Kjære alle sammen

Det er to store kliniske institutter ved Det medisinske fakultet; K1 og K2. Fordelingen av ulike spesialiteter og fagområder ved de to instituttene har ulike grunner, men uansett er det klinisk undervisning og forskning som preger de to instituttene. Begge har desentral utplassering som en viktig del av undervisningen av legestudenter, som inkluderer studieløpet, samt omorganisering til Vestlandslegen som nå gradvis bygges ut, foreløpig med 20 studieplasser ved Stavanger universitetssjukehus. Vi har også mange leger med hovedstilling ved Haukeland universitetssjukehus og Stavanger universitetssjukehus, med bistilling ved K1 / K2.

Instituttleder og administrasjonssjef ved K1 og K2 har regelmessige møter hver måned for å forsøke å samkjøre en del felles administrative rutiner. Vi ønsker for eksempel å forenkle tilsetting i bistillinger ved instituttene. Videre er det ønskelig å samkjøre felles prosjekter innen undervisning og forskning. De to instituttene er organisert på ulike måter. K1 er delt inn i kliniske undervisningsseksjoner som har ansvar for sitt fagfelt, inkludert ernæring. K2 er delt inn i forskningsgrupper på tvers av kliniske spesialiteter, og i undervisningsgrupper som representerer sine kliniske fagfelt, inkludert farmasi. Vi vil opprettholde våre interne strukturer, men ønsker altså nærmere samarbeid mellom de to instituttene. Derfor inviterer jeg dere kollegaer ved K1 til å komme med innspill til hva våre to kliniske institutter kan gå sammen om for 1) å forbedre og forenkle rutiner ved fakultetet og 2) hvordan kan vi kan integrere undervisning og forskning på en mer effektiv måte. Dette gjelder også for våre samarbeidssykehus i Stavanger, Haugesund og Førde.

Ønsker dere alle en riktig god helg 😊

Beste hilsen
Christian

Hei alle sammen!

Endelig fikk vi besøkt våre kjære kolleger i Stavanger. Forrige uke hadde vi et nyttig møte ved Stavanger universitetssjukehus hvor vi gikk gjennom Vestlandslegen og fikk høre planene til våre kolleger om hvordan de første 20 studentene skal få klinisk undervisning og praksis der. Her er det lagt ned et stort og viktig arbeid som studentene nok vil sette pris på. Vi kan absolutt dra fordeler av hverandre innen undervisning på tvers av sykehusene. Vestlandslegen kan danne et godt utgangspunkt for videre godt samarbeid mellom Bergen og Stavanger – og senere også Førde og Haugesund. I dette arbeidet må vi også ta med forskerlinjestudenter, hovedoppgaver og elektive kurs.

Flere av våre kolleger i Stavanger savnet mer informasjon fra Bergen. Noe av dette strander nok på at det er vanskelig å integrere felles e-postadresser mellom UiB og sykehusene. Vi må bli flinkere til å bruke begge e-poster i videre korrespondanse og nyhetsbrev. Dette gjelder også våre ansatte i hovedstilling ved Haukeland universitetssjukehus, samt våre kolleger i Førde og Haugesund. Vi besøker våre ulike sykehuspartnere i Bergen, og håper vi snart også kan komme på besøk til Førde og Haugesund. Det er viktig med digitale møter, men fysiske møter må vi ikke glemme. For videre kulturbygging må vi treffes regelmessig med felles mål innen undervisning, forskning og innovasjon. Husk at dere alle også kan bidra med nyheter og informasjon til K1-nytt!

Det blir en «vinn-vinn» for alle parter om vi kan styrke forbindelsen med hele Helse Vest. Da blir vi en enda mer slagkraftig gjeng på Vestlandet.

Ønsker dere alle sammen en riktig god helg 😊

Beste hilsen
Christian

Kjære alle sammen

Vi har seksjons- og fagområdeledermøter hver måned, og hadde på siste møte orientering fra Steinar Hunskår om Vestlandslegen. Dessverre tilfalt det ikke mer ressurser til dette prosjektet i årets statsbudsjett, men fakultetet satser likevel på gradvis oppbygging utover dagens ekstra 20 studenter som snart skal ha klinisk praksis ved Stavanger Universitetssykehus (SUS). I forbindelse med Vestlandslegen blir det neste uke møte i Felles utdanningsråd mellom Det medisinske fakultet og Helse Stavanger SUS i Stavanger

Et annet viktig tema som ble diskutert i seksjonsledermøtet er bestillingen fra fakultetet til de ulike instituttene om hvilke satsingsområder som skal prioriteres i videre forskning. Ved K1 ble vi enige om følgende tema som vi kan fremme for fakultetet: Regenerativ medisin (arbeidsgruppe ledet av Cecilie Bredrup), Spatial medisin (arbeidsgruppe ledet av Lars Akslen), Ernæring (arbeidsgruppe ledet av Jutta Dierkes) og Digital medisinsk biobank (arbeidsgruppe ledet av Ingfrid Helene Salvesen Haldorsen).

