Doktorgradskurs ved NTNU høst 2023 – Forskningsmetoder i radiologi og nukleærmedisin

På Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk ved Fakultet for Medisin og Helsevitenskap, NTNU – vil vi høsten 2023 avholde emnet Forskningsmetoder i radiologi og nukleærmedisin på Campus Øya i Trondheim.

Ph.d.-emnet planlegges gjennomført som et intensivkurs, til sammen 3 dager med forelesninger f.o.m. 18. oktober t.o.m. 20. oktober 2023.

Lenke til emnets side:
Emnebeskrivelse – Forskningsmetoder i radiologi og nukleærmedisin

Vennlig hilsen
Gunnhild Wentzel
Studiekonsulent ISB
NTNU

Ph.d.-hjørnet

Nye doktorgrader

 

Portrettfoto av Daniil Butenko

Foto: Lea Sofie Westad

Daniil Butenko disputerte den 21. april 2023 med avhandlingen «Turnover of IPS employment specialists within the implementation of the evidence-based practice ‘Individual Placement and Support’».

Vi gratulerer med gjennomført disputas!

 

Midtveisevaluering 8. mai 2023, Bergen

Forin Vasile Hopland-Nechita – ph.d.-prosjekt: Biological Factors Associated with Symptom Severity and Health-Related Quality of Life in Men with Lower Urinary Tract Symptoms

 


Portrettfoto av Kjetil Utvik Harkestad

Foto/ill.: Marit O. Øvregård

Har du spørsmål om ph.d.-utdanningen ved K1?

Da kan du ta kontakt med ph.d.-koordinator Kjetil Utvik Harkestad som har kontorplass i 7. etasje på Lab-bygget.

 

 

Do you have questions regarding the PhD education at K1?

Please contact the PhD coordinator at the department, Kjetil Utvik Harkestad.

PhD grant writing workshop

The Faculty of Medicine invites all PhD candidates to a workshop on «How to write a successful grant proposal».

The workshop will enable PhD candidates in medicine and sciences to start early with their future research project. Participants will gain insight into the international funding landscape and develop hands-on knowledge by working on their own project proposal.

Target audience: PhD candidates enrolled at the Faculty of Medicine who want to kick-start their academic career in the nearest future.

Topics:

  • The literary genre of a project proposal
  • Evaluation criteria: excellence, impact, implementation
  • Curriculum vitae and track record
  • The funding landscape in Norway and Europe

Speakers: Research advisors at the Faculty of Medicine

Time: The workshop will go over to half-days, with obligatory homework to be submitted on the second day.

Monday 22 May, 10-12
Wednesday 24 May, 10-13

Place: Eitri Medical Incubator, Haukelandsbakken 31, Bergen

Course fee: free

Registration deadline 10 May.

Info and registration: https://www.uib.no/en/med/160790/phd-grant-writing-workshop

Foto/ill.: picjumbo_com on pixabay.com

Heldagsseminar for ph.d.-veiledere 21. april

Det medisinske fakultet har gleden av å invitere til fysisk heldagsseminar for ph.d.-veiledere 21.april.

Det medisinske fakultet har om lag 100 disputaser hvert år. Mange disputaser er av høy internasjonal standard, men ca. 10-13 % må gjennom omarbeiding. Kappen er det svakeste leddet. «Manglende stringens» og «for lav akademisk kvalitet for å kunne publiseres som et helhetlig akademiske litteratur på feltet» er ofte begrunnelsen for avslag.

Rune Krumsvik er professor i pedagogikk og merittert underviser. Han har skrevet flere bøker om artikkelbaserte doktoravhandlinger og holder kurs i kappeskriving.

Meld deg på veilederseminaret for faglig påfyll om din rolle i å veilede og hvordan gi tilbakemelding på kappeskriving slik at kandidaten slipper potensiell forsinkelse pga. mindre omarbeiding.

Program

09:00-09:10 Åpning og introduksjon
Visedekan for forskerutdanning professor Martha C. Enger

09:10-10:00 Kvalitet i avhandlingen versus artiklene
Professor Rune Krumsvik

10:00-11:00 Kvalitet i avhandlingen – utdeling av case
Førsteamanuensis Monica Kvernenes

11:00-11:15 Pause

11:15-12:00 Forskningsetikk
Professor Kristine Bærøe
Diskusjon i grupper og i plenum

12:00-13:00 Lunsj

13:00-14:00 Hva kan man som veileder gjøre når det er vanskelig å veilede?
Professor Hans-Peter Marti
Diskusjon i grupper og i plenum

14:00-15:00 Hva er en god veileder fra kandidaten sitt perspektiv?
Ph.d.-kandidat Julie Solberg Knudsen
Diskusjon i grupper og i plenum

Vel møtt!

