Invitasjon til 6. Nasjonale forsknings-konferanse innen muskelskjeletthelse (MUSS-konferansen)

Den tverrfaglige konferansen dekker forskning innenfor muskelskjelettskader, -sykdommer og -plager. Program for konferansen finner du her.

Sted: Gamle Logen, Grev Wedels Plass 2, Oslo
Tid: 11. og 12. september 2017

Abstrakt til frie foredrag/poster sendes til limped@ous-hf.no innen 28. juni 2017.

For informasjon om konferansen, påmelding og innsending av abstrakt, se: www.muss.no

Påmelding til konferansen:
For påmelding, bruk følgende lenke: http://www.trippus.net/muss17/deltaker

Priser og valg ved påmelding:
Gratis adgang (konferanse inkludert lunsj). Under påmelding angi hvilke dager du ønsker å delta på
– Konferansemiddag 11. september: kr. 600,-
– Hotellovernatting: kr. 1590,-  (Det er forhåndsbestilt rom på Clarion Collection Hotell Bastion/Comfort Hotell Karl Johan)

Konferansen arrangeres i tilknytning til The International Back and Neck Pain Research Forum 2017, se https://www.backandneckforum2017.com/.

muss-logo

Funding for Cooperation in higher education

Scholarship for research stay abroad for PhD candidates and Post Doctors
The offer for a scholarship for research stays abroad applies to PhD candidates and Post Doctors in projects with full or partial funding for the Research Council for a minimum of 24 months. The research stays abroad may last for a minimum of 3 months and a maximum of 12 months.
Deadline: continuing

Nærings-ph.d. (Industrial PhD)
The overall objectives are to increase the recruitment of researchers to Norwegian industry, to boost long-term competence building and increase research efforts in business and industry and to enhance interaction between academia and industry.
Overseas research grants under the Industrial PhD Scheme
Deadline: Continuing

Offentlig ph.d. (OFFPHD)
The overall objectives are to increase long-term and relevant capacity building and research in the public sector, increase recruitment of researchers to the public sector and promote greater interaction between academia and the public sector.
Overseas research grants under the Public PhD Scheme (Link in Norwegian)
Deadline: Continuing

Nye utlysninger

Forskningsrådet

Research Council of Norway (Forskningsrådet NFR):
Research Program on Sickness Absence, Work and Health (SYKEFRAVÆR) The programme is announcing funding for research on the role that competence and skills play in promoting inclusion in working life, and the connections between insufficient skills and health. There is a particular need for studies that shed light on measures that can increase inclusion in working life for people with health challenges.
Deadline: 6 September 2017

erc

European Research Council (ERC): 
Advanced Grants: are designed to support excellent Principal Investigators at the career stage at which they are already established research leaders with a recognised track record of research achievements.
Deadline: 31 Aug 2017, call opens 16 May 2017

Financial support to submit a new ERC grant proposal The Research Council is offering up to NOK 500 000 in support to applicants who submit a new proposal within two years of submitting the original one.

Starting Grants Upcoming call, Expected opening Summer 2017
Are you a talented early-career scientist who has already produced excellent supervised work, is ready to work independently and shows potential to be a research leader? The ERC Starting Grant could be for you.

Twinning WIDESPREAD-05-2017: The specific challenge is to address networking gaps and deficiencies between the research institutions of the Widening countries and internationally-leading counterparts at EU level. CSA Coordination and support action.
Deadline: 15 November 2017

Nye publikasjoner

Publikasjonene er basert på Pubmed- søket «Department of Clinical Medicine AND Bergen».  Om noen har publikasjoner som ikke ble dekt av våre søk i Pubmed, ta kontakt med anne.kolmannskog@uib.no.


Nivå 2

Nivå 1

Veilederseminar 2017

Som tidligere år arrangerer fakultetet også i 2017 et veilederseminar for personer som veileder, eller skal begynne å veilede ph.d.-kandidater.

Seminaret vil holdes tirsdag 3. oktober fra kl. 9 til 15.45, på Scandic Bergen City (Håkonsgaten).

