Åpen dag i UiB Læringsarena 22. januar

Mandag 22. januar inviterer vi på ny ansatte til UiB Læringsarena for å se og slå av en prat.

Invitasjonen: Åpen dag i UiB Læringsarena 22. januar | Læringsarenaen i Nygårdsgaten 5 | UiB

Med hilsen
Arenateamet


ENGLISH:

Monday 22 January from 11:00-14:00 we invite all our colleagues to visit the new UiB Læringsarena in Nygårdsgaten 5 to see Storsalen and our seminar rooms – and for a chat if you have questions.

We offer coffee and tea, and Smauet café will serve some snacks.

Invitation  (in Norwegian only): Åpen dag i UiB Læringsarena 22. januar | Læringsarenaen i Nygårdsgaten 5 | UiB

Yours sincerely,
Arenateamet

Informasjon om bibliotekets kurs for ansatte våren 2024

Meld deg på ett av bibliotekets kurs denne våren!

Bibliotek for medisin tilbyr kurs til ansatte ved Det medisinske fakultetet, og ansatte ved Helse Bergen:

  • Søkekurs i PubMed og Embase
  • Introduksjon til Endnote
  • Introduksjon til Zotero
  • Introduksjon til systematiske oversikter
  • Litteraturoppgaver for studenter

Kursene er planlagt som hybridløsning, hvor det er mulighet for å delta både fysisk og digitalt via Zoom. Kursene er fortrinnsvis for ansatte og stipendiater. De fleste studenter får bibliotekkurs som en del av sin studieplan. Dersom ikke det er tilfelle kan de melde seg på disse kursene. Det siste kurset er spesielt for studenter som vil vite mer om litteraturoppgaver, og som ikke har hatt eget kurs om det.

Kursdatoer, påmelding og mer informasjon finnes på https://www.uib.no/ub/126018/kurs-og-veiledning#kurs-med-p-melding

Innhold i kursene:

Søkekurs i PubMed og Embase: Alle bruker PubMed, men med litt ekstra kunnskap kan du gjøre mer effektive søk. I kurset viser vi for eksempel hvordan du kan bruke emneordene MeSH, eller utnytte filtre i Clinical queries. Embase er den andre store medisinske artikkeldatabasen som dekker en del andre tidsskrifter enn PubMed/Medline. Embase er derfor et viktig supplement til PubMed.

Introduksjon til EndNote: I kurset lærer du å bygge opp et EndNote-bibliotek og lage en referanseliste i Word. Kurset består av korte demonstrasjoner og praktiske øvelser. Kurset dekker: Lage et EndNote-bibliotek, importere referanser, manuell innlegging, lage grupper, finne fulltekst, sette inn referanser i en tekst, lage og formatere en litteraturliste.

Introduksjon til Zotero: I kurset lærer du å benytte deg av Zotero, det vil si opprette samlinger, samle referanser, manuelt lage referanser og hvordan benytte programmet i Word eller Google Docs. Kurset består av korte demonstrasjoner og praktiske øvelser. Kurset dekker: Lage en samling, importere referanser fra medisinske databaser og andre kilder, manuell innlegging, sette inn referanser i en tekst, lage og formatere en litteraturliste.

Introduksjon til systematiske oversikter (systematic reviews): Kurset gir en introduksjon til temaet systematiske oversikter. Hovedvekt av kurset er på prosessen å selv utføre en systematisk oversikt som å skrive en protokoll, forberedelser til søking, tips og verktøy for datahåndtering og kvalitetsvurdering, og rapportering. Vi gir også informasjon om ulike typer reviews, og hvilken hjelp og støtte biblioteket kan gi i arbeidet med systematiske oversikter.

Litteraturstudier for studenter: Kurset er til studenter som skal skrive litteraturoppgave som bachelor- eller masteroppgave, og som ikke har fått eget kurs som del av studieprogrammet. Vi går gjennom prosessen i en litteraturoppgave. Kurset dekker forberedelsene til et litteratursøk, hvordan du skal arbeide deg gjennom alle treff og hvordan du skal dokumentere metodene. Vi ser på noen eksempler og svarer på spørsmål.

Vennlig hilsen
Bibliotek for medisin, BBB


Be good in literature searching and reference software. The Medical library offers the following courses this spring:
  • Searching in PubMed and Embase
  • Introduction to Endnote
  • Introduction to Zotero
  • Introduction to systematic reviews
  • Literature studies for Bachelor and Master students (in Norwegian)

The courses are planned as a hybrid solution, with the option of attending either physically or online via Zoom. The courses are mainly for employees and PhD candidates at the Faculty of Medicine and for employees at Helse Bergen. Courses for students are normally given as a part of their study program. If that isn’t the case, they can attend these courses as well. The courses are free of charge, but registration is necessary for our planning.

