Mye å glede seg over!

Til tross for nå flere år med stram økonomi er det fortsatt imponerende stor aktivitet av høy kvalitet ved instituttet. Dette gjenspeiles blant annet i gjentatte premieringer av undervisningen, høy forskningsaktivitet og tildeling av mange viktige og store forskningsbevilgninger.

Høstens avgangskull i medisin har på ny kåret Seksjon for anestesi og intensiv som beste undervisningsmiljø, og i tillegg vår kollega Martin Biermann som beste foreleser. Dette er særlig imponerende siden forrige undervisningspris også gikk til anestesi og intensiv som beste undervisningsmiljø, og i tillegg fikk kollega Magnus Berle ved «gastro-kirurgen» pris som beste foreleser. Og om ikke dette var nok, mottak nylig avdelingsdirektør Aslak Aslaksen, ved Radiologisk avdeling, Helse Vests utdanningspris. Han har riktignok UiB-stilling ved IGS, men vi regner ham likevel som en av våre med fagbakgrunn i radiologi. En stor og varm gratulasjon sendes til dere alle.

I går ble også forskningstildelingen fra Helse Vest annonsert med en rekke gledelige nyheter for K1. Mange av våre kolleger og fagmiljøer fikk en rekke tildelinger av PhD- og Postdoktor- stipender, samt åpen prosjektstøtte, klinisk forskerstipend og utenlandsstipend. I tillegg ble hele fire av seks regionale strategiske satsninger, på hver om lag 20 MNOK, lagt til fagmiljøer tilknyttet K1; Nefrologi (Hans-Peter Marti, HUS), Patologi (Sabine Leh, HUS), Nevrologi (Charalampos Tzoulis, HUS) og Psykiatri (Dag Aarsland, SUS). Når vi i tillegg regner med de fire nylige tildelingene fra KLINBEFORSK til Nevrologi og Psykiatri, borger dette for stor forskningsaktivitet ved instituttet i de kommende årene.

K1 vil med dette fortsatt befeste sin posisjon som et av de ledende instituttene innen undervisning og forskning ved Det medisinske fakultet. I dag gjennomføres to nye disputaser, og vi vil med det ha gjennomført 24 nye disputaser dette året. Dette er omtrent helt på gjennomsnittet med om lag 25 disputaser hvert år de siste syv årene! K1 er med dette sammen med K2 og IGS størst i PhD-produksjon ved fakultetet, men klart mest produktivt i forhold til vitenskapelige årsverk.

God helg til alle!

Kjell-Morten

UiB og SUS feirer 20 års samarbeid

I høst er det 20 år siden medisinstudenter ved Universitetet i Bergen første gang fikk muligheten til å ta praksis ved Stavanger Universitetssjukehus. Jubileet ble markert i Stavanger 14. oktober. Medisinstudentene tar nå deler av sin utdanning i Stavanger og ved andre sykehus på Vestlandet, i tillegg til Haukeland Universitetssjukehus.

– Samarbeidet har vært svært verdifullt for våre studenter, fordi de får praksis ved andre sykehusmiljø enn de er vant til. I tillegg har det betydd at den medisinske kompetansen på Vestlandet har økt i løpet av disse årene, sier dekan Per Bakke ved Det medisinske fakultet.

Hvert år har UiB 190 studenter i praksis ved sykehuset i Stavanger. Her får de erfaring med alt fra kirurgi til psykiatri. Professor Hartwig Kørner ved Klinisk institutt 1, UiB, og overlege ved gastrokirurgisk avdeling ved SUS, er koordinator for medisinstudentene fra UiB. Han er svært fornøyd med samarbeidet.

– Vi anser det som veldig viktig å legge til rette for god praksis. Studentene skal ikke bare fordype seg i teori, men kjenne på kroppen hvordan det er å være lege, ved å undersøke pasienter og forholde seg til kolleger, sier Kørner.

– Ved SUS er vi også opptatt av at studentene får gode rollemodeller som de kan strekke seg etter, og vi forsøker å legge mest mulig til rette for det, legger han til.

Du kan lese hele saken her.

Trond Mohn stiftelse 15 år

Trond Mohn stiftelse feirer i år sine første 15 år. – Stiftelsen har betydd mye for både Universitetet i Bergen og samfunnet forøvrig, sier rektor Dag Rune Olsen.