Program vil komme snart, men det er mulig å melde seg på allerede nå via følgende lenke: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=3474253

Som tidligere er seminaret gratis, og det vil være nyttig for alle veiledere – ny som erfaren.

Phd-hjørnet

Invitasjon til NorDoc Summit ved Karolinska Institutet

MOF deltar i et nordisk nettverk for forskerutdanning i medisin og helsevitenskap, kalt Nordoc (se www.nordochealth.net). Hensikten med nettverket er å etablere en felles plattform og samarbeide om aktiviteter og kurstilbud, og nettverket søkte nylig om NordForsk-midler til videreutvikling av sine aktiviteter og kurs.

NorDoc skal nå arrangere en Nordic PhD Summit 21.-22. august 2017 ved Karolinska Institutet, Sverige. Ph.d.-kandidater som deltar kan få ett studiepoeng godkjent i opplæringsdelen. Program og mer informasjon finnes her: https://www.nordochealth.net/nordic-phd-summit

Ta kontakt med Kaia Nepstad (Kaia.Nepstad@uib.no) eller Roland Jonsson (roland.jonsson@uib.no) dersom du har spørsmål til dette.

Nytt om navn

Ny ansatt i administrasjonen

 

t

Navn: Ragna Breines
Familie: Samboer
Bor: Fanahammeren
Opprinnelig fra: Alta
Stilling: Seniorkonsulent for CCBIO frem til 31. juli. Vikarierende administrativ leder for CCBIO fra 1. august 2017.
Arbeidsoppgaver: Daglig drift av CCBIO
Hva ser du fram til i jobben, og hva tror du kan bli utfordrende? I jobben for CCBIO er det mye å se frem til. Og jeg ser veldig frem til å samarbeide med forskere innen et fagfelt som ligger tettere opp mot doktorgraden min enn hva jeg har gjort de siste årene. Å bytte fysisk arbeidsplass har alltid sine utfordringer, men jeg har blitt tatt godt imot og ser frem til å jobbe her.
Hva liker du å gjøre på fritiden? Er glad i å være ute og gjerne på fjellet. Jeg flyr paraglider så ofte været tillater det og konkurrerer i distanseflyging. Ellers går det i klatring, ski, dans og hage. Litt avhengig av vær og vind.

HMS-hjørnet

eksponeringDette hjørnet omhandler alt som berører arbeidsmiljøet ved K1. Her blir dere presentert for nyheter, HMS-handlingsplanen ved K1, når det er vernerunder, arbeidsmiljøundersøkelser etc. Alle er velkommen med innspill til dette hjørnet!

Verneombud ved K1 for perioden 2017-2018:

HMS-håndbok
Alle ansatte ved K1 er pliktig til å lese HMS-håndboken.

Beredskapsperm
En beredskapsperm for Det medisinsk-odontologiske fakultet finnes i ekspedisjonen i 7. etg.

beredskapsperm

Eksponeringsregisteret
HMS-avdelingen har informasjonskurs i eksponeringsregisteret som de arrangerer ved behov. Det er viktig at dere som arbeider med kreftfremkallende kjemikalier vet hvordan dere skal registrere dere.

En oversikt over aktuelle HMS-kurs finner du her.

Les mer om HMS på UiB sin HMS-portal.

Aktuelle velferdstilbud

INVITASJON TIL FESTSPILLENE 2017

fib_logo_v2_no

 

 

 

Rektor Dag Rune Olsen har gleden av å tilby ansatte ved Universitetet i Bergen billetter til kun kr 150,– på fire utvalgte arrangement under årets festspill.