Ønsker dere alle god helg 😊

Christian

Kjære alle sammen

Håper alt står bra til. Det skjer masse i instituttledelsen som jeg synes er spennende å være med på. Vi jobber nå blant annet med forlengelse av bistillinger ved K1, og nytilsettinger. Nytilsettingene er i stor grad knyttet til Vestlandslegen. Det er et stort prosjekt som også krever flere ansatte på samarbeidende sykehus i Stavanger, Haugesund og Førde. I første omgang blir det tilsatt nye kollegaer ved Stavanger Universitetssjukehus.

Instituttet har hatt dialogmøte med fakultetet om forskerutdanningen. Kjetil gjør en imponerende innsats med oppfølging av ph.d.-kandidater og med gjennomføringen av disputaser. På møtet var én av sakene som ble diskutert ulike former for pliktarbeid for stipendiater med UiB-stipend. NorDoc ph.d.-konferansen ble presentert. Tema er «Sustainability in health» og avholdes 17.-18. juni i Bergen. Ph.d.-kandider kan få 2 studiepoeng ved å presentere sitt forskningsprosjekt her. Nærmere informasjon finnes i denne utgaven av i K1-nytt.

Minner igjen om K1/K2 Undervisningsdagen 18. mai kl. 12 i AHH. Her blir det også utdeling av undervisningspriser.

Jorunn og jeg har fortsatt med vår besøksrunde på instituttet, og 10. mai var vi ved Dyreavdelingen. Dette er også en flott enhet ved K1. For meg som nybakt instituttleder er det viktig å høre om muligheter og utfordringer ved våre ulike seksjoner.

Til slutt vil jeg ønske dere alle en fin helg snart og ikke minst god 17. mai!

Beste hilsen
Christian Vedeler
Instituttleder

Hei og vel overstått påske

Våren er i anmarsj og vi går en deilig årstid i møte. Dere fikk kanskje med dere statsråd Ingvild Kjerkol sitt besøk på Alrek Helseklynge 19. april? Tema var «morgendagens helsetjeneste». Nøkkelord var desentralisering, teamarbeid og digitalisering. Deretter var det presentasjon av TVEPS og paneldebatt.

Jorunn og jeg besøkte Senter for ernæring 26. april i Glasblokkene hvor senteret er lokalisert. Vi er veldig imponert over hva senteret har fått til siden det ble etablert for 5 år siden. Videre var det interessant for oss å få vite hvilke utfordringer senteret står overfor. Vi planlegger å besøke hver enkelt seksjon og fagområde på K1 etter tur, helst mandager en time rundt lunsj. Ta gjerne kontakt for å avtale tid.

Ukens høydepunkt var Fakultetets dag som ble arrangert i går. Per Bakke redegjorde kort for «rikets tilstand». Deretter var det premieutdelinger. K1 fikk god uttelling og vi gratulerer masse til:
– Martin Biermann som ble merittert underviser
– Øyvind Ulvik som fikk pris for fremragende tiltak innen utdanning
– Ivar Austevoll som fikk pris for beste publikasjon
– Ida Herdlevær som fikk pris for beste ph.d-arbeid

Bak disse bragdene står et flott støtteapparat som også fortjener all ære. Sammen utgjør vi et flott team!

Minner til slutt om Undervisningsdagen 18. mai som vi håper mange vil delta på. Dere finner mer informasjon om dette i K1-nytt i dag.

Beste hilsen
Christian Vedeler
instituttleder

Hei alle

På seksjons- og fagområdeledermøtet torsdag 7. april fikk Kjell-Morten velfortjent takk for en kjempeflott utført jobb som instituttleder ved K1. Han blir en god støttespiller videre for K1. Vi ønsket også Øyvind Fredvik Grytten Torkildsen velkommen som ny seksjonsleder for nevrologi. Øyvind kjenner dere sikkert fra hans arbeid for MS og som en flink og engasjert underviser.

På samme møte redegjorde Anders Molven om fakultetets arbeid med nye handlingsplaner og Anne Berit Guttormsen informerte om felles undervisningsdag for K1/K2, samt om ordningen for meritterte undervisere. Jorunn orienterte om Instituttets dag og nærmere informasjon om tid, sted og program kommer.

Til informasjon arbeider nå fakultetet med fire felles hovedmål for fakultet og institutt:
-bedre samarbeidet med helseforetakene, Bergen kommune og Vestland fylke
-bedre integrasjon og mer tverrfaglighet i forskning, innovasjon og utdanning for å møte samfunnets helserelaterte utfordringer
-mer student- og phd-aktivisering tilpasset fremtidens behov
-forenklet og mer strømlinjeformet administrasjon

Dere er velkomne til å komme med innspill her.

