Hei alle

På seksjons- og fagområdeledermøtet torsdag 7. april fikk Kjell-Morten velfortjent takk for en kjempeflott utført jobb som instituttleder ved K1. Han blir en god støttespiller videre for K1. Vi ønsket også Øyvind Fredvik Grytten Torkildsen velkommen som ny seksjonsleder for nevrologi. Øyvind kjenner dere sikkert fra hans arbeid for MS og som en flink og engasjert underviser.

På samme møte redegjorde Anders Molven om fakultetets arbeid med nye handlingsplaner og Anne Berit Guttormsen informerte om felles undervisningsdag for K1/K2, samt om ordningen for meritterte undervisere. Jorunn orienterte om Instituttets dag og nærmere informasjon om tid, sted og program kommer.

Til informasjon arbeider nå fakultetet med fire felles hovedmål for fakultet og institutt:
-bedre samarbeidet med helseforetakene, Bergen kommune og Vestland fylke
-bedre integrasjon og mer tverrfaglighet i forskning, innovasjon og utdanning for å møte samfunnets helserelaterte utfordringer
-mer student- og phd-aktivisering tilpasset fremtidens behov
-forenklet og mer strømlinjeformet administrasjon

Dere er velkomne til å komme med innspill her.

Ønsker dere alle en velfortjent påskeferie!

Beste hilsen
Christian Vedeler
Instituttleder

Helseministeren til Alrek 19. april

Tirsdag 19. april kl. 14.00 kommer helseminister Ingvild Kjerkol på besøk til Det medisinske fakultet for å diskutere fremtidens helsetjeneste. Møtet er åpent og skal foregå på Alrek, i Midgard (aulaen i underetasjen). Det blir noen korte innlegg og en paneldebatt ledet av dekan Per Bakke. Program kommer senere (dette møtet har kommet i stand på kort varsel). Alle er hjertelig velkommen!

Tirsdag 19. april kl. 12.15 holdes årets Falch-forelesning med den verdensberømte epidemiologen Kenneth Rothman (se tidligere omtale i K1-nytt). P.g.a. statsråds-besøket flyttes nå dette arrangementet til Midgard, slik at de som vil delta på begge deler enkelt kan få til det.

Det blir servering av fingermat mellom de to arrangementene.

Invitasjon til mingling og diskusjon i Eitri Medical Incubator

Eureka inviterer forskerlinjestudenter og forskere til mingling og diskusjon i Eitri Medical Incubator:

Tid: 28.04.22 kl. 16.30-17.30
Tema: Kunstig intelligens

Som dere kanskje vet har forskerlinjestudentene en interesseorganisasjon, Eureka, som bl.a, arrangerer møter med ulike tema. Dette skaper samhold og faglige diskusjoner. Denne gangen er temaet kunstig intelligens.

Styret i forskerlinjeforeningen Eureka ved leder Nedim Leto inviterer forskere og forskerlinjestudenter (også de som er i ferd med å søke forskerlinjen) til møte.

Program:
– Innledning 5 min ved leder av Eureka Forskerlinjeforening, Nedim Leto
– 20 min. foredrag: Bruk av kunstig intelligens (AI) i kliniske beslutninger, Luca Porta Mana fra MMIV-gruppen. Info om temaet: https://mmiv.no/machinelearning/
– 35 min. mingling med matservering

Lurer du på noe? Kontakt nedim.leto@sus.no.

For påmelding, se her.

Møt våre beste: Fakultetets dag 27. april

Velkommen til en dag hvor fakultetet feirer sine beste forskere og undervisere! Vi deler ut fakultetets egne forsknings- og utdanningspriser og Falch juniorpris. Sjekk ut programmet!

10.00: Velkommen v/dekan Per Bakke
10.03: Innlegg og panelsamtale med studenter ved fakultetet
11.00: Utdeling av Det medisinske fakultets priser

Visedekan Marit Øilo deler ut utdanningsprisene:
-Merittert underviser
-Årets pris for fremragende tiltak innen utdanning (3 priser)

11.20: Kaffepause
11.40: Utdeling av Det medisinske fakultets priser, fortsetter

Prodekan Marit Bakke deler ut forskningsprisene:
-Årets publikasjon
-Årets ph.d.-arbeid
-Årets forsknings-/innovasjonsmiljø
-Årets formidlingspris

12.00: Falchs juniorpris
Prisvinner: Blir annonsert

12.15: Avslutning v/ dekan Per Bakke
12.20: Lunsj

Courses for scientists and students that use the national e-infrastructure

NRIS On-boarding user course

What: NRIS HPC On-boarding User Course
When: 4-5 May 2022

Are you planning to use the national e-infrastructure services soon? Have you been using these services already, but would like to make sure you are getting the most out of them? Then this NRIS HPC On-boarding course is intended for you!