Gjennom midler til kompetansebygging, infrastruktur og utstyr, samt tematiske satsinger på Universitetet i Bergen og Haukeland universitetssjukehus, har Trond Mohn stiftelse (tidligere Bergens forskningsstiftelse) siden oppstarten gitt store og samfunnsnyttige bidrag til forskningsformål.

Et godt eksempel er TMS Starting Grant-programmet, tidligere kalt rekrutteringsstipend. Midlene lar unge forskerne bygge opp en gruppe ved UiB rundt sine forskningsinteresser og gir dem et langtidsperspektiv. Siden det første TMS Starting Grant ble tildelt Bodil Holst i 2007, har totalt 39 fremragende unge forskere blitt tildelt stipendet. Flere av disse er i dag professorer ved UiB, og i forbindelse med 15-årsjubileet presenterer UiB.no 15 av disse.

6. desember skal stiftelsen feires med årsmarkering og jubileum i Universitetsaulaen. På årsmarkeringen settes det fokus på antibiotikaresistens og det kunngjøres bl.a. hvem som får TMS Starting Grants. Arrangementet er åpent for alle og er et samarbeid mellom Trond Mohn stiftelse, Helse Bergen HF og Universitetet i Bergen.

Du kan lese hele saken her.

mohnfoundation.no

Forskerlinjen ved Det medisinske fakultet søker forskningsprosjekter og veiledere til studenter på kull 19

Ved Forskerlinjen er vi i full gang med å rekruttere studenter fra 2019-kullet med tanke på opptak på Forskerlinjen høsten 2020. Det er en absolutt fordel at aktive interesserte studenter rekrutteres så tidlig som mulig i 2020. Til enhver tid er det ca. 80 studenter som går på forskerlinjen, dvs. ca. 10 % av studentene. Både studenter og veiledere melder tilbake om gode erfaringer og god forskning. Mange studenter er godt i gang med doktorgradsprosjekt. Vi har 17 plasser til disposisjon hvert år, 15 FOR MEDISIN OG 2 FOR ODONTOLOGI.

Med dette inviterer vi deg til å levere inn prosjektforslag. Det er viktig at prosjektene er av en slik karakter at de lar seg gjennomføre i forskerlinjeløpet. Potensielle forskerlinjestudenter er genuint interesserte, de er smarte og vitebegjærlige. MEN det er viktig å huske at de fleste er unge og uten forskningserfaring, noe som innebærer at de trenger tett oppfølging i startfasen.

Forslag til prosjekter leveres etter en mal som du finner vedlagt her. Bruk folkelig språk. Vi ber om at alle punkter fylles ut. Du skal vinne studentenes interesse og entusiasme for feltet og faget.

Frist for innlevering: 11. januar 2020. PROSJEKTER BES SENDT PÅ E-POST TIL marianne.stien@uib.no.

«Mingledag» onsdag 29.01.20.
Som i fjor ønsker vi å initiere større kontakt mellom studentene og forskningsmiljøene, og inviterer dere til å presentere dere på stands. Vi vil forsøke å dele dere inn etter institutt. Det vil bli satt opp postervegger i minglearealet på BBB, onsdag 29.01.20, kl. 12.00 -15.00. Tilbakemeldingene vi har fått på dette opplegget er svært bra, både fra studenter og forskere.

Hvis du lurer på hva Forskerlinjen innebærer og hvilke fordeler og plikter en har som er veileder, så finner du informasjon på www.uib.no/mofa/forskning/forskerlinjen.

Vennlig hilsen

Anne Berit Guttormsen
Professor
Leder av Forskerlinjen

Årets forskningspresentasjoner arrangert av Forskerskolen i klinisk medisin

Kjære forsker fra Klinisk Institutt 1, Klinisk Institutt 2 og Helse-Bergen. Du er herved invitert til å presentere din forskning til kollegaer, ansatte og andre besøkende ved vår konferanse «Årets Forskningspresentasjoner» som finner sted i 22.-24. januar 2020 her på Haukeland.

Hvis du har presentert en poster eller et muntlig innlegg på en konferanse i 2019 så er du velkommen til å presentere ditt arbeid på vår konferanse – registrer deg via påmeldingslinken nederst i saken!

Poster-presentasjoner:

 • Hver person får 3 minutter til å gi en kort presentasjon av sin poster til en vitenskaplig komité.
 • Posterne skal legges ved i påmeldingsskjemaet under som en PDF-fil. Husk å sjekke at posteren er lagret med høy oppløsning. Vi printer ut alle posterne på et poster-banner.

