Utlysning av stipendmidler for Erasmus+ ansattmobilitet 2017/2018

Universitetet i Bergen har fått tildelt mobilitetsmidler gjennom Erasmusprogrammet. Programmet har stipendmidler for ansatte (ansattutveksling), i tillegg til studentstipend. Ansattutveksling omfatter alle typer stillingskategorier, både tekniske-, administrative- og vitenskapelig ansatte.

Se mer informasjon i utsendt brev i ePhorte. Du finner også informasjon om ansattutveksling ved UiB her.

Funding for Cooperation in higher education

Utlysning av stipendmidler for Erasmus+ undervisningsmobilitet 2017/2018


Universitetet har fått tildelt mobilitetsmidler gjennom Erasmusprogrammet. Programmet har stipendmidler for ansatte til undervisning ved europeiske samarbeidsuniversitet (undervisningsmobilitet), i tillegg til studentstipend. For 2017/2018 har UiB fått tildelt midler til å gjennomføre 27 undervisningsmobiliteter.
Fristene for å søke om stipend til undervisningsutveksling er 20. august og 20. januar.
Mer informasjon og søknadsprosedyre finner du her. Se også informasjon på UiBs nettsider.

Nytt om navn

frederik_goplen

Frederik Goplen er tilsatt som førsteamanuensis (20 % vikariat) frem til 30.09.2017. Fagområdet er øre-nese-hals.

 

 

 

Sepideh Mostafavi er tilsatt som stipendiat (100 %) i en periode på fire år fra og med 01.06.2017. Prosjekttittel er “Using stem cells to develop treatments for mitochondrial disease”. Hovedveileder er Laurence A. Bindoff.

Velkommen til Klinisk institutt 1!

 

HMS-hjørnet

eksponeringDette hjørnet omhandler alt som berører arbeidsmiljøet ved K1. Her blir dere presentert for nyheter, HMS-handlingsplanen ved K1, når det er vernerunder, arbeidsmiljøundersøkelser etc. Alle er velkommen med innspill til dette hjørnet!

Verneombud ved K1 for perioden 2017-2018:

HMS-håndbok
Alle ansatte ved K1 er pliktig til å lese HMS-håndboken.

Beredskapsperm
En beredskapsperm for Det medisinsk-odontologiske fakultet finnes i ekspedisjonen i 7. etg.

beredskapsperm

Eksponeringsregisteret
HMS-avdelingen har informasjonskurs i eksponeringsregisteret som de arrangerer ved behov. Det er viktig at dere som arbeider med kreftfremkallende kjemikalier vet hvordan dere skal registrere dere.

En oversikt over aktuelle HMS-kurs finner du her.

Les mer om HMS på UiB sin HMS-portal.

Aktuelle velferdstilbud

Skrik i Tårnsalen – et musikalsk norgesglass

skrik_logo_svart_vektor_copy

Velkommen til en kveld med norsk musikk i alle sjangre!

Søndag 18. juni kl. 18:30 holder Vokalensemblet Skrik sommerkonsert i Tårnsalen i Bergen sentrum. Vi er 12 sangere som synger a capella under ledelse av Christian Holter. På konserten skal det være noe for enhver smak; moderne kormusikk, 80-talls pop, indiepop, folkemusikk, religiøse folketoner, en engelsk madrigal hvor det norske ”alibiet” er norsk tekst og dessuten en urfremføring av et verk skrevet til Skrik. I tillegg til fullt kor, så blir det også små vokalgrupper samt et lite knippe instrumentalmusikk. Her får du en god blanding servert – et lite musikalsk norgesglass, fra oss til dere. Benytt rabattkoden «taarnsalen» for å få tilgang til billett til kr 100,-. I døren koster billetten kr 200,-.

Billetter kan kjøpes gjennom TicketCo på: https://ticketco.no/entities/22843/orders

For mer informasjon om konserten se arrangementet på Facebook: https://www.facebook.com/events/220631698428927/?fref=ts

Konserten er støttet av Bergen kommune.

Vitenskapelige bistillinger som drivkraft ved K1

Ved K1 er det omkring 85 vitenskapelig ansatte i bistilling. Denne gruppen er avgjørende for både forsknings- og undervisningsresultat. Universitetet skal se dem som fullverdig ansatte, og de skal se UiB som en sentral arbeidsgiver. Stillingen medfører rettigheter, men også forpliktende deltakelse.