Dates, registration and more information can be found on the library’s web pages:

Courses in English: https://www.uib.no/en/ub/128609/courses-and-guidance#courses-requiring-registration

Overview of all courses (Norwegian or English): https://www.uib.no/ub/126018/kurs-og-veiledning#kurs-med-p-melding

Short description:

Searching in PubMed and Embase: Everyone can use PubMed. However, with some extra knowledge you can search more efficiently. In the course we demonstrate the use of subject headings MeSH, and the use of filters for quick limiting to clinical queries (like diagnostic studies, or intervention studies). Embase is another important medical database which covers a number of different journals than PubMed/Medline. Therefore, Embase is a valuable supplement to PubMed, if you want to get a better overview over the literature within your field.

Introduction to EndNote: EndNote is a tool for managing references. The course covers how to build your own EndNote library, how to use references from EndNote in the writing process with Word, formatting the text and generating literature lists.. Other functionalities like manually adding references, grouping, removing duplicates, and importing full text will also be covered.

Introduction to Zotero: This introductory course to Zotero should allow you to collect references by a variety of means and generate citations as well as reference lists. It covers: make a collection, import references from medical databases, manual input and to use the software for citation in a word processor (WORD or Google Docs).

Introduction to systematic reviews: The course gives an introduction to systematic reviews. The library gives an overview over the process of doing your own systematic review: write a protocol, prepare the search, data management, quality appraisal, and guidelines for reporting. We will also inform about common types of reviews, and the role of the library in the different phases of the work with a systematic review.

Literature studies for Bachelor and Master students (in Norwegian): This course is for students who chose literature study as their bachelor- or master thesis, and have not yet be offered a course as part of their study program. We teach about the process in a literature study. The course covers preparational work before literature searching, how to manage and work with the search results, and how to document the methods used.

Kind regards from the Medical library

Science in Shorts science communication award

The Science in Shorts science communication award from Nature Awards together with Merck recognizes creative research videos from active researchers employed by a university or research institution working in any scientific discipline. Applicants must hold an advanced degree, such as MSc, PhD or MD.

The video should tell the world about the research in 1 minute, explaining “what are you doing and why does it matter”. Up to 10 videos will be selected as favorites and will win a prize of 5,000 EUR each. Audio or text must be in English.

Applications close January 29, 2024 at 23:59 midnight (UTC 00:00).

Funding Opportunities for K1

Many funding organisations have recently announced new calls for funding for the spring. We want to guide you through the jungle and have curated a list for researchers at K1. But there and there are more calls at the homepage of the research advisors at the Faculty: Application Support for External Funding | Faculty of Medicine | UiB.

If you plan to apply for funding, we appreciate if you inform the Department via this form:: Varsel om søknad om ekstern finansiering / Intention to apply for external funding (uib.no)

Happy Grant Writing!


ERA4Health Modulation of brain ageing through nutrition and healthy lifestyle (NutriBrain)
Transnational calls with 3-5 partners, 36 months. Funding: 300.000 EUR for the Norwegian participants (400.000 for coordinators). The other partners receive funding from their national funders. On the improvement of cognitive brain ageing through nutrition and other lifestyle factors.
Deadline (pre proposals): 15 January 2024


Novo Nordisk Endocrinology and Metabolism
–  Excellence Emerging Investigator Grant Endocrinology and Metabolism
10 MIO DKK, 5 years. For researchers at 4-8 years after PhD.

Ascending Investigator Grant. 5 years, 10 MIO DKK. For researcher 7-18 years after PhD. Prevention of disease relevant to the human organism within the areas of endocrinology and metabolism, relating to cellular energy homeostasis, and hormonal disorders of the endocrine system.
– Distinguished Investigator Grant. 5 years 10 MIO DKK.
Deadline: 16 January 2024 


ERA4Health Nano and advanced technologies for disease prevention, diagnostic and therapy (NANOTECMEC)
3-5 partners, 3 countries, 3 MNOK for the Norwegian participant. Regenerative medicine, Diagnostics or Nanotherapy. TRL3-6. The aim of the call is to advance nanomedicine toward any translational focus with anticipated impact relative to the risk and investment.
Deadline (pre proposals): 30 January 2024