Ønsker dere alle en velfortjent påskeferie!

Beste hilsen
Christian Vedeler
Instituttleder

Hei alle

Det diskuteres nå videre på fakultetet om tettere samarbeid med helseforetakene. Dette er viktig for å bli «best i vest». Det finnes topptunge samarbeidsmøter, men ikke minst like viktig er det som skjer på grunnplanet –  i vårt tilfelle mellom K1 og de ulike sykehusavdelingene som tilhører oss. Vi må finne ut «hvor skoen trykker» og hvordan vi best kan hjelpe hverandre med å nå felles mål. Dette innebærer også karrierebygging for dem som ønsker en felles plattform på sykehus og fakultet. Planen er derfor å komme rundt å hilse på våre ulike samarbeidspartnere på sykehuset.

Det har vært møter om Vestlandslegen, og vi har allerede startet prosessen med 20 nye studenter i året. Disse skal utplasseres fra 4. studieår ved samarbeidende sykehus, i første omgang ved Stavanger Universitetssykehus. Også her er det viktig at helseforetakene og fakultetet går hånd i hånd for å løse denne oppgaven, og videre at fakultetet og helseforetakene får til et tett samarbeid vedrørende felles søknader om forskningsmidler. Samlet vil dette øke sjansen for å få tilslag på forskningsmidler.

Ønsker dere alle en god helg 🙂

Beste hilsen
Christian Vedeler
Instituttleder

Hei alle kollegaer ved K1

Jeg gleder meg til å ta fatt som ny instituttleder og jeg tiltrådde 1. mars. Så hvem er jeg? Jo, en ny nevrolog som håper å kunne gjøre en like god jobb som mine forgjengere. Er 64 år, gift og har 3 barn og 2 barnebarn. Vært lege i 40 år, nevrolog i 30 år og spesielt interessert i nevroimmunologi. Men nå blir fokus å styre K1 sammen med Jorunn og resten av ledergruppen.

Jeg fikk være med på besøket av Rektoratet 3. mars og til tross for vinterferie var det god deltagelse fra K1. Jeg takker spesielt de som stod for det faglige innholdet. Flotte og engasjerte forelesninger av postdoc Heidi Espedal, 1. amanuensis Cecilie Bredrup og 1. amanuensis Marte Bjørk. De to første innleggene var avansert translasjonell forskning innen kreft og øyesykdommer, og det siste innlegget om hvordan man kan bygge karriere på tvers av sykehus og universitet.

Mine ambisjoner er at K1 skal være en god arbeidsplass og at vi får en stabil økonomi som gjør at vi er rustet for fremtiden. En annen viktig oppgave jeg vil sette fokus på er å opprettholde et godt samarbeid med sykehuset. Jeg kommer til å invitere dere til en prat om disse temaene og jeg har planer om å komme rundt på de ulike sykehusavdelingene for å få møtt flest mulig av dere.

Vi har flere utfordringer. UiB har fått store budsjettkutt som også rammer fakultetet og instituttene. Men dette innebærer også muligheter for å tenke nytt. Vi har utfordringer knyttet til undervisning og vi må forberede oss på større kull som ledd i implementering av Vestlandslegen. Videre blir det viktig å opprettholde best mulig forskning. I fjor hadde vi 25 disputaser og ca. 360 vitenskapelige artikler. Imponerende innsats!

Håper vi kan opprettholde det gode samholdet vi har ved K1 og jeg tar alltid imot gode ideer til forbedringer.

Beste hilsen
Christian Vedeler
Instituttleder

Kjære alle K1’ere!

2022 er godt i gang, og med nytt år kommer nye, ubrukte ferieuker!

Arbeidsmiljøundersøkelsen viser at balansen mellom arbeid og privatliv er noe vi strever med. Det å ta en god, lang ferie hvert år er viktig for oss alle, så start gjerne planlegging av ferien nå.

I 2021 kom et nytt administrativt system som gjør det enkelt for den ansatte å registrere ferie selv, men administrasjonen kan dessverre ikke lenger føre ferie for ansatte som ikke gjør det selv. I tillegg blir ubrukte/ikke registrerte feriedager tellende i regnskapet vårt som «gjeld» for instituttet. Fakultetet har derfor bedt oss informere alle ansatte om følgende:

Det medisinske fakultet ønsker med dette å minne alle ansatte om registrering av ferie
Alle ansatte skal registrere sin ferie i Selvbetjeningsportalen. Dette gjelder uavhengig av din stillingstittel eller stillingsandel.

