Invitasjon til å delta i pedagogisk opplæring for gruppeledere, høst 2017

Universitetet i Bergen arrangerer hvert semester et pedagogisk kurs over tre dager for gruppeledere (kollokvieledere, seminarledere) som skal arbeide med undervisningsoppgaver i løpet av semesteret. Kurset arrangeres av Program for universitetspedagogikk ved Institutt for pedagogikk på Det psykologiske fakultet.

Deltakerne vil ha størst utbytte av den pedagogiske opplæringen når de faglige arbeidsoppgavene er mest mulig avklart på forhånd. Kurset gir anledning til å diskutere og planlegge egen undervisning, og det er derfor gunstig at flere gruppeledere fra samme fag deltar samtidig slik at de kan samarbeide om forberedelsene.

Opplæringene består av to moduler. Modul 1 går over to dager (1a + 1b) og modul 2 over en dag. Gruppeledere kan delta i de deler av programmet de ønsker. Deltakerne får timelønn for deltakelse dekket over Program for universitetspedagogikk sitt budsjett – med mindre de får betaling for deltakelse av fakultetet der de er tilsatt. Timesats er for tiden ca 150 kr.

Påmelding skjer individuelt eller samlet for instituttet/fagområdet pr. e-post til: kare.helleve@uib.no  Vi ønsker navn, e-postadresse, emnet gruppelederne skal undervise i og hvilke moduler påmeldingen gjelder.

Tid og sted

Modul 1a + 1b:     Onsdag 16. august + torsdag 17. august, kl. 9.15 – 15.00
VilVite senteret, 2. etasje, konferanserom A+B (Thormøhlens gate 51)

Modul 2:             Torsdag 24. august, kl. 9.15 – 15.00
VilVite senteret, 2. etasje, konferanserom C+D (Thormøhlens gate 51)

Continue reading Invitasjon til å delta i pedagogisk opplæring for gruppeledere, høst 2017

Meetings/workshops/conferences

Horizon 2020 – Application support – Level 1, Norges forskningsråd, Drammensvn. 288, Lysaker – FRISCH 2, 13 September 2017

Horizon 2020 – Application support – Level 2, Norges forskningsråd, Drammensvn. 288, Lysaker – FRISCH 2, 29 September 2017

Funding Strategies & Sources for International Research Cooperation Research cooperations and collaborations are the key to unlock and seize vital funding opportunities beyond Europe and Horizon 2020, by sharing expensive costs, knowledge and expertise with your partners! Find out how to take your research activities to an international level, 25 – 26 September 2017, Berlin

Nye utlysninger

Forskningsrådet

Research Council of Norway (Forskningsrådet NFR):
IS-DAAD: researcher exchange with Germany. Funding is available for short-term visits in Germany for the purpose of launching and developing new joint research Projects.
Deadline: 6 September 2017

 erc

European Research Council (ERC):
Advanced Grants: are designed to support excellent Principal Investigators at the career stage at which they are already established research leaders with a recognised track record of research achievements.
Deadline: 31 Aug 2017

jpi

Call for Joint Action Working Groups on diet-related chronic diseases
By establishing working groups the JPI HDHL aims to support transnational cooperation and communication between individual researchers, research groups and research organisations in order to merge knowledge, data and research results. The output of the working groups will be white papers, prospective views, guidelines, or best practice frameworks of value to the wider research community and with societal impact.
Deadline: 29 August 2017

Utlysning av stipendmidler for Erasmus+ ansattmobilitet 2017/2018

Universitetet i Bergen har fått tildelt mobilitetsmidler gjennom Erasmusprogrammet. Programmet har stipendmidler for ansatte (ansattutveksling), i tillegg til studentstipend. Ansattutveksling omfatter alle typer stillingskategorier, både tekniske-, administrative- og vitenskapelig ansatte.

Se mer informasjon i utsendt brev i ePhorte. Du finner også informasjon om ansattutveksling ved UiB her.