Shakespeares sonetter
Grieghallen
25. mai kl 19:30

Messias
Presentert av Festspillene i Bergen og Bergen Nasjonale Opera
Den Nationale Scene
31. mai kl 19:00
1. juni kl 19:00
2. juni kl 19:00
3. juni kl 19:00

Mozart. Life, Love & Lust
Grieghallen
4.
juni kl 19:30

Avslutningskonserten
Grieghallen
7.
juni kl 18:00

Rabatten gjelder ikke billettavgiften, som alltid betales fullt ut. Avgiften beregnes utfra den rabatterte billettprisen.
Antall rabatterte billetter er 10 stk. per arrangement og det er da første mann til mølla prinsippet som gjelder.
Billettene må kjøpes i billettkontoret ved Grieghallen. Ta med dette billettilbudet, samt UiBs ansattkort.

Velkommen til Festspillene 24. mai–7. juni!

 

Ny søknadsperiode for hyttene på Ustaoset og Tingviken i Utne

Det er nå åpnet for elektronisk søknad til U-heimen, Ottesheimen og Butten på Ustaoset og Tingviken i Utne for høst  2017, i perioden 20. august-22. oktober 2017.

Det er en felles trekning for alle hyttene. Ved søknad om hytte må man prioritere både ønsket hytte og ønsket periode.

Avbestillingsfrist for tildelt hytte er 30 dager før leieperiodens start for å unngå gebyr for avbestilling.

Man må benytte UiBs elektroniske hyttesystem ved å logge seg inn med sitt UiB brukernavn og passord. Ved første gangs søknad om hytte må man legge inn noe informasjon. Alle søknader må registreres i det elektroniske hyttesystemet for å komme med i trekningen.

Søknadsskjema og informasjon om hyttene finnes også på  Ansattsidene under «Mitt ansattforhold» -«Velferd»- «Velferdshytter til utleie». Logg inn med ditt UiB brukernavn og passord fra en UiB-maskin eller via VPN-løsning.

Søknadsfristen er 16. juni, trekningen foretas 19. juni 2017.

Undervisningsdagen 2017 – refleksjoner

Undervisningsdagen som K1 og K2 hadde felles, viste stort engasjement. Nye undervisningsformer er spennende, men vi har utfordringer med å få til en optimal samordning av hele profesjonsstudiet i medisin. 

Nils Erik Gilhus

Deltagelsen på undervisningsdagen 27. april var bra, og de fleste (men ikke alle!) undervisningsmiljøene våre var representert. Bikuben som møtested fungerte godt, og temaene innbød til diskusjon og spørsmål.

Ny plan for profesjonsstudiet i medisin er en hovedsak for nesten alle K1-ansatte. Semesterstyrene har så langt gjort en stor innsats i å samordne innen hver termin, fordele fag og timer, balansere ulike undervisningsformer, lage en samlet eksamen. En tydelig utfordring nå gjelder samspillet mellom terminene og progresjonen innen hvert enkelt fag gjennom studieløpet. Dette er særlig tydelig for kirurgi og indremedisin, men gjelder egentlig alle fag. Styret for 12. semester har en viktig og pågående oppgave, de leverer sin skisse nå i mai. Det ble på Undervisningsdagen etterlyst en tydeligere ansvars- og oppgavefordeling mellom fakultet og institutt, mellom programutvalg og semesterstyrer, mellom fagansvarlige og både institutt og fakultet. K1 og K2 har heldigvis en felles studieadministrasjon og nært samarbeid om det meste, men studieplanen føles uoversiktlig.

Eksamen skal inneholde flervalgspørsmål, og strukturert, praktisk stasjonseksamen (OSCE) er vedtatt. Begge deler er spennende, har styrker og svakheter, og ble konstruktivt diskutert. Flere fag er godt i gang med flervalgspørsmålene. Her vil det bli et nasjonalt samarbeid og etter hvert en omfattende spørsmålsbase. For OSCE blir det piloteksamener både i vår og til høsten. Her vil det kreves konsentrert innsats av alle på den store OSCE-dagen.

Det var inspirerende å høre om nye undervisningsformer, mentor-oppfølging og digitale undervisningsmuligheter. Ny studieplan skal stimulere undervisere til å prøve ut forbedringer. Nøkkelen til god undervisning vil alltid være engasjerte undervisere, som har forberedt seg godt og som ser undervisningen som en oppgave der det gjelder å yte maksimalt. Det gjelder i ny plan så vel som i gammel.

