Meetings/workshops/conferences

Horizon 2020 – Application support – Level 1, Norges forskningsråd, Drammensvn. 288, Lysaker – FRISCH 2, 13 September 2017

Horizon 2020 – Application support – Level 2, Norges forskningsråd, Drammensvn. 288, Lysaker – FRISCH 2, 29 September 2017

Funding Strategies & Sources for International Research Cooperation Research cooperations and collaborations are the key to unlock and seize vital funding opportunities beyond Europe and Horizon 2020, by sharing expensive costs, knowledge and expertise with your partners! Find out how to take your research activities to an international level, 25 – 26 September 2017, Berlin

Nye utlysninger

Forskningsrådet

Research Council of Norway (Forskningsrådet NFR):
IS-DAAD: researcher exchange with Germany. Funding is available for short-term visits in Germany for the purpose of launching and developing new joint research Projects.
Deadline: 6 September 2017

 erc

European Research Council (ERC):
Advanced Grants: are designed to support excellent Principal Investigators at the career stage at which they are already established research leaders with a recognised track record of research achievements.
Deadline: 31 Aug 2017

jpi

Call for Joint Action Working Groups on diet-related chronic diseases
By establishing working groups the JPI HDHL aims to support transnational cooperation and communication between individual researchers, research groups and research organisations in order to merge knowledge, data and research results. The output of the working groups will be white papers, prospective views, guidelines, or best practice frameworks of value to the wider research community and with societal impact.
Deadline: 29 August 2017

Utlysning av stipendmidler for Erasmus+ ansattmobilitet 2017/2018

Universitetet i Bergen har fått tildelt mobilitetsmidler gjennom Erasmusprogrammet. Programmet har stipendmidler for ansatte (ansattutveksling), i tillegg til studentstipend. Ansattutveksling omfatter alle typer stillingskategorier, både tekniske-, administrative- og vitenskapelig ansatte.

Se mer informasjon i utsendt brev i ePhorte. Du finner også informasjon om ansattutveksling ved UiB her.

Funding for Cooperation in higher education

Utlysning av stipendmidler for Erasmus+ undervisningsmobilitet 2017/2018


Universitetet har fått tildelt mobilitetsmidler gjennom Erasmusprogrammet. Programmet har stipendmidler for ansatte til undervisning ved europeiske samarbeidsuniversitet (undervisningsmobilitet), i tillegg til studentstipend. For 2017/2018 har UiB fått tildelt midler til å gjennomføre 27 undervisningsmobiliteter.
Fristene for å søke om stipend til undervisningsutveksling er 20. august og 20. januar.
Mer informasjon og søknadsprosedyre finner du her. Se også informasjon på UiBs nettsider.

Nytt om navn

frederik_goplen

Frederik Goplen er tilsatt som førsteamanuensis (20 % vikariat) frem til 30.09.2017. Fagområdet er øre-nese-hals.

 

 

 

Sepideh Mostafavi er tilsatt som stipendiat (100 %) i en periode på fire år fra og med 01.06.2017. Prosjekttittel er “Using stem cells to develop treatments for mitochondrial disease”. Hovedveileder er Laurence A. Bindoff.

Velkommen til Klinisk institutt 1!

 

HMS-hjørnet

eksponeringDette hjørnet omhandler alt som berører arbeidsmiljøet ved K1. Her blir dere presentert for nyheter, HMS-handlingsplanen ved K1, når det er vernerunder, arbeidsmiljøundersøkelser etc. Alle er velkommen med innspill til dette hjørnet!

Verneombud ved K1 for perioden 2017-2018:

HMS-håndbok
Alle ansatte ved K1 er pliktig til å lese HMS-håndboken.

Beredskapsperm
En beredskapsperm for Det medisinsk-odontologiske fakultet finnes i ekspedisjonen i 7. etg.

beredskapsperm

Eksponeringsregisteret
HMS-avdelingen har informasjonskurs i eksponeringsregisteret som de arrangerer ved behov. Det er viktig at dere som arbeider med kreftfremkallende kjemikalier vet hvordan dere skal registrere dere.

En oversikt over aktuelle HMS-kurs finner du her.

Les mer om HMS på UiB sin HMS-portal.

Aktuelle velferdstilbud

Skrik i Tårnsalen – et musikalsk norgesglass

skrik_logo_svart_vektor_copy

Velkommen til en kveld med norsk musikk i alle sjangre!