Funding for Cooperation in higher education

Utlysning av stipendmidler for Erasmus+ undervisningsmobilitet 2017/2018


Universitetet har fått tildelt mobilitetsmidler gjennom Erasmusprogrammet. Programmet har stipendmidler for ansatte til undervisning ved europeiske samarbeidsuniversitet (undervisningsmobilitet), i tillegg til studentstipend. For 2017/2018 har UiB fått tildelt midler til å gjennomføre 27 undervisningsmobiliteter.
Fristene for å søke om stipend til undervisningsutveksling er 20. august og 20. januar.
Mer informasjon og søknadsprosedyre finner du her. Se også informasjon på UiBs nettsider.

Nytt om navn

frederik_goplen

Frederik Goplen er tilsatt som førsteamanuensis (20 % vikariat) frem til 30.09.2017. Fagområdet er øre-nese-hals.

 

 

 

Sepideh Mostafavi er tilsatt som stipendiat (100 %) i en periode på fire år fra og med 01.06.2017. Prosjekttittel er “Using stem cells to develop treatments for mitochondrial disease”. Hovedveileder er Laurence A. Bindoff.

Velkommen til Klinisk institutt 1!

 

HMS-hjørnet

eksponeringDette hjørnet omhandler alt som berører arbeidsmiljøet ved K1. Her blir dere presentert for nyheter, HMS-handlingsplanen ved K1, når det er vernerunder, arbeidsmiljøundersøkelser etc. Alle er velkommen med innspill til dette hjørnet!

Verneombud ved K1 for perioden 2017-2018:

HMS-håndbok
Alle ansatte ved K1 er pliktig til å lese HMS-håndboken.

Beredskapsperm
En beredskapsperm for Det medisinsk-odontologiske fakultet finnes i ekspedisjonen i 7. etg.

beredskapsperm

Eksponeringsregisteret
HMS-avdelingen har informasjonskurs i eksponeringsregisteret som de arrangerer ved behov. Det er viktig at dere som arbeider med kreftfremkallende kjemikalier vet hvordan dere skal registrere dere.

En oversikt over aktuelle HMS-kurs finner du her.

Les mer om HMS på UiB sin HMS-portal.

Aktuelle velferdstilbud

Skrik i Tårnsalen – et musikalsk norgesglass

skrik_logo_svart_vektor_copy

Velkommen til en kveld med norsk musikk i alle sjangre!

Søndag 18. juni kl. 18:30 holder Vokalensemblet Skrik sommerkonsert i Tårnsalen i Bergen sentrum. Vi er 12 sangere som synger a capella under ledelse av Christian Holter. På konserten skal det være noe for enhver smak; moderne kormusikk, 80-talls pop, indiepop, folkemusikk, religiøse folketoner, en engelsk madrigal hvor det norske ”alibiet” er norsk tekst og dessuten en urfremføring av et verk skrevet til Skrik. I tillegg til fullt kor, så blir det også små vokalgrupper samt et lite knippe instrumentalmusikk. Her får du en god blanding servert – et lite musikalsk norgesglass, fra oss til dere. Benytt rabattkoden «taarnsalen» for å få tilgang til billett til kr 100,-. I døren koster billetten kr 200,-.

Billetter kan kjøpes gjennom TicketCo på: https://ticketco.no/entities/22843/orders

For mer informasjon om konserten se arrangementet på Facebook: https://www.facebook.com/events/220631698428927/?fref=ts

Konserten er støttet av Bergen kommune.

Vitenskapelige bistillinger som drivkraft ved K1

Ved K1 er det omkring 85 vitenskapelig ansatte i bistilling. Denne gruppen er avgjørende for både forsknings- og undervisningsresultat. Universitetet skal se dem som fullverdig ansatte, og de skal se UiB som en sentral arbeidsgiver. Stillingen medfører rettigheter, men også forpliktende deltakelse.