Nils Erik Gilhus
Instituttleder

Seminarserie Senter for ernæring

Senter for ernæring har gleden av å invitere til det andre seminaret i vår nye seminarrekke med foredrag om ernæring av forskere fra inn- og utland. Serien tar opp sentrale utfordringer innen ernæring og helse.

Tid: fredag 19. mai, kl. 14.30-15.30
Sted: Auditorium 4, BB-bygget (kart)

Program:
Moderator: Simon Dankel
Plantemat og fedme og risiko for kroniske sykdommer og dødelighet: resultater fra systematiske undersøkelser og meta-analyser (Dagfinn Aune, School of Public Health, Imperial College, London)

Det blir lett servering. Velkommen!

http://www.uib.no/ernaring

sfe-logo

Invitasjon til møte i Biomedical Network

Biomedical Network inviterer til nytt møte:

Resultater fra klinisk forskning – hvilket utbytte har vi og hvordan blir vi bedre på planlegging og gjennomføring?

Vi presenterer erfaringer og utfordringer og ser på hvilke verdier kliniske studier representerer.

Det er et politisk mål at det gjennomføres flere kliniske studier i Norge, dette er et ønske fra nasjonale myndigheter, helseforetak og medisinske firma. Gjennom vårt engasjement ønsker vi å tilrettelegge for at flere forskere, firma, studiepersonell og pasienter deltar i studier. Dette skal skje gjennom lokal og nasjonal innsats og på tvers av en rekke institusjoner som har viktige roller i organisering, finansiering eller utvikling av kliniske studier.

Dato: 29. mai 2017
Tidspunkt: 15:30 – 19:30
Sted: HUS – H113

Påmelding innen 22.mai. Vi gjør oppmerksom på at det er begrensede plasser.

Gratis påmelding og program her.

Velkommen!

Print

Meetings/workshops/conferences

MSCA Individual Fellowship 2017 – Information Event, 8 May 2017, meeting rooms, Research Council of Norway

MSCA – Co-funding og regional, national and international programmes (COFUND) – Information Event. 18 May 2017, London

Course in writing application for ERC Advanced Grants, 30 Mai, Trondheim

Course – writing application for ERC Starting / Consolidator Grants, 6 June, NTNU Trondheim

Information meeting about EØS funds in Tromsø, 1-2 June, Tromsø

Information meeting about EØS funds in Oslo with streaming, The Research Council informs about the research programs under the EØS funds and answers questions, 19 June, Oslo
Registration

Nye utlysninger

Forskningsrådet

Research Council of Norway (Forskningsrådet NFR):
FRIPRO funds bottom-up, basic research with bold hypotheses. 4 types of research application: FRIMEDBIO Toppforsk, Researcher Project, Young Research Talents, FRIMEDBIO mobility grant.
Deadline: 24 May

INTPART International partnerships for excellent education, research and innovation: The objective of the INTPART programme is to develop world-class research and education in Norway through long term international cooperation. The programme will create a framework for expanding cooperation between academic groups.
Deadline: 24 May

Horizon2020

Horizon 2020:
Supporting Member States in mainstreaming health promotion and disease prevention in health and educational settings. This action aims to communicate the potential of health promotion and disease prevention and health determinants in the Member States and to increase the commitment of public authorities to this topic. A workshop (and a conference) to update knowledge and good practice will be organised, with the participation of the main medical faculties and the Chief Medical Officers of all Member States.
Deadline: 15 June 2017

logo-vec

The Leo Foundation The LEO Foundation supports international dermatological research projects and activities that address issues in disease understanding, disease treatment, disease awareness and patient wellbeing. Typical projects and activities are international studies, scientific symposia, science-based knowledge dissemination and awareness campaigns.

Deadline: 11 August 2017, 6 October 2017

HMS-hjørnet

eksponeringDette hjørnet omhandler alt som berører arbeidsmiljøet ved K1. Her blir dere presentert for nyheter, HMS-handlingsplanen ved K1, når det er vernerunder, arbeidsmiljøundersøkelser etc. Alle er velkommen med innspill til dette hjørnet!

