Årets priser 2020 – nominasjoner

Det medisinske fakultet vil tradisjonen tro dele ut priser for årets publikasjon, årets ph.d.-arbeid, årets forsknings-/innovasjonsmiljø og pris for fremragende forskningsformidling samt fremragende tiltak innen utdanning. K1 har så mange gode forskere og undervisere at målet vårt selvfølgelig er å nominere kandidater til alle prisene. Forslagene vil bli gjennomgått av ledergruppen (instituttleder, forskningsleder, undervisningsleder, innovasjonsleder og adm.sjef), prioritert og sendt til fakultetet.

Vi ber om forslag til årets priser senest innen 20. april.

Forslagene sendes per e-post til Kjell-Morten Myhr (kjell-morten.myhr@uib.no) og Jorunn Skei (jorunn.skei@uib.no).

Mer utfyllende informasjon:
MED årets priser 2020
Forskningspriser – tidligere vinnere
Studiepriser – tidligere vinnere

Beste hilsen
Kjell-Morten & Jorunn

Ph.d.-hjørnet

Nye doktorgrader

 

Foto/ill.: Jørgen Barth, UiB

Caroline Jensen disputerte den 26. mars 2021 med avhandlingen «Supplementation with cod protein hydrolysate: Intervention studies in healthy adults and adults with metabolic syndrome».

Vi gratulerer med gjennomført disputas!

Kommende disputaser

 

Silje Agnethe Stokke Kvistad
Hovedveileder: professor Øivind Torkildsen
Medveileder: professor Kjell-Morten Myhr

Prøveforelesning: Torsdag 15. april 2021 kl. 10.15
Sted: Se pressemelding for lenke til digitalt møterom.

Oppgitt emne: «Monitoring disease activity and degeneration in MS»

Disputas: Torsdag 15. april 2021 kl. 12.15
Sted: Se pressemelding for lenke til digitalt møterom.

Avhandlingens tittel: «Multiple sclerosis. The impact of environmental-and lifestyle factors”

1. opponent: professor Jan Lycke, Gøteborgs Universitet, Sverige
2. opponent: førsteamanuensis Melinda Magyari, Rigshospitalet, København Universitetshospital, Danmark
3. medlem av komiteen: professor Erik Johnsen, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Marit Øilo.

Åpent for alle interesserte.

 

Camilla Martens
Hovedveileder: professor Stein Helge Glad Nordahl
Medveileder: førsteamanuensis Fredrik Kragerud Goplen

Prøveforelesning: Fredag 23. april 2021 kl. 10.15
Sted: Se pressemelding for lenke til digitalt møterom.

Oppgitt emne: «Vestibulær migrene – en ny tilstand?»

Disputas: Fredag 23. april 2021 kl. 12.15
Sted: Se pressemelding for lenke til digitalt møterom.

Avhandlingens tittel: “Benign paroxysmal positional vertigo diagnosis and treatment in biaxial rotational chair”

1. opponent: førsteamanuensis Mikael Karlberg, Lund Universitetssykehus, Sverige
2. opponent: professor Bård Natvig, Universitetet i Oslo
3. medlem av komiteen: professor Marit Grønning, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor II Sverre Karmhus Steinsvåg.

Åpent for alle interesserte.

Ph.d.-hjørnet

Nye doktorgrader

 

Foto/ill.: Amalie Dalelv Kråkenes

Torbjørn Kråkenes disputerte den 16. mars 2021 med avhandlingen «Paraneoplastic cerebellar degeneration: Characterizing the Yo antibody antigens«.

Vi gratulerer med gjennomført disputas!

Kommende disputaser

 

Caroline Jensen
Hovedveileder: førsteamanuensis Dag Arne Lihaug Hoff
Medveiledere: professor Gülen Arslan Lied, professor Jan Gunnar Hatlebakk og professor Trygve Hausken

Prøveforelesning: Fredag 26. mars 2021 kl. 10.15
Sted: Se pressemelding for lenke til digitalt møterom.

Oppgitt emne: «Fish as a dietary resource to combat hidden hunger – in a national and global perspective»

Disputas: Fredag 26. mars 2021 kl. 12.15
Sted: Se pressemelding for lenke til digitalt møterom.

Avhandlingens tittel: “Supplementation with cod protein hydrolysate: Intervention studies in healthy adults and adults with metabolic syndrome”

1. opponent: førsteamanuensis Christine Henriksen, Universitetet i Oslo
2. opponent: førsteamanuensis Anita Røyneberg Alvheim, Høgskulen på Vestlandet
3. medlem av komiteen: førsteamanuensis Simon E. Nitter Dankel, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av førsteamanuensis Randi Julie Tangvik.

Åpent for alle interesserte.