Se også fakultetets egen side om veilederopplæring:
https://www.uib.no/med/120456/veilederoppl%C3%A6ring-phd-veiledere-ved-det-medisinske-fakultet

Nysgjerrig på Forsker grand prix? Søknadsfrist 30. april

Er du ph.d.-kandidat og har lyst å lære mer om formidling?

Forsker grand prix er en forskningsformidlingskonkurranse for ph.d.-kandidater, og i år er Bergensfinalen 27. september.
Som deltaker i Forsker grand prix får du en fantastisk mulighet til å lære mer om hvordan du når frem med budskapet ditt til et stort publikum.

De ti deltakerne som blir valgt ut får bl.a.:

  • Individuell coaching og fellessamlinger
  • Hjelp til storytelling, formidling av budskap, kameratrening, håndtering av presse
  • Blir attraktiv på arbeidsmarkedet, kandidater har fått fast jobb på grunn av Forsker grand prix
  • Nettverk i Forskningsrådet og i andre fagmiljøer
  • Tverrfaglig nettverk

Søknadsfrist 30. april: Søknadsskjema finner du på Forskningsdagene i Bergens nettsider.

NB: Du kan ikke kan ha disputert før konkurransen finner sted.
Det er mulig å holde presentasjonen på engelsk, men fellessamlinger og coaching vil i hovedsak foregå på norsk.

Les gjerne intervju i På høyden med fjorårets vinner Josephine Salice, fra Institutt fra fysikk og teknologi, om hvordan hun opplevde å delta.

Gå ikke glipp av denne flotte sjansen til å forbedre formidlingsevnene dine!

Beste hilsen
Ingeborg Revheim

Ph.d.-hjørnet

Kommende disputaser


Daniil Butenko

Hovedveileder: professor Arnstein Mykletun

Medveiledere: professor Erik Johnsen og professor Eóin Killackey

Prøveforelesning: Fredag 21. april 2023 kl. 10.15
Sted: Auditorium, Armauer Hansens Hus, Haukelandsveien 28

Oppgitt emne: «Barriers and benefits of work as ‘treatment’ in mental health»

Disputas: Fredag 21. april 2023 kl. 12.15
Sted: Auditorium, Armauer Hansens Hus, Haukelandsveien 28

Avhandlingens tittel: «Turnover of IPS employment specialists within the implementation of the evidence-based practice ‘Individual Placement and Support’»

1. opponent: ph.d. Rachel Perkins, Implementing Recovery through Organisational Change (ImROC), Storbritannia
2. opponent: ph.d. Stig Evensen, Nav Nesodden
3. medlem av komiteen: professor Maj-Britt Rocio Posserud, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Rune Bjørneklett

Åpent for alle interesserte

 


Foto/ill.: Marit O. Øvregård

Har du spørsmål om ph.d.-utdanningen ved K1?

Da kan du ta kontakt med ph.d.-koordinator Kjetil Utvik Harkestad som har kontorplass i 7. eatsje på Lab-bygget.

 

Do you have questions regarding the PhD education at K1?

Please contact the PhD coordinator at the department, Kjetil Utvik Harkestad.

Ph.d.-hjørnet

Nye doktorgrader

 

Foto: Camilla Tøndel

Philipp Strauss disputerte den 13. mars 2023 med avhandlingen «From archival tissues to systems biology: Using transcriptomics to investigate the progression of kidney disease».

Vi gratulerer med gjennomført disputas!

 

Foto: Jørgen Barth, UiB

Hassan Elsaid disputerte den 21. mars 2023 med avhandlingen «Fabry disease model in Zebrafish».

Vi gratulerer med gjennomført disputas!

 

 

 

Foto: Jørgen Barth, UiB

Anny Gravdal disputerte den 21. mars 2023 med avhandlingen «Carboxyl ester lipase in pancreatic disease».

Vi gratulerer med gjennomført disputas!

 

 

 


Foto/ill.: Marit O. Øvregård

Har du spørsmål om ph.d.-utdanningen ved K1?

Da kan du ta kontakt med ph.d.-koordinator Kjetil Utvik Harkestad som har kontorplass i 7. eatsje på Lab-bygget.

 

 

Do you have questions regarding the PhD education at K1?

Please contact the PhD coordinator at the department, Kjetil Utvik Harkestad.

PsykNettVest forskerkurs 2023-2024 – Scientific writing and publishing of scientific papers

UIB kurs: PMHR901 – Publishing Mental Health Research

PsykNettVest vil, ved et tilstrekkelig antall søkere, gjennomføre kurset Publishing mental health research PMHR901 (ECTS credits 4). Kurset er en seminarrekke og gjennomføres over 8 dager, fordelt på fire 2-dagers samlinger. Det er en videreføring av en kursrekke holdt av Povl Munk-Jørgensen, tidligere redaktør i Acta Psychiatrica Scandinavica. Det er forventet at deltakerne stiller på alle fire samlinger, og deltar aktivt i manusarbeidet.