Nils Erik GilhusBistillingene i klinisk medisin har nesten uten unntak hovedstilling ved et helseforetak som UiB samarbeider tett med. Arbeidsoppgavene i de to stillingene glir ofte over i hverandre, og de foregår samme sted. Dette gjør våre bistillinger annerledes enn ved UiB for øvrig. Klinisk medisin argumenterer sterkt for at bistillingene våre skal ha fulle rettigheter ved UiB fordi de bruker en vesentlig del av sine ressurser på forskning og utdanning. Dette gjelder internt på institutt og fakultet, mens vi har fått delvis gjennomslag i forhold til UiB sentralt. Personer i bistillinger har omfattende veiledning, deltar i sentrale utvalg, har lederroller, representerer UiB eksternt. Nettopp kombinasjonen med hovedstilling gjør dem ofte særlig verdifulle for UiB også i slike roller. Vi ønsker ledende fagpersoner i de vitenskapelige stillingene, og da er kombinerte stillinger mellom UiB og helseforetakene nødvendige og hensiktsmessige. Derfor er også bistillingene alltid knyttet til en bestemt hovedstilling. Omkring 23 av de 85 bistillingene ved K1 er finansiert av andre enn UiB, og de sees på som de UiB-finansierte.

Jeg håper at alle ansatte i bistilling føler samme tilhørighet til UiB som dem i hovedstilling. I en fakultetsintern spørreundersøkelse nå i vår, organisert av våre egne ansatte, om hvordan vi underviser og hvilke undervisningstiltak vi ønsker, svarte skuffende nok bare 24 % av alle ansatte ved K1. Vi var dårligst. De øvrige instituttene varierte mellom 49 og 28 %. Valgdeltakelsen til fakultetsstyret for vitenskapelig ansatte var bare 46 %, her vet jeg ikke resultatet for K1. Aktiv deltagelse fra alle, ikke minst fra dem i bistillinger, er en forutsetning for gode resultater, for å drive virksomheten vår i riktig retning og med kraft og vilje. Ved ansettelse i bistilling er det et krav fra UiB at man faktisk leser e-post og K1-nytt, svarer på henvendelser, bruker Pagaweb og MittUiB, har og kjenner de passord, koder og adresser som må til.

K1 og UiB er helt avhengig av alle ansatte i vitenskapelige bistillinger. Det er viktig at både institusjonen og hver enkelt ansatt tar det inn over seg.

Nils Erik Gilhus
Instituttleder

Per Bakke blir ny dekan

Etter gårsdagens møte i Universitetsstyret er det kjent at Per Bakke, instituttleder ved Klinisk institutt 2, er innstilt som ny dekan ved Det medisinske fakultet.

En stor gratulasjon til Bakke, som etter planen vil overta som dekan etter Nina Langeland etter sommeren.

Du kan lese mer om hvilke visjoner han har for fakultetet i tiden framover i På Høyden.

per_sigvald_bakke_455x228

Og navnet blir…

På Universitetsstyremøtet i går ble det også vedtatt at det nye navnet for Det medisinsk-odontologiske fakultet er ‘Det medisinske fakultet’. Det engelske navnet blir ‘Faculty of Medicine’.

Saksdokumentet for vedtak om navneendringen kan leses her.

Fakultetets dag 2017

Velkommen til Fakultetets dag 2017!

Tid: torsdag 8. juni kl. 10.00-13.15
Sted: Stort Auditorium, Sentralblokken, Haukeland Universitetssjukehus

Dette er dagen hvor vi på Det medisinsk-odontologiske fakultet løfter frem fremragende forskere og undervisere. Det blir utdeling av Falchs Seniorpris og Falchs Juniorpris, samt utdeling av Det medisinsk-odontologiske fakultets priser.

