Ph.d.-hjørnet

Frist for innlevering – disputas før sommeren

Siste uke for gjennomføring av disputas før sommeren er uke 25. Avhandling og forslag til komite må da være innlevert senest uke 14. Vi gjør samtidig oppmerksom på at det er bedømmelseskomiteen som avgjør dato for disputas, og denne kan derfor komme til å finne sted senere, selv om man har levert innen fristen.

 

Nye doktorgrader

 

Portrettfoto av kandidaten

Foto/ill.: Jørgen Barth

Karine Eid disputerte den 23. februar 2024 med avhandlingen «Multiple adversity: Childhood abuse, adult abuse, and perinatal depression in women with multiple sclerosis».

Vi gratulerer med gjennomført disputas!

 

 

 

 

 


Foto/ill.: Marit O. Øvregård

Har du spørsmål om ph.d.-utdanningen ved K1?

Da kan du ta kontakt med ph.d.-koordinator Kjetil Utvik Harkestad som har kontorplass i 7. etasje på Lab-bygget.

 

Do you have questions regarding the PhD education at K1?

Please contact the PhD coordinator at the department, Kjetil Utvik Harkestad.

Kan hiv-medisin hjelpe mot MS?

Professor Øivind Torkildsen ved K1/HUS, og hans kollegaer, er i disse dager i gang med en studie som skal undersøke om behandling med hiv-medisin kan ha en effekt på sypmtomer hos MS-pasienter. Tidligere erfaring med behandling av en MS-pasient med hiv satte Torkildsen på sporet av en slik mulig sammenheng, og har nå har resultert i en spennende klinisk studie ved sykehuset.

Ingrid Hagerup ved Det medisinske fakultet har skrevet en sak om studien, som denne uken ble publisert på forskning.no

Les hele saken her: Kan hiv-medisin hjelpe mot MS.

Felleslunsj for vitenskapelig ansatte 28.02.

Foto av smilende kollegar som spiser lunsj sammen
Foto/ill.: Colorbox

Bli kjent med kollegaene dine! Fakultetsledelsen inviterer alle vitenskapelig ansatte, fra ph.d.-kandidater til professorer, til felles lunsj onsdag 28.02, kl. 11:30 i EITRI. Hensikten er rett og slett å møtes på tvers av fagmiljøer og institutter slik at vi blir bedre kjent med hverandre. Enkel lunsj serveres. Påmelding er ikke nødvendig.

I vår vil det bli arrangert felleslunsjer 03.04, 08.05, 12.06, kl. 11:30 i EITRI.

Velkommen!
Hilsen dekanatet

Nye publikasjoner

Publikasjonene er basert på PubMed-søket «Department of Clinical Medicine» AND Bergen. Om noen har publikasjoner som ikke ble dekket av våre søk i PubMed, ta kontakt med kjetil.harkestad@uib.no.

Nivå 2

Nivå 1

Andre

Ny søknadsperiode for velferdshyttene sommeren 2024

Sammenstilling av foto av UiB sine fire velferdshytter

Foto/ill: Velferdsutvalget, UiB

Du kan nå legge inn søknad om ønsket periode på velferdshyttene for sommeren 2024, i perioden 30.juni til 18.august.

Ved søknad om hytte må man prioritere både ønsket hytte og ønsket periode. Dersom man blir tildelt en hytte må man enten bekrefte eller avbestille perioden. For å avbestille må du følge linken i tildelingsmailen og så registrere din avbestilling der. Hyttene blir ikke avbestilt automatisk om du bare unnlater å bekrefte bestillingen.

Avbestillingsfrist for tildelt hytte er 30 dager før leieperiodens start, for å unngå gebyr for avbestilling. Man må benytte UiBs elektroniske hyttesystem (https://reg.app.uib.no/hytter) ved å logge seg inn med sitt UiB-brukernavn og passord. Ved første gangs søknad om hytte må man legge inn litt informasjon. Søknadsskjema og informasjon om hyttene finnes også på Ansattsidene under

Mitt ansattforholdVelferdVelferdshytter.

Søknadsfristen er 17.03.24.
Trekningsdato er 20.03.24.
Vinnerne får tilsendt informasjon på e-post.

Spørsmål vedr hyttene kan rettes til Eiendomsavdelingen via UiB hjelp.

Lykke til! 😊


New application period for the cabins – the summer of 2024

You can now apply for the desired period at the welfare cabins for the summer of 2024, in the period June 30 to August 18.