Ph.d.-hjørnet

Frist for innlevering – disputas før sommeren

Siste uke for disputas før sommeren er uke 25 (21.–25. juni). Innleveringen må da være levert til instituttet senest uke 14, da dato for disputas kan ikke være mindre enn ti uker etter innlevering. Vi gjør samtidig oppmerksom på at det er komiteen som avgjør datoen, og disputasen kan derfor finne sted senere, selv om man har levert innen fristen.

Frist for å levere avhandlingen før sommeren: 23. juni 2021

Nye doktorgrader

 

Foto/ill.: Jørgen Barth, UiB

Johannes Jernqvist Gaare disputerte den 5. mars 2021 med avhandlingen «Exploring the genetic contribution to idiopathic Parkinson disease».

Vi gratulerer med gjennomført disputas!

Kommende disputaser

 

Torbjørn Kråkenes
Hovedveileder: professor Christian A. Vedeler
Medveileder: seniorforsker Manja Schubert

Prøveforelesning: Tirsdag 16. mars 2021 kl. 16.00
Sted: Se pressemelding for lenke til digitalt møterom.

Oppgitt emne: «Mechanisms of neuronal injury in paraneoplastic and autoimmune neuronal injury»

Disputas: Tirsdag 16. mars 2021 kl. 17.30
Sted: Se pressemelding for lenke til digitalt møterom.

Avhandlingens tittel: “Paraneoplastic cerebellar degeneration: Characterizing the Yo antibody antigens”

1. opponent: professor John Greenlee, University of Utah Hospital, USA
2. opponent: postdoktor Viola Nähse, Oslo Universitetssykehus
3. medlem av komiteen: professor Line Bjørge, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor II Halvor Næss.

Åpent for alle interesserte.

How to combine performance and health during PhD

The webinar will be held in English by psychologist Per Sjøberg. Per Sjøberg has extensive experience with guidance in high-performance professions, with top athletes and in crisis psychology.

The webinar addresses topics such as:

  • Maintaining motivation in challenging times
  • To work with high demands on performance
  • Stress management strategies

Please note the date for the webinar: 05.03.2021

More information and registration link can be found here.

uib.no / colourbox.com

Ph.d.-hjørnet

Nye doktorgrader

 

Foto/ill.: Privat

Johanna Lüdeke St-Louis disputerte den 16. februar 2021 med avhandlingen «Functional and animal studies of short-chain 3-hydroxyacyl-CoA dehydrogenase (SCHAD), a fatty acid β-oxidation enzyme involved in congenital hyperinsulinism of infancy«.

Vi gratulerer med gjennomført disputas!

 

 

Kommende disputaser

 

Johannes Jernqvist Gaare
Hovedveileder: professor Charalampos Tzoulis
Medveiledere: ph.d. Kristoffer Haugarvoll og professor Ole-Bjørn Tysnes

Prøveforelesning: Fredag 5. mars 2021 kl. 10.15
Sted: Se pressemelding for lenke til digitalt møterom.

Oppgitt emne: «Genetics of covid susceptibility»

Disputas: Fredag 5. mars 2021 kl. 12.15
Sted: Se pressemelding for lenke til digitalt møterom.

Avhandlingens tittel: “Exploring the genetic contribution to idiopathic Parkinson disease”

1. opponent: professor John Hardy, University College London, Storbritannia
2. opponent: professor Christine Klein, University of Lübeck, Tyskland
3. medlem av komiteen: professor Hans-Peter Marti, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av førsteamanuensis Rupavathana Mahesparan.

Åpent for alle interesserte.

Ph.d.-hjørnet

Kommende disputaser

 

Johanna Lüdeke St-Louis
Hovedveileder: professor Anders Molven
Medveiledere: ph.d. Rohit Kulkarni, ph.d. Kelly Velasco og professor Pål Njølstad

Prøveforelesning: Mandag 15. februar 2021 kl. 15.00
Sted: Se pressemelding for lenke til digitalt møterom.

Oppgitt emne: «Similarities and differences between the pancreas in man and mouse: insights from monogenic diabetes»

Disputas: Tirsdag 16. februar 2021 kl. 15.00
Sted: Se pressemelding for lenke til digitalt møterom.

Avhandlingens tittel: “Functional and animal studies of short-chain 3-hydroxyacyl-CoA dehydrogenase (SCHAD), a fatty acid β-oxidation enzyme involved in congenital hyperinsulinism of infancy”

1. opponent: førsteamanuensis Sarah Flanagan, University of Exeter, Storbritannia
2. opponent: førsteamanuensis Andisheh Abedini, Stony Brook University, USA
3. medlem av komiteen: ph.d. Ellen Christine Røyrvik, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av forsker Simon Erling Nitter Dankel

Åpent for alle interesserte.