Nils Erik GilhusBistillingene i klinisk medisin har nesten uten unntak hovedstilling ved et helseforetak som UiB samarbeider tett med. Arbeidsoppgavene i de to stillingene glir ofte over i hverandre, og de foregår samme sted. Dette gjør våre bistillinger annerledes enn ved UiB for øvrig. Klinisk medisin argumenterer sterkt for at bistillingene våre skal ha fulle rettigheter ved UiB fordi de bruker en vesentlig del av sine ressurser på forskning og utdanning. Dette gjelder internt på institutt og fakultet, mens vi har fått delvis gjennomslag i forhold til UiB sentralt. Personer i bistillinger har omfattende veiledning, deltar i sentrale utvalg, har lederroller, representerer UiB eksternt. Nettopp kombinasjonen med hovedstilling gjør dem ofte særlig verdifulle for UiB også i slike roller. Vi ønsker ledende fagpersoner i de vitenskapelige stillingene, og da er kombinerte stillinger mellom UiB og helseforetakene nødvendige og hensiktsmessige. Derfor er også bistillingene alltid knyttet til en bestemt hovedstilling. Omkring 23 av de 85 bistillingene ved K1 er finansiert av andre enn UiB, og de sees på som de UiB-finansierte.

Jeg håper at alle ansatte i bistilling føler samme tilhørighet til UiB som dem i hovedstilling. I en fakultetsintern spørreundersøkelse nå i vår, organisert av våre egne ansatte, om hvordan vi underviser og hvilke undervisningstiltak vi ønsker, svarte skuffende nok bare 24 % av alle ansatte ved K1. Vi var dårligst. De øvrige instituttene varierte mellom 49 og 28 %. Valgdeltakelsen til fakultetsstyret for vitenskapelig ansatte var bare 46 %, her vet jeg ikke resultatet for K1. Aktiv deltagelse fra alle, ikke minst fra dem i bistillinger, er en forutsetning for gode resultater, for å drive virksomheten vår i riktig retning og med kraft og vilje. Ved ansettelse i bistilling er det et krav fra UiB at man faktisk leser e-post og K1-nytt, svarer på henvendelser, bruker Pagaweb og MittUiB, har og kjenner de passord, koder og adresser som må til.

K1 og UiB er helt avhengig av alle ansatte i vitenskapelige bistillinger. Det er viktig at både institusjonen og hver enkelt ansatt tar det inn over seg.

Nils Erik Gilhus
Instituttleder

Per Bakke blir ny dekan

Etter gårsdagens møte i Universitetsstyret er det kjent at Per Bakke, instituttleder ved Klinisk institutt 2, er innstilt som ny dekan ved Det medisinske fakultet.

En stor gratulasjon til Bakke, som etter planen vil overta som dekan etter Nina Langeland etter sommeren.

Du kan lese mer om hvilke visjoner han har for fakultetet i tiden framover i På Høyden.

per_sigvald_bakke_455x228

Fakultetets dag 2017

Velkommen til Fakultetets dag 2017!

Tid: torsdag 8. juni kl. 10.00-13.15
Sted: Stort Auditorium, Sentralblokken, Haukeland Universitetssjukehus

Dette er dagen hvor vi på Det medisinsk-odontologiske fakultet løfter frem fremragende forskere og undervisere. Det blir utdeling av Falchs Seniorpris og Falchs Juniorpris, samt utdeling av Det medisinsk-odontologiske fakultets priser.

Vi får også besøk av den berømte forskeren Fred «Rusty» Gage, som blant annet er verdenskjent for å ha oppdaget at man også i voksen alder utvikler hjerneceller. Gage skal holde årets Falch-forelesning med tittelen «Function and Regulation of Neurons born in the Adult Brain

gage-web

Årets Falch-foreleser, Fred «Rusty» Gage. Opphavsrett: Salk Institute, California

Mer informasjon og program for dagen finner du her.

 

Prisdryss for K1

Hele 4 av de 9 prisene som deles ut på Fakultetets dag tildeles dyktige kolleger ved K1. Prisene det gjelder er:

  • Falchs Juniorpris – tildeles Bjørn Egil Vikse
  • Studiekvalitetsprisen – tildeles Fagmiljøet i nukleærmedisin
  • Årets forskningsformidler – tildeles Tone Elise Gjøtterud Henriksen
  • Årets publikasjon –  tildeles Nils Erik Gilhus for publikasjonen «Myasthenia gravis»
bjorn-egil-vikse

Bjørn Egil Vikse

En stor gratulasjon til alle!