When applying for a cabin, one must prioritize both the desired cabin and the period. If you are allocated a cabin, you must either confirm or cancel the rental period. In order to cancel your booking, you must follow the link provided in the confirmation email and then register your cancellation. It is not enough to simply refrain from confirming your booking. Cancellation deadline for allocated cottage is 30 days before the start of the rental period to avoid cancellation fee.

You must use the electronic cabin system (https://reg.app.uib.no/hytter) by logging in with your UiB username and password. When applying for the first time, you must enter some information. All applications must be registered in the electronic cabin system to enter the draw. The application form and information about the cabins can also be found on the employee pages below

Employment conditions – Welfare – Cabin hire

The application deadline is March 17.
Draw: March 20.
The winners will get information by email.

Questions about the cabins can be directed to The Estate and Facilities Management division via UiBhelp.

Good luck! 😊

Hei alle sammen

Tusen takk for godt oppmøte på Instituttets dag 1. februar. Vi hadde flotte faglige innlegg som viser den store bredden vi har på instituttet. Mads Nordmo Arnestad, førsteamanuensis ved BI, hadde et engasjerende foredrag om prososial motivasjon og kultur for samarbeid. Det er viktig å opprettholde en god kultur på K1 som ikke er preget av «pay-it-back»-, men av «pay-it-forward»-kultur.

Den 31. januar ble K1 sin selvevaluering sendt til Norges forskningsråd. I tillegg til instituttets overordnede selvevaluering, deltok følgende større forskningsgrupper med egen selvevaluering: CCBIO, Ernæring, Nefrologi, MS og Parkinson. I prosessen videre skal disse fire forskningsgruppene evalueres i ekspertpaneler som inndeles etter fag på tvers av sektorer. K1 skal evalueres som administrativ enhet av komite som er sektorspesifikk. Videre skal all medisinsk forskning vurderes på nasjonalt nivå. Som ledd i dette arbeidet skal K1 oppdatere sine nettsider for forskning. Jeg vil holde dere oppdatert på fremdriften i denne evalueringen.

Per Bakke har satt i gang et prosjekt ved Fakultetet: Sunn økonomi. Bakgrunnen er at fakultetet styrer mot akkumulerende underskudd. Dette ble det også kort redegjort for på Instituttets dag. Det er nylig nedsatt en arbeidsgruppe som skal se på fakultetets samlede utgifter og inntekter. Prosjektgruppen er sammensatt av representanter fra alle våre fem institutter, samt fra fakultetet, og prosjektgruppen skal ledes av meg. Jeg tenker at i dette arbeidet skal også fakultetet gjennomgås som vårt 6. institutt, samt at vi ser på muligheter for forbedring av arbeidsprosesser og rutiner. Vi planlegger å lage en nettside og en postkasseløsning for ideer, men kom gjerne med direkte innspill til meg.

Ønsker dere alle en riktig god helg 😊

Christian

E-læringskurs: Innføring i forskningsetikk

UiB har laget e-læringskurset «Innføring i forskningsetikk» som anbefales for alle ansatte i vitenskapelige stillinger:

https://mitt.uib.no/enroll/L4P4DJ.

Kurset skal bidra til å sikre god kjennskap til grunnleggende forskningsetiske normer og retningslinjer. Det finnes på norsk og engelsk og tar ca. 15 minutter å gjennomføre. God forskningsetikk er avgjørende både for forskningens kvalitet og integritet. Forskningsetikk er ikke bare et fundament, men også en nøkkel til å bevare tilliten til forskningen, både til enkeltforskere og UiB som institusjon.

Digital illustrasjon av to forskere som gjennomfører et labforsøk

Foto/ill.: KUH / DALL-E

MRCRMs seminarserie – 20. februar 2024

Lurer du på hva som skal til for å få tilvirkertillatelse til å produsere avanserte terapier som gen-, celle- eller vevsterapi?

Velkommen til årets første MRCRM-seminar den 20. februar, hvor nøkkelpersonell fra seksjon for cellebaserte medisinske produkter (CMP) ved Helse Bergen HF presenterer renromslaboratoriet “Ex vivo fasiliteten” ved Helse Bergen HF. Dykk inn i prosessen, oppnådde milepæler og de siste trinnene som trengs for å sikre en tilvirkertillatelse for avanserte terapimedisiner (ATMPs).

Nyt ny innsikt over kaffe, te og kjeks med kollegaer i Aud. 4 på BBB denne tirsdag ettermiddagen. Seminaret er gratis og åpent for alle!