3 CCBIO Research School courses for the spring term

We are happy to announce the following 3 CCBIO Research School courses for the spring term, and note that if you will join and need the ECTS, registration deadline is February 1st.

Registration for ECTS participation is the same for all 3 courses:

• If you are already enrolled at the University of Bergen (UiB), you apply/register through Studentweb.

• If you are not enrolled at the UiB but want the ECTS, you apply/register through Søknadsweb, where you simultaneously apply for UiB guest student status.

CCBIO908—Scientific Writing and Communication Seminar
April 12-15 2021 (4 half days, from ca. 11.00), digital event in Zoom.
The course is part of the CCBIO/INTPART program. We will look into topics such as Organizing your ideas and improving your manuscript, Clear writing, The Art of Scientific Story Telling, The problem statement, Titles and Abstracts, Punctuation, Making a manuscript memorable, Writing a convincing cover letter, and How to avoid death by PowerPoint.

Lecturers:
Christine Møller, an experienced lecturer in medical and scientific writing with many years of experience as assistant editor of APMIS.
Randy Watnick, assistant professor at the Vascular Biology Program, Harvard Medical School.
Media Advisor Marion Solheim will be adding a lecture on science presentation, showing how to make a presentation stick – in a good way.

Who: Open for all. Note that if the course gets fully booked (and it has every time before), participants are included based on first come, first served. ECTS/Registration: This course provides 2 ECTS. The deadline for ECTS providing registration is February 1, 2021. Application through studentweb/søknadsweb, see above. If you don’t need the ECTS registered as part of an education/degree, and just want professional updates, you register through this link, with deadline March 1, 2021. Elisabeth Wik is coordinating the INTPART program. Course coordinator is vandana.ardawatia@uib.no, and academic responsible is Yamila Torres Cleuren. More info: at this page.

CCBIO903 Cancer research: Ethical, economic and social aspects
Course week 1: May 31 to June 4, 2021, and course week 2: September 6-10, 2021. On-site lectures/discussions, campus Haukeland University Hospital.

CCBIO903 focuses on ethical, economical and societal aspects of cancer and cancer research and aims to equip PhD candidates with tools for systematic reflection on their own and related research as well as methods for assessing the cost benefit of health measures and methods of treatment.

The course will address difficult questions:

• How can we deal with the uncertainties in the lab, while maintaining the quality of our science?
• Which drug is more suited to a patient?
• How can medical science contribute to debates on what is good for society?
• How can economic models help guide health care resource allocation?

Who: Open for all. PhD candidates, master students and students at the Medical Student Research Programme are particularly encouraged to register. ECTS/Registration: This is a 5 ECTS course. Deadline for ECTS providing registration is February 1, 2021. Application through studentweb/søknadsweb, see above. John Cairns, Roger Strand and Anne Blanchard Bremer are academic responsible for the course. Administrative coordinator is Kjetil Utvik Harkestad. More info: at this page.

BMED904—Graduate course in Extracellular Matrix
June 07-11, 2021

The course will cover various aspects of extracellular matrix (ECM) biology. A recurring theme will be the roles of the various ECM molecules and their functions in health and disease.

See preliminary program.

Note, due to the uncertainty regarding the Covid-19 situation, the course is planned to combine face-to-face “seat time” for students attending in Bergen with online presentations of all lectures and lab demonstrations.

Who: Open for all. PhD candidates, master students and students at the Medical Student Research Programme are particularly encouraged to register. ECTS/Registration: This is a 3 ECTS course. Deadline for ECTS providing registration is February 1, 2021. Application through studentweb/søknadsweb, see above. If you don’t need the ECTS registered as part of an education/degree, and just want professional updates, please register here. Academic responsible are Marion Kusche-Gullberg and Donald Gullberg. Administrative coordinator is Margarethe Bittins. More info: at this page.

Ph.d.-hjørnet

Nye doktorgrader

 

Foto/ill.: Jørgen Barth, UiB

Anders Batman Mjelle disputerte den 8. januar 2021 med avhandlingen «Validation of liver elastography in patients with primary sclerosing cholangitis and healthy individuals. Normal values and correlation to fibrosis parameters».

Vi gratulerer med gjennomført disputas!

 

 

Foto/ill.: Flåttsenteret

Erik Thomas Thortveit disputerte den 22. januar 2021 med avhandlingen «Flåttbårne infeksjoner og selvrapporterte helseplager; en helseundersøkelse i Søgne kommune, Sør-Norge«.

Vi gratulerer med gjennomført disputas!

 

 

 

 

Ph.d.-hjørnet

Kommende disputaser

 

Anders Batman Mjelle
Hovedveileder: førsteamanuensis Mette Vesterhus
Medveiledere: professor Odd Helge Gilja og seksjonsoverlege Edda Olafsdottir

Prøveforelesning: Fredag 8. januar 2021 kl. 10.15
Sted: Se pressemelding for lenke til digitalt møterom.