Who can join?
The course is aimed at students, researchers, and employees of any background. So, don’t hesitate to register. We assume no prior knowledge of what HPC is or how to use it.

For those who have little experience with UNIX-like operating systems such as Linux, or who have never worked on the command line of a terminal, NRIS offers a hands-on pre-course about UNIX a day before the HPC course.

Read more and register
Registration will close 25 April.

 

Best Practices on NRIS Clusters

What: Best Practices on NRIS Clusters
When: 23-24 May 2022

On-boarding is not enough? Don’t worry. Later in May our NRIS experts conduct a follow up to the NRIS HPC onboarding course.

The focus will be on different aspects related to the everyday usage of HPC facilities in order to facilitate an valuable and productive framework to develop your research. These include best practices and troubleshooting, resource management, software installation, gpu computing with slurm and advanced user support.

Who can join?
Our target groups are students, researchers and employees who want to deepen their knowledge of the usage of HPC facilities.

Read more and register
Registration will close 12 May

About NRIS – Norwegian research infrastructure services is a collaboration between the BOTT universities and Sigma2 to operate the national services for computational science and data storage.

Ønsker du å bidra under Forskningsdagene i Bergen?

UiB er den største bidragsyteren til festivalen i Bergen, og vi håper flere fagmiljøer vil bli med å synliggjøre forskning for byens befolkning. Forskningsdagene er en årlig, nasjonal festival og foregår i år fra 21. september til 2. oktober.

Nå søker vi bidrag til:
Forskningstorget

  • 23. og 24. september i et stort telt på Festplassen, fylt med 25-30 stasjoner fra byens forsknings- og utdanningsinstitusjoner
  • Målgruppe: elever i 6. og 7. trinn (23. sept.), hele byens befolkning (24. sept.)
  • Alle fagfelt velkomne, stasjonene bør kunne engasjere målgruppene med aktiviteter/oppgaver
  • Meld interesse innen 25. april

Skolebesøk

  • 21.-23. september: enkeltforskere eller team reiser ut til skoler og holder et undervisningsopplegg på maks én time
  • Målgruppe: 8.-10 trinn, alle ungdomsskoler i Bergen
  • Alle fagfelt velkomne! Vi ønsker å engasjere elevene i aktivitet eller oppgaver.
  • Man kan delta én, to eller alle tre dager
  • Påmelding innen 20. mai (kort beskrivelse + tittel, tekst og bilde til programmet) i skjema på Forskningdagene i Bergens nettsider.

Informasjonsmøte om forskningstorget og skolebesøk 29. april:
Er ditt fagmiljø interessert i å ha en forskningsstasjon eller delta på skolebesøk? Send e-post til ingeborg.revheim@uib.no, så blir du invitert til et informasjonsmøte og/eller en prat.

Har dere allerede planlagt et arrangement i festivalperioden?
Ta kontakt, så kan vi får det med i programmet og promotere det sammen med resten av festivalen.

Se også mer informasjon:

Beste hilsen
Ingeborg Revheim
koordinator for Forskningsdagene på UiB

Foto/ill.: forskningsdagenebergen.com

Kreftforeningens forskerprosjekter

Kreftforeningens hovedutlysning av forskerprosjekter 2022: Open Call, Krafttak mot kreft og Rosa Sløyfer har åpnet for søknader. Det lyses ut 186 millioner kroner. Søknadsfristen er 31.05.2022 klokken 13.00. Vi gleder oss til å ta imot din søknad!

Les mer og finn søknadsskjema her.

Foto/ill.: kreftforeningen.no

Calls for application – The Novo Nordisk Foundation

The Novo Nordisk Foundation calls for applications within basic and clinical research within the endocrine system and metabolism relating to cellular energy homeostasis. The objective is to promote Nordic research at the highest international level to carry out research projects of 1-3 years duration.

https://novonordiskfonden.dk/en/grants/project-grants-in-endocrinology-and-metabolism-nordic-region/

Informasjon om ferieavvikling 2022 / Information regarding how to apply and register holiday

Kjære alle

Informasjon om ferieavvikling 2022
Vi minner om at fristen for å registrere hovedferien er satt til 1. mai i år. Hovedferieperioden er mellom 15. mai og 15. september og det forventes at vi har avviklet fire uker ferie før tiden for avvikling av hovedferien er over – én uke vår og tre uker i hovedferien. Det er fint om du planlegger resten av ferien også. Frist for å registrere restferien er 1. oktober.