Global Initiative on Chronic Diseases / NIH Primary and Secondary Prevention of Cancer
Budget not limited, 5 years. Implementation research in Low- and Middle-Income Countries or in populations facing conditions of vulnerability in High-Income Countries.
Deadline: 05 February 2024


DAM Foundation Research grants (Forskning)
1,5-3 MIO NOK for 3 years. Stiftelsen Dam is one of Norway’s largest foundations and provides funding for health and research projects that will provide better health through participation and activity for people in Norway. The applications are sent through a volunteer oganisation like the Norwegian Red Cross, The Norwegian Cancer Society, the National Association for Publich Health etc.
Deadline: annually, 15 February


ERA PerMed PMTargets
Joint Transnational Call, most likely 3-5 partners from at least 3 countries, 300.000 EUR for the Norwegian partners. Topic: Identification or Validation of Targets for Personalised Medicine Approaches. Must combine the research on new and advanced targets with companion biomarker research (companion diagnostics).
Deadline: 5 March 2024


JPIAMR AMR Interventions 2024
3-7 Partners from 3 countries. Probably 300.000 EUR for the Norwegian partners; other partners are funded by their national funders.
Topic 1: Design novel or improved interventions to prevent, mitigate and /or treat fungal infections, which are resistant to treatments and/or are at risk of developing resistance
Topic 2: Improve and/or, compare and/or evaluate strategies, technologies, treatments, methods, protocols or data collection based on existing  interventions, aiming to prevent or reduce the emergence or spread of antibacterial or antifungal resistance or to treat/cure infections caused by resistant bacteria/fungi and recommend new policies.
Deadline (preproposals): 14 March 2024


HKDir UTFORSK
3 MNOK, 4 years. The Norwegian Directorate for Higher education and skills finances these educational projects with Brazil, Canada, China, India, Japan, South Africa, South Korea, or the USA.
Deadline: 15 April 2024


Innovative Health Initiative Call 6 and 7
The Innovative Health Initiative (IHI) is a public-private partnership between the European Union and the European life science industries that funds health research and innovation to address unmet public health needs and foster interdisciplinary and international collaboration. Upcoming topics:
– 6.1: Support healthcare system resilience through a focus on persistency in the treatment of chronic diseases. 60 months. The pre-defined industry consortium will contribute 11 MIO EUR. IHI will contribute 11 MIO EUR. This budget is expected to cover four pilots in different disease areas (including diabetes, obesity, and cardiovascular disease) in different geographies and healthcare systems.
 6.2: Development of practical guidance and recommendations for using real world data/real world evidence in healthcare decision-making. 60 montsh. Pre-defined industry consortium will contribute 13 MIO EUR. IHI contributes 13 MIO EUR.
– 7.1 Improving clinical management of heart disease from early detection to treatment. 12,5 MIO EUR.
– 7.2 User-centric technologies and optimised hospital workflows for a sustainable healthcare workforce. 12,5 MIO EUR
– 7.3 Clinical validation of biomarkers for diagnosis, monitoring disease progression and treatment response.  15 MIO EUR.
Deadline: summer 2024

Margarethe Bittins
Research advisor

Course – Metabolic pathway analysis

Course description:

This course will provide an introduction to the computational analysis and reconstruction of both small and genome-scale metabolic networks. The main goal is to familiarize students with relevant state-of-the-art computational tools and databases, as well as to provide the students with hands-on experience in metabolic modelling approaches. Furthermore, we will cover the mathematical basis of constraint-based analysis of genome-scale metabolic models and provide a foundation for stability and control analysis of dynamic models. Link to the course description: Metabolic pathway analysis

Prerequisites:
Basic competence in a programming language (preferably Python) is expected. Basic knowledge in biochemistry, linear algebra and statistics are required.

Time: February 19th to March 1st, 2024. Please note that the course is two weeks.

Place: University of Bergen, Department of Biomedicine
Course responsible: Ines Heiland, Mathias Ziegler, and Suraj Sharma
Invited lecturers: Sascha Schäuble, HKI, Jena Germany

Suggested amount of ECTS: 10
Number of participants: max 20

Registration form: Metabolic pathway analysis 2024 (google.com)

Norbis sin logo

CCBIO courses with deadline February 1

Dear all

We have a range of courses coming up this spring, and please note: for study point (ECTS) providing participation, registration deadline is February 1, in Studentweb. So, PhD candidates and students: remember to register, and supervisors and PIs, remember to advise your students to register.