Oppgitt emne: «Nonalcoholic Fatty Liver Disease (NAFLD) and Nonalcoholic Steatohepatitis (NASH) in children»

Disputas: Fredag 8. januar 2021 kl. 12.15
Sted: Se pressemelding for lenke til digitalt møterom.

Avhandlingens tittel: “Validation of liver elastography in pasients with primary sclerosing cholangitis and healthy individuals. Normal values and correlation to fibrosis parameters”

1. opponent: førsteamanuensis Maja Thiele, Syddansk Universitet, Danmark
2. opponent: dr.med. Zbigniew Konopski, Oslo universitetssykehus
3. medlem av komiteen: førsteamanuensis Per Jesper Fredrik Blomquist, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Frank Pfeffer

Åpent for alle interesserte.

CCBIO Junior Scientist Symposium (JUSS) November 26

Dear all,
 
We have the pleasure of inviting you to our CCBIO Junior Scientist Symposium (JUSS) November 26, 2020!

This is an online event in Zoom.

Our keynote speaker Yamila Cleuren (research advisor at CCBIO and Neuro-SysMed) has a very international career and a successful track record of securing international research grants. Surely, her talk on “Money and careers in science: where to start?” will apply to PhD and postdoctoral fellows. In addition, local junior researchers will present exciting findings in malignant melanoma, breast, prostate and endometrial cancer.

Join us for a perfect occasion for professional input and digital networking!

When: Thursday November 26, 2020 at 09:00-12:15 (Norwegian time)
Where: Digital event in Zoom (login details will be sent to registered participants)
Program: can be found here.
Registration: At ccbiojuss.no.
General information: More information about the Junior Scientist Symposia can be found here.

Any questions can be addressed to Cornelia or Maria.

Ph.d.-hjørnet

Nye doktorgrader

 

Foto/ill.: Jørgen Barth, UiB

Lars Anders Rokne Reisæter disputerte den 13. november 2020 med avhandlingen «Multiparametric magnetic resonance imaging in localized prostate cancer«.

Vi gratulerer med gjennomført disputas!

 

 

 

Kommende disputaser

 

Cecilie Osman Jacobsen
Hovedveileder: professor Elisabeth Farbu
Medveiledere: ph.d. Robert Zivadinov og ph.d. Turi O. Dalaker

Prøveforelesning: Fredag 4. desember 2020 kl. 09.15
Sted: Se pressemelding for lenke til digitalt møterom.

Oppgitt emne: «MR – Betydningen for utredning, diagnose og oppfølging av MS gjennom 30 år»

Disputas: Fredag 4. desember 2020 kl. 10.30
Sted: Se pressemelding for lenke til digitalt møterom.

Avhandlingens tittel: “Clinical implications of brain atrophy. A longitudinal study in patients newly diagnosed with multiple sclerosis”

1. opponent: førsteamanuensis Melinda Magyari, Danish Multiple Sclerosis Center, Rigshospitalet, Danmark
2. opponent: dr.med. Margitta Kampman, Universitetssykehuset i Nord-Norge
3. medlem av komiteen: professor Lasse Göransson, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor II Tor Ketil Larsen

Åpent for alle interesserte.

Ph.d.-hjørnet

Nye doktorgrader

 

Foto/ill.: Svein Lunde, SUS

Ragnhild Djønne Østerhus disputerte den 30. oktober 2020 med avhandlingen «Medication Use and Prognosis of Alzheimer’s Disease and Lewy Body Dementia. Hospitalization and Mortality«.

Vi gratulerer med gjennomført disputas!

 

 

 

Kommende disputaser

 

Lars Anders Rokne Reisæter
Hovedveileder: Professor Christian Beisland
Medveiledere: Professor Martin Biermann og professor emeritus Ole Johan Halvorsen

Prøveforelesning: Fredag 13. november 2020 kl. 10.15
Sted: Se pressemelding for lenke til digitalt møterom.

Oppgitt emne: «Mini-invasive treatment in benign and malignant prostatic diseases and the role of imaging»

Disputas: Fredag 13. november 2020 kl. 12.15
Sted: Se pressemelding for lenke til digitalt møterom.

Avhandlingens tittel: “Multiparametric Magnetic Resonance Imaging in Localized Prostate Cancer – Diagnostic and predictive performance of radiological interpretation”

1. opponent: Professor Henrik Thomsen, Københavns Universitet, Danmark
2. opponent: Ph.d. Erik Rud, Oslo universitetssykehus
3. medlem av komiteen: Førsteamanuensis Nils Vetti, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Hans-Peter Marti.

Åpent for alle interesserte.