Muntlige presentasjoner:

 • Hver person får 10 minutter til å presentere sitt arbeid, pluss 5 minutter til diskusjon.
 • Muntlige innlegg kan holdes i sin opprinnelige form, men tilføy gjerne litt generell bakgrunn for å gjøre det lett forståelig for publikum.
 • Husk å sende presentasjonen senest to dager før arrangementet.
 • NB: På grunn av tidsbegrensninger vil kun de 20 første som melder seg på til muntlige innlegg få anledning til å presentere.

Priser:
En vitenskapelig komité valgt av Forskerskolen i Klinisk Medisin vil evaluere alle presentasjonene og kåre vinnerene. Prisene for PhD-studenter går fra 3.000 kr. til 10.000 kr. for beste bidrag for både poster-presentasjoner og muntlige bidrag. I tillegg får beste bidrag fra postdoktorer/forskere 10.000 kr. i premiepenger. Her er det altså bare å få meldt seg på!

Påmelding:
Fyll ut påmeldingsskjemaet her.

Hvis du har spørsmål så send oss gjerne en mail.

Frist for påmelding: Søndag 1. desember 2019

 

Ledig stilling som professor/førsteamanuensis (50%) vikariat – leder av Ferdighetssenteret

Det utlyses nå en stilling som professor/førsteamanuensis (50%) vikariat – leder av Ferdighetssenteret. Ferdighetssenteret er en stor og viktig satsning ved fakultetet, og det søkes derfor etter en motivert og entusiastisk leder for virksomheten. Ferdighetssenteret holder til i moderne lokaler i Bygg for biologiske basalfag, og har som formål å støtte opp om fakultetets studieprogram gjennom tilbud om trening og opplæring i praktiske ferdigheter i vid forstand. Les mer om Ferdighetssenteret her.

Leder har det øverste ansvaret for den daglige driften, har arbeidsplass ved senteret med faste treffetider og skal være leder for andre ansatte og et stort tall studentinstruktører.

Stillingen kan kombineres med annen relevant stilling, som f.eks. lege ved Haukeland universitetssjukehus, annet samarbeidende sykehus eller privat eller offentlig legevirksomhet. Forskningen vil fortrinnsvis være tilknyttet en av de eksisterende forskningsgruppene ved Klinisk instittutt 2. Faglig vil stillingen også være tilknyttet Enhet for læring, fakultetets satsning på pedagogisk forskning og utviklingsarbeid. Les mer om Enhet for læring her.

Lenke til annonse hos JobbNorge: https://www.jobbnorge.no/nn-no/ledige-stillingar/stilling/177665/professor-foersteamanuensis-50-vikariat-i-medisin-leiar-av-ferdighetssenteret

Merk at søknadsfristen er førstkommende søndag 1. desember.

 

Ledig stilling som Klyngefasilitator (Seniorrådgiver) ved Alrek Helseklynge

Det utlyses nå en stilling som Klyngefasilitator (Seniorrådgiver, 100%) ved Alrek Helseklynge. Fasilitatoren trenger god innsikt i nasjonal og internasjonal forskning og utdanning innen helse. Arbeidsoppgavene vil bl.a. innebære å identifisere synergier mellom de deltakende institusjonene og deres ansatte med relasjon til helseklyngen, og skape møteplasser for samhandling.

Lenke til annonse hos JobbNorge: https://www.jobbnorge.no/nn-no/ledige-stillingar/stilling/178722/klyngefasilitator-seniorraadgjevar-ved-alrek-helseklynge

Søknadsfrist er 8. desember.

uib.no/alrekhelseklynge

Nye publikasjoner

Publikasjonene er basert på PubMed-søket «Department of Clinical Medicine» AND Bergen. Om noen har publikasjoner som ikke ble dekket av våre søk i PubMed, ta kontakt med kjetil.harkestad@uib.no.

Nivå 2

Nivå 1

Ph.d.-hjørnet

Nye doktorgrader

 

Foto/ill.: Jørgen Barth

Anesa Mulabecirovic disputerte den 28. november 2019 med avhandlingen «In-vitro and in-vivo validation of ultrasound shear wave elastography for liver application».

Gratulerer med gjennomført disputas!