Vi vil særlig gratulere Bjørn Egil Vikse, professor i nefrologi ved K1, som vinner av Falchs Juniorpris. Du kan lese mer om tildelingen her.

Prisene deles ut kl. 12.00 torsdag 8. juni i Stort Auditorium.

Databasen for flervalgsoppgaver er åpen

Databasen for flervalgsoppgaver (FVO) i medisinstudiet er nå åpen for alle faste vitenskapelige ansatte, og det er nå mulig å skrive egne spørsmål til basen. For hver oppgave man legger inn har man også anledning til å importere en oppgave fra NTNU sin base.

Innlogging: https://mcq.medisin.ntnu.no/
Instruksjonsvideoer: https://vimeo.com/album/4594825

Se mer informasjon i brev fra arbeidsgruppen for FVO-basen.

Fagpersoner som ikke er faste vitenskapelige ansatte som ønsker tilgang til databasen kan sende forespørsel til Eirik Dalheim, e-post Eirik.Dalheim@uib.no.

Seminarer og konferanser

6th Building Bridges Symposium
Epigenetics in Clinical and Translational Research
October 10-11, 2017
Biomedicum Helsinki, Finland

The Building Bridges symposia series is arranged to bridge clinical and basic/translational research and provide examples of how teams of investigators are working together towards a better understanding of the pathophysiology of disease and improved options for patient treatment and care.

For more information, visit: http://www.helsinki.fi/docpop/BB2017/

Nye utlysninger

Forskningsrådet

Research Council of Norway (Forskningsrådet NFR):
Aurora mobility grants for researcher exchange with France Scientific staff/groups of researchers at Norwegian institutions may seek funding for short-term stays in France to launch and develop joint research projects.
Deadline: 6 September 2017

erc

European Research Council (ERC):
Financial support to submit a new ERC grant proposal The Research Council is offering up to NOK 500 000 in support to applicants who submit a new proposal within two years of submitting the original one.

b) Starting Grants: Upcoming Call
Are you a talented early-career scientist who has already produced excellent supervised work, is ready to work independently and shows potential to be a research leader? The ERC Starting Grant could be for you.
Deadline: 17 October 2017 (the date could still change a little)

c) Synergy Grant: The objective of the Synergy Grant is to enable a small group of principal investigators and their teams to bring together complementary skills, knowledge and resources in new ways, in order to jointly address research problems up to 6 years. (more information to come)
Deadline: 14 November 2017

uib-logo

University of Bergen (UiB):
PES and POS (Project establishment support) and POS (posisjoneringsmidler) for Horizon2020 applicants (Norges Forskningsråd/UiB): open-ended during Horizon2020 Call period. Each H2020 coordinator-submitted, and formally approved/eligible proposal, will receive a PES grant without submitting a PES-application. Each submitted and formally approved/eligible partner proposal will receive a minimum of NOK 20,000 without submitting a PES-Application.

You can apply for POS support by filling in POS application form (which is given on the above linked page) and sending it to Kristin.Hansen@uib.no.

HMS-hjørnet

eksponeringDette hjørnet omhandler alt som berører arbeidsmiljøet ved K1. Her blir dere presentert for nyheter, HMS-handlingsplanen ved K1, når det er vernerunder, arbeidsmiljøundersøkelser etc. Alle er velkommen med innspill til dette hjørnet!

Verneombud ved K1 for perioden 2017-2018:

HMS-håndbok
Alle ansatte ved K1 er pliktig til å lese HMS-håndboken.

Beredskapsperm
En beredskapsperm for Det medisinsk-odontologiske fakultet finnes i ekspedisjonen i 7. etg.

beredskapsperm

Eksponeringsregisteret
HMS-avdelingen har informasjonskurs i eksponeringsregisteret som de arrangerer ved behov. Det er viktig at dere som arbeider med kreftfremkallende kjemikalier vet hvordan dere skal registrere dere.

En oversikt over aktuelle HMS-kurs finner du her.

Les mer om HMS på UiB sin HMS-portal.

Aktuelle velferdstilbud

Billetter til Festspillene i Bergen 2017

fib_logo_v2_no

Vi har den glede å tilby faste ansatte ved Universitetet i Bergen billetter til kun kr 150,– på to utvalgte arrangement under årets festspill.

Charlie Albright

Grieghallen, torsdag 1. juni kl 19:30

Pianist, komponist og improvisasjonsartist. Amerikanske Charlie Albright er allerede en stjerne på den internasjonale pianohimmelen og har spilt med artister som fiolinisten Joshua Bell, sanger og dirigent Bobby McFerrin og cellist Yo-Yo Ma. Washington Post har kalt ham en av «de mest begavede musikerne i sin generasjon med en blendende naturlig forståelse for tangentene», og The New York Times har bemerket en «teknikk og virtuositet som gir deg hakeslipp.»