Verneombud ved K1 for perioden 2017-2018:

HMS-håndbok
Alle ansatte ved K1 er pliktig til å lese HMS-håndboken.

Beredskapsperm
En beredskapsperm for Det medisinsk-odontologiske fakultet finnes i ekspedisjonen i 7. etg.

beredskapsperm

Eksponeringsregisteret
HMS-avdelingen har informasjonskurs i eksponeringsregisteret som de arrangerer ved behov. Det er viktig at dere som arbeider med kreftfremkallende kjemikalier vet hvordan dere skal registrere dere.

En oversikt over aktuelle HMS-kurs finner du her.

Les mer om HMS på UiB sin HMS-portal.

Aktuelle velferdstilbud

INVITASJON TIL 17. MAI-FROKOST

norsk-flagg

Ansatte med familie inviteres til 17. mai-frokost i Christie Café, Muséplassen 3.

Invitasjon med påmeldingslenke finner du her.
Egenandel kr. 100,- per voksen, barn kr. 50,-.
S.u. innen 12. mai. NB! Begrenset antall plasser.

Hjertelig velkommen!

Universitetsledelsen

 

Tur med Statsraad Lehmkuhl

statsraad_lehmkuhl

Bli med på tur i skjærgården utenfor Bergen lørdag 13. mai. Utdanning i Bergen har leid seilskipet og tilbyr reduserte billettpris til studenter og ansatte ved UiB. Hva med en mini-sommeravslutning med kolleger og venner?

Priser:
UiB studenter 225,-
UiB ansatte 335,-
Andre 445,-

Avgang Bradbenken 18:00
Ankomst Bradbenken 22:30

Mer informasjon finner du her.

For spørsmål om turen: utdanningibergen@uib.no

Ny ledelse for klinisk medisin

Kjell-Morten Myhr er tilbudt stillingen som ny instituttleder ved K1. Instituttet er heldige som får en så dyktig, driftig og vennlig leder fra 1. august.

Nils Erik GilhusUniversitetet styres ved åremålsstillinger eller av ledere valgt for en tidsbegrenset periode. Prinsippet om midlertidighet gjelder, og det er begrensninger for samlet funksjonstid. Dette sikrer vitalitet og nytenkning. Stabilitet og institusjonell hukommelse ivaretas av administrasjonen og av øvrige ansatte som følger med og tar aktivt del gjennom mange år.

Fra 1. august er det tid for ny leder ved K1. Det blir spennende. Kjell-Morten kjenner de kliniske universitetsmiljøene i hele sin bredde, og han har i mange år arbeidet i grenseflaten mellom universitet og sykehus. Han har vært særdeles engasjert både i undervisnings- og forskningsoppgavene.

Omtrent samtidig får fakultetet ny ledelse. Per Bakke og Eyvind Rødahl er de to svært sterke søkerne til dekanstillingen. Begge har sin bakgrunn i klinisk medisin. Ny dekan skal så finne prodekaner, mens instituttet skal ha visestyrere og ledergruppe. Fakultetet har som en prøveordning søkt universitetet om å få utpeke ekstern leder av fakultetsstyret, noe som vil kunne gi enda tydeligere roller. Ved K1 skal vi velge nytt instituttråd.

Rektor og prorektor har vi allerede valgt, og ledergruppen der er klar. Valgdeltakelsen var spinkel, og vi hadde bare én kandidat til hvert verv. Dag Rune Olsen har stått frem som en samlende og god rektor for Universitetet i Bergen.

For meg har det vært en stor glede og et privilegium å være ansatt som instituttleder i tolv år, i de maksimale tre åremålsperiodene. Fra høsten av satser jeg på større konsentrasjon om egne prosjekter. Men før det har vi Undervisningsdagen i neste uke, og en rad av løpende oppgaver for både institutt og instituttleder.

