Program for Undervisningsdagen K1&K2 18. mai

Nå er programmet for Undervisningsdagen K1&K2 18. mai klart!

Tid: 18. mai kl. 12.00
Sted: Auditoriet i AHH, underetg.

PROGRAM
12.00 Lunsj
12.45 Velkommen
12.50 Tegneskjermer og responsverktøy v/Øystein Ariansen Haaland
13.15 Fra idé til gjennomføring; utvikling av elektivt emne om gynekologisk ultralyd for medisinstudenter som ledd i universitetspedagogikk v/Jone Trovik
13.45 Pause
14.00 Utplassering i MED8 og særplass: Status og veien videre v/Trude Gundersen og Anne Berit Guttormsen
14.20 Fremtidig OSKE6 med økt antall studenter v/Eirik Søfteland
14.35 Merittering som fremragende underviser. Hvordan søker en? v/ Martin Biermann
15.00 Prisutdeling undervisningsprisene
15.15 Slutt

Det serveres lunsj kl. 12.00 som krever påmelding senest 12. mai. Meld deg på her.

Velkommen!

Immunologiens dag 29. april 2022

NSI inviterer deg til den årlige dagen for Immunologi 2022. Temaet i år er vaksiner, og de inviterte foredragsholderne vil fortelle deg alt du trenger å vite om immunsystemet, hvordan vaksiner fungerer, utvikling av Covid-19-vaksiner, vaksinering av risikogrupper og bivirkninger.

Dato og tid: 29. april, 11:00-14:30
Sted: Litteraturhuset, Wergeland sal
Zoom: https://us06web.zoom.us/j/82062426313?pwd=THFSRFc1ZlNhTkYvVVFCOFRSc3JTQT09

Program:
11:00: Velkommen
11:05-11:30 Anne Spurkland (Universitet i Oslo): “Vaksiner. Fra plettfrie budeier til operasjon warp speed”
11:30-11:55: Even Fossum (Oslo Universitetssykehus): «Veien til en effektiv vaksine mot Covid-19»
11:55-12:20 Rebecca Cox (Universitet i Bergen): «Covid vaksinasjon av høy risiko gruppe og barn: hvorfor er det viktig?»
12:20-12:50: Lunsj
12:50-13:15: Siri Mjaaland (Folkehelseinstituttet): «Hvordan brukes befolkningsundersøkelser til å måle effekt av vaksinasjon under en pandemi?»
13:15-13:40: Lill-Iren Schou Trogstad (Folkehelseinstituttet): «Hvordan brukes befolkningsundersøkelser til overvåkning av vaksinebivirkninger under en pandemi?» 13:40-14:05: Ludvig Munthe (Oslo Universitetssykehus/Universitet i Oslo): «Immunsupprimerte og covid-19: vaksineeffekt hos transplanterte og andre pasienter som står på immunhemmende medikamenter».
14:05-14:30: Debatt

Foto/ill.: norwegianimmunology.org

Obligatorisk brannvernopplæring 2022

Dette er en påminnelse om at alle ansatte ved UiB skal ha gjennomført brannvernopplæring som består av digitalt brannvernkurs og praktisk slukking. Dette kravet er lovfestet i Brannloven og HMS-forskriften.

Så langt har 30% av K1 sine ansatte gjennomført opplæringen.

Dere som har hovedstilling ved et av helseforetakene behøver selvfølgelig ikke å ta brannvernopplæring ved UiB dersom dere har gjennomført kurs i regi av hovedarbeidsgiver. Det som er viktig er at dere faktisk får opplæringen og ikke hvor dere tar den.