NorDoc Summer School 2021

The NorDoc Summer School takes place in Copenhagen on 16-20 August 2021 and this year the topic is: Entrepreneurship, Innovation and Career Development 

The annual NorDoc Summer School brings together PhD students from the Nordic countries for a week of interaction and discussions. The summer School is open to PhD students, faculty and administrators.

Sign up soon! There are only 250 seats available for the conference.

We have invited excellent speakers from the Nordic countries and hope to inspire you and give you new insight into some of the current opportunities in the Nordic countries. There will be presentations and panel debates as well as breakout sessions and workshops, where you get to work with experts and PhD students on the topics of your choice.

You can participate in several full day PhD courses in innovation and transferrable skills – and you also get a chance to visit the industry in or around Copenhagen for a full day and learn how start-ups, small and big companies work with innovation. Last, but not least, the summer school ends with a conference.

Read more about NorDoc Summer School 2021 here.

See the programme here.

https://healthsciences.ku.dk/phd/nordoc-summer-school/

 

Utlysning for to tverrfakultære PhD-stillinger innen Klima og energiomstilling 2021

Universitetet i Bergen inviterer til prosjektskisser for to stipendiatstillinger innen det strategiske satsingsområdet Klima og energiomstilling.

Satsingsområdet ledes fra MN-fakultetet i samarbeid med et tverrfaglig utvalg med representanter for alle fakulteter.

Det er viktig å merke seg at stillingene avhenger av budsjettildeling for 2021.Vi vet således ikke om vi får midler før budsjettet for 2021 er godkjent i universitetsstyret 29.10.20.

For 2021 har vi laget en ny totrinnssøkerprosess:

1. Først inviteres det til å sende inn en kort 1-siders skisse.

2. 5 innsendere inviteres til å sende mer utfyllende søknader.

Det inviteres herved til å sende inn korte 1-siders prosjektskisser – se vedlagte retningslinjer og søknadsskjema;
(Tverrfaglig klima og energiomstilling)

Frist for å sende inn skissen er mandag 16. november 2020 kl. 12:00.

Utlysningen er åpen for alle fagmiljøer ved UiB.
Skissen sendes i ePhorte under sak: 2020/10658.
Man må bruke vedlagte søknadsskjema.
De som får tildelt prosjekt skal lyse det ut innen 30. april 2021.
PhD-kandidaten skal ansettes til ca. 1. august 2021.

Vennlig hilsen,

Gunn Mangerud visedekan, klima og energi
Gry E. Parker seniorkonsulent – areal og organisasjon

Colourbox.com

Ph.d.-hjørnet

Nye doktorgrader

 

Foto/ill.: Jørgen Barth, UiB

Eirik Kjelby disputerte den 16. oktober 2020 med avhandlingen «Depressive symptoms in psychotic disorders«.

Vi gratulerer med gjennomført disputas!

 

 

 

Foto/ill.: Privat

Vernesa Dizdar disputerte den 20. oktober 2020 med avhandlingen «Functional Gastrointestinal Disorders following Giardia infection«.

Vi gratulerer med gjennomført disputas!

 

 

Foto/ill.: Eirik Dankel, Helse Fonna

Tone Elise Gjøtterud Henriksen disputerte den 23. oktober 2020 med avhandlingen «Blue-blocking glasses as adjunctive treatment for bipolar mania — and exploration of motor activity patterns in serious mental disorders«.

Vi gratulerer med gjennomført disputas!

 

Kommende disputaser

 

Ragnhild Djønne Østerhus
Hovedveileder: Postdoktor Svein Reidar Kjosavik
Medveiledere: Professor Dag Årsland, ph.d. Corinna Vossius og seksjonsoverlege Arvid Rongve

Prøveforelesning: Fredag 30. oktober 2020 kl. 09.15
Sted: Se pressemelding for lenke til digitalt møterom.

Oppgitt emne: «Medication use and the risk of dementia»

Disputas: Fredag 30. oktober 2020 kl. 10.30
Sted: Se pressemelding for lenke til digitalt møterom.

Avhandlingens tittel: “Medication Use and Prognosis of Alzheimer’s Disease and Lewy Body Dementia. Hospitalization and Mortality”

1. opponent: Professor Else Marie Skjøde Damsgaard, Aarhus Universitet, Danmark
2. opponent: Førsteamanuensis Kjell H. Halvorsen, UiT – Norges Arktiske Universitet
3. medlem av komiteen: Professor Martin Kurz, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor emeritus Dennis W.T. Nilsen.

Åpent for alle interesserte.

 

Ph.d.-hjørnet

Nye doktorgrader

 

Foto/ill.: Stine Kirkholm Sveingard

Håkon Langvatn disputerte den 9. oktober 2020 med avhandlingen «Infected total hip arthroplasty – Bacteriology and the role of operating room ventilation in the reduction of postoperative infection».