Søndag 18. juni kl. 18:30 holder Vokalensemblet Skrik sommerkonsert i Tårnsalen i Bergen sentrum. Vi er 12 sangere som synger a capella under ledelse av Christian Holter. På konserten skal det være noe for enhver smak; moderne kormusikk, 80-talls pop, indiepop, folkemusikk, religiøse folketoner, en engelsk madrigal hvor det norske ”alibiet” er norsk tekst og dessuten en urfremføring av et verk skrevet til Skrik. I tillegg til fullt kor, så blir det også små vokalgrupper samt et lite knippe instrumentalmusikk. Her får du en god blanding servert – et lite musikalsk norgesglass, fra oss til dere. Benytt rabattkoden «taarnsalen» for å få tilgang til billett til kr 100,-. I døren koster billetten kr 200,-.

Billetter kan kjøpes gjennom TicketCo på: https://ticketco.no/entities/22843/orders

For mer informasjon om konserten se arrangementet på Facebook: https://www.facebook.com/events/220631698428927/?fref=ts

Konserten er støttet av Bergen kommune.

Vitenskapelige bistillinger som drivkraft ved K1

Ved K1 er det omkring 85 vitenskapelig ansatte i bistilling. Denne gruppen er avgjørende for både forsknings- og undervisningsresultat. Universitetet skal se dem som fullverdig ansatte, og de skal se UiB som en sentral arbeidsgiver. Stillingen medfører rettigheter, men også forpliktende deltakelse.

Nils Erik GilhusBistillingene i klinisk medisin har nesten uten unntak hovedstilling ved et helseforetak som UiB samarbeider tett med. Arbeidsoppgavene i de to stillingene glir ofte over i hverandre, og de foregår samme sted. Dette gjør våre bistillinger annerledes enn ved UiB for øvrig. Klinisk medisin argumenterer sterkt for at bistillingene våre skal ha fulle rettigheter ved UiB fordi de bruker en vesentlig del av sine ressurser på forskning og utdanning. Dette gjelder internt på institutt og fakultet, mens vi har fått delvis gjennomslag i forhold til UiB sentralt. Personer i bistillinger har omfattende veiledning, deltar i sentrale utvalg, har lederroller, representerer UiB eksternt. Nettopp kombinasjonen med hovedstilling gjør dem ofte særlig verdifulle for UiB også i slike roller. Vi ønsker ledende fagpersoner i de vitenskapelige stillingene, og da er kombinerte stillinger mellom UiB og helseforetakene nødvendige og hensiktsmessige. Derfor er også bistillingene alltid knyttet til en bestemt hovedstilling. Omkring 23 av de 85 bistillingene ved K1 er finansiert av andre enn UiB, og de sees på som de UiB-finansierte.

Jeg håper at alle ansatte i bistilling føler samme tilhørighet til UiB som dem i hovedstilling. I en fakultetsintern spørreundersøkelse nå i vår, organisert av våre egne ansatte, om hvordan vi underviser og hvilke undervisningstiltak vi ønsker, svarte skuffende nok bare 24 % av alle ansatte ved K1. Vi var dårligst. De øvrige instituttene varierte mellom 49 og 28 %. Valgdeltakelsen til fakultetsstyret for vitenskapelig ansatte var bare 46 %, her vet jeg ikke resultatet for K1. Aktiv deltagelse fra alle, ikke minst fra dem i bistillinger, er en forutsetning for gode resultater, for å drive virksomheten vår i riktig retning og med kraft og vilje. Ved ansettelse i bistilling er det et krav fra UiB at man faktisk leser e-post og K1-nytt, svarer på henvendelser, bruker Pagaweb og MittUiB, har og kjenner de passord, koder og adresser som må til.

K1 og UiB er helt avhengig av alle ansatte i vitenskapelige bistillinger. Det er viktig at både institusjonen og hver enkelt ansatt tar det inn over seg.

Nils Erik Gilhus
Instituttleder

Per Bakke blir ny dekan

Etter gårsdagens møte i Universitetsstyret er det kjent at Per Bakke, instituttleder ved Klinisk institutt 2, er innstilt som ny dekan ved Det medisinske fakultet.

En stor gratulasjon til Bakke, som etter planen vil overta som dekan etter Nina Langeland etter sommeren.

Du kan lese mer om hvilke visjoner han har for fakultetet i tiden framover i På Høyden.

per_sigvald_bakke_455x228