UiB har gode nettsider til informasjon og opplæring i brannsikkerhet: https://www.uib.no/hms-portalen/76539/brannvern

Vennlig hilsen
Jorunn
administrasjonssjef

Colourbox.com

Hei alle

På seksjons- og fagområdeledermøtet torsdag 7. april fikk Kjell-Morten velfortjent takk for en kjempeflott utført jobb som instituttleder ved K1. Han blir en god støttespiller videre for K1. Vi ønsket også Øyvind Fredvik Grytten Torkildsen velkommen som ny seksjonsleder for nevrologi. Øyvind kjenner dere sikkert fra hans arbeid for MS og som en flink og engasjert underviser.

På samme møte redegjorde Anders Molven om fakultetets arbeid med nye handlingsplaner og Anne Berit Guttormsen informerte om felles undervisningsdag for K1/K2, samt om ordningen for meritterte undervisere. Jorunn orienterte om Instituttets dag og nærmere informasjon om tid, sted og program kommer.

Til informasjon arbeider nå fakultetet med fire felles hovedmål for fakultet og institutt:
-bedre samarbeidet med helseforetakene, Bergen kommune og Vestland fylke
-bedre integrasjon og mer tverrfaglighet i forskning, innovasjon og utdanning for å møte samfunnets helserelaterte utfordringer
-mer student- og phd-aktivisering tilpasset fremtidens behov
-forenklet og mer strømlinjeformet administrasjon

Dere er velkomne til å komme med innspill her.

Ønsker dere alle en velfortjent påskeferie!

Beste hilsen
Christian Vedeler
Instituttleder

Helseministeren til Alrek 19. april

Tirsdag 19. april kl. 14.00 kommer helseminister Ingvild Kjerkol på besøk til Det medisinske fakultet for å diskutere fremtidens helsetjeneste. Møtet er åpent og skal foregå på Alrek, i Midgard (aulaen i underetasjen). Det blir noen korte innlegg og en paneldebatt ledet av dekan Per Bakke. Program kommer senere (dette møtet har kommet i stand på kort varsel). Alle er hjertelig velkommen!

Tirsdag 19. april kl. 12.15 holdes årets Falch-forelesning med den verdensberømte epidemiologen Kenneth Rothman (se tidligere omtale i K1-nytt). P.g.a. statsråds-besøket flyttes nå dette arrangementet til Midgard, slik at de som vil delta på begge deler enkelt kan få til det.

Det blir servering av fingermat mellom de to arrangementene.

Invitasjon til mingling og diskusjon i Eitri Medical Incubator

Eureka inviterer forskerlinjestudenter og forskere til mingling og diskusjon i Eitri Medical Incubator:

Tid: 28.04.22 kl. 16.30-17.30
Tema: Kunstig intelligens

Som dere kanskje vet har forskerlinjestudentene en interesseorganisasjon, Eureka, som bl.a, arrangerer møter med ulike tema. Dette skaper samhold og faglige diskusjoner. Denne gangen er temaet kunstig intelligens.

Styret i forskerlinjeforeningen Eureka ved leder Nedim Leto inviterer forskere og forskerlinjestudenter (også de som er i ferd med å søke forskerlinjen) til møte.

Program:
– Innledning 5 min ved leder av Eureka Forskerlinjeforening, Nedim Leto
– 20 min. foredrag: Bruk av kunstig intelligens (AI) i kliniske beslutninger, Luca Porta Mana fra MMIV-gruppen. Info om temaet: https://mmiv.no/machinelearning/
– 35 min. mingling med matservering

Lurer du på noe? Kontakt nedim.leto@sus.no.

For påmelding, se her.

Møt våre beste: Fakultetets dag 27. april

Velkommen til en dag hvor fakultetet feirer sine beste forskere og undervisere! Vi deler ut fakultetets egne forsknings- og utdanningspriser og Falch juniorpris. Sjekk ut programmet!