Det lyses i første omgang ut inntil 16 plasser, finansiert av PsykNettVest. Plassene er i hovedsak tiltenkt ph.d.-kandidater, forskere som nylig har disputert og post.doc.-kandidater, men søkere med forestående ph.d. protokoll kan også være aktuelle.

For å kunne søke må en være knyttet til ett av de fire helseforetak i Helse Vest, en må ha en artikkelplan klar, og en må være motivert for å delta på alle fire samlinger. Samlingene er i Bergen på følgende tidspunkt:

18.-19. september 2023
4.-5. desember 2023
12.-13. februar 2024
27.-28. mai 2024

Se vedlegget her for mer informasjon.

Søknadsfrist: 09.06.2023

Vennlig hilsen
Inge Joa
Leder PsykNettVest

Ph.d.-hjørnet

Kommende disputaser


Philipp Strauss

Hovedveileder: ph.d. Øystein Eikrem

Medveiledere: professor Hans-Peter Marti og professor Camilla Tøndel

Prøveforelesning: Mandag 13. mars 2023 kl. 10.15
Sted: Auditorium, Glasblokkene, Haukelandsbakken 15

Oppgitt emne: «MicroRNAs as regulators of health and disease»

Disputas: Mandag 13. mars 2023 kl. 12.15
Sted: Auditorium, Glasblokkene, Haukelandsbakken 15

Avhandlingens tittel: «From archival tissues to systems biology: Using transcriptomics to investigate the progression of kidney disease»

1. opponent: professor Rachel Lennon, University of Manchester, Storbritannia
2. opponent: ph.d. Ivar Anders Eide, Akershus universitetssykehus
3. medlem av komiteen: professor Stefan Johansson, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Daniela Costea

Åpent for alle interesserte

 

Hassan Osman Alhassan Elsaid

Hovedveileder: professor Hans-Peter Marti
Medveiledere: ph.d. Jessica Furriol og ph.d. Maximilian Krause

Prøveforelesning: Tirsdag 21. mars 2023 kl. 10.15
Sted: Auditorium 1, BB-Bygget, Jonas Lies vei 91

Oppgitt emne: «Moonlighting of metabolic enzymes»

Disputas: Tirsdag 21. mars 2023 kl. 12.15
Sted: Auditorium 1, BB-Bygget, Jonas Lies vei 91

Avhandlingens tittel: «Fabry disease model in Zebrafish Studying – molecular mechanisms of Fabry nephropathy in a Gb3-free environment»

1. opponent: Professor Johannes Aerts, Leiden University, Nederland
2. opponent: Ph.d. Hege Kampen Pihlstrøm, Oslo universitetssykehus
3. medlem av komiteen: Professor Gunnar Houge, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor emeritus August Bakke

Åpent for alle interesserte

 

Anny Gravdal Svanbring

Hovedveileder: ph.d. Karianne Fjeld
Medveiledere: professor Anders Molven, ph.d. Bente Berg Johansson og professor Pål Njølstad

Prøveforelesning: Tirsdag 21. mars 2023 kl. 10.15
Sted: Auditorium, Glasblokkene, Haukelandsbakken 15

Oppgitt emne: «Methods used for screening and perceptions of genetic testing in patients with pancreatic diseases»

Disputas: Tirsdag 21. mars 2023 kl. 12.15
Sted: Auditorium, Glasblokkene, Haukelandsbakken 15

Avhandlingens tittel: «Carboxyl ester lipase in pancreatic disease. In vitro and in vivo studies of human pathogenic CEL mutations»

1. opponent: Universitetslektor Eszter Hegyi, Universitetet i Pécs, Ungarn
2. opponent: Professor Knut Tomas Dalen, Universitetet i Oslo
3. medlem av komiteen: Postdoktor Heidrun Vethe, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Mette Vesterhus

Åpent for alle interesserte

 

Midtveisevaluering 21. mars 2023, Bergen

Thomas Abel Woldeyesus – ph.d.-prosjekt: Operative Treatment of Unstable Trochanteric Hip Fractures

 


Foto/ill.: Marit O. Øvregård

Har du spørsmål om ph.d.-utdanningen ved K1?

Da kan du ta kontakt med ph.d.-koordinator Kjetil Utvik Harkestad som har kontorplass i 7. eatsje på Lab-bygget.

 

Do you have questions regarding the PhD education at K1?

Please contact the PhD coordinator at the department, Kjetil Utvik Harkestad.