher-Bredenbeck

Anagha Parkar disputerte den 27. august 2021 med avhandlingen «The role of imaging in anterior cruciate ligament reconstruction».

Vi gratulerer med gjennomført disputas!

 

 

 

Foto/ill.: Solvor Eide

Sunniva Leer-Salvesen disputerte den 27. august 2021 med avhandlingen «Timing of anticoagulation and surgery for hip fracture patients».

Vi gratulerer med gjennomført disputas!

 

 

 

Kommende disputaser

 

Bjarte Almås
Hovedveileder: professor Christian Beisland
Medveileder: professor Ole Johan Halvorsen

Prøveforelesning: Fredag 17. september 2021 kl. 10.15
Sted: Se pressemelding for lenke til digitalt møterom.

Oppgitt emne: «Samvalg i uro-onkologi: fra etisk konsept til moderne praksis»

Disputas: Fredag 17. september 2021 kl. 12.15
Sted: Se pressemelding for lenke til digitalt møterom.

Avhandlingens tittel: «On the Epidemiology, Diagnosis and Treatment of Upper Tract Urothelial Carcinoma»

1. opponent: Førsteamanuensus Ulla Nordström Joensen, Københavns Universitet, Danmark
2. opponent: Ph.d. Christoph Müller, Sørlandet sykehus HF
3. medlem av komiteen: førsteamanuensis Jon-Helge Angelsen, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor emeritus August Bakke.

Åpent for alle interesserte.