10.00: Velkommen v/dekan Per Bakke
10.03: Innlegg og panelsamtale med studenter ved fakultetet
11.00: Utdeling av Det medisinske fakultets priser

Visedekan Marit Øilo deler ut utdanningsprisene:
-Merittert underviser
-Årets pris for fremragende tiltak innen utdanning (3 priser)

11.20: Kaffepause
11.40: Utdeling av Det medisinske fakultets priser, fortsetter

Prodekan Marit Bakke deler ut forskningsprisene:
-Årets publikasjon
-Årets ph.d.-arbeid
-Årets forsknings-/innovasjonsmiljø
-Årets formidlingspris

12.00: Falchs juniorpris
Prisvinner: Blir annonsert

12.15: Avslutning v/ dekan Per Bakke
12.20: Lunsj

Courses for scientists and students that use the national e-infrastructure

NRIS On-boarding user course

What: NRIS HPC On-boarding User Course
When: 4-5 May 2022

Are you planning to use the national e-infrastructure services soon? Have you been using these services already, but would like to make sure you are getting the most out of them? Then this NRIS HPC On-boarding course is intended for you!

Who can join?
The course is aimed at students, researchers, and employees of any background. So, don’t hesitate to register. We assume no prior knowledge of what HPC is or how to use it.

For those who have little experience with UNIX-like operating systems such as Linux, or who have never worked on the command line of a terminal, NRIS offers a hands-on pre-course about UNIX a day before the HPC course.

Read more and register
Registration will close 25 April.

 

Best Practices on NRIS Clusters

What: Best Practices on NRIS Clusters
When: 23-24 May 2022

On-boarding is not enough? Don’t worry. Later in May our NRIS experts conduct a follow up to the NRIS HPC onboarding course.

The focus will be on different aspects related to the everyday usage of HPC facilities in order to facilitate an valuable and productive framework to develop your research. These include best practices and troubleshooting, resource management, software installation, gpu computing with slurm and advanced user support.

Who can join?
Our target groups are students, researchers and employees who want to deepen their knowledge of the usage of HPC facilities.

Read more and register
Registration will close 12 May

About NRIS – Norwegian research infrastructure services is a collaboration between the BOTT universities and Sigma2 to operate the national services for computational science and data storage.

Ønsker du å bidra under Forskningsdagene i Bergen?

UiB er den største bidragsyteren til festivalen i Bergen, og vi håper flere fagmiljøer vil bli med å synliggjøre forskning for byens befolkning. Forskningsdagene er en årlig, nasjonal festival og foregår i år fra 21. september til 2. oktober.

Nå søker vi bidrag til:
Forskningstorget

  • 23. og 24. september i et stort telt på Festplassen, fylt med 25-30 stasjoner fra byens forsknings- og utdanningsinstitusjoner
  • Målgruppe: elever i 6. og 7. trinn (23. sept.), hele byens befolkning (24. sept.)
  • Alle fagfelt velkomne, stasjonene bør kunne engasjere målgruppene med aktiviteter/oppgaver
  • Meld interesse innen 25. april

Skolebesøk

  • 21.-23. september: enkeltforskere eller team reiser ut til skoler og holder et undervisningsopplegg på maks én time
  • Målgruppe: 8.-10 trinn, alle ungdomsskoler i Bergen
  • Alle fagfelt velkomne! Vi ønsker å engasjere elevene i aktivitet eller oppgaver.
  • Man kan delta én, to eller alle tre dager
  • Påmelding innen 20. mai (kort beskrivelse + tittel, tekst og bilde til programmet) i skjema på Forskningdagene i Bergens nettsider.

Informasjonsmøte om forskningstorget og skolebesøk 29. april:
Er ditt fagmiljø interessert i å ha en forskningsstasjon eller delta på skolebesøk? Send e-post til ingeborg.revheim@uib.no, så blir du invitert til et informasjonsmøte og/eller en prat.

Har dere allerede planlagt et arrangement i festivalperioden?
Ta kontakt, så kan vi får det med i programmet og promotere det sammen med resten av festivalen.

Se også mer informasjon:

Beste hilsen
Ingeborg Revheim
koordinator for Forskningsdagene på UiB

Foto/ill.: forskningsdagenebergen.com