(Except for the Clinical Trials course which takes place January 17-19, which qualifies for a Good Clinical Practice (GCP) certificate as well as study points. ECTS deadline in Studentweb for this course was January 5, and non-ECTS registration closes January 12.)

Courses with deadline February 1 for registration in Studentweb:

CCBIO901, the CCBIO Junior Scientist Symposium series (3 ECTS). Also register in Skjemaker for each event. The coming event is February 1. Also open for other than students / non-ECTS.

CCBIO902, the CCBIO Seminar series and the Annual Symposium (3 ECTS). Also open for other than students / non-ECTS. Coming dates are in the CCBIO calendar.

CCBIO903, Cancer research: Ethical, economic and social aspects (5 ECTS). Course week 1: April 8-12, and course week 2: June 3-6.
This course focuses on ethical, economical and societal aspects of cancer and cancer research and aims to equip cancer researchers with tools for reflecting on the limits, challenges and opportunities of their own research, as well as provide an understanding of the outside-the-lab context, with discussions on the broader ethical, social, economic and political implications of their research. Such knowledge is not only important on a personal level as a researcher, but also in funding proposals to be able to clarify any ethical issues related to the implementation of projects, and be better equipped to provide an explanation of how such issues will be dealt with.

CCBIONeur910: Patient and Public Involvement in Medical and Health Research (2 ECTS). Also open for other than students / non-ECTS. Takes place April 17–19.
The course aims to inspire increased user participation in research trials and will present methods on how to involve user representatives. This is highly relevant to all biomedical research fields, and Patient and Public Involvement is documented to positively impact the relevance and efficacy in medical research. Participation will increase your capacity to assess and convey the value of patient and public involvement in general, as well as promote productive user involvement in your own research projects.

CCBIO908, Scientific Writing and Communication Seminar (2 ECTS). Also open for other than students / non-ECTS. Takes place May 21-22.
This course teaches how to organize ideas, results and messages in a scientific paper, improve titles and abstracts, present a clear problem statement, use punctuation, grammar and numbering in a text, write an informative and convincing cover letter, and will also present and discuss what is good research communication.

CCBIO904, Biomarkers and tumor biology in clinical practice (4 ECTS).  Also open for other than students / non-ECTS. Takes place May 29-31.
This course covers tumor biological aspects important for the understanding of why cancer develops, and which mechanisms are important for tumor growth, metastases and morbidity in patients. The course will focus especially on tumor biological changes that may have or already have significance for personalized cancer treatment and clinical trial studies of new diagnostics and treatment.

Welcome!

Kind regards
Eli Synnøve Vidhammer
Communications officer
Centre for Cancer Biomarkers CCBIO
Faculty of Medicine
University of Bergen

CCBIO Junior Scientist Symposium, February 1st

Dear all

We are happy to welcome you all to the upcoming CCBIO Junior Scientist Symposium, February 1st, 2024. This seminar series is a perfect place to meet and interact with other young scientists, and engage in lively and interesting discussions. We are looking forward to the keynote lecture by CCBIO Masterclass graduate Hege Berg, who will give a talk about clinical implementation of multi-omics methods in cancer diagnostics. The program spans several exiting topics including the role and inheritance of BRCA1 epimutations, novel CAR T therapies for lymphomas, and development of preclinical models for investigating resistant subclones in ovarian cancer. The application of CyTOF in oncology and fibrosis will also be presented.

Open to all. Please register within January 29th at 11.00.

When: February 1, 2024, at 09.00-13.00
Where: Conference room, BB-building (right across from the auditoria), campus Haukeland, Bergen
Registration: on this link

Open to both junior and senior researchers as well as students. The symposium series is open, but also part of the CCBIO Research School under the code CCBIO901, and participation is eligible for ECTS. STUDENTS: Remember to sign up in Studentweb as well as the link above.

Program:

09:00-09:15   Introduction

09:15-10:00   Hege Berg, keynote lecture: “Clinical implementation of multi-omics methodology in cancer diagnostics”

10:00-10:20   COFFEE BREAK

10:20-10:45   Oleksii Nikolaienko: “The role and inheritance of BRCA1 epimutations”

10:45-11:10   Ryan Dunkel: “Pre-Clinical and Phenotypic Characterization of a Novel CAR T Therapy for B-cell Lymphoma Malignancies”

11:10-12:00   LUNCH BREAK (Lunch is free of charge, register by Jan. 29th at 11.00)

12:00-12:25   Katrin Kleinmanns: “Advanced Preclinical Models to Investigate Promising Drugs targeting Resistant Subpopulations in Ovarian Cancer”

12:25-12:50   Sturla Magnus Grøndal: “Mapping Disease Landscapes: CyTOF Applications in Oncology and Fibrosis”

12:50-13:00   Concluding remarks

Mari Kyllesø Halle and Vladan Milosevic are coordinators of the junior seminars and are planning and chairing these meetings. Any questions can be addressed to them.