Acosta Danza: Debut

Grieghallen, lørdag 3. juni kl 19:30

Carmen med kubansk hjerte, koreografert av den ikoniske ballettdanseren Carlos Acosta. Etter en eksepsjonell internasjonal karriere, har Carlos Acosta samlet Cubas fremste dansere i kompaniet Acosta Danza. I Grieghallen fremfører de Acostas egen versjon av Bizets klassiske ballettsuite Carmen: En fusjon av klassisk og moderne dans som speiler den rike, markante kubanske kulturen. Historiens universelle og tidløse temaer blottlegges i en sparsommelig, men kraftfull setting med spektakulær design og belysning. Royal Ballet Sinfonia akkompagnerer, ledet av Paul Murphy. www.fib.no

Rabatten gjelder ikke billettavgiften, som alltid betales fullt ut. Avgiften beregnes utfra den rabatterte billettprisen.
Begrenset antall billetter per arrangement. To billetter per ansatt.

Billettene må kjøpes i billettkontoret ved Grieghallen. Ta med dette billettilbudet, samt UiBs ansattkort.

Velkommen til Festspillene 24. mai–7. juni!

 

Eksternt finansiert forskning ved K1

Ved instituttet regnskapsførte vi i 2016 40 mill. kr som eksterne forskningsmidler. Slike midler er en sentral forutsetning for store deler av forskningen ved K1, og de blir stadig viktigere for driften i forskningsgruppene våre.

Nils Erik GilhusGrunnbudsjettet for K1 er på 65 mill. kr, og det brukes nesten utelukkende for å finansiere vitenskapelige, tekniske og administrative stillinger. I tillegg gir UiB konkurranseutsatt finansiering i form av stipendiat- og postdok-stillinger, og også til prosjektfinansiering etter utlysning og søknad.

Den eksterne forskningsstøtten på 40 mill. kr oppnår vi på grunnlag av strategiarbeid og søknader, og i hard konkurranse. I 2013, det første K1-året regnskapsførte vi 18. mill. kr som eksterne forskningsmidler, så på tre år er beløpet altså mer enn doblet. De største kildene er Forskningsrådet med 15 mill. kr, Bergen forskningsstiftelse og andre stiftelser, og Kreftforeningen. Helseforetakene finansierer svært viktige professor II-stillinger ved K1. Den dominerende delen av helseforetakenes forskningssatsing regnskapsføres imidlertid ikke hos oss. En vesentlig svakhet ved den eksterne forskningsfinansieringen vår er at vi knapt nok har EU-midler. Det er det mulig å endre på.

CCBIO er den seksjonen med størst ekstern finansiering, fulgt av seksjon for nevrologi og Gades / seksjon for patologi. Dette avspeiler vitenskapelig styrke og søknadsengasjement, men nok også i noen grad prioriteringer fra dem som deler ut midler.

Det er svært gledelig at den eksterne prosjektfinansieringen har utviklet seg som vist i lenken nedenfor. Alle seksjonene ved K1 har vesentlig ekstern finansiering, selv om forskjellene er betydelige. Gjennomslag i konkurransen om eksterne midler er avgjørende for ekspansjon og forskningsstyrke, og der har alle miljøer noe å strekke seg etter.

Nils Erik Gilhus
Instituttleder

Lenke:
Utvikling i eksternfinansiert aktivitet ved K1

 

Ny koordinator i Stavanger

Bli bedre kjent med Hartwig Kørner, som er tilsatt som koordinator for undervisning av medisinstudenter ved Stavanger universitetssjukehus.

hartwig-korner

Fortell litt om deg selv og din bakgrunn.
Jeg er gastrokirurg med snart 30 års fartstid innen kirurgi, og 28 av disse i Norge. Jeg er opprinnelig fra Tyskland og har studert medisin ved Universitetet i Groningen, Nederland. Jeg begynte min kirurgisk utdanning i Nederland og Tyskland, før jeg kom til Kristiansund i 1989. Etter et knapt år på Haukeland Universitetssykehus kom jeg i 1993 til Stavanger, hvor jeg har jobbet siden med en overlegestilling som gastrokirurg. I Stavanger kom jeg inn i et lite men ambisiøst forskningsmiljø, og kunne gjennomføre et doktorgradsprosjekt omkring akutt appendisitt, med Prof. Jon Arne Søreide som veileder. I løpet av disse årene fikk jeg anledning til å være med å bygge opp gastrokirurgisk forskningsgruppe ved Stavanger universitetssjukehus.