 

Kommende disputaser

 

Farivar Fathian
Hovedveileder: Professor Erik Johnsen
Medveiledere: Professor II Else-Marie Løberg og førsteamanuensis Rune Andreas Kroken

Prøveforelesning: Torsdag 5. desember 2019 kl. 10.15
Sted: Auditoriet, Armauer Hansens hus, Haukelandsveien 28
Oppgitt emne: «Inflammation and psychiatric disorders; current knowledge and possible clinical implications»

Disputas: Torsdag 5. desember 2019 kl. 12.15
Sted: Auditoriet, Armauer Hansens hus, Haukelandsveien 28

Avhandlingens tittel: “C-reactive protein in schizophrenia-spectrum disorders; relationship to cognitive functions and medications”

1. opponent: Ph.d. Valeria Mondelli, King’s College London, Storbritannia
2. opponent: Professor II Jan Ivar Røssberg, Universitetet i Oslo
3. medlem av komiteen: Førsteamanuensis II Anne Halmøy, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Ole Bernt Fasmer.

Åpent for alle interesserte.

 

Sigmund Ytre-Hauge
Hovedveileder: professor Ingfrid Haldorsen
Medveiledere: professor Jone Trovik og avdøde professor Helga B. Salvesen

Prøveforelesning: Onsdag 11. desember 2019 kl. 10.15
Sted: Auditoriet, Armauer Hansens hus, Haukelandsveien 28
Oppgitt emne: «Imaging in endometrial cancer: why, how, and when»

Disputas: Onsdag 11. desember 2019 kl. 12.15
Sted: Auditoriet, Armauer Hansens hus, Haukelandsveien 28

Avhandlingens tittel: “Advanced imaging biomarkers in endometrial cancer”

1. opponent: Professor Bradley Erickson, Mayo Clinic, USA
2. opponent: Dosent Annika Auranen, University of Turku, Finland
3. medlem av komiteen: Professor Stein Magnus Aukland, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor II August Magnar Bakke.

Åpent for alle interesserte.

Frister for sending av julepost 2019

For at du skal være sikker på at dine julebrev og pakker kommer frem til mottaker før jul, anbefales det å sende innen datoene som er oppgitt for det enkelte land. For julepost i Norge anbefales 16. desember, mens for pakker vil sendingstiden øke med inntil 2 dager fra 12. desember.

Her er fristene når du skal sende brev:
Sverige, Danmark, Finland og Island: 15. desember
Øvrige Europa: 13. desember
USA og Canada: 11. desember
Øvrige land i verden: 4. desember

Vanlig leveringstid:
Tidligst 2-6 dager i Europa og tidligst 4-8 dager til resten av verden.

Her er fristene for julepakker:
Innland: Bedrift og På døren: Bedrift og expresspakker julen 2019
Servicepakken: + 1-2 dager fra 19. november

Pakke utland (CarryOn) Finland, Island, Sverige og Danmark: 13. desember
Europa og resten av verden: Julefrister pakker utland 2019

Flåklypa postbud

Velferd

Tilbud fra Opera Bergen om rabatterte billetter til UiB-ansatte

MOZARTS REQUIEM MOT MIDNATT

Foto/ill.: Opera Bergen

228 år etter Mozarts død toner hans Requiem ut på samme tidspunkt som komponisten utåndet. Mozart døde 5. desember 1781, og hans aller siste verk er like udødelig som han selv – det står der som en bauta over hans livsverk og lyser inn i natten, vinteren og fremtiden.

Les mer om oppsetningen her.

UiB-ansatte kan ved bestilling til post@operabergen.no kjøpe billetter for kr. 250,- inkl. billettavgift (ord. pris kr. 310,- + billettavgift).

 

Tusen takk!

«Instituttets dag» ble i går en stor suksess, med fantastisk flotte presentasjoner og påfølgende diskusjoner som strakte seg godt ut i pausene. Vi har mottatt en rekke tilbakemeldinger på at dette ble en flott dag med spennende faglige oppdateringer, hvor nye ideer for samarbeid ble generert, samtidig med hyggelige samtaler mellom gode kolleger.

Dagen var i fem deler, hvorav to med forskningspresentasjoner, en med undervisning, en med fokus på samarbeid på tvers av institutt og fakultet ved UiB, samt med andre institusjoner som helseforetakene, Høgskulen på Vestlandet med flere. I siste del fikk vi en fin populærvitenskapelig gjennomgang av «Musikk og hjernen» ved kollega Geir Olve Skeie og avslutning ved instituttledelsen før en hyggelig festmiddag.