Read more about the CCBIO Junior Scientist Symposia here.

Welcome!

Kind regards
Eli Synnøve Vidhammer
Communications officer
Centre for Cancer Biomarkers CCBIO
Faculty of Medicine
University of Bergen

CCBIO sin logo

Ph.d.-hjørnet

Nye doktorgrader
Foto: Ingrid Færøyvik

Trine Hysing-Dahl den 15. desember 2023 med avhandlingen «“Finding stability” Experienced and measured function in patients undergoing surgery for patellar instability».

Vi gratulerer med gjennomført disputas!


Kommende disputaser


Intakhar Ahmad

Hovedveileder: professor Lars Bø

Medveiledere: førsteamanuensis Stig Wergeland og seniorforsker Eystein Oveland


Prøveforelesning: Tirsdag 16. januar 2024 kl. 10.15
Sted: Auditorium, Armauer Hansens Hus, Haukelandsveien 28

Oppgitt emne: «Relevance of MS animal models for the past and future development of MS therapeutics»

Disputas: Tirsdag 16. januar 2024 kl. 12.15
Sted: Auditorium, Armauer Hansens Hus, Haukelandsveien 28

Avhandlingens tittel: «Novel biomarkers in multiple sclerosis pathology with a focus on neuroprotection and myelin repair»

1. opponent: Professor Markus Kipp, Universität Rostock, Tyskland
2. opponent: Førsteamanuensis Wia Baron, Rijksuniversiteit Groningen, Nederland
3. medlem av komiteen: Professor Halvor Næss, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Jutta Dierkes

Åpent for alle interesserte

Dhanushan Dhayalan

Hovedveileder: professor Morten Lund-Johansen

Medveiledere: ph.d. Øystein Vesterli Tveiten og førsteamanuensis Frederik Kragerud Goplen

Prøveforelesning: Lørdag 20. januar 2024 kl. 10.15
Sted: Stort auditorium, Sentralblokka, Haukelandsveien 22

Oppgitt emne: «Utility and Effectiveness of Different Study Designs for the Care of Brain Tumors»

Disputas: Lørdag 20. januar 2024 kl. 12.15
Sted: Stort auditorium, Sentralblokka, Haukelandsveien 22

Avhandlingens tittel: «Clinical Management of Vestibular Schwannoma – The V-REX randomized trial and other clinical studies on vestibular schwannoma»

1. opponent: Professor Douglas Kondziolka, New York University Langone, USA
2. opponent: Ph.d. Anne Balossier, University Hospital of Marseille, Frankrike
3. medlem av komiteen: Professor Cecilie Bredrup, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor emeritus August Bakke

Åpent for alle interesserte


Har du spørsmål om ph.d.-utdanningen ved K1?

Da kan du ta kontakt med ph.d.-koordinator Kjetil Utvik Harkestad som har kontorplass i 7. etasje på Lab-bygget.

Foto: Marit O. Øvregård

Do you have questions regarding the PhD education at K1?
Please contact the PhD coordinator at departement, Kjetil Utvik Harkestad | Universitetet i Bergen (uib.no)

Ny søknadsperiode for velferdshyttene våren 2024

Du kan nå legge inn søknad om ønsket periode på velferdshyttene for våren 2024, i perioden 31.03.-30.06.24.

Ved søknad om hytte må man prioritere både ønsket hytte og ønsket periode. Dersom man blir tildelt en hytte må man enten bekrefte eller avbestille perioden. For å avbestille må du følge linken i tildelingsmailen og så registrere din avbestilling der. Hyttene blir ikke avbestilt automatisk om du bare unnlater å bekrefte bestillingen.

Avbestillingsfrist for tildelt hytte er 30 dager før leieperiodens start, for å unngå gebyr for avbestilling. Man må benytte UiBs elektroniske hyttesystem (https://reg.app.uib.no/hytter) ved å logge seg inn med sitt UiB-brukernavn og passord. Ved første gangs søknad om hytte må man legge inn litt informasjon.

Søknadsskjema og informasjon om hyttene finnes også på Ansattsidene under Mitt ansattforholdVelferdVelferdshytter.