Vi gratulerer med gjennomført disputas!

 

 

Kommende disputaser

 

Eirik Kjelby
Hovedveileder: Professor Erik Johnsen
Medveiledere: Professor Ole Bernt Fasmer og professor Jan Øystein Berle

Prøveforelesning: Fredag 16. oktober 2020 kl. 10.15
Sted: Se pressemelding for lenke til digitalt møterom.

Oppgitt emne: «The glutamate hypothesis of schizophrenia and its potential implications for treatment»

Disputas: Fredag 16. oktober 2020 kl. 12.15
Sted: Se pressemelding for lenke til digitalt møterom.

Avhandlingens tittel: “Depressive symptoms in psychotic disorders: Trajectories of depression and antidepressive effectiveness of antipsychotic medication”

1. opponent: Professor Søren Dinesen Østergaard, Aarhus Universitet, Danmark
2. opponent: Førsteamanuensis Katrine Kveli Fjukstad, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
3. medlem av komiteen: Professor Charalampos Tzoulis, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor II Irene Bircow Elgen.

Åpent for alle interesserte.

 

Vernesa Dizdar
Hovedveileder: Professor Trygve Hausken
Medveiledere: Professor Odd Helge Gilja og førsteamanuensis Kurt Hanevik

Prøveforelesning: Tirsdag 20. oktober 2020 kl. 10.15
Sted: Se pressemelding for lenke til digitalt møterom.

Oppgitt emne: «Gi en oversikt over postinfeksiøse sykdommer og infeksjonene som utløser disse. Diskuter mulige sykdomsmekanismer»

Disputas: Tirsdag 20. oktober 2020 kl. 12.15
Sted: Se pressemelding for lenke til digitalt møterom.

Avhandlingens tittel: “Functional Gastrointestinal Disorders following Giardia infection. Visceral hypersensitivity and low-grade inflammation”

1. opponent: Ph.d. Per Christian Valle, Universitetssykehuset i Nord-Norge
2. opponent: Dr.med. Per Farup, Sykehuset Innlandet – Gjøvik
3. medlem av komiteen: Førsteamanuensis Kari Erichsen, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor emeritus Arne Skarstein.

Åpent for alle interesserte.

 

Tone Elise Gjøtterud Henriksen
Hovedveileder: Professor Anders Lund
Medveileder: Professor Ole Bernt Fasmer

Prøveforelesning: Fredag 23. oktober 2020 kl. 10.15
Sted: Se pressemelding for lenke til digitalt møterom.

Oppgitt emne: «Genetiske faktorer som påvirker vår risiko for psykiske plager knyttet til døgn og årstidsrytmer – i relasjon til lys, temperatur og andre klima forhold»

Disputas: Fredag 23. oktober 2020 kl. 12.15
Sted: Se pressemelding for lenke til digitalt møterom.

Avhandlingens tittel: “Blue-blocking glasses as adjunctive treatment for bipolar mania — and exploration of motor activity patterns in serious mental disorders”

1. opponent: Professor II Ole Didrik Lærum , Københavns Universitet, Danmark
2. opponent: Professor Solveig Merete Klæbo Reitan, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
3. medlem av komiteen: Professor Irene Bircow Elgen, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Maj-Britt Posserud.

Åpent for alle interesserte.

Ph.d.-hjørnet

Nye doktorgrader

 

Foto/ill.: Jørgen Barth, UiB

Man Hung Choi disputerte den 16. september 2020 med avhandlingen «Molecular Investigations of Pancreatic Fluid-derived DNA and the Obesity-Cancer Link in Pancreatic Ductal Adenocarcinoma».

Vi gratulerer med gjennomført disputas!

 

 

 

Foto/ill.: Jørgen Barth, UiB

Vojtech Novotny disputerte den 18. september 2020 med avhandlingen «Acute cerebral infarcts in multiple arterial territories – The Bergen NORSTROKE study».

Vi gratulerer med gjennomført disputas!

 

 

 

Foto/ill.: Jørgen Barth, UiB

Fredrik Bjorvatn Sævik disputerte den 21. september 2020 med avhandlingen «Ultrasonographic evaluation of disease activity in Crohn’s Disease».

Vi gratulerer med gjennomført disputas!

 

 

 

Foto/ill.: Paul S. Amundsen

Tom Karlsen disputerte den 23. september 2020 med avhandlingen «The value of the Voice Handicap Index-questionnaire and acoustic analyses to the laryngological examination».

Vi gratulerer med gjennomført disputas!

 

 

 

Foto/ill.: Jørgen Barth, UiB

Omar Hikmat disputerte den 25. september 2020 med avhandlingen «The phenotypic spectrum of polymerase gamma (POLG) disease from birth to late adulthood».