I diskusjonen om «samarbeid på tvers» kom det tydelig frem behov og ambisjoner om samarbeid fra både fakultetet ved dekan Per Bakke, Haukeland Universitetssjukehus ved forskningsdirektør Renate Gruner og Høgskulen på Vestlandet ved prorektor for forskning Gro Anita Fonnes Flaten. I tillegg presenterte Guri Rørtveit, instituttleder for IGS, mulighetene for samarbeid gjennom Alrek helseklynge som er under etablering på Årstadvollen.

Vi i instituttledelsen blir veldig inspirerte av en slik dag og tenker allerede på neste års arrangement. Vil vi derfor gjerne få tilbakemelding med ros og ris – med forsalg til forbedringer og nye innslag på kommende arrangementer. Dere kan sende dette til Jorunn (Jorunn.Skei@uib.no) eller meg (Kjell-Morten.Myhr@uib.no).

En gjennomgående tilbakemelding fra mange var at det ble presentert mye spennende forskning med et stort potensiale for samarbeid mellom forskningsgrupper internt på instituttet. Det er derfor et paradoks at vi i hverdagen ofte ikke finner tid til diskusjoner og utvekling av ideer som kan gi grunnlag for slike samarbeid. Jeg avslutter derfor med en figur til ettertanke – som jeg nok har vist tidligere – men er fortsatt like aktuell.

 

 

 

 

 

God helg til alle!

Kjell-Morten

 

Vernerunder 2019

Årets vernerunde står på trappene og vil bli gjennomført i løpet av de nærmeste ukene. HMS-skjema sendes snart ut og har du noe spesielt å melde fra om kan du gjøre det der. Hvis ikke, sees vi uansett på vernerunden!

Minner om at K1 har følgende verneombud:
Administrasjon og vitenskapelige stillinger: Siri Sagen Trosvik
Dyreavdelingen: Suzanne Brandt, vara: Helen Eikeseth Otterå
Lab/teknisk: Hanne Linda Nakkestad, vara: Solrun Steine

Ta kontakt dersom du har spørsmål. Mer informasjon om vernerunde finner du her.

Seminarserie Senter for ernæring, onsdag 20. november

Senter for ernæring har gleden av å invitere til et nytt seminar i vår seminarrekke. Serien tar opp sentrale utfordringer innen ernæring og helse.

Tid: Onsdag 20. november kl. 14.30-15.30
Sted: Auditorium 4, BB-bygget, Jonas Lies vei 91

Obesity and cancer

Speaker: Nils Halberg
Moderator: Simon E. Nitter Dankel

Dr. Halberg completed his graduate studies at the University of Copenhagen in 2009. Working in the laboratory of Dr. Philipp Scherer at the UT Southwestern Medical Center he studied the functional role of hypoxia and fibrosis in obese white adipose tissue. He did postdoctoral work in the laboratory of Dr. Sohail Tavazoie at the Rockefeller University studying the mechanisms of metastatic secretory programs in breast cancer. In 2015, he moved to the University of Bergen to start his academic laboratory in the Department of Biomedicine. His laboratory seeks to better our understanding of the mechanistic connection between obesity and cancer.

Obesity and overweight is consistently linked to tumor initiation and progression across 13 tumors types. This currently rank obesity as the second leading preventable cause of cancer right behind smoking. Although the epidemiological evidence is overwhelming the cellular mechanisms behind the link between obesity and cancer has been elusive. We propose a model wherein cancer cell adaptation to an obese environment leads to a cell differentiation towards a cancer stem cell phenotype through chromatin remodeling.

Det blir lett servering.

Velkommen!

http://www.uib.no/ernaring

NBS Winter Contact Meeting January 23rd – 26th 2020

Dear all,

Winter Is Coming!
…and with it, the 56th Winter Contact meeting of the Norwegian Biochemical Society (NBS).