Søknad om ferie legges inn i HR-portalen som vanlig. Ferie skal avklares med nærmeste leder og dere må legge inn merknad om dette i søknaden.

https://login.dfo.no/mga/sps/authsvc?PolicyId=urn:ibm:security:authentication:asf:dfolandingpage

(I DFØ-portalen må du må logge deg på via Feide for å få tilgang til DFØ lønn og regnskap.)

Tusen takk for at du hjelper oss med dette!

Beste hilsen
Jorunn

English:

Dear all

Information regarding how to apply and register holiday
We remind you that the deadline for registering the main holiday is set for May 1st this year. The main holiday period is between May 15th and September 15th and it is expected that four weeks of vacation is completed before the time for the main holiday is over. One week in spring and three weeks of main holiday.

It’s also great if you start planning the rest of your vacation as well. The deadline for registering the remaining holiday is October 1st.

Application for holidays are registered in the HR-portal as usual. Holidays must be clarified with the nearest leader/supervisor and you must make a comment on this in the application.

https://login.dfo.no/mga/sps/authsvc?PolicyId=urn:ibm:security:authentication:asf:dfolandingpage

(You need to log in via Feide to access DFØ payroll and accounting.)

Thank you for helping us with this matter!

Best wishes
Jorunn

Nytt om navn

Her er liste over nyansatte siden 1. januar:

Håvard Forsmo
Stilling: Førsteamanuensis (20% vikariat) i medisin
Startdato: 1. januar 2022

Kristine Vinje Haukaas
Stilling: Seniorkonsulent (studie)
Startdato: 1. januar 2022

Mareike Mannigel
Stillling: Seniorkonsulent (studie)
Startdato: 1. januar 2022

Carina Strell
Stilling: Forsker (20% midlertidig) tilknyttet CCBIO
Startdato: 15. januar 2022

Yana Mikhaleva
Stilling: Avdelingsingeniør tilknyttet Neuro-SysMed
Startdato: 17. januar 2022

Linda Zi Yan Xu
Stilling: Stipendiat (forskerlinje)
Hovedveileder: Cecilie Bredrup
Startdato: 1. februar 2022

Shamundeeswari Anandan
Stilling: Overingeniør tilknyttet Neuro-SysMed
Startdato: 1. februar 2022

Sonia Gavasso
Stilling: Forsker tilknyttet Neuro-SysMed
Startdato: 1. februar 2022

Hildur Skuladottir
Stilling: Førsteamanuensis (20% bistilling) i medisin (plastikkirurgi)
Startdato: 1. mars 2022

Janniche Torsvik
Stilling: Senioringeniør tilknyttet prosjektet Novo Nordisk Fonden
Startdato: 1. mars 2022

Omina Shadad
Stilling: Avdelingsingeniør tilknyttet Neuro-SysMed og Renal Research Group
Startdato: 23. mars 2022

Oddrun Gudbrandsen
Stilling: Professor i ernæring
Startdato: 1. april 2022

Tax seminar for international employees

International Centre is inviting you to join the tax seminar:

Do you have questions regarding the Norwegian tax return?

UiB invites international staff to a two hours tax seminar with a tax lawyer. In this seminar you will be informed about what you need to take care of when filling in the Norwegian tax return.

The seminar is held on Tuesday 5th April.

Link to join the seminar will be sent the day before.

Register here: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=10833305

See calendar event here: https://www.uib.no/en/international/144629/norwegian-tax-return-staff

Etterspørsel etter tema og veiledere til medisinstudentenes hovedoppgaver

Det er tid for at fakultetet igjen må etterspørre hovedoppgaver til medisinstudiet. Vedlagt er et notat med mer info om dette. Det er en lenke til skjemaker i notatet som oppgaveveilederne må fylle ut ved innmelding av hovedoppgaver. Den ligger også ved her: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=4657890

Fristen for innmelding er innen 25. april.

Vi gjør dog oppmerksom på at veiledere også har anledning til å sende inn oppgaveforslag kontinuerlig hele tiden, og disse vil straks gjøres tilgjengelig for studenter.

Ettersom et helt kull (kull 18) er på jakt etter oppgaveprosjekter denne våren, håper vi å få inn en del forslag til nye hovedoppgaver nå.

Til fakultetets ansatte – hovedoppgaveveiledere i medisinstudiet