Vi gratulerer med gjennomført disputas!

 

 

 

Kommende disputaser

 

Håkon Langvatn
Hovedveileder: Førsteamanuensis Håvard Dale
Medveileder: Professor emeritus Lars B. Engesæter

Prøveforelesning: Fredag 9. oktober 2020 kl. 10.15
Sted: Se pressemelding for lenke til digitalt møterom.

Oppgitt emne: «Diagnostikk av leddproteseinfeksjoner og prediktiv verdi av diagnostiske tester i populasjoner med høy og lav risiko for infeksjon»

Disputas: Fredag 9. oktober 2020 kl. 12.15
Sted: Se pressemelding for lenke til digitalt møterom.

Avhandlingens tittel: “Infected total hip arthroplasty. Bacteriology and the role of operating room ventilation in the reduction of postoperative infection. The Norwegian Arthroplasty Register”

1. opponent: Ph.d. Anna Stefansdottir, Universitetet i Lund, Sverige
2. opponent: Førsteamanuensis Jan-Erik Berdal, Universitetet i Oslo
3. medlem av komiteen: Professor Stig Harthug, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Anne Christine Johannessen.

Åpent for alle interesserte.

Ph.d.-hjørnet

Kommende disputaser


Man Hung Choi

Hovedveileder: Professor Anders Molven
Medveiledere: Ph.d. Randi Hovland og førsteamanuensis Nils Halberg

Prøveforelesning: Tirsdag 15. september 2020 kl. 15.15
Sted: Se pressemelding for lenke til digitalt møterom.

Oppgitt emne: «ctDNA for cancer patient follow up: from technical consideration to implementation into clinical practices»

Disputas: Onsdag 16. september 2020 kl. 15.15
Sted: Se pressemelding for lenke til digitalt møterom.

Avhandlingens tittel: “Molecular Investigations of Pancreatic Fluid-derived DNA and the Obesity-Cancer Link in Pancreatic Ductal Adenocarcinoma”

1. opponent: Professor Valérie Taly, Paris Descartes University, Frankrike
2. opponent: Universitetslektor Mandar D. Muzumdar, Yale University, USA
3. medlem av komiteen: Forsker Bergithe Oftedal, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Daniela Elena Costea

Åpent for alle interesserte

 

Vojtech Novotny
Hovedveileder: Ph.d. Nicola Logallo
Medveiledere: Professor Halvor Næss, professor Lars Thomassen og ph.d. Annette Fromm

Prøveforelesning: Fredag 18. september 2020 kl. 10.15
Sted: Se pressemelding for lenke til digitalt møterom.

Oppgitt emne: «The troubles with causative and phenotypic classification of ischemic stroke»

Disputas: Fredag 18. september 2020 kl. 12.15
Sted: Se pressemelding for lenke til digitalt møterom.

Avhandlingens tittel: “Acute cerebral infarcts in multiple arterial territories – The Bergen NORSTROKE study”

1. opponent: Professor II Daniel Strbian, Helsinki University Central Hospital, Finland
2. opponent: Post.doc. Karolina Skagen, Universitetet i Oslo
3. medlem av komiteen: Førsteamanuensis Terje Sundstrøm, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av førsteamanuensis Rupavathana Mahesparan

Åpent for alle interesserte

 

Fredrik Bjorvatn Sævik
Hovedveileder: Førsteamanuensis Kim Nylund
Medveileder: Professor Odd Helge Gilja

Prøveforelesning: Mandag 21. september 2020 kl. 10.15
Sted: Se pressemelding for lenke til digitalt møterom.

Oppgitt emne: «Clinical course and long-term outcome in Crohns disease; any improvement during the last two decades?»

Disputas: Mandag 21. september 2020 kl. 12.15
Sted: Se pressemelding for lenke til digitalt møterom.

Avhandlingens tittel: “Ultrasonographic evaluation of disease activity in Crohn’s Disease”

1. opponent: Professor II Jørgen Jahnsen, Universitetet i Oslo
2. opponent: Professor Deike Strobel, University Hospital Erlangen, Tyskland
3. medlem av komiteen: Professor Stein Magnus Aukland, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor II August Magnar Bakke

Åpent for alle interesserte

 

Tom Karlsen
Hovedveileder: Hans Jørgen Aarstad
Medveileder: John-Helge Heimdal

Prøveforelesning: Onsdag 23. september 2020 kl. 10.15
Sted: Se pressemelding for lenke til digitalt møterom.

Oppgitt emne: «Evidence for the effects of voice therapy»

Disputas: Onsdag 23. september 2020 kl. 12.15
Sted: Se pressemelding for lenke til digitalt møterom.