Nils Erik Gilhus
Instituttleder

Intervju med K1s nye instituttleder

kmm_portrett_lite

Kjell-Morten Myhr               Foto: UiB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortell litt om deg selv og din bakgrunn.
Jeg er 54 år, gift med Astrid som arbeider ved Høgskolen på Vestlandet, og far til to: Eivind som studerer i Trondheim og Ingrid i Budapest. Født og oppvokst ved Nesttun og bor på Sørås i søndre bydel.

Jeg har hatt interesse for nevrologi siden tidlig i studiene, da jeg også begynte med forskningsprosjekter knyttet til årsaksforhold ved multippel sklerose (MS). Etter turnustjeneste fikk jeg UiB-PhD-stipend, og disputerte på en doktoravhandling om multippel sklerose i 2001, da jeg samtidig ble spesialist i nevrologi.

Jeg startet da som leder ved Nasjonalt kompetansesenter for MS og var det frem til 2013, da jeg fikk professor I-stilling ved K1. Jeg hadde da vært professor II siden 2005/2006. I samme periode og frem til nå har jeg vært leder for Norsk MS-Register og Biobank. I hele denne perioden har jeg også vært ansatt i varierende stillinger ved Nevrologisk avdeling på Haukeland universitetssykehus, først som assistentlege i forvakt og senere som overlege i bakvakt. Fra høsten 2016 har jeg hatt permisjon fra overlegestillingen for å kunne fokusere mer på MS-registeret.

Etter omleggingen av studieplanen for medisinerstudiet har jeg vært leder for semesterstyret for 7. semester (K1-representant).

Utover dette er jeg leder i fagrådet til MS-forbundet i Norge og nestleder i Norsk nevrologisk forening.

Hva var din motivasjon for å søke på stillingen som instituttleder?
Jeg ble anmodet om å søke stillingen, og var litt i stuss den første tiden. Men etter å ha tenkt meg grundig om, og etter noe erfaring fra K1 og fakultetet gjennom arbeidet med ny studieplan og evaluering av PhD/Post Doc-stipendsøknader, har jeg tenkt at det er mye spennende å arbeide med ved Universitetet/K1 og MOF. I tillegg har jeg truffet mange engasjerte og kunnskapsrike personer i dette arbeidet, som jeg godt kunne tenkt meg å jobbe mer med.

Hvilke tanker har du for K1 i de kommende årene?
Jeg har (foreløpig) ingen store revolusjonstanker, da jeg synes K1 har vært godt drevet de siste årene. Men etter erfaring fra studieplanarbeidet tror jeg instituttet bør se mer på hvordan vi kan satse enda mer på god undervisning og se på hvilke muligheter vi har for å kunne stimulere til dette. Forskningen har gått godt de siste årene, og det er mange gode og sterke forskermiljøer ved instituttet. Det vil som tidligere fortsatt være et stort fokus på videre satsning. Men vi har kanskje et uutløst potensiale til samarbeid om god prosjektsatsninger på tvers av miljøene innad på K1? Tarm og hjerne er «hot topic» for tiden! Vi har mange gode registermiljøer som sikkert kan ha nytte av hverandre, psykiatri og nevrologi bør også ha flere aktuelle felles problemstillinger, og tilsvarende vil vi også kunne finne på tvers av seksjonsdelingene ved instituttet.

De forskjellige instituttene ved MOF er noe forskjellig organisert, så jeg har tenkt at det kan være nyttig å kartlegge fordeler og utfordringer ved forskjellige løsninger før vi evt. velger å gjøre forandringer fra hvordan vi er organisert i dag.

Hva vil være din styrke som instituttleder?
Evne til samarbeid tror jeg kan være en styrke. Det er viktig innad på instituttet, men også med de andre instituttene, Universitetet ellers, og ikke minst de kliniske miljøene og administrasjonen på sykehuset.

Hva ser du spesielt frem til når du skal tiltre i stillingen?
Jeg ser frem til å bli bedre kjent med administrasjonen og kollegene ved alle seksjonene på instituttet.