Vi får også besøk av den berømte forskeren Fred «Rusty» Gage, som blant annet er verdenskjent for å ha oppdaget at man også i voksen alder utvikler hjerneceller. Gage skal holde årets Falch-forelesning med tittelen «Function and Regulation of Neurons born in the Adult Brain

gage-web
Årets Falch-foreleser, Fred «Rusty» Gage. Opphavsrett: Salk Institute, California
Mer informasjon og program for dagen finner du her.

 

Prisdryss for K1

Hele 4 av de 9 prisene som deles ut på Fakultetets dag tildeles dyktige kolleger ved K1. Prisene det gjelder er:

  • Falchs Juniorpris – tildeles Bjørn Egil Vikse
  • Studiekvalitetsprisen – tildeles Fagmiljøet i nukleærmedisin
  • Årets forskningsformidler – tildeles Tone Elise Gjøtterud Henriksen
  • Årets publikasjon –  tildeles Nils Erik Gilhus for publikasjonen «Myasthenia gravis»
bjorn-egil-vikse
Bjørn Egil Vikse

En stor gratulasjon til alle!

Vi vil særlig gratulere Bjørn Egil Vikse, professor i nefrologi ved K1, som vinner av Falchs Juniorpris. Du kan lese mer om tildelingen her.

Prisene deles ut kl. 12.00 torsdag 8. juni i Stort Auditorium.

Databasen for flervalgsoppgaver er åpen

Databasen for flervalgsoppgaver (FVO) i medisinstudiet er nå åpen for alle faste vitenskapelige ansatte, og det er nå mulig å skrive egne spørsmål til basen. For hver oppgave man legger inn har man også anledning til å importere en oppgave fra NTNU sin base.

Innlogging: https://mcq.medisin.ntnu.no/
Instruksjonsvideoer: https://vimeo.com/album/4594825

Se mer informasjon i brev fra arbeidsgruppen for FVO-basen.

Fagpersoner som ikke er faste vitenskapelige ansatte som ønsker tilgang til databasen kan sende forespørsel til Eirik Dalheim, e-post Eirik.Dalheim@uib.no.

Seminarer og konferanser

6th Building Bridges Symposium
Epigenetics in Clinical and Translational Research
October 10-11, 2017
Biomedicum Helsinki, Finland

The Building Bridges symposia series is arranged to bridge clinical and basic/translational research and provide examples of how teams of investigators are working together towards a better understanding of the pathophysiology of disease and improved options for patient treatment and care.

For more information, visit: http://www.helsinki.fi/docpop/BB2017/

Nye utlysninger

Forskningsrådet

Research Council of Norway (Forskningsrådet NFR):
Aurora mobility grants for researcher exchange with France Scientific staff/groups of researchers at Norwegian institutions may seek funding for short-term stays in France to launch and develop joint research projects.
Deadline: 6 September 2017

erc

European Research Council (ERC):
Financial support to submit a new ERC grant proposal The Research Council is offering up to NOK 500 000 in support to applicants who submit a new proposal within two years of submitting the original one.

b) Starting Grants: Upcoming Call
Are you a talented early-career scientist who has already produced excellent supervised work, is ready to work independently and shows potential to be a research leader? The ERC Starting Grant could be for you.
Deadline: 17 October 2017 (the date could still change a little)

c) Synergy Grant: The objective of the Synergy Grant is to enable a small group of principal investigators and their teams to bring together complementary skills, knowledge and resources in new ways, in order to jointly address research problems up to 6 years. (more information to come)
Deadline: 14 November 2017

uib-logo

University of Bergen (UiB):
PES and POS (Project establishment support) and POS (posisjoneringsmidler) for Horizon2020 applicants (Norges Forskningsråd/UiB): open-ended during Horizon2020 Call period. Each H2020 coordinator-submitted, and formally approved/eligible proposal, will receive a PES grant without submitting a PES-application. Each submitted and formally approved/eligible partner proposal will receive a minimum of NOK 20,000 without submitting a PES-Application.

You can apply for POS support by filling in POS application form (which is given on the above linked page) and sending it to Kristin.Hansen@uib.no.