På slutten av 1990-tallet kom de første medisinstudenter til Stavanger, og vårt sykehus ble affiliert til Universitetet i Bergen. Jeg kunne bidra til desentralisert undervisning med en 20% bistilling som førsteamanuensis, og siden 2008 som professor II. Siden 2005 har jeg også hatt en bistilling ved Regionalt kompetansesenter for lindrende behandling ved HUS.

Hvorfor søkte du på stillingen som koordinator?
Jeg søkte denne stillingen fordi utdanning av nye kolleger er helt vesentlig for legeyrket – som for alle andre fag for øvrig. Det er veldig kjekt å møte unge mennesker som er nysgjerrige på faget som de har valgt, og som har store forventninger til å komme ut i praksis og møte den kliniske hverdagen. Da er det viktig å bidra til at dette møtet med legerollen blir bra og byr på gode opplevelser i forhold til pasienter, pårørende og kolleger. Det er helt åpenbart at studentene ikke bare er ut etter fakta og kunnskap, men også etter rollemodeller. Å møte dette behovet er like viktig som de rent faglige aspektene. På denne måten kan vi bidra spesielt godt til «profesjonssøylen» i den nye studieplanen. Dette er noe som jeg er veldig opptatt av.

Hva blir arbeidsoppgavene dine?
Arbeidsoppgavene blir å sørge for at studentene møter et godt læringsmiljø og finner seg til rette i den kliniske hverdagen på de ulike avdelingene. Dette er ikke bare avhengig av en person, men av mange andre kolleger, enten med bistilling ved UiB eller som ansatte ved Stavanger universitetssjukehus. Vi har heldigvis et velfungerende opplegg for studentene fra før, og de aller fleste studentene gir oss gode tilbakemeldinger. Dette skyldes utvilsomt også den fantastiske innsatsen som min forgjenger Prof. Kenneth Dickstein har gjort gjennom 18 år med medisinstudenter ved SUS. Det vil blant annet være viktig å tilpasse undervisningen til den nye studieplanen. Jeg ser frem til å fortsette den gode dialogen som vi har med våre institutter K1 og K2, samt de andre samarbeidende sykehus i regionen.

Hvilke forventninger har du til arbeidet?
Min største forventning er at SUS vil fortsette å være en utdanningsinstitusjon som studentene ønsker å komme til, og som skaper god læring for fremtidige kolleger. Samtidig håper jeg at jeg kan bidra til å videreutvikle det regionale samarbeidet også med tanke på forskning. Vestlandet er den nest største regionen i Norge med om lag en million innbyggere som skaper et veldig godt utgangspunkt for fremragende forskning. Her er det mange muligheter for alle sykehus i regionen.

Hvilke utfordringer og hvilket potensiale ser du mtp. undervisningen av medisinstudentene ved sykehuset?
Den viktigste utfordringen er å beholde en høy faglig standard som formidles av godt motiverte undervisere. Jeg tror at rollen som underviser kan bidra til at vi videreutvikler oss som både leger og mennesker – eller sagt på en annen måte: «Vi lærer så lenge vi har elever». Her ligger det et stort potensiale.

Legeyrket er i stadig forandring, og med et stadig raskere tempo. Medisinen har blitt mer teknifisert, og behandlingsmulighetene øker stadig. Den kliniske hverdagen preges i dag i stor grad av at leger – som også annet helsepersonell – bruker mye tid foran dataskjermen. Da synes jeg at det er veldig viktig å formidle til unge leger at den viktigste delen av jobben er «bedside» hvis vi vil lykkes som leger.

Hjelp oss å skape et enda bedre fakultet!

Alle ansatte ved K1, K2 og IBM inviteres til allmøte om evaluering av «Fremtidens fakultet».

Tid: tirsdag 23. mai kl. 13.00 – 13.45.
Sted: Stort Auditorium, Haukeland Universitetssjukehus,

Fakultetet evaluerer nå effekten av ny organiseringen fra 2013 (prosjektet «Framtidens fakultet»).

Hva fungerer bedre nå og hva kan fortsatt forbedres?

På møtet vil fakultetsledelsen informere kort om evalueringen, og ta imot spørsmål og kommentarer fra dere.

Du kan lese mer om evalueringen her.