For the first time, it will take place at the Park Hotel Vossevangen in Voss, from January 23rd to 26th, 2020. Registration and Abstract submission are now OPEN. We provide reduced prices for Master and PhD students. All prices include registration fee, hotel room and all meals – including the banquet dinner. The board of the NBS Bergen branch is organizing the meeting and we are happy to present a program with highly recognized international speakers, including the EMBO Keynote lecture that will open the meeting. Poster sessions and parallel mini symposia will cover all areas of biological, biochemical, biomedical and bioinformatical research. These provide opportunities to present your exciting new results, projects or infrastructures of national interest. The Annual Contact Meeting is a great opportunity to meet your colleagues, network, share and present your data, and get inspired for the next decisive experiment. There will also be the possibility for skiing and using the brand new Voss Gondol :).

You find more information in this flyer and on the homepage: https://www.biokjemisk.no/contact-meeting-2020/

See you all in Voss!

Best regards
The organizing committee, NBS Bergen

Photo: Svein Ulvund

Søk Nærings-ph.d. nå

Er det aktuelt å utføre et doktorgradsprosjekt i din virksomhet, bør du søke midler nå. Alle kvalifiserte søkere som sender inn søknaden i år, antas å få tildelt støtte.

I et Nærings-ph.d.-prosjekt går en bedrift og et universitet eller en gradsgivende høyskole sammen om et doktorgradsprosjekt. Doktorgradsprosjektet utføres av en ansatt i bedriften. Prosjektet skal være relevant for bedriftens virksomhet.

En Nærings-ph.d. gir bedriften verdifull kompetanse og skaper konkrete forsknings- og utviklingsresultater som styrker kjernevirksomheten, produkter og tjenester i bedriften. Samtidig får den ansatte en forskerutdanning med spesialkompetanse i bedriftens faktiske behov og utfordringer.

− Nærings-ph.d. er en flott mulighet for bedrifter av ulike størrelser og fagområder til å styrke sin forskningskompetanse. Siden 2008 har ordningen fremmet over 440 samarbeid mellom næringsliv og akademia. Gjennom denne ordningen bygger Forskningsrådet bro mellom næringsliv og akademia, og gir kompetanse begge har behov for, sier administrerende direktør i Forskningsrådet, John-Arne Røttingen.

Samspill mellom næringsliv og akademia

Nærings-ph.d. skal bidra til å øke forskningskompetansen i norsk næringsliv, men også skape et tettere samspill mellom næringsliv og forskningsmiljøene. Samarbeidet med et universitet eller en høyskole er viktig for å styrke kunnskapsoverføringen fra forskningsinstitusjoner til samfunnet rundt.

Færre søkere enn forventet

Nærings-ph.d. er en ordning for små og store bedrifter innenfor alle fagområder. Til forskjell fra de fleste andre av Forskningsrådets virkemidler finansieres ikke Nærings-ph.d.-er på grunnlag av konkurranse mellom søknader. I denne ordningen blir i stedet alle søknader som oppfyller kravene innvilget inntil årets budsjett er brukt opp.

I år har det så langt vært færre søkere til Nærings-ph.d. enn forventet. Derfor vil alle som søker før året er omme og oppfyller kravene, mest sannsynlig få innvilget søknaden.

Utlysningen holdes åpen inntil alle prosjektmidler er fordelt.

Les mer og søk på Forskningsrådet sine sider.

Trond Mohn Stiftelse (TMS) Starting Grant Programme – Utlysning 2020

Step 1 – Prekvalifisering

Søknadsfrist 16. mars 2020.

Utlysningstekst og maler:
(Dokumentene foreligger kun på engelsk)

Svar på prekvalifiseringsrunden vil foreligge medio juni 2020. Finalerunden vil ha søknadsfrist medio august, og intervjudagen for finalistene kunngjøres senere. Resulatet av finalerunden offentliggjøres 4. desember 2020.

For ytterligere informasjon om TMS Starting Grant, se tidligere TMS Starting Grant-mottakere og/eller kontakt stiftelsen. Se også UiBs artikkelserie om 6 tidligere TMS Starting Grant-mottakere:

 1. Strafferett: Arbeidet som aldri blir ferdig – professor Jørn Jacobsen
 2. Fra ski til Sjögrens syndrom – professor Silke Appel
 3. Fascinert av hjernen – professor Karsten Specht
 4. Håndskrifter som knytter Europa sammen – professor Åslaug Ommundsen
 5. – Støtta kom på eit kritisk punkt – professor Bodil Holst
 6. Ei kule varmt for klimaet – professor Håvard Haarstad

Les mer om Trond Mohn Stiftelse her: https://www.mohnfoundation.no/