I god tid før uttak av ferie skal du avklare ditt ferieuttak med nærmeste leder. Ferien skal så registreres i Selvbetjeningsportalen for godkjenning.

Hovedferieperioden strekker seg fra 1. juni til 30. september. I denne perioden er det forventet at alle ansatte tar ut 3 uker sammenhengende ferie. Lengre ferieuttak kan avtales med nærmeste leder, og må godkjennes gjennom søknad i Selvbetjeningsportalen. Ferieplan for hovedferieperioden skal foreligge senest 1. mai, og alle ansatte må derfor registrere sine ferieønsker i god tid før denne datoen.

Det er også viktig å planlegge ditt ferieuttak for resten av året. Uttak av restferie skal være søkt om i Selvbetjeningsportalen senest 1. oktober.

Som hovedregel skal all ferie være avviklet i løpet av ferieåret. Unntaksvis kan man søke om overføring av inntil 14 feriedager til neste år. Dette gjelder fortrinnsvis der forhold hos arbeidsgiver har forhindret uttak av ferie. Søknader må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle.

Seniorpolitiske tiltak
Arbeidstakere blir gitt tjenestefri med lønn tilsvarende 10 dager per år fra det kalenderåret man fyller 62 år. Uttak av seniordager avtales med leder og registreres i Selvbetjeningsportalen. Seniorpolitiske dager kan ikke overføres til neste kalenderår, og det er viktig å se bruk av seniordager i sammenheng med avvikling av ferie. Det har forekommet at ansatte som har tatt ut seniorpolitiske dager, søker om overføring av ikke avviklet ferie. Dette er ikke i samsvar med intensjonene bak ordningen med seniorpolitiske tiltak. Ved slike tilfeller kan det bli aktuelt å omgjøre seniorpolitiske dager til feriedager.

Registrering av ferie
Du finner lenke til pålogging i Selvbetjeningsportalen, og veiledning til bruk av portalen på følgende lenke: Selvbetjeningsportalen | Ansattsider | UiB. Merk at du må velge knappen ‘Fraværssøknader’ og ‘Opprett søknad’.

Short version in English
All employees at UiB must register holiday in the UiB portal: Selvbetjeningsportalen | Ansattsider | UiB. Press the button ‘Requests for absence’ and ‘Create request’.

Inform your nearest leader about your plans and register the holiday before May 1.

Vi ber om at du snart planlegger ferie for i år, og registrerer den. Den er bra for deg og for instituttet!

Ønsker dere en riktig god helg.

Beste hilsen
Jorunn,
administrasjonssjef

Kjære alle

Felles mål for fakultetet og instituttene
I tillegg til Klinisk institutt 1 (K1) har vi 4 fire andre institutter ved Det medisinske fakultet (MED): Klinisk institutt 2 (K2), Institutt for biomedisin (IBM), Institutt for global helse og samfunnsmedisin (IGS) og Institutt for klinisk odontologi (IKO). Alle instituttene arbeider sammen i undervisning og forskning – men i litt forskjellig omfang. K1 har nok kanskje mest samarbeid med K2, men samarbeider i flere sammenhenger også tett med de andre instituttene. For at vi skal tydeliggjøre dette samarbeidet og samtidig utnytte de mulighetene dette gir oss, har fakultetet sammen med instituttene arbeidet for å formulere og tydeliggjøre felles målsetninger. Målet er å utvikle MED innenfor undervisning, forskning, innovasjon og formidling. Instituttene har kommet med innspill, og våren vil bli brukt for å formulere og utvikle 4 satsningsområder:

  • Utvikle mer tverrfaglighet og samarbeid på tvers av instituttene
  • Utvikle mer student- og ph.d.-aktivisering tilpasset fremtidens behov
  • Utvikle, forenkle og strømlinjeforme administrative tjenester
  • Utvikle samarbeidet med sykehusene, kommunene og andre forsknings- og utdanningsinstitusjoner i regionen

Ny instituttleder ved K1
Ansettelsesprosess for rekruttering av ny instituttleder er fullført, og professor Christian Vedeler blir ny instituttleder ved K1. Christian er seksjonsleder for nevrologi, og har mangeårig fartstid ved UiB og instituttet. Han har i en årrekke hatt fag- og undervisningsansvar for nevrologi, og er for tiden semesterstyreleder for 7. semester. Han er også en svært produktiv og viktig forsker ved instituttet – med spesialfelt innen nevroimmunologi. Jeg er overbevist om at vi med Christian får en meget erfaren og svært dyktig instituttleder. Jeg er glad for fakultetets valg, og ønsker Christian hjertelig velkommen som ny instituttleder. Tidspunkt for oppstart vil vi komme tilbake til.

Jeg ønsker dere alle gode arbeidsuker!

Beste hilsen
Kjell-Morten