Søknadsfristen er 13.01.24.
Trekningsdato er 17.01.24.
Vinnerne får tilsendt informasjon på e-post.

Spørsmål vedr hyttene kan rettes til Eiendomsavdelingen via UiB hjelp.

Lykke til! 😊


New application period for the cabins – the spring of 2024

You can now apply for the desired period at the welfare cabins for the spring of 2024, from March 31 to June 30.

When applying for a cabin, one must prioritize both the desired cabin and the period. If you are allocated a cabin, you must either confirm or cancel the rental period. In order to cancel your booking, you must follow the link provided in the confirmation email and then register your cancellation. It is not enough to simply refrain from confirming your booking.

Cancellation deadline for allocated cottage is 30 days before the start of the rental period to avoid cancellation fee. You must use the electronic cabin system (https://reg.app.uib.no/hytter) by logging in with your UiB username and password. When applying for the first time, you must enter some information.

All applications must be registered in the electronic cabin system to enter the draw. The application form and information about the cabins can also be found on the employee pages below Employment conditions – Welfare – Cabin hire

Application deadline: January 13.
Draw: January 17.
The winners will get information by email.

Questions about the cabins can be directed to The Estate and Facilities Management division via UiBhelp.

Good luck! 😊

Velferdstilbud: Rabatterte billetter til fullscenisk opera – MEDEA i Grieghallen

MEDEA / Luigi Cherubini
Grieghallen 15. og 17. januar kl. 19.30

Varighet 2:40 inkl. pause

Plakat for operaoppsetningen
Foto/ill.: Opera Bergen

Det nye operaåret 2024 åpner med en NORGESPREMIERE!
Luigi Cherubinis MEDEA – sunget på fransk, og med norske skuespillere i de talte dialogene

Medea – Iano Tamar (sopran) og Juni Dahr (skuespiller)
Jason – Giuseppe Gipali (tenor) og Gerald Pettersen (skuespiller)
Kong Creon – Joachim Seipp (baryton) og Sverre Røssummoen (skuespiller)
Neris – Violetta Radomirska (mezzosopran) og Ragnhild Gudbrandsen (skuespiller)
Dircè – Hege Gustava Tjønn Ludwig / Ardita Meni (sopran)
1. femme – Nadiia Novosolova

Bergen Operakor, Opera Bergens Orkester
Lysdesign: Jens Lange
Idé og konsept: Opera Bergen
Kunstnerisk og musikalsk leder: Anne Randine Øverby

Samling av portrettfotos av utøvere ved operaen
Foto/ill.: Opera Bergen

UiB-ansatte kan kjøpe billetter for 400,- per stykk ved å sende billettbestilling til post@operabergen.no

MYTEN

Operaen er basert på myten om Medea slik den ble fortalt av Evripides for mer enn 2000 år siden, og er fortsatt bemerkelsesverdig relevant og moderne i alle sine versjoner.

Hovedpersonen, Medea, kommer fra det ukjente, hun er synlig fremmed i et sivilisert samfunn, og forstyrrer den herskende orden, og utfører til slutt sin grusomme hevn. Hennes personlighet er full av nyanser; hun er ikke bare en hevnlysten kvinne, men også en kjærlig mor og en listig intrigant, og operaen lar oss erfare både hennes sjelstilstander og strategiske handlinger.

Medeamyten kan også utvide og utfordre tradisjonelle perspektiver på kvinner nettopp ved å belyse Medeas makt, lidenskap, hengivenhet og råskap innenfor en patriarkalsk samfunnsorden.

OPERAEN

Operaen fikk sin urpremiere i 1797, og musikken løsriver seg i stor grad fra barokken, og det er bemerkelsesverdig hvordan Cherubini skaper dramatikk og dynamikk, til tross for at han rådet over begrensede musikalske virkemidler. Han skildrer denne kvinnen på en fabelaktig måte, og med en kraft som trollbinder oss fortsatt i dag.

Operaen bærer hovedpersonens navn, og de musikalske og vokale utfordringene for denne rollen er formidable, og den best kjente Medea gjennom tidene er nok Maria Callas (som sang den i italiensk utgave).

Sopranen Iano Tamarhar vært på den europeiske stjernehimmelen lenge, og har høstet fantastiske kritikker for sin bel canto sang og dramatiske uttrykkskraft, og hun har gjort flere bemerkelsesverdige Medea-tolkninger; bl.a. ved Deutsche Oper Berlin og Theater an der Wien. Nå synger hun Medea i Bergen – det er intet ringere enn en begivenhet!