Avhandlingens tittel: “The value of the Voice Handicap Index-questionnaire and acoustic analyses to the laryngological examination”

1. opponent: Førsteamanuensis Roland Rydell, Lunds universitet, Sverige
2. opponent: Førsteamanuensis Jenny Iwarsson, Københavns Universitet, Danmark
3. medlem av komiteen: Professor II Halvor Næss, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor II Sverre Karmhus Steinsvåg

Åpent for alle interesserte

 

Omar Hikmat
Hovedveileder: Professor Laurence Bindoff
Medveileder: Professor Charalampos Tzoulis

Prøveforelesning: Fredag 25. september 2020 kl. 10.15
Sted: Se pressemelding for lenke til digitalt møterom.

Oppgitt emne: «The challenges of developing treatments for mitochondrial diseases»

Disputas: Fredag 25. september 2020 kl. 12.15
Sted: Se pressemelding for lenke til digitalt møterom.

Avhandlingens tittel: “The phenotypic spectrum of polymerase gamma (POLG) disease from birth to late adulthood”

1. opponent: Professor Rita Horvath, University of Cambridge, UK
2. opponent: Ph.d. Sophia Varadkar, Great Ormond Street Hospital, UK
3. medlem av komiteen: Professor Anders Molven, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Gottfried Greve

Åpent for alle interesserte

Web based course CCBIO905 Methods in Cancer Biomarker Research

We are happy to invite you to CCBIO’s course CCBIO905 Methods in Cancer Biomarker Research, October 27-29, 2020.

This will be run online through Zoom, so you can join from the comfort of your home or your home universities. Although the course is mainly intended for Ph.D. students and Master students, admission is open for others who find this course interesting.

CCBIO905 is a 5 ECTS course with a focus on the full panel of advanced and standard methods with relevance for cancer biomarkers. The intention is a methodological course that also includes components of ethics and economy.

The thematic parts include methods ranging from basic techniques on nucleotides and proteins to more advanced approaches, as well as bioinformatics and bio-banking.

The course will focus on methods to study tissue samples, blood samples, urine samples, and other biologic materials, like immunohistochemistry, in situ hybridization, PCR-techniques and sequencing, Western blot and ELISA, microarray methods, proteomics, circulating tumor cells and DNA, flow cytometry, bioinformatics, and biobanks. Changes in nucleic acids and proteins in different settings will also be covered.

Program: See the preliminary scientific program here.

Note that there are different registration links for the course:

With ECTS: For those who will attend the complete course, incl. group assignments, and be eligible for the 5 ECTS or a course diploma: Reg. link full course. Registration will be closed at no notice when the maximum is reached. UiB students also need to register in StudentWeb, where the deadline is September 1, 2020.

No ECTS: For those who are only interested in the lectures and want to hop in and out as they please (will not get ECTS or diploma), use this link only: Reg. link lectures.

Read more here about the course. For any questions, please contact coordinator Ingeborg Winge at ingborg.winge@uib.no.

Welcome!

Web based course CCBIO907 Cancer-related vascular biology

We have the pleasure of inviting you to a web based CCBIO course: CCBIO907 Cancer-related vascular biology, September 21 – October 2, 2020.

The course will be held through a digital platform (Zoom), also the group assignments, so you can attend even from the comfort of your own home. Although the course is mainly intended for PhD students and Master students, admission is open for others who find this course interesting.

CCBIO907 is a 6 ECTS course that provides a broad theoretical and practical understanding of basic aspects of vascular biology, cancer-related vascular biology, and other processes and diseases where vascular biology is relevant. The course presents knowledge about relationships between vascular biology, cancer progression, and diagnostic and treatment options directed towards the vasculature. Applied methods for studying vascular biology and biomarkers reflecting cancer-related vascular biology are taught. Also, the course aims to stimulate scientific thinking, critical election, and professional discussions.

CCBIO907 is part of the CCBIO-Harvard INTPART collaboration, and participants attending this course will have the rare opportunity to benefit from the knowledge of researchers who have been in the frontline of vascular biology research for decades, and who are experienced lecturers at Harvard Medical School. This year, you will get to meet Edward R. Smith, Joyce Bischoff, and Hong Cheng in addition to Randy Watnick and Mike Rogers.

Program: See the preliminary scientific program here.

Note that there are different registration links for the course:

With ECTS: For those who will attend the complete course, incl. group assignments, and be eligible for the 6 ECTS or a course diploma (note that this link is close to fully booked). UiB students also need to register in StudentWeb, where deadline is September 1, 2020.

No ECTS: For those who are only interested in the lectures for professional updates and want to hop in and out as they please (will not get ECTS or diploma).

Read more here about the course. For any questions, please contact coordinator Heidrun Vethe at Heidrun.vethe@uib.no.

Welcome!