Tittel: Hvordan oppnå tilvirkertillatelse i henhold til gjeldende forskrifter for god produksjonspraksis (GMP).
Foredragsholdere: Elin Strand, Kimberley J. Hatfield og Petra Vogelsang, fra seksjon for cellebaserte medisinske produkter (CMP) ved avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin (AIT).
Tid: 20. februar 2024, 14:30-15:30
Sted: BB-bygget, Auditorium 4

Mer info: MRCRM Seminar Series – February 2024 – Helse Bergen HF (helse-bergen.no)


What does it take to obtain a manufacturing license for producing advanced therapies such as gene therapy, cell therapy and tissue engineering products?

Welcome to this year’s first MRCRM seminar, where the key personnel from the Section for Cell-based Medicinal Products (CMP) at Helse Bergen HF will present the Ex vivo clean room facility at Helse Bergen HF. Delve into the process, milestones achieved, and the final steps needed to secure a manufacturing license for Advanced Therapy Medicinal Products (ATMPs).

Enjoy the insights over coffee, tea and cookies with your peers in Aud. 4 at BBB this Tuesday afternoon. The seminar is free and open to all.

Title:  How to obtain a manufacturing license according to current good manufacturing practice (GMP) regulations.
Speakers: Elin Strand, Kimberley J. Hatfield and Petra Vogelsang
Time: February 20, 2024, from 14:30-15:30
Where:  BBB, Auditorium 4

More information: MRCRM Seminar Series – February 2024 – Helse Bergen HF (helse-bergen.no)

Logo for MRCM - Mohn Research Center for Regenerative Medicine

MRCRM’s 2nd International Meeting on Regenerative Medicine – 15.-16. April

Mohn forskningssenter for regenerativ medisin (MRCRM) ønsker alle interesserte velkommen til 1.5-dags konferanse i regenerativ medisin på Grand Hotel Terminus, 15. og 16. april, 2024.

Det vitenskapelige programmet består av anerkjente foredragsholdere som presenterer det siste innen regenerativ medisin og stamcelleforskning, inkludert utvikling av avanserte terapier til resultater og erfaringer fra kliniske studier. Vi inviterer også master- og PhD-studenter til å presentere forskningen sin under Lightning Talk Session (se lenken under for mer informasjon). Når det vitenskapelige programmet er over på dag 1, inviterer vi til deilig minglemiddag på hotellet.

Dato og tid: 15. april kl. 12.00 – 19.00, 16. april 09.00 – 16.00
Sted: Grand Hotel Terminus
Påmeldingsfrist: 22. mars

Besøk konferansesiden for program og påmelding! 

Vel møtt!


Mohn Research Center for Regenerative Medicine (MRCRM) invites you to join our 2nd International Meeting on Regenerative Medicine at Grand Hotel Terminus on April 15th and 16th, 2024.

The scientific program features renowned speakers presenting the latest advancements in regenerative medicine, including the development of advanced therapies and insights from clinical studies. We also invite master’s and PhD students to showcase their research during the Lightning Talk Session (see the link below for more information). Following the conclusion of the scientific program on day 1, we extend an invitation to a delightful networking dinner at the hotel.

Date and time: April 15, 12.00 – 19.00, April 16, 09.00 – 16.00
Venue: Grand Hotel Terminus
Registration deadline: March 22

Visit the conference website for the program and registration details!

We look forward to seeing you there!

Utlysning av Momentumprogrammet 2024-2025 – tildeling av plasser

Følgende er aktuelt for ansatte i postdoktor-, forsker- og førsteamanuensisstillinger som kan søke om deltagelse i programmet.

Momentumprogrammet er et karriereutviklingsprogram for yngre, fremragende forskere ved UiB. Målgruppen for programmet er yngre fremragende forskere som ønsker en akademisk karriere ved et forskningsuniversitet. Programmet er tverrfaglig, og siktemålet er å få til en sammensetning av ulike fagretninger og vitenskapsdisipliner. Det lyses ut 15 plasser til programmet, og Det medisinske fakultet er tildelt 3 plasser.

Formålet med programmet er å styrke deltakernes karriereutvikling. Programmet omfatter fem samlinger og ett kortere webinar planlagt med oppstart i august 2024 og fullføring i juni 2025. Det er obligatorisk for kandidatene å delta på alle seminarene.

Les mer om søknadsprosessen i brevet fra Det medisinske fakultet.